5.0.0 / February 18, 2016
(2.3/5) (3)

Description

A próbaverzióban nem működik a mentés és 16játékos helyett csupán 4 fő vehet részt a játékban!

Az alkalmazás, az "üvegpörgetős" és a "felelsz vagy mersz"játékok alapjaira épül egy kis italfogyasztással ötvözve.

A játékot házibulikba és baráti összejövetelekre terveztük, dekihagyhatatlan kelléke legénybúcsúknak és/vagy leánybúcsúknakcsakúgy mint a kollégiumi összejöveteleknek.

A játékot elsősorban vegyes (fiú-lány) társaságnak ajánljuk, dea szabályok módosításával, azaz szabadon választott büntetések ésfeladatok szabásával egynemű társaság számára is jó szórakozás.

Nincs szükséged másra mint egy jó társaság, egy mobiltelefonvagy egy tablet, pár üveg ital és már kezdődhet is a játék. Vajonki lesz a mai party arca?

The trial version doesnot work, instead of saving only 16 players and 4 people canparticipate in the game!

The application of the "üvegpörgetős" and "answer or dare" gamesbuilt on the foundations of a small drinks combined.

The game is played at parties and friendly gatherings planned,but their must-accessory for bachelor party and / or itssubsidiaries as well as a dormitory for a farewell gatherings.

The game is especially recommended for mixed (male-female)company, but the rules modifications that choice by customizingtasks and punishments for good sex is a fun company.

You do not need anything else than a good company, a mobilephone or a tablet, drink a few bottles and you're ready for thegame. I wonder who will be the party's face today?

App Information Kiss-Or-Drink - Próbaverzió

 • App Name
  Kiss-Or-Drink - Próbaverzió
 • Package Name
  hu.zsozsosoft.trial.KissOrDrink
 • Updated
  February 18, 2016
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  5.0.0
 • Developer
  ZsoZsoSoft.hu - Noskó Zsolt
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email zsozsosoft.hun@gmail.com
  Hungary 3100 Salgótarján, Losonci utca 70.
 • Google Play Link

ZsoZsoSoft.hu - Noskó Zsolt Show More...

