1.0.4 / September 16, 2014
(3.9/5) (120)

Description

LOTOS Kids to wspaniałe miejsce rozrywki dlaTwojego dziecka w czasie podróży samochodem, choć nie tylko. Gryskierowane są do dzieci w wieku 5-7 lat. Obecnie platforma zawiera2 wciągające gry:

MOJA STACJA – zadaniem gracza jest obsługa stacji klientów nastacji paliwowej. Celem gry jest uzbieranie jak największej liczbypunktów poprzez szybkie obsłużenie jak największej liczby aut.Klienci proszą o produkty dostępne na stacjach: paliwo, olej,szybką przekąskę, mycie szyb, wodę dla zwierząt lub pompowanie kół.By zdobywać punkty trzeba przeciągnąć odpowiednią ikonę na samochódKlienta.

MAŁY NAVIGATOR – gra polega na prowadzeniu pojazdu po drodze, naktórej znajdują się produkty oferowane na stacjach. Zadaniem graczajest zbieranie tych produktów oraz omijanie typowych przeszkóddrogowych, takich jak dziury, barierki ostrzegawcze, samochodyzatrzymane na poboczu. W trakcie jazdy po osiągnięciu punktówkontrolnych samochód, który prowadzi gracz zostaje zmodyfikowany dobardziej sportowej wersji. Po każdej modyfikacji zwiększa się tempogry. Celem jest przejechanie jak najdłuższego odcinka i zebraniejak największej liczby produktów bez kolizji z pojawiającymi sięprzeszkodami.

Ciekawostką jest to, że trasa po której jedzie gracz generowanajest na podstawie danych z odbiornika GPS w urządzeniu i bazuje narealnej trasie którą rzeczywiście pokonuje osoba grająca.

Masz sugestię lub znalazłeś błąd w aplikacji? Rozwijaj ją razemz nami.
Prześlij nam informacje na adres [email protected]

Więcej informacji na www.kids.lotos.pl

LOTOS Kids is a greatplace of entertainment for your child when traveling by car, butnot only. Games are aimed at children aged 5-7 years. Currently,the platform contains two addictive games:

MY STATION - The task of the player is to service stationcustomers at the filling station. The aim of the game is toaccumulate as many points by quickly Attend as many cars. Customersare asking for products available at stations: fuel, oil, quicksnack, washing windows, water for animals or pumping wheels. Toearn points, you can drag the icon for the car customer.

LITTLE NAVIGATOR - the game involves driving on the road, onwhich the products are offered at the stations. The player's taskis to collect these products and to circumvent the typical roadobstacles such as holes, barriers warning, cars stopped on the sideof the road. When driving after reaching checkpoints car that leadsthe player is modified to a more sporty version. After eachmodification increases the pace of the game. The aim is passing asthe longest episode and collect as many products withoutinterfering with emerging obstacles.

It is interesting that the route which goes to the player isgenerated based on the data from the GPS receiver in the device andis based on the real route which really defeats the personplaying.

Have a suggestion or found a bug in the application? Grow itwith us.
Send us your information to [email protected]

For more information on www.kids.lotos.pl

App Information LOTOS Kids

 • App Name
  LOTOS Kids
 • Package Name
  pl.Lotos.Kids
 • Updated
  September 16, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.4
 • Developer
  LOTOS
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk
 • Google Play Link

LOTOS Kids Version History

Select LOTOS Kids Version :
 • 1.0.4 (4) - Latest Version
 • LOTOS Kids 1.0.4 APK File

  Publish Date: 2016 /2/18
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 24.8 MB
  Tested on: Android 4.3 (Jelly Bean, API: 18)
  File Sha1: cff1efdf33076638a0f56fb13bbdca3e472b51c5
  APK Signature: fcee65a5491f1c73b83840a54c047013ea251864

LOTOS Show More...

