1.2 / November 11, 2016
(4.7/5) (26)

Description

Niloya ile göklerde uçacağınız eğlencelibiroyun. Niloya karakterini balonlara çarpmadan uçurtmanız vehergeçtiğiniz balonda puan kazanırsınız. Niloya artıkparmaklarınızınucunda. Sevdiğiniz animasyon karakteri Niloya ileeğlencelidakikalar geçirebilirsiniz.
a fun game where youflyin the sky with Nilo. Your kite Nilo character without hittingtheballoons and earn points every occurrence of that balloon. Niloisnow at your fingertips. You can spend fun moments withyourfavorite animated character to Nilo.

App Information Niloya Uçak Oyunu

 • App Name
  Niloya Uçak Oyunu
 • Package Name
  com.ftgame.niloya
 • Updated
  November 11, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  FT GAME COMPANY
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

FT GAME COMPANY Show More...

İstanbul Muhafızları Mücadele 1.0 APK
Yapman gereken çok basit, gürgeninçıkmasınaizin verme. Ne kadar fazla engel olursan o kadar çokpuankazanırsın. İstanbul Muhafızlarının sana ihtiyacı var.Onlarayardımcı ol.Kazanımlar;El ve göz kordinasyonu.Dikkat toplayabilme.Örüntü kurabilme.very simple to do, toletgo of the hornbeam. No matter how much the obstacles, themorepoints you earn. of Istanbul Guard needs you. help them.Gains;Hand and eye coordination.Attention to gather.To establish a pattern.
Ege İle Gaga 1.0 APK
Ege ile Gaga eğlence peşinde, ama busefersenin yardımına ihtiyaçları var. Yapman gereken şey çokkolay:Trambolinler arasında zıplarayarak egeyi eğlendir, ama amandikkatet kuşlar sana çarpmasın. Ege ile Gaga ile eğlencenin veöğrenmenintadını doyasıya çıkar. Haydi, dedektifler işbaşına!KAZANIMLAREl-göz koordinasyonuSıralı yönerge takibiİnce motor gelişimi3-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN EGE İLE GAGAEge ile Gaga’ya yardım et, trambolinler arasında zıpla elvezaman kordinasyonunu geliştir. Kolay oynanabilir ve çocuklarauyguntasarlanmış ekranlar. Güvenli içerik. Eğlenceli veeğitici.If the pursuit of funwithGaga, but this time they need your help. you have to do isverysimple: Trampolines entertain ege between zıplara by, butwatchbirds, oh you're hitting. Gaga's fun and enjoy learning theAegeanto the full. Come on, detectives return to work!GAINSHand-eye coordinationSequential follow the instructionsFine motor development3-5 GAGA FOR CHILDREN BETWEEN THE AEGEANhelped Gaga Eger, trampoline bouncing improve thecoordinationbetween hand and time. screens designed for easyplayable andchildren. Secure content. Fun and educational.
Rafadan Tayfa Macera 1.4 APK
Tayfa ile birlikte macera dolu bir yolculuğavarmısın? Tayfa bir arabaya doluştu sen kontrol ediyorsun. Üstelikyol boyunca da elmaları toplayacak ve engellerden kaçmayaçalışacaksın. Önüne gelen nesnelerden kaçırmaya çalış. Engelleri aşve yol üzerindeki elmaları topla. 3 farklı zorluk seviyesi vetoplamda 105 bölümle daha keyifli daha eğlenceli ve artık dahauzun. Tayfa ile birlikte bir maceraya çıkmak hiç bu kadar eğlenceliolmamıştı. Haydi, macera ve eğlence seni bekliyor.KAZANIMLAREl-göz koordinasyonuDikkati sürdürmeÖrüntü kurmaOdaklanmaTepki hızı3 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLAR İÇİN RAFADAN TAYFABizimle birlikte İbi ile Tosi'nin macerasına katıl,3 farklı zorlukseviyesinde ve toplamda 105 bölümlük bu heyecan dolu yolculuğu İbiile tamamla. Kolay oynanabilir ve çocuklara uygun tasarlanmışekranlar ve bölümler. Eğlenceli ve eğitici.AİLELER İÇİN RAFADAN TAYFAÇocukların el-göz koordinasyonu geliştirmek için tasarlandı.Çocukların aileleri ile birlikte eğlenceli, keyifli ve eğiticizaman geçirebilmeleri için tasarlanmıştır. Bu sebeple çocuğunuzlabirlikte sizde bu oyuna dahil olabilirsiniz. Bu şekilde çocuğunuzundaha fazla eğlenmesini sağlamış olacaksınız.FT GAME COMPANY : İbi ile Tosi, Ege ile Gaga, Niloya, İstanbulMuhafızları oyunlarının yapımcılarından Rafadan Tayfa Macera!!!!You varmısın on anadventurous journey with the crew? The crew was filling a caryou're controlling. Furthermore, they will gather apples along theway and you try to escape from the barriers. Tried to smuggle intothe corresponding object. collect apples and overcome obstacles onthe road. more 3 different difficulty levels and a total of 105episodes that more enjoyable and no longer fun. go on an adventurewith his crew has never been so much fun. Come on, adventure andentertainment awaits you.GAINSHand-eye coordinationsustaining attentionestablish a patternFocusingResponse rate3 YEARS AND OLDER CHILDREN boiled TAYFATosi join the adventure with the Ibar with us, 3 different levelsof difficulty and finished with a total of 105 episodes of thisexciting journey Heb. screens and partitions designed for easyplayable and children. Fun and educational.FAMILY FOR boiled TAYFAChildren have been designed to improve hand-eye coordination.families with children is fun, it is designed to be able to spendenjoyable and educational time. Therefore, you can be with yourchild at first included in the game. This way you will provide morefun for your child.FT GAME COMPANY: Heb with Toi, Gaga Aegean, Nilo, İstanbul Guardcrew Soft-boiled adventure from the makers of the game !!!!
