/ May 6, 2017
(4.1/5) (254)

Description

Ordkamp er et ordspil hvor du konkurrerer modspillere fra hele Danmark.

Når du spiller på mobilen er der ingen tidsbegrænsning, du læggerbare dine ord når du selv vil og har tid. Muligheden for at have 30spil i gang samtidigt indebærer dog at du aldrig risikerer at kededig.

På Ordkamp spiller du med rating hvilket er et bevis på hvor god duer. Ratingen gør det også lettere at finde modstandere, som matcherdit niveau.

For at gøre det nemt at finde nye venner kan du selv bestemme hvemdu vil spille mod, f.eks. ”Kvinde fra Hovedstaden” eller ”Mand fraMidtjylland”. Vil du hellere spille mod dine venner kan du samledem på en venneliste.

På Ordkamp kan du...
• Vælge hvem du vil spille mod (ud fra køn og region).
• Opbygge din rating og finde modstandere som matcher ditniveau.
• Få statistik over dine sejre og nederlag.
• Udfordre dine venner og lave en venneliste.
• Kige på toplister.
• Spille op til 30 spil samtidigt.
• Chatte og diskutere i Ordkamps forum.

OBS! Hvis notifikationer ikke fungerer, så prøv følgende:
• Log ud af appen via menuen når du er på spillelisteskærmen. Logefterfølgende ind igen.
• Visse WiFi-netværk har generelt et problem medAndroid-notifikationer. Dette har intet med appen at gøre. Prøv atslå WiFi fra hvis du har problemer med notifikationer.
Disputation is a wordgame where you compete against players from all over Denmark.

When you play on your phone, there is no time limit, you just putyour words when you want to and have time. The ability to have 30games going simultaneously implies, however, that you never riskgetting bored.

On disputation play with the rating which is a testament to howgood you are. The rating also makes it easier to find opponentsthat matches your skill level.

To make it easy to find new friends you can decide who you want toplay against, for example. "Woman from the Capital" or "man fromNSW". Would you rather play against your friends, you can collectthem on a friends list.

On disputation you can ...
• Choose who you want to play against (by gender and region).
• Build your rating and find opponents that matches your skilllevel.
• Get statistics on your victories and defeats.
• Challenge your friends and make a friends list.
• peep at the top lists.
• Play up to 30 games simultaneously.
• Chatting and discuss Ordkamps forum.

ATTENTION! If notification is not working, try the following:
• Log out of the app via the menu when you are on the playlistscreen. Sign subsequently enter again.
• Some Wi-Fi networks generally have a problem with Androidnotifications. This has nothing to do with the app to do. Try toturn WiFi off if you have problems with notifications.

App Information Ordkamp FREE

 • App Name
  Ordkamp FREE
 • Package Name
  com.betapet.mobile.dk.free
 • Updated
  May 6, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  Betapet
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Betapet AB Dalagatan 23 113 24 Stockholm Sweden
 • Google Play Link

Betapet Show More...

