1.0.0 / September 1, 2014
(3.5/5) (88)

Description

A memory game with pictures and sounds of mostsignificant musical instruments

Popular memory game with pictures of musical instruments willteach your children how significant musical instruments look like,as well as how they sound. Will you recognize French horn,saxophone or harp? Try the Musical Memory Game, which is based onCzech TV show Philharmonics on the Street.

App Information Music memory game

 • App Name
  Music memory game
 • Package Name
  air.cz.ceskatelevize.PexesoFilharmoniku
 • Updated
  September 1, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Česká televize
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email decko@ceskatelevize.cz Privacy Policy
  Česká televize Kavčí Hory 140 70 Praha Česká republika
 • Google Play Link

Česká televize Show More...

iVysílání České televize APK
Archiv odvysílaných pořadů ČT1, ČT2, ČT24, ČTsport, ČT :D a ČT art, který obsahuje více než 4 roky videoobsahusi můžete užít přímo ve svém telefonu.----------------------Upozornění:- U starších verzí Androidu (2.3.6 a nize) funguje video naprotokolu RTSP- Některé WIFI routery mají RTSP zablokované, prosím odblokujte(port 554)- Od verze 1.7 aplikace nepodporuje protokol RTSP.- Od verze 1.7 je aplikace podporována pouze na Androidu verze 3.xa vyšší.----------------------Výběry - Doporučená videa ke zhlédnutí, budete mít vždy po ruce.Připravili jsme pro vás výběry nejsledovanějších videí dne aaktuálního týdne, to nejlepší z našeho archivu a také pořady, kteréprávě sledují ostatní.Moje iVysílání - Sestavte si svůj vlastní program z pořadů Českételevize. Stačí přidat oblíbené části do vlastního playlistu.Pořady A-Z - Hledáte konkrétní pořad? Abecední rozcestník vám budedobrým pomocníkem. Vyhledávat můžete také podle žánrů.Pořady podle data - Pohodlně můžete archiv prohledávat také pomocítelevizních programů jednotlivých kanálů České televize (ČT1, ČT2,ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art). Stačí jen tušit, kdy přibližně sepořad který hledáte vysílal.Archives broadcastprograms CT1, CT2, CT24, CT sport, CT: D CT and art, which includesmore than 4 years, you can enjoy video content directly on yourphone.----------------------Notice:- In older versions of Android (2.3.6 and below) is working on avideo RTSP- Some WIFI routers have RTSP locked, please unlock (port554)- Since version 1.7 application does not support RTSPprotocol.- Since version 1.7 application is only supported on Android 3.xand higher.----------------------Picks - Featured Videos to watch, you'll always have on hand. Wehave prepared for you a selection of the most watched videos of theday and the current week, the best of our archives and programsthat just watching others.My iVysílání - Build your own program on Czech Television programs.Just add your favorite parts to your own playlist.Programmes A-Z - Looking for a specific program? Alphabeticalsignpost will be a big help. You can also search by genre.Programs by date - Conveniently, you can also search through anarchive of TV programs for each channel of Czech Television (CT1,CT2, CT24, CT sport, CT: D CT and art). Just a guess about when theshow are looking carried.
ČT sport 1.7.4 APK
NOTE: Application is localized and news are inCzech language only. Most of the sport live stream content isblocked outside of Czech republic due to limited broadcast rights.Highlights:- Live video stream of the channel ČT sport- Immediately scan through a brief list of articles- Browse latest articles in various categories- Email articles to friends or share articles on socialnetworks- Save chosen articles for reading later- Customize font sizeThe news content is served fromhttp://www.ceskatelevize.cz/ct4/
ČT 24 1.7.4 APK
Note: Application is localized and news are inCzech language only.Highlights:- Live video stream of the channel ČT24- Immediately scan through a brief list of articles- Browse latest articles in various categories- Email articles to friends or share articles on socialnetworks- Save chosen articles for reading later- Customize font sizeThe news content is served fromhttp://www.ceskatelevize.cz/ct24/
Karaoke doktora Notičky 1.3 APK
Zazpívejte si spolu se svými dětmi známé i neznámé písničky.„Doktoři“ ze skupiny Chinaski vás naučí mnoho lidových a nověpřezpívaných skladeb. Zaposlouchejte se do písniček nebo si vypnětehlas a zpívejte s doprovodem kapely Chinaski.Hra Karaoke doktora Notičky doplňuje pořad České televizePísničky doktora Notičky.Sing alongwith your children known and unknown songs. "Doctors" from Chinaskiwill teach you a lot of folk songs and newly přezpívaných. Listento songs or turn off voice and sing with a band Chinaski.Game Karaoke doctor Notička program complements the CzechTelevision Songs doctor Notička.
Dračí kuchyně 1.0.0 APK
Nakrmte hladové draky! Vyberte si z lednicepotraviny, uvařte je, jak vás napadne, a pak je naservírujte dvěmadrakům. Za odměnu vás překvapí svojí reakcí. Můžete krájet,mixovat, vařit, péct a dochucovat - v naší hře je zkrátka hraní sjídlem povoleno. Dračí Kuchyně doplňuje pořad České televize Draciv hrnci.Feed the hungry dragons!Choose foods from the fridge, boil it, as you can imagine, and thenthe two mA Serve dragons. As a reward, you will be surprised bytheir reactions. You can chop, mix, cook, bake and enhance flavor -our game is simply playing with food allowed. Dragon Kitchencomplements the Czech TV program Dragons in the pot.
Kouzelný výtah 1.1.0 APK
Kouzelný výtah naučí vaše děti hravou formoupočítat. Spolu s ním a Michalem Nesvadbou budou prozkoumávatKouzelný dům a v každém patře krmit hladová zvířata. Na Kouzelnépůdě se pak naučí sčítat a odčítat od jedné do deseti.Hra Kouzelný výtah doplňuje pořad České televize Jedna dvě, Michaljde.Wonderful elevator teachyour children playfully count. Together with him and MichalNESVADBA will explore Wonderful house and each floor to feed hungryanimals. The Magic soil then learn to add and subtract from one toten.Game Magic elevator complements Czech TV show One, Michalgoes.
Music memory game 1.0.0 APK
A memory game with pictures and sounds of mostsignificant musical instrumentsPopular memory game with pictures of musical instruments willteach your children how significant musical instruments look like,as well as how they sound. Will you recognize French horn,saxophone or harp? Try the Musical Memory Game, which is based onCzech TV show Philharmonics on the Street.
Trefovaná 1.0.0 APK
Zahrajte si arkanoid, ve kterém se můžetesetkat s oblíbenými postavami známých večerníčků. Zkuste si, kolikbodů a jaké bonusy vám nadělí Hurvínek, Rumcajs nebo MaxipesFík.Play Arkanoid in whichyou can meet your favorite characters familiar bedtime. See howmany points and how bonuses will Nadel Hurvinek, Rumcajs or MaxipesFík.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.103 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!