1.2 / September 3, 2013
(3.2/5) (21)

Description

Kurallar & Oynanış
-Sinekleri ekrandan parmağınızı kaldırmadan oynatarak öldürünpuantoplayın
-Toplam üç sinek kaçırma hakkınız var
-Bir üst levelin açılması için belirlenen puan geçmelisiniz
Rules &Gameplay
  Collect points lifting your finger on the screenbymoving the Kill-flies
  There are a total of three fly-miss right
  -A high score should set for the opening of Level

App Information Sinek Avı

Bullseyedevs Show More...

Kışlaçay Medya 1.0 APK
Bullseyedevs
Köyümüz Kışlaçay’ya yakışır derecede SADEveANLAŞILIR; ETİK ve DÜZEYLİ; ETKİNLİĞE DUYARLI; GÜNCEL veHABERDAR;ARAŞTIRMACI bir vizyonu takip etmektedir.Vizyonumuz, web site alanında örnek teşkil edecekprojelergeliştirerek, sürekli üretkenlik politikasıyla Kışlaçay’insanalortamdaki en kapsamlı tanıtım organını oluşturmak vevereceğimizhizmetlerle alanımızda örnek teşkil edecek bir internetsitesikonumuna gelmektir.Our villageKışlaçay'ydecent degree in simple and understandable; ETHICS andLEVEL;SENSITIVE ACTIVITIES; UPDATED and AWARE; Researchers followedavision.Our vision is to serve as an example in the field of web sitestodevelop projects is to become the permanent productivitypolicywith Kışlaçay to create the most comprehensive introductionto theorgans in the virtual environment and a website that willserve asan example in our field to give we service position.
Blowdry Taxi 1.9.1 APK
Bullseyedevs
Sona Sut founded Blowdry Taxi after she lookedaround the popular Georgetown salon her husband (celebrityhairstylist Serkan) owns and thought to herself,"I don't have timeto come to the salon for a blowout!" A busy mom with a hectic dayjob, Sona knows other moms are just like her:the baby in onearm,coffee in the other hand,and trying to juggle meetings andappointments. At that moment Sona realized it would be fabulous tobe at her desk and with the click of a button have an experthairstylist at the door armed with all the tools found at the bestsalons. Sona brings over a decade of experience in the beauty andmanagement industry. Have you stood at your salon's front desk andwatched in wonder how the staff manages to alert your stylist, bookappointments and generally keep calm? Well, that's Sona. For almosta decade she has managed one of DC's busiest salons. With thatexperience Sona knows that Washington,DC is the headquarters forpowerful women who still want to look great whether it's for adinner out,a book party,diplomatic reception, a presentation orspeech,or appearing on cable to talk politics
Appractice Pro 1.0 APK
Bullseyedevs
Piyasada çok miktarda gramer veyakelimeüzerine yazılım, uygulama veya site bulabilirsiniz.Fakat“Appractice” sizin yabancı bir dil öğrenirken en büyükihtiyacınızolan “pratik” eksiğinizi gidermek içintasarlanmıştır. Bu yazılımı hazırlayan Murat Yağcı,İngilizceöğretmenliğindeki yılların tecrübesini buprojeye aktararak yabancı dili öğrenmek isteyenlerinsınırlarınızorlamayı hedeflemektedir…Zengin menü ve seçenekleriyle dilerseniz “flashcard” larlaeğlencelişekilde kelime öğrenin,İngilizce’deki deyimler ve atasözleri deryasına yelken açıp,oradanda “Talk about Picture” , “Listenand speak” seçerek görsel ve işitsel donanımından faydalanın.Sizibağımlısı haline getirmeyi iddiaeden “Appractice”, sizin tüm dil hafızanızını vezihinselbirikiminizi canlandıracak aktiviteleri sizin içinbir araya getirdi.Bu kadar mı? Elbette hayır. Yabancı dil öğrenilip de oyunoynamamakolur mu? Onu da düşündük.“Let’s Play” diyerek binlerce kelimeyi hafıza oyunu veeşleştirmeoyunu eşliğinde öğrenippekiştirebilirsiniz.Hatta ve hatta “Appractise” denen bu “Yabancı dildepratikdevrim”e açılan yıldız geçidi sayesindekendi orijinal ve kreatif kelime kartlarınızı oluşturup,kendioyunlarınızı ve görsel sözlüklerinizioluşturabilirsiniz.Yine “Quiz” bölümüyle tüm bu pratiğinizi süreli ve puanlıhalegetirebilirsiniz. Tabi uygulama, zihniniziokuma özelliğine sahip olmadığı için “self grading”yapmakdurumundasınız. Yani kendinizi, uygulamaüzerinde size yakışan puanı seçerek ilerleyeceksiniz  Dahasonra“Report” sekmesiyle tümsonuçlarınızı toplu halde görüp değerlendirebilirsiniz.Velhasıl, tüm imkanlar sizin pratik yapmanız için. Bu uygulamailekarşınıza bir “Native Speaker”getiremiyoruz elbette, fakat sizi adım adım oraya hazırlıyoruz.