1 / April 2, 2016
(4.1/5) ()

Description

Lines 98 Classic - Color Lines is aclassicgame on PC. It is easy to play, but to become a master isachallenge.

****HOW TO PLAY
★ Clean the screen by arranging balls of the same colors intolinesto make them explode.
★ A line can be horizontal, vertical, cross up or cross down.

****FEATURE
★ Addictive gameplay
★ Resume last game play option
★ Save and load game (visually)
★ High scores information
★ 7 colorfull balls
★ Line 98 balls will move faster and faster.
★ Line 98 is free for download

****TIPS: Good strategy is playing with multiple lins inteadofconcentrating on one line

What are they talking about line 98?
George Hazan said "A brilliant game for timepass Downloaded theappin an Airport Wifi and killed 3 hours playing it. Greatworkguys"

Bruce Delmont said "After all of the game I played, tillthistime, I choose Lines 98 at the first thought when having stressinoffice"

Virendra kumare said "Simply Amazing Very cool ,addictingandnice game ,you simply can't get enough"

Line 98 Classic - Color Lines is an offline game for everyone.So, don't wait, go to CH play store and downnload Line 98 -Colorline.

Enjoy Lines 98, have fun ! Thanks.

App Information Line 98 Classis - Color Lines

 • App Name
  Line 98 Classis - Color Lines
 • Package Name
  com.qvapps.line98hd
 • Updated
  April 2, 2016
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1
 • Developer
  Games Craft Media
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Games Craft Media Show More...