Betapet FREE APK
Betapet
Betapet är ett ordspel där du tävlar motspelare från hela Sverige.När du spelar i mobilen finns ingen tidsgräns utan du lägger dinaord när du själv vill och har tid. Möjligheten att ha 30 spel igångsamtidigt innebär dock att du aldrig riskerar att varasysslolös.På Betapet spelar du med rating vilket är ett bevis på hur bra duär. Ratingen gör det också lättare att hitta motståndare sommatchar just din nivå.För att göra det enkelt att hitta nya vänner kan du själv bestämmavem du vill spela mot, t.ex. ”Kvinna från Stockholm” eller ”Manfrån Norrland”. Vill du hellre spela mot dina kompisar kan du samladessa i en kompislista.På Betapet kan du...• Välja vem du vill spela mot (utefter kön och bostadsort).• Bygga upp din rating och hitta motståndare som matchar just dinnivå.• Spela med ord i grundform eller böjningar (SAOL).• Få statistik över dina vinster och förluster.• Utmana dina vänner och skapa en kompislista.• Kolla in topplistor.• Spela upp emot 30 spel samtidigt.• Chatta och diskutera i Betapets forum.OBS! Om notifieringar ej fungerar pröva följande:• Logga ur appen via menyn när du är på spellisteskärmen. Loggasedan in igen som vanligt.• Vissa WiFi-nätverk har generella problem medAndroid-notifieringar. Detta har inte med appen att göra. Prova attstänga av WiFi om du har problem med notifieringar.Betapet is a word gamewhere you compete against players from all over Sweden.When you play on mobile phones is no time limit, but you put yourwords when you want to and have time. The ability to have 30 gamesgoing at the same time means that you are never in danger of beingidle.On Betapet play with rating which is a testament to how good youare. The rating also makes it easier to find opponents that matchesyour level.To make it easy to find new friends, you can decide who you want toplay against such "Women from Stockholm" or "Man from Norrland."Would you rather play against your buddies, you can collect them ina buddy list.On Betapet you can ...• Choose who you want to play against (along gender and place ofresidence).• Build up your credit rating and find opponents that matches yourlevel.• Play with words in basic form or bends (SAOL).• Get statistics on your wins and losses.• Challenge your friends and create a buddy list.• Check out the leaderboards.• Play up to 30 games simultaneously.• Chat and discuss in Betapets forum.NOTE! If notifications are not working try the following:• Sign the app via the menu when you are on the play list screen.Log back in as usual.• Some WiFi networks have general problems with the Androidnotifications. This is not the app to do. Try turning off WiFi ifyou have problems with notifications.
Ordkamp FREE APK
Betapet
Ordkamp er et ordspil hvor du konkurrerer modspillere fra hele Danmark.Når du spiller på mobilen er der ingen tidsbegrænsning, du læggerbare dine ord når du selv vil og har tid. Muligheden for at have 30spil i gang samtidigt indebærer dog at du aldrig risikerer at kededig.På Ordkamp spiller du med rating hvilket er et bevis på hvor god duer. Ratingen gør det også lettere at finde modstandere, som matcherdit niveau.For at gøre det nemt at finde nye venner kan du selv bestemme hvemdu vil spille mod, f.eks. ”Kvinde fra Hovedstaden” eller ”Mand fraMidtjylland”. Vil du hellere spille mod dine venner kan du samledem på en venneliste.På Ordkamp kan du...• Vælge hvem du vil spille mod (ud fra køn og region).• Opbygge din rating og finde modstandere som matcher ditniveau.• Få statistik over dine sejre og nederlag.• Udfordre dine venner og lave en venneliste.• Kige på toplister.• Spille op til 30 spil samtidigt.• Chatte og diskutere i Ordkamps forum.OBS! Hvis notifikationer ikke fungerer, så prøv følgende:• Log ud af appen via menuen når du er på spillelisteskærmen. Logefterfølgende ind igen.• Visse WiFi-netværk har generelt et problem medAndroid-notifikationer. Dette har intet med appen at gøre. Prøv atslå WiFi fra hvis du har problemer med notifikationer.Disputation is a wordgame where you compete against players from all over Denmark.When you play on your phone, there is no time limit, you just putyour words when you want to and have time. The ability to have 30games going simultaneously implies, however, that you never riskgetting bored.On disputation play with the rating which is a testament to howgood you are. The rating also makes it easier to find opponentsthat matches your skill level.To make it easy to find new friends you can decide who you want toplay against, for example. "Woman from the Capital" or "man fromNSW". Would you rather play against your friends, you can collectthem on a friends list.On disputation you can ...• Choose who you want to play against (by gender and region).• Build your rating and find opponents that matches your skilllevel.• Get statistics on your victories and defeats.• Challenge your friends and make a friends list.• peep at the top lists.• Play up to 30 games simultaneously.• Chatting and discuss Ordkamps forum.ATTENTION! If notification is not working, try the following:• Log out of the app via the menu when you are on the playlistscreen. Sign subsequently enter again.• Some Wi-Fi networks generally have a problem with Androidnotifications. This has nothing to do with the app to do. Try toturn WiFi off if you have problems with notifications.
