1.0.2 / June 30, 2016
(3.4/5) (5)

Description

Time speeds up and sometimes we are not ableto do something on time. What if we were able to take control overit? Test yourself in this game!

At the beginning we have 5 seconds. Fun is to click on elementsthat will appear on the board before the end of given time.However, there is a catch: the time, which was used by you to clickon all elements, will be your time in the next round.

Try to achieve the highest score by gaining achievements andplacing yourself higher and higher on the scoreboard. Remember:here you are the master of time!

App Information Poof

 • App Name
  Poof
 • Package Name
  com.czipen.poof
 • Updated
  June 30, 2016
 • File Size
  5.2M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  Marcin Ochyra
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

Marcin Ochyra Show More...

Poof 1.0.2 APK
Marcin Ochyra
Time speeds up and sometimes we are not ableto do something on time. What if we were able to take control overit? Test yourself in this game!At the beginning we have 5 seconds. Fun is to click on elementsthat will appear on the board before the end of given time.However, there is a catch: the time, which was used by you to clickon all elements, will be your time in the next round.Try to achieve the highest score by gaining achievements andplacing yourself higher and higher on the scoreboard. Remember:here you are the master of time!
Moto Doradca APK
Marcin Ochyra
Jego przygoda z motoryzacją trwa od momentu,gdy zamienił popularne resoraki na swojego pierwszego gokarta wwieku 7 lat. Stopniowo uczył się drobnych napraw, poznawał budowęsilnika oraz nabierał doświadczenia w jeździe pojazdamispalinowymi.Pierwsze zawodowe doświadczenia zdobywał w salonachsamochodowych, począwszy od praktyk po zarządzanie pracą salonówsamochodowych. Utwierdził się w przekonaniu, że cztery koła toprzede wszystkim jego pasja.Miejscem, w którym tak na dobrą sprawę odnalazł siebie jestYouTube. Właśnie tam może dzielić się swoimi przemyśleniami,czasami niebanalnymi wizjami motoryzacji – Waldek po prostu tym siężyje!Waldka możesz śledzić za pośrednictwem poniższych kanałów:- YouTube (http://www.youtube.com/user/motoopiniecom),- Facebook (https://www.facebook.com/youtubemotodoradca),- Twitter (https://twitter.com/motodoradca),- Instagram (https://www.instagram.com/motodoradca)- Google Plus (https://plus.google.com/109364505052367023357)Oczywiście sprawdź też jego stronę internetową:http://motodoradca.tv.His adventure automotivelasts from the moment we turned popular resoraki on his firstgo-kart at the age of 7 years. Gradually, he learned minor repairs,studied the construction of the engine and took on experience indriving internal combustion vehicles.The first professional experience gained in car showrooms, frompractices to managing the operation of car dealerships. He hadbecome convinced that the four wheels is primarily his passion.A place where such a matter of fact found himself is YouTube. Itwas there that can share their thoughts, sometimes niebanalnymivisions of the automotive industry - Waldek just that we live!Waldek can be traced through the following channels:- YouTube (http://www.youtube.com/user/motoopiniecom)- Facebook (https://www.facebook.com/youtubemotodoradca)- Twitter (https://twitter.com/motodoradca)- Instagram (https://www.instagram.com/motodoradca)- Google Plus (https://plus.google.com/109364505052367023357)Of course, also check his website: http://motodoradca.tv.
Światy uRoJoNe APK
Marcin Ochyra
Znany i doceniany vloger Patryk "ROJO"Rojewskijeszcze nigdy nie był tak blisko Ciebie. Ta aplikacjapozwoli Ci byćna bieżąco z najnowszymi odcinkami jego filmów. Nieważne gdziejesteś: czy to pociąg, szkoła lub nudna imprezarodzinna, możeszzawsze oglądać filmy o różnej tematyce okraszonesporą ilościądobrego humoru.Jeśli jesteś jednym z tych nielicznych i nie znasz Roja toczymprędzej pobieraj aplikację!Patryk "ROJO" RojewskiFelietonista-ludolog, wariat-filmowiec,integrator-meloman,plastyk-badacz. Oddany wojownik paintballowy,zapalony graczkomputerowy. Miłośnik fundowania splatów i kasowaniafragów.Zatwardziały rolplejowiec, wielbiciel konstruktywnejdyskusji.Wściekły wchłaniacz immersji, będący już jedną nogą wkomputerze.Pióro, kamera i farba to moje ulubione narzędziagłoszenia prawdy.Uzależniony? Oczywiście! Maniak? Jasna sprawa!Pasjonat? Przedewszystkim! Twórca integracyjnej inicjatywysportowej PZR (Paintballz Rojem), Projektu T@RCZ@ (obrona giervideo), programu wspieraniamłodych twórców gier video RFG(RojoFanGames) oraz charytatywnejakcji informacyjnej CHTR(Charytatywna Tarcza Roja).ŚWIATY uRoJoNe: Games, Ludology, Paintball, Art & Comedy.Nakonkretnie i wesoło. Z pasją i oddaniem.http://www.youtube.com/ROJOV13https://www.facebook.com/ROJOV13https://twitter.com/ROJOV13https://plus.google.com/u/0/113513454631240678253/postsKnown andappreciatedvloger Patrick "ROJO" Rojewski has never been so closeto you. Thisapplication will allow you to keep up with the latestepisodes ofhis films. No matter where you are, is this train,school or familyevent boring, you can always watch the videos onvarious topics,topped with a fair amount of humor.If you are one of those rare and do not know what it Rojaquicklydownload the application!Patrick "ROJO" RojewskiColumnist-ludolog, crazy-filmmaker, integrator-musiclover,artist-researcher. Dedicated paintball warrior, an avid AI.Splatówfounding lover and delete frags. Rolplejowiec hardened, adevoteeof constructive discussion. Raging wchłaniacz immersion,which isalready one foot in the computer. Pen, camera and the paintis myfavorite tool to proclaim the truth. Addicted? Of course!Maniac?Sure thing! Passionate about? First of all! Developerintegrationof sports initiatives PAS (Paintball with Swarm),Project T @ RCZ @​​(defense video game), a program to support youngartists RFGvideo games (RojoFanGames) and information campaign CHTRcharity(Charity Shield Roja).WORLDS imaginary: Games, Ludology, Paintball, Art &Comedy.For specific and cheerful. With passion and dedication.http://www.youtube.com/ROJOV13https://www.facebook.com/ROJOV13https://twitter.com/ROJOV13https://plus.google.com/u/0/113513454631240678253/posts
Play Services Check 1.0.0 APK
Marcin Ochyra
Play Services Check is a very smallapplicationfor fast and easy way to check if Google Play Servicesare installedon the device. With this application you caninstantly check theversion, the installation date and the lastupdate date as well asgo to Google Play Services on Play Store orto APK Mirror site. Theapplication also provides quick access tosystem information aboutGoogle Play Services as well as a link torelease notes where aredetailed information about new features ineach version.This application can also be used to uninstall or installGooglePlay Services.Application Play Services Check is not associated with GoogleInc.or APK Mirror.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7.2 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.104 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!