Đuổi Hình Bắt Chữ 2016 1.0 APK
Đuổi Hình Bắt Chữ 2016 là trò chơi trí tuệtrêndi động nhưng có đầy đủ các tính chất giải trí và thư giãn chomọingười. Trò chơi dựa trên game show truyền hình của MC diễn viênhàidẫn chương trình.Duoi hinh bat chu nổi tiếng đặc biệt với kho dữ liệu hình ảnhvôcùng phong phú, đồ sộ và vô cùng hấp dẫn trong mọi lĩnh vựccủacuộc sống. Nội dung của câu đố đuổi hình bắt chữ thì độc đáo vàthúvị phù hợp với tất cả mọi người, đem lại cho bạn những giâyphútthoải mái sau giờ làm việc căng thẳng.Quy định của trò chơi đuổi hình bắt chữ vô cùng đơn giản, Mỗibứcảnh tương ứng với một câu hay một từ mang một ý nghĩa nhấtđịnh. Bạnsẽ ngạc nhiên và vui mừng không thể nhịn cười khi mở racác câu trảlời, những hình ảnh dường như không thích hợp, nhưngkhi đặt lại vớinhau, lại tạo thành các từ khóa tuyệt vời trên cáclĩnh vực, các nơibạn đã biết, những kiến ​​thức bạn có.Khẩu hiệu dễ nhưng khó làm đặc biệt nổi tiếng - bạn sẽ có cơhộiđể kiểm tra kiến ​​thức sâu rộng của mình trong tất cả cáclĩnhvực.Duoi hinh bat chu vô cùng mới mẻ và thú vị để bạn có thể tựmìnhkhám phá ý nghĩa của các hình ảnh vô cùng độc đáo, vui vẻ, đầybấtngờ và mới lạ của câu chữ. Đuổi hình bắt chữ 2016 hoàn toànmiễnphí và có sẵn cho tất cả mọi người ở tất cả các vùng củađấtnước.Hãy tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái và thú vịvới"Đuổi Hình Bắt Chữ 2016"!Chasing PicturesGettingword 2016 is the intellectual games on mobile but nature isfull ofentertainment and relaxation for everyone. The game based onthe TVgame show of the MC comedian host.Famous bat form cycle especially with image datawarehouseextremely rich, voluminous and very attractive in everyarea of​​life. The contents of the puzzle started chasing lettersform theunique and interesting suit everyone, giving youcomfortablemoments after work stress.Regulation of the game chasing captured image is extremelysimpleletters, each photograph corresponds to a sentence or a wordcarriesa certain significance. You will be surprised and excitedcould nothelp laughing when opened answers, the image does notseemappropriate, but when put together, form the great key wordson thefield, the place you know, the knowledge you have.Slogans easy but hard to do especially well known - you willhavethe opportunity to test their extensive knowledge in allfields.Bat form cycle is extremely new and exciting for you todiscoverfor themselves the meaning of the images are so unique,fun, fullof surprises and novelties of words. Chase began digitfigure in2016 is completely free and available to all people in allregionsof the country.Enjoy the moments of fun, comfort and fun with "ChasingPicturesGetting word 2016"!
Cool Master - Phone Cooler 1.0 APK
Phone getting overheat? Nowadays,mostsmartphones are always equipped with the best hardwareavailable toperform heavy tasks. But what most users face is theproblem ofheating up the device during high duty gaming andmultitasking.This results in poor of performance for the device andthe batteryalso last shorter than expected due to overheatingphone.No need to worry about your device overheat issues. Keepyourdevice performance optimum with Cooler Master & PhoneCooler.And enjoy multitasking with ease and comfort! Cooler Master&Phone Cooler will eliminate app running in background to freeupRAM, and cool down phone, optimize its speed and increasesbatterylife.How does Cooler Master & Phone Cooler operate?Cooler Master & Phone Cooler detects the apps that are onhighCPU usage to cause overheating phone to reduce CPU usage andcooldown phone for better results. The applications also recognizesandstopping the background running consistent apps that arecausingthe phone CPU to constantly work.Features of Cooler Master & Phone Cooler▲ Real Time Heat Analysis monitors the phone temperature▲ Smart one touch cool down temperature phone▲ Overheat Detection apps▲ Optimized solution for phones overheating problems▲ Easy to use and friendly user interface▲ Reduce CPU usage, heating problem▲ Phone Cooler app is completely free for downloadCooler Master & Phone Cooler makes sure that your phonerunseverything smoothly, whether it’s the basic internet browsingorthe heavy duty 3D gaming. Download this app now and enjoy thebestphone cooler app ever! If you have any problems or haveanysuggestions in using Cooler Master & Phone Cooler foryourdevice, please send email to us for support.
Wifi Free Password 2.1 APK
Welcome to the world's largest WifiFreePassword, more 2 million free hotspots.Features:✓ Map of nearby free Wi-Fi hotspots, access to millionswi-fihotspots and passwords worldwide.✓ Quickly search: search many public places on the map andbyaddress where there is wi-fi (restaurants, cafe, bars,parks,hotels, etc.)✓ Join Wifi Free Password Community, login with email and addnewplaces (cafes, bars, parks, etc.)., share passwords forwi-fi✓ View a detail of all the wifi points you’ve connected to✓ Useful for travel: save money on 3G/4G Internet duringtravelingand trips abroad.Please leave your comment and review if you like this app,itwill help us so much in improving and enhancing the qualityofproducts in the next version!Thanks so much.
Tử Vi 12 Chòm Sao 1 APK