Betapet APK
Betapet
Betapet är ett ordspel där du tävlar motspelare från hela Sverige.När du spelar i mobilen finns ingen tidsgräns utan du lägger dinaord när du själv vill och har tid. Möjligheten att ha 30 spel igångsamtidigt innebär dock att du aldrig riskerar att varasysslolös.På Betapet spelar du med rating vilket är ett bevis på hur bra duär. Ratingen gör det också lättare att hitta motståndare sommatchar just din nivå.För att göra det enkelt att hitta nya vänner kan du själv bestämmavem du vill spela mot, t.ex. ”Kvinna från Stockholm” eller ”Manfrån Norrland”. Vill du hellre spela mot dina kompisar kan du samladessa i en kompislista.På Betapet kan du...• Välja vem du vill spela mot (utefter kön och bostadsort).• Bygga upp din rating och hitta motståndare som matchar just dinnivå.• Spela med ord i grundform eller böjningar (SAOL).• Få statistik över dina vinster och förluster.• Utmana dina vänner och skapa en kompislista.• Kolla in topplistor.• Spela upp emot 30 spel samtidigt.• Chatta och diskutera i Betapets forum.OBS! Om notifieringar ej fungerar pröva följande:• Logga ur appen via menyn när du är på spellisteskärmen. Loggasedan in igen som vanligt.• Vissa WiFi-nätverk har generella problem medAndroid-notifieringar. Detta har inte med appen att göra. Prova attstänga av WiFi om du har problem med notifieringar.Betapet is a word gamewhere you compete against players from all over Sweden.When you play on your phone is no time limit, but you put yourwords when you want to and have the time. The ability to have 30games running simultaneously means that you are never in danger ofbeing idle.On Betapet play with the rating which is a testament to how goodyou are. The rating also makes it easier to find opponents thatmatch your particular level.To make it easy to find new friends, you can decide who you want toplay against, for example, "Woman from Stockholm" or "Man fromNorrland". Would you rather play against your friends, you cancollect them in a buddy list.On Betapet you can ...• Choose who you want to play against (along gender and place ofresidence).• Build up your credit rating and find opponents that match yourparticular level.• Play with words in the basic form or inflections (SAOL).• Get statistics on your wins and losses.• Challenge your friends and create a buddy list.• Check out the leaderboards.• Play up to 30 games simultaneously.• Chat and discuss the Betapets forum.NOTE! If notifications are not working, try the following:• Log out of the app via the menu when you are on the playlistscreen. Then log back in as usual.• Some WiFi networks have general problems with Androidnotifications. This is not the app to do. Try turning off WiFi ifyou have problems with notifications.
Ordspill APK
Betapet
Ordspill er en bokstavlek hvor du konkurrerermot spillere fra hele Norge!Webversjonen har eksistert siden 2008. Har du alleredespillerprofil på www.ordspill.no kan du benytte samme innloggingenog finne igjen vennelisten som du har bygget opp der.Ønsker du en utfordring kan du søke etter motstandere som passerditt nivå. Det er mulighet til å ha opp til 30 spill løpendesamtidig. Det burde innebære at du sjelden kjeder deg!Ordspill benytter NFS-ordlisten, kvalitetssikret og oppdatert avNorges Scrabbleforbund.På Ordspill kan du:- Velge hvem du vil spille mot (kjønn/region)- Bygge opp din rating og finne motstandere som matcher dittnivå- Få statistikk over dine seire og nederlag- Lage venneliste og utfordre dine venner- Spille inntil 30 spill samtidig- Chatte og diskutere i Ordspill-forumetWordplay is a bokstavlekwhere you compete against players from all over Norway!The web version has been around since 2008. Already player profilewww.ordspill.no you can use the same login and retrieve yourFriends list that you have built up there.Do you want a challenge, you can search for opponents to suit yourlevel. It is possible to have up to 30 games runningsimultaneously. That should mean that you rarely get bored! Pun uses NFS dictionary, quality controlled and updated by NorgesScrabbleforbund.On Puns can:- Choose who to play against (gender / region)- Build up your ratings and find opponents that matches yourlevel- Get statistics on your victories and defeats- Make friends list and challenge your friends- Play up to 30 games simultaneously- Chat and discuss in Word games forum
