1.0 / September 16, 2016
(4.9/5) (15)

Description

Overjump is an amazing and addictivegame.Simply touch the left or right side of the screen to move theballand collect coins to increase your score. There arevariousobstacles that can damage the ball, so avoid them.
Try to collect coins in order to unlock new characters.
Catch magnet to collect coins faster,and power-ups to increasethespeed of the ball.
The game is quite addictive and very easy to play.
Overjump Features :
• Insanely simple and addictive
• Endless gameplay that never gets old
• Find mega-jump power-ups to reach new heights
• Clean and colorful graphics
• Smooth user interface
• Play for all ages
• Great Sounds effects
• Game is free, no purchase required.

App Information Overjump

Bee Apps Show More...

Tingujt e kafshëve SHQIP 1.4 APK
Bee Apps
"Tingujt e kafshëve SHQIP" është aplikacionedukativ për fëmijë, i cili i mundëson atyre të njohin zërat dhe tëeksplorojnë imazhet e kafshëve!Në këtë aplikacion kafshët dhe shpendët janë të ndara nëkategori:1) Kafshët e fermës2) Kafshët e egra3) Gjitarët4) Zogjtë5) Kafshë shtëpie6) Kafshët e ujitKy aplikacion përmban më shumë se 100 tinguj të kafshëve tëllojllojshme dhe imazhe HD.
Overjump 1.0 APK
Bee Apps
Overjump is an amazing and addictivegame.Simply touch the left or right side of the screen to move theballand collect coins to increase your score. There arevariousobstacles that can damage the ball, so avoid them.Try to collect coins in order to unlock new characters.Catch magnet to collect coins faster,and power-ups to increasethespeed of the ball.The game is quite addictive and very easy to play.Overjump Features :• Insanely simple and addictive• Endless gameplay that never gets old• Find mega-jump power-ups to reach new heights• Clean and colorful graphics• Smooth user interface• Play for all ages• Great Sounds effects• Game is free, no purchase required.
Përralla për fëmijë shqip 1.6 APK
Bee Apps
Në këtë aplikacion mund të gjeni shumëpërralla dhe kuize përkatëse për çdo përrallë. Përrallat janë meilustrime dhe me zërim që e bën shumë më të lehtë mësimin e tyre.Ky aplikacion është në gjuhën shqipe dhe atë angleze.Disa nga përrallat janë:1. Dita e parë në shkollë2. Luani dhe miu3. Sorra e etur4. Rrushi i papjekur5. Dhelpra dhe lejleku6. Lepuri dhe breshka7. Qeni lakmitar8. Luani lakmitar9. Dhelpra dhe lejleku10. Lepuri dhe breshkaVeti tjetër e aplikacionit është se disa nga përrallat janë tëqasshme për perdoruesit, ndërsa disa përralla duhet të zhbllokohen.Ju mund të zhbllokoni përrallat nëse përgjigjeni pozitivisht nëkuiz dhe fitoni pikë që nevojiten për zhbllokimin e përrallave, qëe bën aplikacionin shumë të dobishëm sidomos për fëmijët e ciklitfillor!
Voto16 1.0 APK
Bee Apps
Selfie juaj me z.Avdullah Hoti - Kur tëdonidhe ku të doni!Zgjidhni një nga fotot e ndryshme të kanditatit përkryeministërz.Hoti dhe bëj selfie-n tuaj më të mirë dhe pastaj mundtashpërndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale si Facebook,Instagram,Twitter, Viber ose Whats App.Ju mund ta ruani foton tuaj direkt në telefonin tuaj, por edhetëpërdorni stickers për të brenduar foton tuaj.Mos harroni hashtag #BreziRepublikes Voto 16
Mbaj n'men - Shqip 1.0 APK
Bee Apps
Mbaj n'men - Shqip është aplikacion meqëllimeedukativo arsimore i cili shërben për të memorizuar elementetëcaktuara në pozita të caktuara. Paraqet version të lojës sëfamshme"Memory Match". Ky aplikacion është totalisht pa pagesë(free) dherekomandohet të përdoret për mosha të ndryshme në mënyrëqë tëkalitin kujtesën. Ju duhet të formoni çifte të imazheve nëkohë samë të shpejtë, në mënyrë që të fitoni sa më shumë pikë.Gjithashtuky aplikacion rekomandohet për nxënësit e shkollavefillore që janënë proces të mësimit të alfabetit, numrave,përrallave, shkronjave,ngjyrave etj. Në përgjithësi ju do tëargëtoheni por edhe në tënjejtën kohë do të ushtroni të mbajturitnë mend.Duke përdorur këtë aplikacion ju:1) Do të mbani në mend më lehtë elemente të ndryshme2) Do të rrisni fokusin dhe përqëndrimin3) Do të zhvilloni inteligjencën4) Do të bëheni më vigjilent5) Do të ushtroni të mbajturit në mend në 6 niveletëvështirësisëPër çdo kritikë ose sugjerim ju lutem mos hezitoni dhe nashkruaninë [email protected]
Gjuha Ime 1.0 APK
Bee Apps
Aplikacioni GjuhaIme mundëson që fëmijetemoshës 7-14 vjeç ta mësojn gjuhën shqipe duke u argëtuar dhemësuarnjëkohësisht me anë të përrallave, këngëve dheemisioneve.
Learn How To Draw Clash Royale Step By Step 1.1 APK
Bee Apps
Learn How To Draw Clash Royale Step By Stepisa free application with educational purposes! With thisappdownloaded in your phone you have all you need about drawingallthe characters of the great game Clash Royale. Draw easilywithdifferent colors into your prefered character of ClashRoyalegame.In simple steps this app allows you to perform fantasticdrawings,no need for paper and pencil all of these are within theapp,choose the graffiti you like and follow step by stepinstructions.It is very easy to use just follow the red lines ineach step ofdrawingNo drawing skills needed, just pick your prefered color andstartdrawing!Learn to draw these characters of Clash Royale:1. KING2. GIANT3. GOBLINS4 BARBARIANS5. ARCHERS6. BABY DRAGON7. ICE SPIRIT8. KNIGHT9. GOLEM10. MUSKETEER11. WIZARD12. FIRE SPIRIT13. MINER14 GIANT SKELETON15. SKELETONS16. MINIONSAlso this app is made for all ages(also kids) and levels, so donotworry if you are a beginner or already have anadvancedlevel.Happy Drawing!
Best Dog Sounds 1.0 APK
Bee Apps
With this sounds, you can always listen todogsounds on the go. There are more than dozens of good qualitysoundsavailable. It is both entertaining to play with your dog andtrickhim into believing like there is a real dog suddenly appearout ofnowhere.Watch your dog reaction carefully searching for the sounds. Itisgood for dog training session and teach your beloved dogbylistening to these actions also.Try when your dog is in happy, active or relax mode. Sometimestheymay not react when feeling tired or sleepy.There are more than 40 type of sounds from many dogs likepitbull,chihuahua, german sheppherd, rottweiler, husky, pug,dobermann,great dane, pomeranian, basset, colie and moreMany kind of bark like angry, sleppy, fighting ...Just download it from play store, open and choose the soundsyoulike and prank your dog or your friends.With high quality sounds so this app make your friends and yourdogbelieve there is a dog around here, it's so funny.We are providing 6 categories of dog sounds such as1. Sporting dog sounds2. Terrier dog sounds3. Herding dog sounds4. Pet dog sounds5. Hound dog sounds6. Dogs sound effectsChildren and people who love dog will love this app, so theycanchoose their favourite sound and select their future pet.Or you can play it to someone you don't want to mess with.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 9.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.