Tử vi 12 chòm sao hay còn gọi là Mật ngữ12chòm sao là một ứng dụng tử vi chính xác nhất và hoàn toàn miễnphínăm 2016Bạn hãy lựa chọn chòm sao (cung hoàng đạo) ứng với ngàythángsinh của bạn lúc bắt đầu chạy ứng dụng để có những thông tinchínhxác nhất:+ Bạch Dương: 21/3 - 20/4+ Kim Ngưu: 21/4 - 21/5+ Song Tử: 22/5 - 21/6+ Cự Giải: 22/6 - 22/7+ Sư Tử: 23/7 - 22/8+ Xử Nữ: 23/8 - 23/9+ Thiên Bình: 24/9 - 23/10+ Hổ Cáp: 24/10 - 22/11+ Nhân Mã: 23/11 - 21/12+ Ma Kết: 22/12 - 20/1+ Bảo Bình: 21/1 - 19/2+ Song Ngư: 20/2 - 20/3*******CHỨC NĂNG★ Mật ngữ 12 cung hoàng đạo gồm những bài giới thiệu về nguồn gốc12chòm sao và 12 cung hoàng đạo★ Tử vi hằng ngày: xem tu vi 12 chom sao hằng ngày, hỗ trợ cácchòmsao xem tử vi của mình hằng ngày hoặc hằng tuần.★ Tình Yêu 12 cung hoàng đạo: lý giải tình yêu của 12 chòm saovàcác cung hoàng đạo. Khám phá được 12 cung hoang dao khi yêu sẽnhưthế nào, người yêu bạn có hợp với bạn không, giúp bạn cũngnhưngười yêu có thể hiểu và thông cảm nhau hơn.★ Ứng dụng tử vi hằng ngày hoàn toàn miễn phí cho các thiếtbịandroid.Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm nhiều bài mới mỗi ngày đểphụcvụ các sao.Horoscope12constellations known as insomnia 12 constellations isanapplication most accurate horoscopes and free 2016You select the constellation (zodiac) corresponding to yourbirthdate at the start of running the application to have themostaccurate information:+ Aries: 21/3 - 20/4+ Taurus: 21/4 - 21/5+ Gemini: 22/5 - 21/6+ Cancer: 22/6 - 22/7+ Leo: 23/7 - 22/8+ Virgo: 23/8 - 23/9+ Libra: 24/9 - 23/10+ Scorpio: 24/10 - 22/11+ Sagittarius: 23/11 - 21/12+ Capricorn: 22/12 - 20/1+ Aquarius: 21/1 - 19/2+ Pisces: 20/2 - 20/3*******FUNCTION★ insomnia 12 zodiac consists of presenting the origin 12 and12constellations of the zodiac★ Daily Horoscope: 12 constellation horoscopes every day,supportingthe constellations their horoscopes every day or everyweek.★ Love 12 signs of the zodiac: explains the love of the12constellations and the zodiac. Discover the 12 zodiac lovewilllook like, who love you for you, help you, as well as loverscanunderstand and empathize with each other.★ daily horoscope app is completely free for android devices.We will try to update more new articles every day to servethestars.
Black and White Tiles 1 APK
Black and White Tiles game is a simpleandfunny, ideal for all ages. It will train your brain,imaginationand creativity! No special skills needed, all this gameasks of youis an attentive mind and fast fingers!****HOW TO PLAY❐ Your goal just taps the black tiles and don't tap the whitetilesif you don't want to lose this game❐ Try it out, enjoy the piano music, train your fingers tobefaster, and see if you can beat your friends!*****Features of Black and White Tiles :❐ Different game modes: Classical - Arcade - Fast -Explosions❐ Easy to play for all ages.❐ Brand-new gameplay.❐ Compete with players around the world❐ Great new music, feel the pleasure of a professionalpianist❐ Share your piano performance with your friends.❐ Challenge yourself and others, try to become the best.This game is compatible with all devices. Download pianotilesgame for FREE today.
Line 98 Classis - Color Lines 1 APK
Lines 98 Classic - Color Lines is aclassicgame on PC. It is easy to play, but to become a master isachallenge.****HOW TO PLAY★ Clean the screen by arranging balls of the same colors intolinesto make them explode.★ A line can be horizontal, vertical, cross up or cross down.****FEATURE★ Addictive gameplay★ Resume last game play option★ Save and load game (visually)★ High scores information★ 7 colorfull balls★ Line 98 balls will move faster and faster.★ Line 98 is free for download****TIPS: Good strategy is playing with multiple lins inteadofconcentrating on one lineWhat are they talking about line 98?George Hazan said "A brilliant game for timepass Downloaded theappin an Airport Wifi and killed 3 hours playing it. Greatworkguys"Bruce Delmont said "After all of the game I played, tillthistime, I choose Lines 98 at the first thought when having stressinoffice"Virendra kumare said "Simply Amazing Very cool ,addictingandnice game ,you simply can't get enough"Line 98 Classic - Color Lines is an offline game for everyone.So, don't wait, go to CH play store and downnload Line 98 -Colorline.Enjoy Lines 98, have fun ! Thanks.
My Name Lock Screen Plus 1.4 APK
Do you want to show off your favoritephotoswith name to be displayed while the device is locked?Well here it is! Lock your phone with your name using MyNameLock Screen Plus! Now you can customize your phone lock screenwithyour photo and name in this app. Besides you can set photoindifferent shapes. With simple and awesome function we allow youtototally customize your very own lock screen!!FEATURES OF MY NAME LOCK SCREEN PLUS❐ Load images from the gallery and camera.❐ You can set photos in Square or rectangular frame❐ Set your name, date and time on lock screen. indifferentcolors.❐ Show/hide your name in lock screen.❐ There are multiple HD background wallpapers to customizelockscreen.❐ Get photo from gallery or using camera.❐ Turn On PIN protection to secure your phone.❐ On/off toggle switches to enable/disable Lock Screen.❐ My Name Lock Screen is completely free to download and useMy Name Lock Screen Plus is not only for security, it's alsoforyour customization,life style,entertainment, etc.If you get any problems or have any suggestions in using MyNameLock Screen Plus for phones & tablets, please email us togethelp. Thank you.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.3.4 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.87 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.2.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android