“Howdo you say?” kısmını takipettikçe, günlük hayatta aklınıza gelen cümlelere başınızagelmedenhazırlanabilirsiniz. İster kendikendinize, ister arkadaş grubunuza bir “fenomen” olmaya adaybuuygulama ile özgüveninizi adımadım tesis edin ve bu zengin içerikli tesislerdeyabancılarıağırlayın. Zaten etkin kullandığınızda artıkyabancı dilin size pek de yabancı olmadığını fark edeceksinizA lot of grammar orwordsoftware on the market, you can find the application orsite.But"Appracti of" you need to learn a foreign language as theultimate"practical" to relieve the shortcomingdesigned. Murat preparing this software Oiler, that the yearsofexperience in teaching Englishtransferring the project aims to push the boundaries for thosewhowant to learn a foreign language ...If you wish rich menu and select "flashcard" larla fun way tolearnwords,Idioms and proverbs in English sail to sea, and from there"Talkabout Picture", "Listand speak "by selecting the use of the audio and visualequipment.Claim to make you addictedthat "Appracti of" accumulation of all the languages ​​itwillstimulate your memory and mental activities for youBrought together.Is that all? Of course, no. Is it to learn and play in aforeignlanguage? We thought him too."Let's Play," learned with thousands of word game andmemorymatching gameYou can consolidate.Even more "Appractis to" this so-called "practical revolutionina foreign language" e pop star through passageCreate your own original and creative word cards, games, andyourown visual dictionaryYou can create.Again, "Quiz" section with all that you can make lastingandscoring practice. Of course, practice your mindfor not having the ability to read "self-grading" you must do.Soyourself, practicewill move you on choosing befitting points  Then the "Report"tabwith allThere you can see your results in bulk.In short, all the facilities for you to make your practice.Thisapplication will appear on the "Native Speaker"we are unable course, but you are preparing to get there stepbystep. "How do you say?" Some followAs long as you can be prepared before you head to the phrasethatcomes to mind in everyday life. Whether itsyourself, whether your a group of friends "phenomena"withconfidence candidate for this application your stepLearn step in this rich plant and welcomes foreign plants. Ifyoualready use longer activeYou'll notice that you unfamiliar with the language
Sinek Avı 1.2 APK
Bullseyedevs
Kurallar & Oynanış-Sinekleri ekrandan parmağınızı kaldırmadan oynatarak öldürünpuantoplayın-Toplam üç sinek kaçırma hakkınız var-Bir üst levelin açılması için belirlenen puan geçmelisinizRules &Gameplay  Collect points lifting your finger on the screenbymoving the Kill-flies  There are a total of three fly-miss right  -A high score should set for the opening of Level
Istanbul Runner 1.2 APK
Bullseyedevs
İstanbul sahilinde eğlenceli bir koşuyahazırmısın? Istanbulun en hızlı koşucusu rıfkı ile en uzun mesafeyisenkoş, altınları topla ve arkadaşlarını geç. koşarkensahildekikedilere , martılara ve iğnelere dikkat etmek zorundasıneğeronlara değersen denize düşersin.Are you ready for an entertaining run at istanbul seaside? Runthelongest distance, collect golds and beat your friends withthefastest runner of istanbul "rifki" . In seade be careful aboutcutecats , puffins and nails if you contact them , they make youfallinto seaAre you ready for afunrunning on the beach Istanbul? Istanbul's fastest runner withthelongest distance you ran rıfkı, collect gold and now friends.catsrunning on the beach, seagulls and needles in them if you havetopay attention to if you fall overboard.   Are you ready for an entertaining seaside runatistanbul? Run the longest distance, collect golds and beatyourfriends with the fastest runner of istanbul "riffs on". IN SEAbcareful about cute cats, puffins and nails if you contactthem,they make you fall into the sea
Şut ve Defans 1.3 APK
Bullseyedevs
Shoot and defense 'ta defansınızıayarlayınkalenize gol attırmayın puan kazanın ,Başkalarının kalelerine şut çekin puan toplayın ve diğeroyuncularıgeçip top liste yukarılara çıkın.Shoot and defense 'tasetyour defense fortress Goal let him earn points,Pull the other's strongholds shot past the other players topthelist Collect points and exit upwards.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!