1.1 / May 14, 2015
(3.1/5) (87)

Description

Az Augmented Reality alkalmazás segítségévelokostelefonodon vagy tableteden életre keltheted az AR kártyákhoztartozó LEGO figurákat (az ún. kiterjesztett valóságot).
Az alkalmazás elindítása után fókuszálj készülékeddel az AR kártyaképes felére, ahol a figura arca látható és a kártyához tartozómodell máris megjelenik készüléked kijelzőjén.

A modell forgatásához, közelítéséhez mozgasd az AR kártyát akívánt távolságba és szögbe!

Az eredeti AR kártyákat a KockaPalotában találod: http://kockapalota.hu , vagy letöltheted akövetkező linkeken:

http://goo.gl/2HXAVK
http://goo.gl/EsZlgp
http://goo.gl/uqxHvI
http://goo.gl/rBSW3D
http://goo.gl/T2UuFb

The Augmented Realityapplication using a smart phone or on your tableteden revitalizedthe AR cards for your LEGO figurines (the. AugmentedReality).
 After launching the application készülékeddel keep the focuson the AR card on the half where you can see the figure's face andmodel of the card you'll appear on-screen prompts.

To rotate the model, the move towards an AR card into thedistance and angle!

The original AR cards to find the cube Palace: http://kockapalota.hu, or you can download thefollowing links:

http://goo.gl/2HXAVK
http://goo.gl/EsZlgp
http://goo.gl/uqxHvI
http://goo.gl/rBSW3D
http://goo.gl/T2UuFb

App Information KockaPalota AR

 • App Name
  KockaPalota AR
 • Package Name
  pzrk.kockapalota
 • Updated
  May 14, 2015
 • File Size
  20M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Pazirik Ltd.
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Pazirik Ltd. Show More...

