1.0 / July 10, 2015
(4.8/5) (5)

Description

เกมอัศวินผจญภัย (Knight Adventure Game)มีความน่าสนใจดังนี้คือ
- เป็นเกมสำหรับทุกเพศทุกวัย
- ผู้เล่นต้องพยายามหลบหลีกสิ่งกีดขวาง และรักษาพลังชีวิตเอาไว้
- ผู้เล่นต้องพยายามเก็บเหรียญคะแนน เพื่อให้ได้คะแนนที่มากขึ้น
- ผู้เล่นต้องพยายามกำจัดศัตรูที่มาขวางทางและต่อสู้กับบอสที่มีความแข็งแกร่งในแต่ละด่าน
- ผู้เล่นต้องพยายามผ่านด่าน และทำภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเจ้าหญิงในด่านสุดท้ายให้สำเร็จ

>> ถ้าพร้อมแล้ว..เริ่มโหลดและเล่นกันเลย..GO GO GO

Knight adventure games(Knight Adventure Game) are attractive as follows.
- A game for all ages.
- Players must try to avoid obstacles. And maintain the life forceout
- Players need to collect points. To get more points.
- The player must try to eliminate enemies in your path. And fightthe boss who is strong on each side.
- The player must attempt a pass. And do the tasks To save theprincess in the last checkpoint a success.

>> If you are ready.. Begin to load and play it .. GO GOGO.

App Information Knight Adventure

 • App Name
  Knight Adventure
 • Package Name
  com.ubu.cs.knight
 • Updated
  July 10, 2015
 • File Size
  31M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Computer Science @UBU
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

Computer Science @UBU Show More...