Ordspill GRATIS APK
Betapet
Ordspill er en bokstavlek hvor du konkurrerermot spillere fra hele Norge!Webversjonen har eksistert siden 2008. Har du alleredespillerprofil på www.ordspill.no kan du benytte samme innloggingenog finne igjen vennelisten som du har bygget opp der.Ønsker du en utfordring kan du søke etter motstandere som passerditt nivå. Det er mulighet til å ha opp til 30 spill løpendesamtidig. Det burde innebære at du sjelden kjeder deg!Ordspill benytter NFS-ordlisten, kvalitetssikret og oppdatert avNorges Scrabbleforbund.På Ordspill kan du:- Velge hvem du vil spille mot (kjønn/region)- Bygge opp din rating og finne motstandere som matcher dittnivå- Få statistikk over dine seire og nederlag- Lage venneliste og utfordre dine venner- Spille inntil 30 spill samtidig- Chatte og diskutere i Ordspill-forumetWordplay is a bokstavlekwhere you compete against players from all over Norway!The web version has been around since 2008. Already playerprofile www.ordspill.no you can use the same login and retrieveyour Friends list that you have built up there.Do you want a challenge, you can search for opponents to suityour level. It is possible to have up to 30 games runningsimultaneously. That should mean that you rarely get bored! Pun uses NFS dictionary, quality controlled and updated by NorgesScrabbleforbund.On Puns can:- Choose who to play against (gender / region)- Build up your ratings and find opponents that matches yourlevel- Get statistics on your victories and defeats- Make friends list and challenge your friends- Play up to 30 games simultaneously- Chat and discuss in Word games forum
Ordkamp APK
Betapet
Ordkamp er et ordspil hvor du konkurrerer modspillere fra hele Danmark.Når du spiller på mobilen er der ingen tidsbegrænsning, dulægger bare dine ord når du selv vil og har tid. Muligheden for athave 30 spil i gang samtidigt indebærer dog at du aldrig risikererat kede dig.På Ordkamp spiller du med rating hvilket er et bevis på hvor goddu er. Ratingen gør det også lettere at finde modstandere, sommatcher dit niveau.For at gøre det nemt at finde nye venner kan du selv bestemmehvem du vil spille mod, f.eks. ”Kvinde fra Hovedstaden” eller ”Mandfra Midtjylland”. Vil du hellere spille mod dine venner kan dusamle dem på en venneliste.På Ordkamp kan du...• Vælge hvem du vil spille mod (ud fra køn og region).• Opbygge din rating og finde modstandere som matcher ditniveau.• Få statistik over dine sejre og nederlag.• Udfordre dine venner og lave en venneliste.• Kige på toplister.• Spille op til 30 spil samtidigt.• Chatte og diskutere i Ordkamps forum.OBS! Hvis notifikationer ikke fungerer, så prøv følgende:• Log ud af appen via menuen når du er på spillelisteskærmen. Logefterfølgende ind igen.• Visse WiFi-netværk har generelt et problem medAndroid-notifikationer. Dette har intet med appen at gøre. Prøv atslå WiFi fra hvis du har problemer med notifikationer.Disputation is a wordgame where you compete against players from all over Denmark.When you play on your phone, there is no time limit, you justput your words when you want to and have time. The ability to have30 games going simultaneously implies, however, that you never riskgetting bored.On disputation play with the rating which is a testament to howgood you are. The rating also makes it easier to find opponentsthat matches your skill level.To make it easy to find new friends you can decide who you wantto play against, for example. "Woman from the Capital" or "man fromNSW". Would you rather play against your friends, you can collectthem on a friends list.On disputation you can ...• Choose who you want to play against (by gender and region).• Build your rating and find opponents that matches your skilllevel.• Get statistics on your victories and defeats.• Challenge your friends and make a friends list.• peep at the top lists.• Play up to 30 games simultaneously.• Chatting and discuss Ordkamps forum.ATTENTION! If notification is not working, try thefollowing:• Log out of the app via the menu when you are on the playlistscreen. Sign subsequently enter again.• Some Wi-Fi networks generally have a problem with Androidnotifications. This has nothing to do with the app to do. Try toturn WiFi off if you have problems with notifications.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.