Kiss-Or-Drink - Próbaverzió 5.0.0 APK
A próbaverzióban nem működik a mentés és 16játékos helyett csupán 4 fő vehet részt a játékban!Az alkalmazás, az "üvegpörgetős" és a "felelsz vagy mersz"játékok alapjaira épül egy kis italfogyasztással ötvözve.A játékot házibulikba és baráti összejövetelekre terveztük, dekihagyhatatlan kelléke legénybúcsúknak és/vagy leánybúcsúknakcsakúgy mint a kollégiumi összejöveteleknek.A játékot elsősorban vegyes (fiú-lány) társaságnak ajánljuk, dea szabályok módosításával, azaz szabadon választott büntetések ésfeladatok szabásával egynemű társaság számára is jó szórakozás.Nincs szükséged másra mint egy jó társaság, egy mobiltelefonvagy egy tablet, pár üveg ital és már kezdődhet is a játék. Vajonki lesz a mai party arca?The trial version doesnot work, instead of saving only 16 players and 4 people canparticipate in the game!The application of the "üvegpörgetős" and "answer or dare" gamesbuilt on the foundations of a small drinks combined.The game is played at parties and friendly gatherings planned,but their must-accessory for bachelor party and / or itssubsidiaries as well as a dormitory for a farewell gatherings.The game is especially recommended for mixed (male-female)company, but the rules modifications that choice by customizingtasks and punishments for good sex is a fun company.You do not need anything else than a good company, a mobilephone or a tablet, drink a few bottles and you're ready for thegame. I wonder who will be the party's face today?
Un Szám Android Pro Radium APK
UN szám kereső és elemző döntéstámogatószoftver tűzoltók és a veszélyes áruk közúti (ADR) és vasúti (RID)szállítását ellenőrző, szervező és biztosító szakemberek számára. AVeszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló EurópaiMegállapodás értelmében létrehozott, egységes veszélyes-anyagnyilvántartás alapján több mint 2400 UN szám, és mintegy 1200részletes anyaglapot tartalmazó adatbázis került integrálásra aprogramba. Az elsősorban tűzoltók munkájának segítésére létrehozottalkalmazás - a legelterjedtebb szállítmánytípusok esetében -részletes intézkedési javaslatot is tartalmaz a szállítmánnyalkapcsolatos esetleges balesetek felszámolásához.A külföldi vegyi anyag-szállítmányok azonosításához továbbisegítség lehet, az anyagra vonatkozó veszélyeket (Risk) azonosítóR-mondatok, valamint az anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekreutaló S-mondatok (Safety use) elemzése és idegen nyelvről történőfordítása, melyek csomagoláson történő feltüntetését a 67/548/EGKirányelv írja elő.A program használata éles bevetések során, és gyakorlási célra iskiválóan alkalmas.UN number search andanalytical decision support software firefighters and road (ADR)and Rail (RID), the transport of dangerous goods monitoring,organizing and insurance professionals. Of Dangerous Goods by usinguniform hazardous material created under the European Agreementconcerning the International Carriage Road records databasecontaining more than 2,400 UN number and detailed material about1,200 page has been integrated into the program. The application isprimarily set up to assist the firefighters - for the most commontypes of transport - detailed proposals for measures also includethe possible elimination of accidents involving the shipment.The international chemical shipments identify possible additionalassistance, translation risks related to the material (Risk)identification of R-phrases, and referring to protective measureson substances phrases (Safety use) analysis and foreign language inwhich the indication on the packaging of the 67 / 548/EGK Directiverequires.The use of the program during live missions, and is great forpracticing purposes.
Photo-Fx-Frames Valentines Edt 1.0.0 APK
You can insert a previously created photointothe selected frame, then with finger-"gestures" you canzoom,rotate, or move to position. The program allows you to prepareaswell as the frame for seeing the photos that weresubsequentlysave, share on bluetooth, e-mail, or you can share onFacebook,Twitter, etcThe program requires a minimum recommended:- 512 megabytes of RAM- 640x480 screen size
Kiss-Or-Drink - A party-játék 5.0.0 APK
Az alkalmazás, az "üvegpörgetős" és a"felelszvagy mersz" játékok alapjaira épül egy kisitalfogyasztássalötvözve.A játékot házibulikba és baráti összejövetelekre terveztük,dekihagyhatatlan kelléke legénybúcsúknak és/vagyleánybúcsúknakcsakúgy mint a kollégiumi összejöveteleknek.A játékot elsősorban vegyes (fiú-lány) társaságnak ajánljuk, deaszabályok módosításával, azaz szabadon választott büntetésekésfeladatok szabásával egynemű társaság számára is jószórakozás.Nincs szükséged másra mint egy jó társaság, egy mobiltelefonvagyegy tablet, pár üveg ital és már kezdődhet is a játék. Vajonki lesza mai party arca?The application ofthe"üvegpörgetős" and "You answer or dare" games built onthefoundations of a small drinks combined.The game is played at parties and friendly gatheringsdesignednot to be missed and their accessory bachelor /bachelorette partyor for the student as well as gatherings.The game is especially recommended for mixed(male-female)company, but the rules modifications that choice ofcutting tasksand punishments for a good sex entertainmentcompany.You do not need anything else than a good company, a mobilephoneor a tablet, drink a few bottles and you're ready to play. Iwonderwho will be the face of today's party?
Photo-Fx Easy Fotó szerkesztő 3 APK