Knight Adventure 1.0 APK
เกมอัศวินผจญภัย (Knight Adventure Game)มีความน่าสนใจดังนี้คือ- เป็นเกมสำหรับทุกเพศทุกวัย- ผู้เล่นต้องพยายามหลบหลีกสิ่งกีดขวาง และรักษาพลังชีวิตเอาไว้- ผู้เล่นต้องพยายามเก็บเหรียญคะแนน เพื่อให้ได้คะแนนที่มากขึ้น- ผู้เล่นต้องพยายามกำจัดศัตรูที่มาขวางทางและต่อสู้กับบอสที่มีความแข็งแกร่งในแต่ละด่าน- ผู้เล่นต้องพยายามผ่านด่าน และทำภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเจ้าหญิงในด่านสุดท้ายให้สำเร็จ>> ถ้าพร้อมแล้ว..เริ่มโหลดและเล่นกันเลย..GO GO GOKnight adventure games(Knight Adventure Game) are attractive as follows.- A game for all ages.- Players must try to avoid obstacles. And maintain the life forceout- Players need to collect points. To get more points.- The player must try to eliminate enemies in your path. And fightthe boss who is strong on each side.- The player must attempt a pass. And do the tasks To save theprincess in the last checkpoint a success.>> If you are ready.. Begin to load and play it .. GO GOGO.
สัตว์เลี้ยงดิจิตอล 1.0 APK
เกมสัตว์เลี้ยงดิจิตอลเป็นเกมบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยผู้เล่นจะต้องรับหน้าที่ดูแลสัตว์เลี้ยงดิจิตอลของตัวเองโดยการให้อาหารดูแลรักษาเมื่อป่วยสั่งให้นอนหรือตื่น ตลอดจนการทำกิจกรรมอื่นๆเมื่อผู้เล่นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดิจิตอลไปถึงเงื่อนไขที่กำหนดของเกมแล้วสัตว์เลี้ยงดิจิตอลก็จะมีการพัฒนารูปร่างเปลี่ยนไปในรูปแบบต่างๆซึ่งลักษณะการเลี้ยงของผู้เล่นจะมีผลต่อมีการพัฒนารูปร่างของสัตว์เลี้ยงดิจิตอลในรูปแบบที่ต่างกันออกไปนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถนำเอาสัตว์เลี้ยงดิจิตอลของตัวเองนั้นไปแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นอื่นได้Pet games, digitalgames,mobile operating system Android. The player must take care ofitsown digital pet by feeding. Care when sick Ordered to sleep orwakeAs well as other activities when players pet digital todeterminethe conditions of the game. Digital pets will be developedto formthe shape of which resembles the culture of the playerswillinfluence the development of the shape of pets in digitalformatvaries. In addition, players can also take their own digitalpet toexchange it with other players.
TEDET MOBILE 1.4 APK
แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคะแนนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการที่ UNDP ประกาศลำดับของคุณภาพการศึกษาของปี2556พบว่าประเทศไทยจัดให้อยู่ในระดับที่88ของโลกและพบว่าผลการประเมินนานาชาติ PISA ของไทยในปี2012วิชาคณิตศาสตร์เป็นลำดับที่ 50 วิชาวิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่ 48สสวทจึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการประเมินนานาชาติและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้ออกแบบกิจกรรมกระตุ้นความสนใจและบรรยากาศในการเรียนจัดทำโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสทีเอ็มทีมาเป็นเวลา4ปีแล้วโดยใช้ข้อสอบจากสาธารณรัฐเกาหลีมีผู้ปกครองโรงเรียนครูและนักเรียนให้ความสนใจรวมแล้วกว่า800,000คนและในปีนี้ได้จัดให้มีการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นและสนับสนุนแหล่งค้นคว้าสำหรับครูแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนโดยนักเรียนที่เข้าร่วมการประเมินจะได้รับUSERNAMEและ PASSWORDเพื่อเข้าถึงครั้งความรู้และตรวจสอบคะแนนอีกทั้งโรงเรียนและคุณครูจะได้รับUSERNAME และPASSWORDสำหรับค้นคว้าและใช้ประโยชน์จากคลังความรู้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เช่นกันApplications flightcheckpoints. Assessment and development to excellence inmathematics andscience.From the UNDP announced the order of the quality of educationin2556 found that the United States provided in the 88's andfoundthat the results of the international PISA of Thailand in2012. Themath is No. 50 in Science is ranked 48th.Science aims to raise achievement and raiseinternationalassessment of student achievement in science andmathematics.The activities designed to stimulate interest in learningandambience.A project to evaluate the ability to solve mathematical the KMToverfour years, using items from the Republic of Korea withparents,schools, teachers and students interested total, more than800,000people and this year. Provide Assess and develop excellenceinmathematics and science in elementary and junior highschoolteachers and support resources for learning for studentsbystudents who participated in the assessment will be USERNAMEandPASSWORD to access the knowledge. and check points The schoolandteachers would get USERNAME and PASSWORD for researchandutilization of knowledge in teaching mathematics and scienceaswell.
กระต่ายซ่ากระโดดไร้พิกัด 1.0 APK