LOTOS dla kierowcy 1.7 APK
LOTOS
Znajdź najbliższą stację LOTOS, sprawdź jakiepromocje czekają na Ciebie!. Odbierz 100 dodatkowych punktów wprogramie LOTOS Navigator!Aplikacja LOTOS dla kierowcy to przyjazne i intuicyjne narzędzieprzydatne nie tylko w podróży. Za pomocą aplikacji:- uzyskasz dostęp do konta LOTOS Navigator,- sprawdzisz liczbę posiadanych punktów,- zapoznasz się z katalogiem nagród,- znajdziesz najbliższą stację paliw,- sprawdzisz aktualne promocje,- dobierzesz olej silnikowy.Za pomocą wbudowanych filtrów dopasujesz wyniki wyszukiwaniauwzględniając dostępne na stacji produkty czy usługi orazakceptowane karty. W katalogu nagród sprawdzisz ile punktów dzieliCię od wybranej nagrody. Możesz dodawać je również do listyulubionych. Wyszukiwarka olejów zapamięta markę Twojego pojazdu.Następnym razem stojąc przed półką z olejami wystarczy zerknąć doaplikacji.NAGRADZAMY PIERWSZE 10 000 POBRAŃ!Zaloguj się do swojego konta LOTOS Navigator za pomocą aplikacji iodbierz dodatkowe 100 punktów, które możesz wykorzystać na nagrody.Szczegóły na https://lotosnavigator.pl/static/lotos/index.htmlDodatkowe informacje na temat aplikacji znajdziesz na stroniehttp://dlakierowcy.lotos.plMasz sugestię lub znalazłeś błąd w aplikacji? Rozwijaj ją razemz nami.Prześlij nam informacje na adres [email protected] the nearest stationLOTOS, see what deals are waiting for you!. Receive 100 extrapoints in the LOTOS Navigator!Application of LOTOS for the driver is friendly and intuitivetool useful not only for travel. Using the application:- Gain access to your account LOTOS Navigator- Check the number of outlets,- You are familiar with the catalog of prizes,- Find the nearest service station- Check current promotions,- You draw the engine oil.Using the built-in filters can match the results taking intoaccount available at the station and the products or services cardsaccepted. In the catalog of prizes check how many points separateyou from your chosen prize. You can also add them to your favoriteslist. Search engine oils remember the brand of your vehicle. Nexttime standing in front of a shelf of oil just a peek into theapplication.Rewarding FIRST 10 000 downloads!Sign in to your account using the LOTOS Navigator application andreceive an additional 100 points that can be used for prizes.Details on https://lotosnavigator.pl/static/lotos/index.htmlAdditional information about the application, visit http://dlakierowcy.lotos.plHave a suggestion or found a bug in the application? Grow itwith us.Send us your information to [email protected]
LOTOS Kids 1.0.4 APK
LOTOS
LOTOS Kids to wspaniałe miejsce rozrywki dlaTwojego dziecka w czasie podróży samochodem, choć nie tylko. Gryskierowane są do dzieci w wieku 5-7 lat. Obecnie platforma zawiera2 wciągające gry:MOJA STACJA – zadaniem gracza jest obsługa stacji klientów nastacji paliwowej. Celem gry jest uzbieranie jak największej liczbypunktów poprzez szybkie obsłużenie jak największej liczby aut.Klienci proszą o produkty dostępne na stacjach: paliwo, olej,szybką przekąskę, mycie szyb, wodę dla zwierząt lub pompowanie kół.By zdobywać punkty trzeba przeciągnąć odpowiednią ikonę na samochódKlienta.MAŁY NAVIGATOR – gra polega na prowadzeniu pojazdu po drodze, naktórej znajdują się produkty oferowane na stacjach. Zadaniem graczajest zbieranie tych produktów oraz omijanie typowych przeszkóddrogowych, takich jak dziury, barierki ostrzegawcze, samochodyzatrzymane na poboczu. W trakcie jazdy po osiągnięciu punktówkontrolnych samochód, który prowadzi gracz zostaje zmodyfikowany dobardziej sportowej wersji. Po każdej modyfikacji zwiększa się tempogry. Celem jest przejechanie jak najdłuższego odcinka i zebraniejak największej liczby produktów bez kolizji z pojawiającymi sięprzeszkodami.Ciekawostką jest to, że trasa po której jedzie gracz generowanajest na podstawie danych z odbiornika GPS w urządzeniu i bazuje narealnej trasie którą rzeczywiście pokonuje osoba grająca.Masz sugestię lub znalazłeś błąd w aplikacji? Rozwijaj ją razemz nami.Prześlij nam informacje na adres [email protected]ęcej informacji na www.kids.lotos.plLOTOS Kids is a greatplace of entertainment for your child when traveling by car, butnot only. Games are aimed at children aged 5-7 years. Currently,the platform contains two addictive games:MY STATION - The task of the player is to service stationcustomers at the filling station. The aim of the game is toaccumulate as many points by quickly Attend as many cars. Customersare asking for products available at stations: fuel, oil, quicksnack, washing windows, water for animals or pumping wheels. Toearn points, you can drag the icon for the car customer.LITTLE NAVIGATOR - the game involves driving on the road, onwhich the products are offered at the stations. The player's taskis to collect these products and to circumvent the typical roadobstacles such as holes, barriers warning, cars stopped on the sideof the road. When driving after reaching checkpoints car that leadsthe player is modified to a more sporty version. After eachmodification increases the pace of the game. The aim is passing asthe longest episode and collect as many products withoutinterfering with emerging obstacles.It is interesting that the route which goes to the player isgenerated based on the data from the GPS receiver in the device andis based on the real route which really defeats the personplaying.Have a suggestion or found a bug in the application? Grow itwith us.Send us your information to [email protected] more information on www.kids.lotos.pl

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.