KockaPalota AR 1.1 APK
Pazirik Ltd.
Az Augmented Reality alkalmazás segítségévelokostelefonodon vagy tableteden életre keltheted az AR kártyákhoztartozó LEGO figurákat (az ún. kiterjesztett valóságot).Az alkalmazás elindítása után fókuszálj készülékeddel az AR kártyaképes felére, ahol a figura arca látható és a kártyához tartozómodell máris megjelenik készüléked kijelzőjén.A modell forgatásához, közelítéséhez mozgasd az AR kártyát akívánt távolságba és szögbe!Az eredeti AR kártyákat a KockaPalotában találod: http://kockapalota.hu , vagy letöltheted akövetkező linkeken:http://goo.gl/2HXAVKhttp://goo.gl/EsZlgphttp://goo.gl/uqxHvIhttp://goo.gl/rBSW3Dhttp://goo.gl/T2UuFbThe Augmented Realityapplication using a smart phone or on your tableteden revitalizedthe AR cards for your LEGO figurines (the. AugmentedReality). After launching the application készülékeddel keep the focuson the AR card on the half where you can see the figure's face andmodel of the card you'll appear on-screen prompts.To rotate the model, the move towards an AR card into thedistance and angle!The original AR cards to find the cube Palace: http://kockapalota.hu, or you can download thefollowing links:http://goo.gl/2HXAVKhttp://goo.gl/EsZlgphttp://goo.gl/uqxHvIhttp://goo.gl/rBSW3Dhttp://goo.gl/T2UuFb
Circuitul Bisericilor Medieval 1.0.2 APK
Pazirik Ltd.
Biserica medievală a fost modul de a abordadrumul tematic, care vrea să familiarizează în profunzime pe ceiinteresaţi, unicul patrimoniu cultural şi religios în BazinulCarpatic. Acest drum tematic este destinat să prezinte patrimoniulecleziastic medieval în Nord-Vestul Ungariei, Transcarpatia şiNordul Partiumului, care odată era să formeze o întreagă regiuneistorică. Drumul care posedă comune rădăcini istorice, din punct devedere geografic, trece prin judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg dinUngaria, judeţul Satu Mare din România, şi Transcarpatia dinUcraina. Bisericile medievale din Transcarpatica, formează graniţaEstică pentru creştinismul Occidental. Aici se termină gotica, şiîncepe țara biserici din lemn și a Bisericii Ortodoxe. Istoriaturbulentă a Transcarpatiei era şi istoria zbuciumată a bisericii.Multe dintre ele au fost distruse după invazia mongolă, și dupăapariția Reformei au fost luate de Protestanţi. Multe dintre ele aufost arse în lupta de libertate a epoci, în perioada sovietică, înmulte cazuri casele lui Dumnezeu au fost transformate în muzeeateiste. Pentru astăzi timpul şi istoria s-a relaxat, șipatrimoniul bisericesc a devenit o atracție turistică.Cu ajutorul aplicaţiei interactive "Circuitul BisericilorMedievale" puteţi afla informaţii despre destinaţiile turisticeaflate pe ruta circuitului. Locaţiile mai însemnate sunt prezentateprin materiale scrise şi prin imagini, respectiv în unele cazuriprin conţinuturi audiovizuale. Aplicaţia se poate descărca gratuitîn versiuni în limba maghiară, engleză şi română.The medieval church washow to deal with thematic way, who wants to thoroughly familiarizethose interested, the only cultural and religious heritage in theCarpathian Basin. This road is intended to present thematicmedieval ecclesiastical heritage in North-West Hungary,Transcarpathia and Northern Partium, which was once the historicalregion to form a whole. The road has common historical roots ofgeographically passes through Szabolcs-Szatmár-Bereg in Hungary,Satu Mare in Romania, and Transcarpathia in Ukraine. Transcarpaticamedieval churches, forms the eastern border to WesternChristianity. Here ends Gothic wooden churches and begin countryand the Orthodox Church. The history of Transcarpathia wasturbulent and tumultuous history of the church. Many of them weredestroyed by the Mongol invasion, and after emergence were takenProtestant Reformation. Many of them were burned in the fight forfreedom of the era, in Soviet times, in many cases God's houseswere transformed into museums atheist. For today's relaxed time andhistory, and religious heritage has become a tourist attraction.With interactive application "Medieval Churches Circuit" you canfind information about tourist destinations located on the circuitroute. Most important locations are presented in written materialand images that in some cases by audiovisual content. Theapplication can download the free versions in Hungarian, Englishand Romanian.
Kerékpáros Baranya 1.0.0 APK
Pazirik Ltd.
Kedves Vendégünk!Örömmel nyújtjuk át Baranya megye első kerékpárosmobilalkalmazását, amely az Ős-Dráva kerékpárút Dráva-mentitérségében nyújt segítséget és hasznos információkat a Harkány –Barcs útvonal mentén.Az alkalmazás nem csak a kerékpártúrán, kinn a terepen nyújthatsegítséget az eligazodásban, hanem az előzetes tervezésben is. Adigitális térkép mellett az útvonal környezetében felfedezésre váróormánsági értékek, kincsek is megtalálhatóak csakúgy, mint azországosan is egyedülálló közösségi és turisztikaikerékpár-kölcsönzési hálózat 5 dokkoló állomása, illetve a többmint 110 km-es túraútvonal mentén telepített 12 db kerékpárospihenőhely.Az alkalmazás problémamentes működéséhez 45 MB tárhely szükséges.Az alkalmazással kapcsolatos észrevételeket az info@kerekparosbaranya.hue-mail címre várjuk.