1.04 / November 12, 2016
(4.9/5) (7)

Description

This is your kitty.
Take care of your cat.
Every day you have to give him to eat.
Kitten must be clean and must wash.
Cat must be healthy - give him pills.
Cats like to sleep, turn off the light when he sleeps.

It is a virtual pet.
Every day you have to take care of it.

App Information My Cat Kiki - Virtual Pet

 • App Name
  My Cat Kiki - Virtual Pet
 • Package Name
  com.abcgames.mycat
 • Updated
  November 12, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.04
 • Developer
  ABC Games Studio
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

ABC Games Studio Show More...

Timons City 1.10 APK
Welcome to the Timons City.It is a new game from Timon.You need to take care of your TimonsFeed him, play with him, play mini-games and take care of hishealth and sleep.With the money earned in Mini-Games, you can buy anotherTimons.The city is in 3D graphics. The buildings are realistic.You need to take care of your Timons and city residents they werehappy.The game has 2 time of day - day and night.*** Movement ***Touch and slide your finger to the right, left, up and down.*** Feeding, medication, sleeping ***When your Timon is hungry go home and walk to therefrigerator.Give him something to eat.If the refrigerator is empty, go to the store to shopping toreplenish the fridge.*** MEDICINE, HEALTH ***When your Timon is sick you have to give him medicine.Go to the kitchen and go to the medicine cabinet.Give him medicine.*** SLEEPING ***When your Timon is sleepy go with him to the bedroom and put him tosleep.It can also relax on a lounger.--------------------------------ELECTRA GLIDE L.L.C.16192 Coastal HighwayLewes, DE 19958United States
Timons Flappy Fly Away 18 APK
Timons wants to fly.Jump far.Watch out for obstacles.Each click is jump.Jump and avoid obstacles.Meet the new version of favorite characters.Violet, mischievous creature escapes.Flies and jumps.Jumps through the pipes.Run as far as possible.Play along with your friends.Compare the results.Name your character.--------------------------------ELECTRA GLIDE L.L.C.16192 Coastal HighwayLewes, DE 19958United States
Azzy 1 - Virtual Pet 1.06 APK
This is your pet Azzy.Pupil can speak.*** Take care of your pet **** Enjoy your time together* Bring pet food* Prepare your pet to sleep* Give medications*** Control ***Tap and drag your finger.Your pet follows the finger.*** Lots of room ***- bathroom- kitchen- bedroom- music Hall- football pitch- pool- changing room- shop- Peace surprises- Language school- School math- Park- forest*****************Pupil Azza is very nice, sweet and nice.Azza forest farts.You need to be cleaned.***************Come on walks.Shop at the store.Get dressed pet.Play with the football and score goals.
Timons Swing 1.02 APK
Play with Timons.Fly as far as possible.Rises higher and higher.Bad Timonki will interfere.Avoid obstacles.----------------------------CONTROLTouch your finger to turn.Each touch changes the direction.--------------------------------ELECTRA GLIDE L.L.C.16192 Coastal HighwayLewes, DE 19958United States
Ile wiesz o Bajkach? 1.10 APK
Test sprawdza wiedzę z bajek:Smerfy, Garfield, Shrek, Czerwony Kapturek, Muminki, Gumisie,Gdziejest Nemo, Harry Potter, Król Lew,Jakiego koloru są Smerfy?Kto codziennie budzi Smerfy?Jaki kolor butów miał Gargamel?Do kogo szedł Czerwony Kapturek?Kogo spotkał Czerwony Kapturek w lesie?Jakiego koloru jest futerko Garfielda?Jak nazywa się właściciel Garfielda?Jak nazywali się rodzice Nemo?Ile lat miał żółw Crush?Jakie zwierzęta pomagały Dori i Marlinowi dostać się do Nemo?Gdzie mieszkają Gumisie?Z czego Gumisie tworzą Gummi sok?Jak ma na imię najmłodszy z Gumisi?Jak miała na imię mama Harrego Pottera?Gdzie Hagrid miał ukrytą złamaną różdżkę?Który pantofelek gubi Kopciuszek?Jakiego koloru była sukienka na bal Kopciuszka?Jak nazywa się mama Simby?Przed czym ratują Simbę Timon i Pumba?Jaki jest ulubiony smakołyk Kubusia Puchatka?W jakim kolorze jest Tygrysek?Które uszko misia Uszatka jest oklapnięte?Jak nazywa się dolina, w której mieszkają Muminki?Jak ma na imię ojciec Włóczykija?Tata Pinokia nazywa się?Gdy Pinokio kłamał...?Kto nosi na głowie Kapselw bajce Rio?Jak nazywa się wybranka Shreka?Jak miał\nna imię Osioł ze Shreka?Gdzie mieszkał Shrek?Jak nazywa się królestwo, którym rządzą rodzice Fiony?Sprawdź czy znasz odpowiedź na kilka z powyższych pytań?Test sprawdzi twoją wiedzę, zainteresuje Cię bajkami, dziękiniemunie