1.0.3 / March 5, 2016
(3.9/5) (55)

Description

La începutul partidei tabla de joc este goală.Jocul se desfășoară în două etape:

În prima etapă jucătorii pun pe rând câte una din pieseleproprii pe punctele tablei de joc. Această etapă se încheie cândsunt plasate pe tablă toate cele 18 piese.
În a doua etapă jucătorii mută pe rând câte una din pieseleproprii.

Scopul urmărit de fiecare jucător este de a elimina una câte unapiesele adversarului. Pierde jucătorul care fie ajunge să aibănumai două piese, fie nu-și poate muta nicio piesă.

Invită-ți prietenii la joc
Acumulează puncte
Socializează

At the beginning of thegame the board is empty. The game takes place in two stages:

In the first stage all players put one of their songs on thepoints board. This phase ends when placed on board all 18tracks.
In the second stage players move in turn one of their ownsongs.

The goal of each player is to eliminate the opponent's piecesone by one. Lose either players get to have only two pieces or cannot move any part.

Invite your friends to the game
Accumulate points
Socialize

App Information Moară

TROMF Software Show More...

Cruce 1.0.5 APK
Cruce is played with an Hungarian deck ofcards. (which contains 32 cards but only 24 will be used)The game is pretty much like schnapsen (known as sixty-six)A much more detailed tutorial can be found inside theapplication.Players have the opportunity to play in real time, in teams andagainst other real players or robots.- can play with or without IBER.- can accept cheating and penalties with -3, or cheating can bedisabled.- can accumulate points and prizes.At the end of each season, a championship is organized to decidethe champion.We invite you to play, and more than that, to chat with us and tojoin our communities
Șeptică 1.0.4 APK
Pentru acest joc se folosește un set de 32 decărți.La începutul jocului se împart câte 5 cărți fiecărui jucător, iar ocarte este asezată cu fața în sus, iar langa aceasta se așeazărestul cărților rămase.Peste cartea așezată cu fața în sus jucătorii v-or așeza câte ocarte care are fie același simbol (culoare), fie același număr(valoare).Jucătorul care nu are ce carte să dea jos trebuie să extragă ocarte din pachetul de cărti rămase.Jucătorul care dă jos cartea cu cifra „7” (VII) poate alege care vafi cartea următoare (culoarea).Cel care dă jos o carte cu cifra „2” (doiarul) îl obligă peurmătorul jucător să ridice doua cărți, dar dacă acesta are undoiar îl obliga pe urmatorul să ridice 4, etc.Jucatorul care dă jos un as îl obligă pe următorul jucător să steao tură dacă acesta nu are nici un as pe care sa îl joace.Atunci cand un jucator mai are doua cărți în mână el trebuie săanunțe pentru a nu fi penalizat.Câștigător este cel care rămâne primul fără cărți în mână.For this game using a setof 32 cards.At the beginning of the game are dealt 5 cards each player and onecard is dealt face up, and it sits next to the rest of theremaining cards.Over card dealt face up players put a book or having either thesame symbol (color) or the same number (value).The player has no card to take down must draw a card from theremaining deck.The player who gets out the book with the number "7" (VII) canchoose who will be the next book (color).He who gets out a book with "2" (deuce) forces the next player tohit the two books, but if he has a deuce compel him to raise thenext four, etc.The player who takes off an ace forces the next player to stand around if it has no ace to play.When a player has two cards in hand he must announce to avoid beingpenalized.Winner is the one who remains first with books in hand.
Cruce 1.0.7 APK
Cruce is played with a 24-cardHungarian-suited pack.Is a fast 5- or 6-card point-trick game of the marriage type for2–4 playersEach player:- can play with or without IBER.- can accept cheating and penalties with -3, or cheating can bedisabled.
Moară 1.0.3 APK
La începutul partidei tabla de joc este goală.Jocul se desfășoară în două etape:În prima etapă jucătorii pun pe rând câte una din pieseleproprii pe punctele tablei de joc. Această etapă se încheie cândsunt plasate pe tablă toate cele 18 piese.În a doua etapă jucătorii mută pe rând câte una din pieseleproprii.Scopul urmărit de fiecare jucător este de a elimina una câte unapiesele adversarului. Pierde jucătorul care fie ajunge să aibănumai două piese, fie nu-și poate muta nicio piesă.Invită-ți prietenii la jocAcumulează puncteSocializeazăAt the beginning of thegame the board is empty. The game takes place in two stages:In the first stage all players put one of their songs on thepoints board. This phase ends when placed on board all 18tracks.In the second stage players move in turn one of their ownsongs.The goal of each player is to eliminate the opponent's piecesone by one. Lose either players get to have only two pieces or cannot move any part.Invite your friends to the gameAccumulate pointsSocialize
ȚOMAPAN 1.0.2 APK
Un joc de societate şi cultură generală caresedesfăşoară în mod interactiv.Jocul constă într-o serie de runde interactive, în care membriisevor afla în competiţie directă.La începutul rundei se dă aleator o literă din alfabet.Toţi jucătorii trebuie să scrie cât mai repede şi mai corectcuvinte(nume) pentru fiecare secţiune.Runda se opreşte în momentul în care unul din jucători acompletattoate secţiunile sau timpul a expirat.Punctarea se face în felul următor:20 de puncte pentru un cuvânt unic15 dacă acel cuvânt a mai fost ales şi de un alt jucător10 pentru un cuvânt ales de 3 jucători5 pentru cuvântul ales de 4 jucători1 punct pentru un cuvânt ales de toți jucătoriiCâştigă jucătorul care acumulează cel mai mare număr de punctelafinalul rundelor.A board game andtriviawhich runs interactively.The game consists of a series of interactive round, wherememberswill be in direct competition.At the start of the round is given a random letter ofthealphabet.All players must write as quickly and accurately as words(names)for each section.Round stops when one player has completed all sections or timehasexpired.The scoring is as follows:20 points for a single word15 if that word has been chosen by another player10 a word chosen by three players5 word chosen by 4 players1 point for a word chosen by all playersThe player who accumulates the highest number of points attheend of rounds.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7.2 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.107 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!