Top 1 Games Similar to Auskalo

Auskalo lite 0.0.1
AUSKALO jokoa galdera-erantzunjokoada.Talde-jokoa, 8 urtetik gorako neska-mutilentzatnahizhelduontzat.Galderak hezitzaile talde batek sortu ditu etabostarlotanbanatzen dira:- Hizkuntza: euskara, euskalkiak, literatura, definizioak...- Matematika-IKT: kalkuluak, problemak, informatika...- Musika: Kantuak, autoreak, musika klasikoaetagauregunekoa...- Kirola-Zinema-Telebista: kirolariak, pelikulak,programak...- Ingurunea: natura, gizartea, Euskal Herria, mundua...AUSKALOjokoagaldera-ERANTZUN jokoa given. Talde-jokoa 8gorakourtetikneska-mutilentzat nahiz helduontzat. Galderakhezitzailetaldebatek sortu ditu arlotan banatzen tell etabost:    - Hizkuntza: Basque, euskalkiak, literature, definizioak ...- Matematika-IKT: kalkuluak, problemak, informatika ...- Musika: Kantuak, autoreak, klasikoa musika etagauregunekoa...- Kirola-Zinema-Telebista: kirolariak, pelikulak,programak...- Ingurunea: nature, gizartea, Euskal Herria, mundua ...