1.0 / September 23, 2015
(4.9/5) (22)

Description

დაითვალეთ ცხვრები რაც შეიძლება სწრაფადდაზუსტად.
ამ თამაშს გვირჩევენ ექიმები იმ შემთხვევაში თუ ძილი გიჭირთ.

Count sheeps quickly and accurately.
Doctors recommend us to play this game if we can't fall asleep.

ცხორი ცხორი ცხორი
Sheepy Sheepy Sheepy
Sheep Sheep Sheep

App Information Sheepy - ცხორი ცხორი ცხორი

 • App Name
  Sheepy - ცხორი ცხორი ცხორი
 • Package Name
  ge.any.sheepy
 • Updated
  September 23, 2015
 • File Size
  1.2M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Kakha Giorgashvili
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Kakha Giorgashvili Show More...

სვანური ლექსიკონი 1.0 APK
მარტივი გამოსაყენებელი ლექსიკონიანდროიდისთვის, ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ონლაინ ლექსიკონი http://translate.any.ge -ზე.თუ არ მუშაობს გთხოვთ მომწეროთ და შევამოწმებ. 1 ქულა არდაუწეროთ.მადლობა ყველას.ასევე შეგიძლიათ გადმოწეროთ მეგრული ლექსიკონი:https://play.google.com/store/apps/details?id=ge.any.qartulmegrulileqsikoniდა კიდევ სხვა ბევრი კაი აპლიკაცია:https://play.google.com/store/apps/developer?id=Kakha+GiorgashviliSvanuri EnaSvanuri LanguageSvan DictionaryGeorgian Dictionary
Lukki 1.0.2 APK
Lukki Messenger.Download and havefun.ThisMessenger helps you to connect with people...Features:• Connecting people• Comfortable Design• It's free.•It's safe and secure.
Beer Game - Truth or Dare 1.4 APK
This is popular beer game Truth or Dare.youcan click on bottle and choose answer: Truth or Dare. next youknowwhat to do :)this application is only for English and Georgian . i willaddmore languages.have fun with your friends.ალბათ ყველას გითამაშიათ სიმართლე თუ მოქმედება.წესებიც გეცოდინებათ. ამ აპლიკაციის წესები კი ასეთია.* ირჩევთ ენას* ირჩევთ მოთამაშეების რაოდენობას* აჭერთ ღილაკს, დაწყებას* ბოთლის სახურავის მხარე ვისაც მიუვა აპლიკაცია ეკითხებამას.(სიმართლე თუ მოქმედება)* შემდეგ ავტომატურად ეუბნება მოქმედებას ან სიმართლეს.დამოკიდებულიაიმაზე თუ რას აირჩევს, თუ არ გსურთ ავტომატური კითხვამაშინ პირდაპირთავიდან დაწყებას დააჭირეთ.აპლიკაციას შეუძლია ორი სახის რეკლამის განთავსება, ერთიარისბარებისთვის და მეორე ლუდის კომპანიებისთვის. თუდაგაინტერესებთშეგიძლიათ დამიკავშირდეთ.ჯერჯერობით ცოტა კითხვები და პასუხებია შეტანილი , თუმივხვდები,რომ ბევრ ადამიანს დააინტერესა ამ აპლიკაციამ ძალიან ბევრკითხვებს დამოქმედებებს დავამატებ. თქვენც შეგიძლიათ მომწეროთიდეები.მომწერეთ იდეები და შენიშვნები, დიდი მადლობა ;)
Learn Georgian Pro 1.2 APK
With this application you can learn basicsofGeorgian Language.YOU WILL LEARN : Alphabets, Writing, Counting to 10, Names oftheMonths, Names of the days of the week. Fruit names,AnimalNames.
Root Checker (Rooted Or Not) 1.3 APK
With one click you can get information aboutyour phone, is it Rooted or not.also you will see your device name, manufacturer and OS version.First off, what’s rooting?Rooting is a process that allows you to attain root access tothe Android operating system code (the equivalent term for Appledevices id jailbreaking). It gives you privileges to modify thesoftware code on the device or install other software that themanufacturer wouldn’t normally allow you to. And for good mobilesecurity reasons: they don’t want users to make modifications tothe phones that could result in accidents beyond repair; it iseasier for them to offer support if they allow users to only usethe same unmodified version of the software. But tech savvy usershave already developed rooting methods, which vary depending ondevice. They are available on the web, and more and more Androidusers are resorting to them because of the powerful perks theyprovide, such as:full customization for just about every theme/graphicdownload of any app, regardless of the app store they’re postedonextended battery life and added performanceupdates to the latest version of Android if your device is outdatedand no longer updated by the manufacturerBut if you do it improperly, it can create havoc. And even doneproperly, if your phone doesn’t have proper antivirus protectionfor Android, rooting leaves your device open to all sorts ofmalware.With great power comes great responsibilityNow, say all these advantages have convinced you to root yourAndroid device. But you can do it at your own expense, risking yourown mobile security. Here’s why:1. You can turn your smartphone into a brick. Well, not literally,but if you goof up the rooting process, meaning the codemodifications, your phone software can get so damaged that yourphone will basically be as useless as a brick.2. Your phone warranty turns void. It’s legal to root your phone;however, if you do it, your device gets straight out of warranty.Say you root your phone and some time after that, you experience aphone malfunction – hardware or software related. Because of theAndroid rooting, the warranty is no longer valid, and themanufacturer will not cover the damages.3. Malware can easily breach your mobile security. Gaining rootaccess also entails circumventing the security restrictions put inplace by the Android operating system. Which means worms, viruses,spyware and Trojans can infect the rooted Android software if it’snot protected by effective mobile antivirus for Android. There areseveral ways these types of malware get on your phone: drive-bydownloads, malicious links, infected apps you download from not soreputable app stores. They take over your phone and make it actbehind your back: forward your contact list to cybercrooks, sniffyour e-mails, send text messages to premium numbers, racking upyour phone, and collect personal data such as passwords, usernames,credit card details that you use while socializing, banking andshopping from your smartphone.
Find Me (Share Your Location) 1.0 APK
Did you lose yourself into the wild place oranywhere on earth?you can get your location information by this app and send it toyour friend easily.you need just two clicksFeatures:Internet no neededAutomatic SMSOneClick copy informationLocation on map
KAKHA13's Blog 1.7.7.349 APK
KAKHA13's HOT Blog posts...It's Time To Rock N Roll
Never Have I Ever 1.5 APK
Play game in two languages. English andGeorgianThere are two categories Normal and Dirty in this app, you canchoose witch one you want to play.We will add more functions.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.103 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!