İbi ile Tosi 1.1 APK
İbi, macera ve eğlence dolu biryolculuğaçıkıyor. Üstelik çıktığı yol üzerinde çeşitli meyveler vehediyelertopluyor. Topladığın meyve ve hediyelerle puan kazanıyor,İbi’yiaşağıya düşürmemek için dönme dolapların üzerine zıplatmayaçalış.Dikkatli ol ve sakın ibi'yi aşağıya düşürme. Şimdi seninlebirlikteİbi’nin yolculuğu daha keyifli daha eğlenceli ve daha uzun.Haydi,ibi'yi yalnız bırakma. Macera ve eğlence seni bekliyor.3 YAŞ ve ÜZERİ ÇOCUKLAR İÇİNOyunumuz, odaklanma ve dikkati sürdürme, tepki hızı gibibilişselfonksiyonların gelişimlerini destekleyici, macera dolu biroyunolarak tasarlanmıştır.KAZANIMLAR:- Dikkatlice Odaklanma- Dikkat ve El-Göz becerileri ve koordinasyonu- Örüntü kurmaIbar, it embarks onajourney full of adventure and fun. Moreover, a variety of fruitonthe way out and collect gifts. Collect fruits and gifts youearnpoints, try to jump on top of the Ferris wheel Ibidi to dropdown.Be careful and do not drop below the IBIDI. Now Ibidi thejourneymore fun and more enjoyable with you longer. Come on, IBIDItoleave alone. Adventure and entertainment awaits you.FOR OLDER CHILDREN AGE 3 andOur game, focus and sustained attention, response speed, suchassupporting the development of cognitive functions, is designed asagame full of adventure.GAINS:- Carefully Focus- Attention and hand-eye coordination skills and- Set Pattern
Niloya Uçak Oyunu 1.2 APK
Niloya ile göklerde uçacağınız eğlencelibiroyun. Niloya karakterini balonlara çarpmadan uçurtmanız vehergeçtiğiniz balonda puan kazanırsınız. Niloya artıkparmaklarınızınucunda. Sevdiğiniz animasyon karakteri Niloya ileeğlencelidakikalar geçirebilirsiniz.a fun game where youflyin the sky with Nilo. Your kite Nilo character without hittingtheballoons and earn points every occurrence of that balloon. Niloisnow at your fingertips. You can spend fun moments withyourfavorite animated character to Nilo.
Ege İle Gaga Meyveler 1.0 APK
Ege ile Gaga meyvelerin peşinde, ama busefersenin yardımına ihtiyaçları var. Yapman gereken şey çokkolay:Havada uçuşan meyveleri seçmen gerek. Ama dikkat et sakınsebzeleriseçme. Ege ile Gaga Meyveler ile meyve bilginizenginleştir vegeliştir. Haydi, dedektifler işbaşına !KAZANIMLAREl-göz koordinasyonuSıralı yönerge takibiİnce motor gelişimiMeyveleri öğrenmeSebzeleri öğrenme3-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN EGE İLE GAGA MEYVELEREge ile Gaga’ya yardım et,meyveleri takip et, sebzelere dikkat etvebaşarıya ulaş. Kolay oynanabilir ve çocuklara uyguntasarlanmışekranlar.Güvenli içerik. Eğlenceli ve eğitici.Gaga fruit pursuit oftheAegean, but this time they need your help. you have to do isverysimple: airborne fruits should voters. But beware carefulselectionof vegetables. enrich and develop the fruit of knowledgeGaga fruitwith the Aegean. Come on, detectives return to work!GAINSHand-eye coordinationSequential follow the instructionsFine motor developmentFruits learninglearning VegetablesEGE GAGA WITH FRUIT FOR CHILDREN BETWEEN 3-5Gaga to help with the Aegean, followed by fruits, vegetables,andpay attention to reach success. ekranlar.güvenl contentdesignedfor easy playable and children. Fun and educational.
10.Sınıf Meb Kelime Alıştırma 1.1 APK
10.sınıf Meb müfredatına uygunhazırlanmışingilizce kelime alıştırması hem ingilizce kelimeleriöğrenmenizdesize bir yardımcı hemde sınavlarda zorlanmamanız içindestek olacakşekilde hazırlandı.Hem eğlenip hem öğrenmek istiyorsanız tam size görebiruygulama.Yardımlarından ve katkılarından dolayı Esra Hocaya kucakdolusuteşekkürler.Mebane 10th gradeEnglishvocabulary exercises prepared according to your curriculumandlearning English words you prepared to be forced in a helpandsupport for your exam.An application is for you if you want to learn both havefun.thanks for their help and contributions from EsraHoxhaarmful.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.4 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.103 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!