A program új fotó készítésével, vagy egyagalériából kiválasztott kép szerkesztését és effektekkeltörténőmódosítását teszi lehetővé. Az alap programban találhatómintegy 38darab szűrő és effekt egymással kombinálhatóak.Az elkészült képet elmenthetjük az elsődleges memóriakártyaDCIMkönyvtárába, vagy megoszthatjuk Google+-on, Facebookon,vagyTwitteren stb.The program allows youtomodify preparation of new photo or select one from thegalleryimage editing and effects to. The basic program is locatedabout 38pieces of filters and effects can be combined witheachother.You can save the captured image in the primary memory DCIMfolder,or you can share on Google+, Facebook or Twitter,etc..
Un Szám Próbaverzió Radium APK
UN szám kereső és elemző döntéstámogatószoftver tűzoltók és a veszélyes áruk közúti (ADR) és vasúti (RID)szállítását ellenőrző, szervező és biztosító szakemberek számára. AVeszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló EurópaiMegállapodás értelmében létrehozott, egységes veszélyes-anyagnyilvántartás alapján több mint 2400 UN szám, és mintegy 1200részletes anyaglapot tartalmazó adatbázis került integrálásra aprogramba. Az elsősorban tűzoltók munkájának segítésére létrehozottalkalmazás - a legelterjedtebb szállítmánytípusok esetében -részletes intézkedési javaslatot is tartalmaz a szállítmánnyalkapcsolatos esetleges balesetek felszámolásához.A külföldi vegyi anyag-szállítmányok azonosításához továbbisegítség lehet, az anyagra vonatkozó veszélyeket (Risk) azonosítóR-mondatok, valamint az anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekreutaló S-mondatok (Safety use) elemzése és idegen nyelvről történőfordítása, melyek csomagoláson történő feltüntetését a 67/548/EGKirányelv írja elő.A program használata éles bevetések során, és gyakorlási célra iskiválóan alkalmas.UN number searchanalytics and decision support software and firefighters by Road(ADR) and rail (RID), transport of dangerous goods monitoring,organizing and insurance professionals. The Dangerous Goods on thebasis of a single hazardous substance, established under theEuropean Agreement concerning the International Carriage Roadinventory database of more than 2,400 UN number, and detailedmaterial about 1,200 cards have been integrated into the program.The application is primarily set up to assist firefighters - forthe most common types of consignment - also contains detailedproposals for measures relating to the possible elimination ofaccidents.The foreign chemical shipments to identify possible additionalassistance, translation risks relating to the substance (Risk)identification R-phrases and suggest precautions on substancesphrases (Safety use) analysis and foreign language in which theindication on the packaging of the 67 / 548 / EEC require.Using the program is in sharp deployments, and is great forpractice purposes.
Photo-Fx-Frames X-Mas Edition 1.0.0 APK
You can insert a previously created photointothe selected frame, then with finger-"gestures" you canzoom,rotate, or move to position. The program allows you to prepareaswell as the frame for seeing the photos that weresubsequentlysave, share on bluetooth, e-mail, or you can share onFacebook,Twitter, etcThe program requires a minimum recommended:- 512 megabytes of RAM- 640x480 screen size
UN Číslo Pro verzia Quantum APK
0Stále pracujeme na náprave preklad:Hľadanie UN číslo a analytická rozhodnutia softvérová podporapre hasičov a nepriateľ Road (ADR) a železnici (RID), dopravníkymonitorovanie nebezpečných vecí, organizovanie a poisťovacíchodborníkov. Nebezpečný tovar pomocou jednotného nebezpečný materiálvytvorený na základe Európskej dohody o medzinárodnej databázeRegistry prepravu cestná viac než 2400 UN číslo, a približne 1200podrobný tvárneho materiálu bola začlenená do programu. Aplikáciaje primárne nastavený na pomoc hasičov, - pre väčšinu bežných typovnákladu - podrobný návrh opatrení patrí potenciálnych nehôdsúvisiacich s odstránenie pozemku.Tiež si môžete vyhľadať na číslo OSN, Kemler Kód, R-viet a S-viet,dokonca môžete analyzovať NFPA Diamond taky ...V zahraničnej chemické zásielky identifikovať možné ďalšiu pomoc,prekladateľské riziká spojené s materiálom (Risk) označenie R-vieta navrhnúť opatrenia, o látkach, frázy (bezpečnosť použitia)analýza a cudzí jazyk, v ktorom označenie na obale 67/548 / EHSpožaduje.Pomocou programu počas živých nasadenia, a je skvelé pre účelypraxe.Plná verzia sa blíži!0Stále working to rectifytranslation:Search UN number and analytical decision software support forfire and enemy Road (ADR) and by rail (RID), transporters ofdangerous goods monitoring, organizing and insurance professionals.Dangerous goods by means of a single hazardous material created bythe European Agreement concerning the International Registry roadtransport more than 2,400 UN number, and approximately 1,200detailed ductile material has been incorporated into the program.The application is primarily used to help firefighters - the mostcommon types of loads - detailed design measures include potentialaccidents related to the removal of land.You can also find the number of UN Hazchem, R-phrases andS-phrases, you can even analyze NFPA Diamond, too ...In foreign chemical shipments to identify possible additionalassistance, translation risks associated with the material (Risk)designation R-phrases and suggest measures for substances phrases(safety of use) analysis and foreign language in which the labelingand package 67/548 / EEC requires.Using the program during live deployment, and is great for practicepurposes.The full version is coming!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7.2 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.104 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!