będziesz się nudził.Wpisz swoje imię i porównuj wyniki z innymi graczami.Ranking jest ogólnopolski i możesz zapraszać znajomych zfacebookaby grali razem z tobą.Zrób zawody ze znajomymi z klasy.The testverifiesknowledge of fairy tales:Smurfs, Garfield, Shrek, Little Red Riding Hood, Moomin,gummibears, Finding Nemo, Harry Potter, The Lion King,What color are the Smurfs?Who wakes up every day Smurfs?What color shoes had Gargamel?Who walked Little Red Riding Hood?He met Little Red Riding Hood in the forest?What color is the fur Garfield?What is the owner of Garfield?As parents called Nemo?How old was the turtle Crush?What animals helped Dori and Marlinowi get to Nemo?Where the gummi bears?What Gumisie make Gummi juice?What is the name of the youngest gummi bears?What was her name Mother of Harry Potter?Where Hagrid had hidden a broken wand?Who lost slipper Cinderella?What color was the dress to the prom Cinderella?What is the mother of Simba?Before the rescue Simba, Timon and Pumbaa?What is a favorite treat of Winnie the Pooh?What color is Tiger?Which damaged bear Uszatek is oklapnięte?What is the valley in which they live Moomin?What is the name my father Włóczykij?Pinocchio's dad called?When Pinocchio lied ...?Who wears a fairy tale Kapselw Rio?What is the chosen one of Shrek?As he \ nna name Donkey from Shrek?Where he lived Shrek?What is the kingdom, ruled by Fiona's parents?Check whether you know the answer to some ofthesequestions?The test will check your knowledge, you are interested infairytales, thanks to him you will not be bored.Enter your name and compare the results with other players.The ranking is nationwide and can invite friends from facebooktoplay with you.Make a competition with friends from class.
Azzy WoW ★★★★★ 1.06 APK
Azzy WoW your cool pet.Azzy will be talking with you.Pet will learn.Azzy will have their character behavior.If you will be good for him, he will be nice .If you will be bad for him, he will be not nice.Azzy WoW learns to speak .Take care of him .
My Cat Kiki - Virtual Pet 1.04 APK
This is your kitty.Take care of your cat.Every day you have to give him to eat.Kitten must be clean and must wash.Cat must be healthy - give him pills.Cats like to sleep, turn off the light when he sleeps.It is a virtual pet.Every day you have to take care of it.
Prawda czy Ściema 2 1.01 APK
Zgadnij czy to prawda czy ściema:- Koci mocz świeci w ciemności?- Delfiny komunikują się gestami z człowiekiem?- W USA istnieje zakaz wyprowadzania psów po godzinie 19:00 ?- W Atenach za prowadzenie auta w pidżamie można stracićprawojazdy?Nowa wersja popularnej aplikacji Prawda czy Ściema 2.Fantastyczny nowy wygląd przedstawiający cuda nauki.Zgadnij czy zadane pytania to Prawda czy Ściema.Sprawdź czy to prawda czy fałsz.Odpowiedz na pytania.Codziennie nowe rankingi - sprawdź swój wynik z innymi osobamizinternetu.Pytania są zabawne ale też i uczą.To teleturniej dla młodszych i starszych.Jeśli lubisz quiz i zagadki to jest to gra dla Ciebie.Sprawdź swoją wiedzę! Dzięki tej aplikacji doceniszjeszczebardziej naukę i technikę.Poczuj się jak w prawdziwym teleturnieju. Rywalizuj zinnymigraczami i konkuruj w Rankingu..-------------------------------------------Gra ma cel wyłącznie teoretyczną edukację, nie praktykujtychteorii, nie wykonuj niebezpiecznych eksperymentów.Prawda czy SciemaPowodzenia!Guess whether it istrueor fake:- Cat urine glows in the dark?- Dolphins communicate with gestures of man?- In the US there is a ban on walking dogs after 19:00?- In Athens, for keeping the car in pajamas, you can loseyourdriver's license?The new version of the popular application Truth orŚciema2.Fantastic new look showing the wonders of science.Guess whether the questions are true or Ściema.Check whether it is true or false.Answer the questions.Every day new rankings - check your score with others fromtheinternet.The questions are fun but also teach.This game show for young and old.If you like quiz and puzzles then this is the game for you.Test your knowledge! With this application you'll appreciateevenmore science and technology.Feel like a real game show. Compete with other players andcompetein the ranking ..-------------------------------------------The game has a purpose purely theoretical education, thesetheoriesdo not practice, do not perform dangerousexperiments.True or fakeGood luck!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.95 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!