Élményekben gazdag tekerést kívánunk:Baranya Megyei ÖnkormányzatA City eBike kölcsönző rendszerrel kapcsolatos információk azüzemeltető alábbi elérhetőségein találhatóak:City eBikewww.cityebike.huTel: +36 30 6506945hello@cityebike.huDear guest! We are happy to provide cycling through Baranja County first mobileapplication, which is the big-Drava Drava cycle path providesuseful information about the region and help Harkany - Mortar alongthe route. The application not only in cycling, out in the field, providesupport to the orientation, but also of the preliminary design. Inaddition to the digital map of the vicinity of the route to bediscovered Ormánság values, treasures can be found, as well as thecountry also deployed a unique community and tourist bike rentalnetwork 5 docking station, as well as more than 110 km of hikingtrails along with 12 cyclists furniture. 45 MB of disk space required for the smooth operation of theapplication.Comments on the application are welcome info@kerekparosbaranya.huthe e-mail address.We wish you eventful pedaling:Baranja CountyInformation about the City Ebike rental availabilities below theoperating system will find:City Ebikewww.cityebike.huTel: +36 30 6506945hello@cityebike.hu
Heritage Tour of Partium 1.0.4 APK
Pazirik Ltd.
The Route of Medieval Churches is the name ofthe thematic route designed with the intention of thoroughlyfamiliarising interested tourists with a unique religious andcultural heritage found in the Carpathian Basin.This thematic routewas created with the purpose of presenting the medievalecclesiastical heritage of three geographical units, whichpreviously formed a historical region in the past: NortheastHungary, Kárpátalja (Subcarpathia) and the northern area of theregion called Partium. The route crosses Szabolcs-Szatmár-Beregcounty in Hungary, Satu Mare county in Romania and Transcarpathiain Ukraine. A web of common historical roots ties together thesethree administrative units.The historical monuments and memorials located in the north-westernpart of Partium with few exceptions do not belong to the mostwell-known tourist attractions, however from artistic andhistorical point of view, they would deserve a more increasedattention. Besides the ruinous or exemplarily refurbished castlesfeaturing modifications made in different historical periods andthe memorials of the famous representatives of literary history,the mainly protestant churches in villages and former countrytowns, featuring medieval ecclesiastical heritage, create asignificant part of the region’s tourist attractions. A part ofthis tour crosses Satu Mare county including eight medievalchurches located here, providing regular exhibitions andpresentation for the visitors in order to find out more about thehistory of the churchs’ construction, the destiny of theircongregations and their relics.The Route of Medieval Churches interactive application helps youto find out more about the tourist attractions along this thematicroute. The user of this application can find written, visual and inseveral cases audio-visual contents about these particularlocations. The application can be downloaded for free, available inHungarian, Romanian and English versions.The content of this application does not necessarily representthe official position of the European Union.
Circuitul Bisericilor Partium 1.0.4 APK
Pazirik Ltd.
Sub denumirea “Circuitul BisericilorMedievale” a fost înfiinţat un circuit turistic tematic ce îşipropune să ofere celor interesaţi informaţii detaliate despremoştenirea culturală şi religioasă unică, păstrată în BazinulCarpatic. Acest circuit este menit să prezinte moştenireaecleziastică medievală a unei regiuni formate din Ungaria denord-est, Transcarpatia şi partea nordică a teritoriului numitPartium. Circuitul parcurge obiective din judeţulSzabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria, judeţul Satu Mare din Româniaşi regiunea Transcarpatia din Ucraina, teritorii strâns legate derădăcinile istoriei comune.Monumentele şi locurile memoriale din colţul nord-vestic alteritoriului numit Partium, cu puţine excepţii nu sunt considerateprintre cele mai cunoscute destinaţii turistice, deşi valorile lorartistice şi culturale ar merita pe bună dreptate un interes mairidicat. Pe lângă castele ruinate sau restaurate exemplar, cepoartă urmele diferitelor epoci şi stiluri, alături de locurilememoriale ale unor personalităţi celebre ale literaturii, un grupimportant al obiectivelor turistice este format din vestigiilemoştenirii medievale ecleziastice: biserici predominant reformatedin satele şi fostele orașe-târg. Traseul sătmărean al circuituluileagă opt biserici medievale, în care au fost amenajate expoziţiipermanente sau pot fi accesate prezentări despre istoria acestormonumente, despre destinele parohiilor şi moştenirea materialăpăstrată.Cu ajutorul aplicaţiei interactive "Circuitul BisericilorMedievale" puteţi afla informaţii despre destinaţiile turisticeaflate pe ruta circuitului. Locaţiile mai însemnate sunt prezentateprin materiale scrise şi prin imagini, respectiv în unele cazuriprin conţinuturi audiovizuale. Aplicaţia se poate descărca gratuitîn versiuni în limba maghiară, engleză şi română.Conţinutul acestei aplicații nu reprezintă în mod necesar poziţiaoficială a Uniunii Europene.Under the name "CircuitMedieval Churches" was established thematic tourist circuit whichaims to provide those interested in detailed