1.0 / September 1, 2016
(2.0/5) (4)

Description

Följ med Simba på äventyr i djurparken.Användtelefonen för att klura ut vart alla mynt är gömda och begedigdit. När du genomfört alla uppdrag kan du hämta ut fina priserisouvenirboden.
Follow the adventuresofSimba in the zoo. Use your phone to figure out where all thecoinsare hidden and head over there. When you have completed allthequests you can pick up prizes in the souvenir shop.

App Information Simbas Äventyr

Rekyl Reklambyrå Show More...

KappAhl 1.2 APK
Nu är KappAhl alltid nära.Med denna app kan du enkelt och bekvämt handla dygnet runt vardu än befinner dig. Du håller koll på de senaste kampanjerna ochhittar närmsta butik var du än befinner dig. Vill du prova dittfavoritplagg kan du ta hjälp av funktionen ”hitta plagg i butik”för att se lagerstatus. Få senaste trenderna, modetips, inspirationoch nyheter via vårt sociala forum ”KappAhl Spotligts”. Dessutomkan du enkelt gå med i vår modeklubb ”Life and style by KappAhl”och få 5% bonus på allt du handlar. Dela dina favoriter med näraoch kära via facebook, twitter, pintrest och e-mail.Det har aldrig varit så enkelt att ta del av vår KappAhlvärldsom nu.Now KappAhl is alwaysnear.With this app you can easily and conveniently shop around theclock wherever you are. You keep track of the latest promotions andfind the nearest store, wherever you are. Want to try your favoritepieces, you can take the help of the function "find garments instore" to see status. Get latest trends, fashion tips, inspirationand news through our social forum "KappAhl Spotligts".Additionally, you can easily join our fashion club "Life and Styleby KappAhl" and get 5% bonus on everything you buy. Share yourfavorites with friends and family via facebook, twitter, pintresidual and e-mail.It has never been so easy to take advantage of our KappAhlvärldnow.
Borås Zoo 1.2 APK
Explore Borås Zoo with our new app. In the appyou can discover interesting facts about our animals, see whereyou’ll find them in the park, and catch up with the latest news.The app includes a map, which allows you to see an overview ofthe zoo, and pinpoint exactly where you are. This makes it easy toplan your day with us.You will also find information about opening hours, prices,travel advice, a history of the park and a collection of frequentlyasked questions.
Care of Swedens Pressure Ulcer 1.5 APK
With Care of Sweden’s Pressure Ulcer app youcan easily carry out and document risk assessments for pressureulcers as well as documenting people’s skin and ulcer status.1. Pressure ulcer risk assessmentRisk assessments for pressure ulcers are carried out here; two riskscales can be used: Norton (modified) or Braden.2. Skin and ulcer statusA person’s skin and ulcer status are assessed here. You are alsoable to create photographic documentation here.3. ReportsYou can view all the reports you generate in the app itself or onyour computer (iTunes); you can also send reports by e-mail.4. InformationInformation about the app and the different categories of pressureulcer.
Runners World 1.0 APK
Svenska Runner’s Worlds Android-app gör detenkelt för dig att få tillgång till nyheter, filmer, bloggar,inspiration och erbjudanden från vår hemsida. Så missa inte chansenatt alltid ha med dig Sveriges största löpartidning i din telefon.Appen innehåller:Nyheter· Senaste nytt· Mest lästa· Mest kommenteratTV· Senaste inslag· Mest seddaBloggar· Alla våra bloggare· Senaste blogginlägg· Mest lästa blogginlägg· Mest kommenterade blogginläggInspiration· Senaste· Mest lästa· Mest kommenteradeSkicka gärna all feedback och frågor [email protected]
Bokarriär 1.0.1 APK
Med hjälp av HusmanHagbergs karriärsnurrasåkan du på ett enkelt sätt hitta bostadsrätten som passardinekonomi!Hur mycket får boendet kosta varje månad? Betala hyra tilldigsjälv och köp din egen bostadsrätt. Ordna inställningarnasåvisarvi vilka som ryms inom din budget och är till salu just nu.Komtillbaka och kolla ofta, snurran uppdateras med nyabostadsrätterhela tiden.Månadskostnaden i kalkylen inkluderar räntekostnad utifråndendagsaktuella räntan som HusmanHagbergs kunder har hos SEB ochatten person nyttjar ränteavdrag på upp till 100 000 kr/år,kostnadenför månadsavgift till bostadsrättsföreningen samtendriftkostnadsschablon på 7 000 kr/år (samma som SEB har isinkreditbedömning).- Sökfunktion baserat på månadskostnad- Detaljerad information om bostäderna- Kartsök på bostadsrätter nära mig- Info om hur månadskostnaden beräknas
MarkisGuiden 1.6 APK
Hur ser ditt hus ut med markiser?Med Sandatex MarkisGuiden kan du med tre enkla steg se hur ditthusser ut med ny markisväv från Sandatex.1. Fota ditt husTa en bild av ditt hus eller välj en bild från dinasparadebilder.2. Placera ut markiserDra och släpp markiser och justera markiserna i 3D för attpassavinkeln på ditt hus. Välj sedan form och markisväv för att seolikaalternativ.3. Spara och mailaNär du är nöjd skapas en pdf som du sedan kan hämta frånenheteneller maila till en e-post adress.What is your houseoutwith awnings?With Sandatex Awning Wizard helps you with three easy steps toseehow your house looks with new awning from Sandatex.First Shoot your houseTake a picture of your house or choose an image from yoursavedimages.2nd Lay out awningsDrag and drop the blinds and adjust the awnings in 3D to matchtheangle of your house. Then select the shape and awning toseedifferent options.3rd Save and emailWhen you are satisfied, a pdf which you can download from thedeviceor send an email to an email address.
Blåkläder 1.0 APK
Med hjälp av Blåkläders enkla app kan manpåett enkelt sätt posta bidrag till Blåkläders webbaseradetävlingdär man söker efter Sveriges skönaste tatuering. Man väljeren bildpå sig själv som man redan har på sin telefon, eller såfotar manen ny. Man fyller i ett formulär med kontaktuppgifter. Senskickarman bilden till galleriet i tävlingen.
Simbas Äventyr 1.0 APK
Följ med Simba på äventyr i djurparken.Användtelefonen för att klura ut vart alla mynt är gömda och begedigdit. När du genomfört alla uppdrag kan du hämta ut fina priserisouvenirboden.Follow the adventuresofSimba in the zoo. Use your phone to figure out where all thecoinsare hidden and head over there. When you have completed allthequests you can pick up prizes in the souvenir shop.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 9.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.