4.61 / September 18, 2017
(4.3/5) (105)

Description

A lórum egyszerű kártyajáték, amit 32 laposmagyar kártyával négy személy játszhat. A játék célja, hogy ajátékosok kezéből a lapok minél hamarabb elfogyjanak.
Játszhatsz online módban ismerőseid vagy véletlenszerűen sorsoltjátékosok ellen, illetve offline módban gépi játékosok ellen -ehhez internetelérés sem szükséges.


Választható funkciók: licit a kezdés előtt, kártyák méreténeknövelése a jobb láthatóságért. 4 választható játéksebesség.
The lórum simple cardgame that 32 Hungarian flat four people can play cards. The game isdesigned so that players run out of the hands of their cards asquickly as possible.
You can play online mode against friends or random players drawinglots or offline machine against players - there is no internetconnection required.


Optional features: bid before the start, increase the size of thecards better visibility. 4 selectable speed play.

App Information Lórum

 • App Name
  Lórum
 • Package Name
  jbdev.lorum
 • Updated
  September 18, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  4.61
 • Developer
  JBdev
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Card
 • Developer
  Email [email protected]
  Magyarország 8151 Szabadbattyán Ady Endre utca 15.
 • Google Play Link

Lórum Version History

Select Lórum Version :
 • 4.61 (59) - Latest Version
 • Lórum 4.61 APK File

  Publish Date: 2018 /1/3
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 8.5 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 756cdf5f863e3fe8e7bfcc0c7c390b7d8c980af2
  APK Signature: d4045ca7afce0a2e7f8ae7f8a28da5dd2e89792a

JBdev Show More...