information about theunique cultural and religious heritage, preserved in the CarpathianBasin. This circuit is designed to provide medieval ecclesiasticalheritage of a region consisting of northeastern Hungary,Transcarpathia and the northern part of the territory calledPartium. The circuit through goals from Szabolcs-Szatmár-Bereg inHungary, Satu Mare County in Romania and the Transcarpathian regionof Ukraine, territories closely related to the common historyroots.Monuments and memorial sites in the northwestern corner of theterritory called Partium, with few exceptions are considered amongthe most popular tourist destinations, although their artistic andcultural values ​​rightly deserves a higher interest. In additionto ruined castles or restored copy, bearing traces of differenteras and styles, along with famous personalities memorial places ofliterature, an important group of sightseeing consists of theremains of medieval ecclesiastical heritage: predominantly reformedchurches in the villages and former city- fair. Satu Mare circuitroute linking eight medieval churches, which were arranged inpermanent exhibitions or presentations can be accessed on thehistory of these monuments, about destiny parishes and materialheritage preserved.With interactive application "Medieval Churches Circuit" you canfind information about tourist destinations located on the circuitroute. Most important locations are presented in written materialand images that in some cases by audiovisual content. Theapplication can download the free versions in Hungarian, Englishand Romanian.The content of this application does not necessarily represent theofficial position of the European Union.
Időutazás - Regéci vár 1.0.2 APK
Pazirik Ltd.
Az embereket régóta foglalkoztatja azidőutazásgondolata. Mindenki elgondolkodott már azon, milyenlehetett aközépkori élet, hogyan éltek az akkori emberek. APazirik Kft. általfejlesztett alkalmazás segítségével most arekonstruált terek aszemünk előtt elevenednek meg. A virtuálisidőutazás alkalmazás amai digitális tudomány legmodernebb eszközeisegítségével repítminket vissza a múltba és tárja elénk a sosemlátott, szemetgyönyörködtető várrekonstrukciót. Éld át te is,hogyan nézhetett kia regéci vár. Mindezt hogyan? A válasz:Virtuális Időutazás. Lásd aláthatatlant!People long beenconcernedwith the idea of ​​time travel. Everyone's alreadythought aboutwhat it was like in medieval life, how people livedat the time.Developed by Pazirik Ltd. For now using thereconstructed spacescome to life before our eyes. The virtual timetravel application intoday's digital tools to modern science takesus back to the pastand reveals the never seen eye-catchingvárrekonstrukciót. Feel youhow Regéc looked like a castle. Buthow? The answer is: Virtual TimeTravel. See the invisible!
Régészeti Pillanatképek AR 1.0 APK
Pazirik Ltd.
Az alkalmazás a Régészeti Pillanatképek –Ásatásaink legújabb kincsei 2011-2014 című kiállításhoz készült aSzent István Király Múzeum megbízásából.Az Augmented Reality alkalmazás segítségével okostelefonján vagytabletjén megjelenítheti az AR kártyához tartozó tárgyakat (az ún.kiterjesztett valóságot).A program elindítása után fókuszáljon a kiállításban elhelyezett ARkártyára és az adott tárgy máris megjelenik készüléke kijelzőjén3D-ben.A tárgy forgatásához, közelítéséhez mozgassa okostelefonját vagytabletjét a kívánt távolságba, szögbe.The application of theArchaeological Screenshots - recent excavations made by the2011-2014 exhibition Treasures of King St. Stephen Museumbehalf.The Augmented Reality application by using your smartphone ortabletjén display objects within the AR card (the so-called.Augmented Reality).After starting the program to focus on the AR card and placed onexhibition, the object will be displayed in the display device in3D.The object to rotate, move approximation smartphone or tabletjétthe desired distance, angle.
Időutazás - Szigligeti vár 1.0.0 APK
Pazirik Ltd.
Az embereket régóta foglalkoztatja azidőutazásgondolata. Mindenki elgondolkodott már azon, milyenlehetett aközépkori élet, hogyan éltek az akkori emberek. APazirik Kft. általfejlesztett alkalmazás segítségével most arekonstruált terek aszemünk előtt elevenednek meg. A virtuálisidőutazás alkalmazás amai digitális tudomány legmodernebb eszközeisegítségével repítminket vissza a múltba és tárja elénk a sosemlátott, szemetgyönyörködtető várrekonstrukciót. Éld át te is,hogyan nézhetett kia szigligeti vár. Mindezt hogyan? A válasz:Virtuális Időutazás.Lásd a láthatatlant!Alacsony felbontású verzió!People have longbeeninterested in the idea of ​​time travel. Everyone thoughteverwondered what it was like in medieval life, how people livedatthat time. Developed by Pazirik Ltd. application to thenowreconstructed spaces come to life before our eyes. The virtualtimetravel use today's digital tools to the most modern sciencetakesus back to the past and reveals a never seeneye-catchingvárrekonstrukciót. Relive you how Szigligeti lookedlike a castle.But how? Answer: Virtual Time Travel. See theinvisible!Low-res version!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.3.4 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.87 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.2.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android