กาลครั้งหนึ่งมีเจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึ่งเธอมีชื่อว่าบอนนี่เธอเป็นเพียงกระต่ายน้อยที่แสนจะธรรมดาตัวหนึ่งเธอมีนิสัยที่ชอบจ้องมองดวงจัทร์เมื่อถึงเวลาค่ำคืนและเธอก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มองไปยังดวงจันทร์ของเธอต่อมาวันหนึ่งเธอได้ไปพบกับบ่อน้ำวิเศษที่มีแสงประกายแวววาวส่องออกมาด้วยความสงสัยของบอนนี่เธอจึงได้กินน้ำที่อยู่ในบ่อนั้นเข้าไปและทันใดนั้นร่างกายของเธอก็เปลี่ยนไปร่างกายของเธอนั้นกลายสภาพเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งกระต่ายแล้วเธอก็ได้สลบไปเมื่อเธอได้สติพื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเธอก็ได้รับรู้ถึงร่างกายเธอที่เปลี่ยนไปและพลังที่มหาศาลภายในตัวและเมื่อเธอได้หันหลังกลับมามองบ่อน้าที่เธอดื่มบ่อน้ำนั้นกลับหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยต้นถั่วขนาดยักษ์ที่ทอดยาวขึ้นไปบนฟ้าและทิศทางที่ต้นถั่วนั้นไปก็คือดวงจันทร์นั้นเองและนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยของเจ้ากระต่ายน้อยตัวนี้แล้วเจ้ากระต่ายน้อยจะสามารถไปถึงดวงจันทร์ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแล้วละOnce upon a time alittlerabbit. She was named Bonnie She is just a very simple littleone.She has a habit of staring at Jat's night and by the time shewashappy every time I look at the moon for her. Later that day,shewas met with a wonderful pond with sparkling light shines out.Withsuspicion of Bonnie, she was in the water into the pond.Andsuddenly, her body changed. Her body is turned into ahalf-man,half rabbit, she was unconscious. When her unconscious onthe flooragain, she knows her body has changed, and the enormouspowerinside. And when she turned back to her drinking water wells.Backthen, water is gone, replaced by a giant beanstalk. Stretchingupto the sky and to the direction in which the plant is themoonitself. And this is the beginning of an adventure thislittlerabbit. Rabbit, then it can go to the moon or not, it dependsonthe players anymore.
สุภาษิตไทยง่ายนิดเดียว 1.0 APK
แอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้สุภาษิตไทยเบื้องต้นโดยแอพพลิเคชันสามารถแบ่งการทำงานเป็น2 ส่วน คือ1. ส่วนเรียนรู้สุภาษิตไทยเบื้องต้นเป็นส่วนที่แสดงหมวดสุภาษิตไทยโดยมีการจำแนกสำนวนสุภาษิตไทยออกเป็นหมวดทั้งหมด 8หมวดซึ่งในแต่ละหมวดจะมีสำนวนสุภาษิตไทยให้ผู้เล่นสามารถเลือกเพื่อดูความหมายของสำนวนสุภาษิตไทยโดยมีรูปภาพคำอธิบายความหมายและตัวอย่างการนำสำนวนสุภาษิตไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน2.ส่วนแบบทดสอบความรู้สุภาษิตไทยเป็นแบบทดสอบที่ผู้เล่นต้องเลือกเปิดรูปภาพที่ถูกปิดไว้ในลักษณะจิกซอว์ไปทีละแผ่นและตอบสำนวนสุภาษิตไทยให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและแสดงผลลัพธ์ซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์รูปดาวโดยผู้เล่นสามารถเลือกความยากในการทำแบบทดสอบได้3 ระดับ ได้แก่ระดับง่าย ระดับปานกลาง และระดับยากLearning basicapplicationProverbs Thailand. The application can be divided intotwoparts.1. Learn basic adage Thailand. The part of group ProverbsThailand.The classification of proverbs, idioms Thailand intoeightcategories in each category, which will be the idiomproverbThailand, the player can choose to see the meaning of thephrase,with the proverbial Thailand Picture meaningfuldescription.Examples of idioms and proverbs Thailand to be appliedin everydaylife.2. The knowledge quiz Proverbs Thailand. As a test, the playermustselect an image that is covered in a jigsaw puzzle one by oneandanswer proverbs, idioms, Thailand match the image. The systemwillverify the accuracy and output is represented by a star. Theplayercan choose the difficulty of the test has three levels:easy,medium and hard levels.
ชนิดของคำไทย ป.3 1.0 APK
แอปพลิเคชันภารกิจพิชิตชนิดของคำไทยเป็นแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ชนิดและหน้าที่ของคำไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 2 ส่วน ได้แก่-ส่วนการเรียนรู้ซึ่งในส่วนของการเรียนรู้นั้นได้แสดงในรูปแบบของบ้านความรู้ที่มีทั้งหมด7หลัง โดยแต่ละหลังจะเป็นบทเรียนของคำชนิดต่าง ๆ ได้แก่ คำนามคำสรรพนามคำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธานและคำอุทานที่มีการนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอแอนิเมชัน 2มิติอีกทั้งบ้านแต่ละหลังยังมีฟังก์ชันการตรวจสอบชนิดของคำไทยที่ผู้ใช้สงสัยว่าเป็นคำชนิดใดได้- ส่วนทดสอบความรู้ การทดสอบความรู้จะอยู่ในรูปแบบของเกม ซึ่งมี 2เกมคือเกมตีตัวตุ่นชนิดของคำและเกมห้องนิทานในส่วนของเกมตีตัวตุ่นชนิดของคำมีรูปแบบการเล่นเกม คือจะมีตัวตุ่นถือป้ายคำคละชนิดกันโดยตัวตุ่นจะสุ่มโผล่ขึ้นมาจากหลุมและผู้ใช้จะต้องตีตัวตุ่นให้ถูกชนิดของคำตามที่ระบบได้กำหนดให้ครบ20คำจึงจะทำภารกิจสำเร็จสำหรับเกมห้องนิทานผู้ใช้จะเล่นเกมนี้ได้จะต้องทำภารกิจเกมตีตัวตุ่นชนิดของคำให้สำเร็จก่อนรูปแบบของเกมคือจะมีนิทานอีสปให้อ่านแล้วให้ผู้ใช้ขีดเส้นใต้คำที่เป็นชนิดของคำที่กำหนดในเนื้อเรื่องนิทานอีสปให้ครบทุกคำจึงจะเป็นการทำภารกิจสำเร็จAn application ofamission to conquer Thailand. The application is availabletopromote learning and other functions of Thailand for the thirdyearstudents consists of two main parts.  - The Learning In terms of learning, it was shown intheform of knowledge that all seven back, each to the lessonsofvarious types, including nouns, pronouns, verbs,adverbs,prepositions, conjunctions and interjections that.presented in theform of two-dimensional animation, video, and eachhouse has afunction to detect the type of Thailand, the user issuspected ofany kind.  - Test your knowledge of Test your knowledge in theformof games, which is the second game of whack a mole type gameand afairy tale. In the game of whack a mole of speech. A form ofthegame is to have a mole sign the assorted types. The molewillrandomly pop up from holes. And users will have to hit themolesthat were kind of word that has been given 20 words tocompletetheir missions. For the game story Users will not have toplay thisgame Whack a mole type of mission to accomplish before thestyle ofthe game is to be read Aesop's Fables. Then the underlinedword iskind of a given word in Aesop's fable, featuring all thewords, itwill be mission accomplished.
เงินจ๋า มานะ 1.0 APK
แอปพลิเคชัน เงินจ๋า มานะ (Money Come with Me)เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเงินที่มีใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันทั้งชนิดเหรียญและธนบัตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง4โดยแอปพลิเคชันพัฒนาบนอุปกรณ์แท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ส่วนการเรียนรู้และส่วนการพัฒนาทักษะ1.ส่วนการเรียนรู้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับค่าและรูปร่างลักษณะของเงินการแลกเงินและการอ่านจำนวนเงิน2. ส่วนการพัฒนาทักษะ อยู่ในรูปแบบทดสอบจำนวน 5 แบบทดสอบ คือ-แบบทดสอบหยอดกระปุกเป็นการเลือกเหรียญและหรือธนบัตรลงในกระปุกตามที่กำหนดให้-แบบทดสอบตามหาคู่เป็นการจับคู่ของเหรียญหรือธนบัตรที่เหมือนกันให้ถูกต้อง- แบบทดสอบตอบได้ให้แลกเป็นการเลือกเหรียญหรือธนบัตรเติมในช่องว่างเพื่อให้มูลค่าของเงินเท่ากัน-แบบทดสอบจ่ายให้พอดีเป็นการเลือกเหรียญและหรือธนบัตรให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าของสิ่งของที่กำหนด-แบบทดสอบเกินมาทอนไปเป็นการเลือกเหรียญและหรือธนบัตรสำหรับการทอนเงินให้ถูกต้องAn applicationyesEndeavour Silver (Money Come with Me).Media are encouraged to learn and develop skills that are inusetoday. Both coins and banknotes For students in grade 2 through4by an application developed on tablet devices. The operatingsystemAndroid.The application consists of two parts: a part of learning.Andskills development       1. Learning Theknowledgeabout the nature and shape of the moneychangers, and theamount ofreading.       2. Acquisition In thetestpattern of the test is 5.             -QuizBowl Slots A selection of coins and bank notes or by requiringagearbox.             -Testfor Couples A pair of identical coins or banknotesforauthenticity.             -Haveto test it. A selection of coins, banknotes or fill in thegaps. Thevalue of the same.             -Paysto test A selection of coins and banknotes or a value equal tothevalue of a given item.             -Testthan to come down. A selection of coins and banknotes forchange ormoney to correct.
English Vocabulary to ASEAN 1.0 APK
แอพพลิเคชันช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาในแต่ละประเทศของกลุ่มอาเซียนโดยแอพพลิเคชั่นแบ่งการทำงานเป็น3 ส่วนคือ 1) การเรียนรู้คำศัพท์ 2)การเติมคำศัพท์ในช่องว่าง และ 3)การตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์โดยแอพพลิเคชั่น จะแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนคือ1) การเรียนรู้คำศัพท์ระบบจะแสดงรูปภาพพร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความหมายของคำศัพท์เป็นตัวอักษรในแต่ละภาษานั้นๆประกอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามที่ผู้ใช้ได้เลือกและผู้ใช้สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้ในกลุ่มประเทศอาเซียน2) การเติมคำศัพท์ในช่องว่างผู้เล่นจะต้องลากตัวอักษรไปใส่ในช่องว่างตามรูปภาพให้ถูกต้องในเวลาที่กำหนดจากนั้นระบบแสดงคำศัพท์และความหมายพร้อมให้คะแนนพร้อมกับการให้ดาว3) การตอบคำถามคำศัพท์ส่วนนี้ผู้ใช้สามารถตอบคำถามได้โดยการออกเสียงและการพิมพ์ตัวอักษรระบบจะแสดงรูปภาพและตัวเลือกมาให้เพื่อใช้ในการตอบคำถามโดยผู้ใช้จะต้องออกเสียงหรือพิมพ์คำศัพท์ให้ถูกต้องตามรูปภาพที่กำหนดให้The applicationallowsstudents to learn about the language in the countries ofASEAN. Theapp lists divided into three parts: 1) the vocabulary 2)to fillgaps in vocabulary and 3) to answer questions abouttheterms.The apps option. Is divided into three parts.1) learning vocabulary. The system displays pictures with wordsinEnglish. And the definition of the word as a character ineachlanguage. English composition, according to the availableoptions.And users can select the language in ASEAN countries.2) Addition of the words in the gaps. Players have to dragtheletters into the gap. The image correctly in the allotted time.Thesystem then displays the words and their meaning. Along withthestar rating.3) The word quiz. This section allows the user to answerquestionsby. Pronunciation and type letters. The system willdisplaypictures and options to use in answering questions. Usersmust typethe words aloud or correct the picture given.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.