1.0 / September 23, 2015
(4.9/5) (22)

Description

დაითვალეთ ცხვრები რაც შეიძლება სწრაფადდაზუსტად.
ამ თამაშს გვირჩევენ ექიმები იმ შემთხვევაში თუ ძილი გიჭირთ.

Count sheeps quickly and accurately.
Doctors recommend us to play this game if we can't fall asleep.

ცხორი ცხორი ცხორი
Sheepy Sheepy Sheepy
Sheep Sheep Sheep

App Information Sheepy - ცხორი ცხორი ცხორი

 • App Name
  Sheepy - ცხორი ცხორი ცხორი
 • Package Name
  ge.any.sheepy
 • Updated
  September 23, 2015
 • File Size
  1.2M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Kakha Giorgashvili
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Kakha Giorgashvili Show More...

სვანური ლექსიკონი 1.0 APK
მარტივი გამოსაყენებელი ლექსიკონიანდროიდისთვის, ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ონლაინ ლექსიკონი http://translate.any.ge -ზე.თუ არ მუშაობს გთხოვთ მომწეროთ და შევამოწმებ. 1 ქულა არდაუწეროთ.მადლობა ყველას.ასევე შეგიძლიათ გადმოწეროთ მეგრული ლექსიკონი:https://play.google.com/store/apps/details?id=ge.any.qartulmegrulileqsikoniდა კიდევ სხვა ბევრი კაი აპლიკაცია:https://play.google.com/store/apps/developer?id=Kakha+GiorgashviliSvanuri EnaSvanuri LanguageSvan DictionaryGeorgian Dictionary
Lukki 1.0.2 APK
Lukki Messenger.Download and havefun.ThisMessenger helps you to connect with people...Features:• Connecting people• Comfortable Design• It's free.•It's safe and secure.
Beer Game - Truth or Dare 1.8 APK
This is popular beer game Truth or Dare. youcan click on bottle and choose answer: Truth or Dare. next you knowwhat to do :)this application is only for English and Georgian . i will add morelanguages.have fun with your friends.ალბათ ყველას გითამაშიათ სიმართლე თუ მოქმედება.წესებიც გეცოდინებათ. ამ აპლიკაციის წესები კი ასეთია.* ირჩევთ ენას* ირჩევთ კატეგორიას* აჭერთ ბოთლს* ბოთლის სახურავის მხარე ვისაც მიუვა აპლიკაცია ეკითხება მას.(სიმართლე თუ მოქმედება)* შემდეგ ავტომატურად ეუბნება მოქმედებას ან სიმართლეს. დამოკიდებულიაიმაზე თუ რას აირჩევს, თუ არ გსურთ ავტომატური კითხვა მაშინ პირდაპირთავიდან დაწყებას დააჭირეთ.აპლიკაციას შეუძლია ორი სახის რეკლამის განთავსება, ერთი არისბარებისთვის და მეორე ლუდის კომპანიებისთვის. თუ დაგაინტერესებთშეგიძლიათ დამიკავშირდეთ.ჯერჯერობით ცოტა კითხვები და პასუხებია შეტანილი , თუ მივხვდები, რომბევრ ადამიანს დააინტერესა ამ აპლიკაციამ ძალიან ბევრ კითხვებს დამოქმედებებს დავამატებ. თქვენც შეგიძლიათ მომწეროთ იდეები.მომწერეთ იდეები და შენიშვნები, დიდი მადლობა ;)
Learn Georgian Pro - ისწავლე ქართული 2.1 APK
With this application you can learn basics ofGeorgian Language.YOU WILL LEARN : Alphabets, Writing: Present writing style andAsomtavruli, Nuskhuri; Counting to 10, Names of the Months, Namesof the days of the week. Fruit names, Animal Names.
Root Checker (Rooted Or Not) 1.3 APK
With one click you can get information aboutyour phone, is it Rooted or not.also you will see your device name, manufacturer and OS version.First off, what’s rooting?Rooting is a process that allows you to attain root access tothe Android operating system code (the equivalent term for Appledevices id jailbreaking). It gives you privileges to modify thesoftware code on the device or install other software that themanufacturer wouldn’t normally allow you to. And for good mobilesecurity reasons: they don’t want users to make modifications tothe phones that could result in accidents beyond repair; it iseasier for them to offer support if they allow users to only usethe same unmodified version of the software. But tech savvy usershave already developed rooting methods, which vary depending ondevice. They are available on the web, and more and more Androidusers are resorting to them because of the powerful perks theyprovide, such as:full customization for just about every theme/graphicdownload of any app, regardless of the app store they’re postedonextended battery life and added performanceupdates to the latest version of Android if your device is outdatedand no longer updated by the manufacturerBut if you do it improperly, it can create havoc. And even doneproperly, if your phone doesn’t have proper antivirus protectionfor Android, rooting leaves your device open to all sorts ofmalware.With great power comes great responsibilityNow, say all these advantages have convinced you to root yourAndroid device. But you can do it at your own expense, risking yourown mobile security. Here’s why:1. You can turn your smartphone into a brick. Well, not literally,but if you goof up the rooting process, meaning the codemodifications, your phone software can get so damaged that yourphone will basically be as useless as a brick.2. Your phone warranty turns void. It’s legal to root your phone;however, if you do it, your device gets straight out of warranty.Say you root your phone and some time after that, you experience aphone malfunction – hardware or software related. Because of theAndroid rooting, the warranty is no longer valid, and themanufacturer will not cover the damages.3. Malware can easily breach your mobile security. Gaining rootaccess also entails circumventing the security restrictions put inplace by the Android operating system. Which means worms, viruses,spyware and Trojans can infect the rooted Android software if it’snot protected by effective mobile antivirus for Android. There areseveral ways these types of malware get on your phone: drive-bydownloads, malicious links, infected apps you download from not soreputable app stores. They take over your phone and make it actbehind your back: forward your contact list to cybercrooks, sniffyour e-mails, send text messages to premium numbers, racking upyour phone, and collect personal data such as passwords, usernames,credit card details that you use while socializing, banking andshopping from your smartphone.
KAKHA13's Blog 1.7.7.349 APK
KAKHA13's HOT Blog posts...It's Time To Rock N Roll
Never Have I Ever 2.8 APK
Play game in two languages. English andGeorgianIt has many categories you can choose witch one you want toplay.We will add more functions.Rules:The verbal game is started with the players getting into a circle.Then, the first player says a simple statement starting with "Neverhave I ever". Anyone who at some point in their lives has done theaction that the first player says, must drink.Play then continuesaround the circle, and the next person makes a statement.Categories:NormalLoveKidsDirty
Find Me (Share Your Location) 1.0 APK
Did you lose yourself into the wild place oranywhere on earth?you can get your location information by this app and send it toyour friend easily.you need just two clicksFeatures:Internet no neededAutomatic SMSOneClick copy informationLocation on map

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.