Zsírozás 2.32 APK
JBdev
A zsírozás egyszerű kártyajáték, ketten vagynégyen játszhatják magyar kártyával. A játék célja, hogy minél több„zsír” kártyát (ászt vagy tízest) gyűjtsünk össze az ütéseinkkel ajáték során. A játékban nincs aduszín, és a lapoknak sincspontértékére, rangsora.Az alkalmazásban háromféle játékmód és nehézség közülválaszthatsz.A Lórumhoz hasonlóan ezt az alkalmazásomat is gyakorlásképpenkészítettem, szóval ne egy professzionális játékra számítsatok: eza játék egyszerű, de szórakoztató, el lehet ütni vele azidőt.The greasing simple cardgame in two or four people can play the Hungarian card. The goal isto get more "fat" card (ace or ten) ütéseinkkel to collect duringthe game. The game does not trump color and the newspapers have nopoint value, ranking.In the application, you choose from three different game modes anddifficulties are.Like this Lórumhoz my app is made for practice, so do not play aprofessional Expect: This game is simple but fun, you can punch himin time.
Bérkalkulátor 2017 1.51 APK
JBdev
A 2017-es adójogszabályok alapján készült,egyszerűen kezelhető alkalmazás. Az adatokból százalékoskördiagramokat is készít. A bruttó bér eloszlása mellett amunkáltató költségeit is megmutatja.A kalkulátor eredményei tájékoztató jellegűek, az alkalmazáshasználata nem helyettesíti a bérszámfejtést!Figyelem: az alkalmazás nem egy profi bérkalkulátor, gyakorláskéntkészítettem egy délután alatt, még 2016 augusztusában. A 2017-esmódosításoknak megfelelően a családi kedvezményt, illetve azSZOCHO-t, EHO-t aktualizáltam.Application icon source: https://www.iconfinder.com/justuiBased on a 2017 tax law,easy to use application. The percentage of data creates pie chartsas well. In addition to the gross salary shows the distribution ofthe costs of the employer.The calculator results are indicative, using the application doesnot replace the payroll!Please note that the application is not a professional salarycalculator, a practice made during an afternoon, also in August2016. According to the 2017 amendments to family benefits or toSZOCHO, EHO was Updated.Application icon source: https://www.iconfinder.com/justui
Lórum 4.61 APK
JBdev
A lórum egyszerű kártyajáték, amit 32 laposmagyar kártyával négy személy játszhat. A játék célja, hogy ajátékosok kezéből a lapok minél hamarabb elfogyjanak.Játszhatsz online módban ismerőseid vagy véletlenszerűen sorsoltjátékosok ellen, illetve offline módban gépi játékosok ellen -ehhez internetelérés sem szükséges.Választható funkciók: licit a kezdés előtt, kártyák méreténeknövelése a jobb láthatóságért. 4 választható játéksebesség.The lórum simple cardgame that 32 Hungarian flat four people can play cards. The game isdesigned so that players run out of the hands of their cards asquickly as possible.You can play online mode against friends or random players drawinglots or offline machine against players - there is no internetconnection required.Optional features: bid before the start, increase the size of thecards better visibility. 4 selectable speed play.
Huszonegy - magyar kártyával 3.2 APK
JBdev
Próbáld ki szerencsédet és stratégikusgondolkodásodat az ingyenesen letölthető Huszonegyeskártyajátékban!Rövid, pörgős játék, magyar kártyával. Kétféle játékmódbólválaszthatsz: egyszemélyes (az osztó ellen), és négyszemélyes. Abeállításokban 4 játéksebesség közül választhatsz.Az osztó elleni játékban bónuszokat kaphatsz, a harmadikképernyőképen ezeknek a típusait láthatod. Különböző kihívások iskiválaszthatóak, a könnyebben teljesíthetőektől a nehezekig.Egy hozzászóló javaslata alapján - egy alternatív szabály iskiválasztható, mely szerint ha két lapból 21-ed van, akkor isautomatikusan győzöl az osztó ellen.Minden visszajelzés számít. Ha bármilyen kérdésed, kérésed,javaslatod vagy észrevételed van az alkalmazással kapcsolatban,várom a feltüntetett e-mail címemre :)Icon credits: https://icons8.com/Try your luck andstrategic thinking of some twenty free download card game!Short bursts of play, the Hungarian card. Two types of game modeyou can choose: a personal (against the dealer), or four. Thesettings you can choose from four game speed.The game against the dealer can get bonuses, and the third screenshot you can see these types. You can also select variouschallenges, the more easily achievable from the weights.A comment on a proposal - an alternative rule can be selected, thatif two sheets 21 times, you automatically win against thedealer.All guest counts. If you have any questions, requests, suggestionsor comments about the app, I look forward to the e-mail addressindicated :)Icon credits: https://icons8.com/
Árajánlat-készítő teszt 1.1 APK
JBdev
Jelszóval védett.Használati útmutató:https://drive.google.com/file/d/0BxrtZh5oEaCCcFJPaHZmVm9haEE/view?usp=sharingPassword protected.User's Guide:https://drive.google.com/file/d/0BxrtZh5oEaCCcFJPaHZmVm9haEE/view?usp=sharing
Message board 1.0 APK
JBdev
A simple app with base functionality. Youcanplace memo notes and emoticons on the pin board.
My Christmas Gift List 1.1 APK
JBdev
This application is a small Christmas giftlistmanager, which also helps store the costs of several gifts.Icon sources:https://icons8.com/http://www.icondrawer.com/
Színre szín (Körbe***) 2.71 APK
JBdev
A játék lényege egyszerű: színre színt, ésfogyjon el a kártya a kezedből.Választható módok: játék egyszerre egy paklival, vagy két paklikártyával.Mivel sokan, sokféleképpen játsszák ezt a játékot,bizonyosjátékszabályok a Beállításokban választhatók:-El lehessen küldeni a kártyát ugyanazzal a színnel, vagysem?-Akkor nyer valaki, ha azután rakja le az összes lapját, hogyelfogytak a körben lévő kártyák, vagy akkor is nyer, ha korábbanfogytak el a kártyái?4 játéksebesség.Választható teljesítménytakarékos mód: kevesebb animációval.The game is simple: Suitand run out of cards in your hand.Selectable modes: play one time a deck or two decks of cards.Since many, many ways to play this game, certain rules of the gameare selected in Preferences:the card can be sent with a single color or not -El?-Then someone wins, then you lay down all the cards that have runout of cards in your lap, or even win, if you have run out ofcards?4 play speed.Optional power save mode: less animation.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.