1.1 / March 17, 2014
(4.4/5) (15923)

Description

Sinoptik.bg - прогноза за времето, навсякъде и по всяко време.

Sinoptik.bg е най-големият сайт за прогноза за времето вбългарското интернет пространство.
Сайтът предоставя детайлна десетдневна прогноза за 80 000 локации вцял свят.
На Sinoptik.bg можете да се информирате и за условията за ски внай-големите български зимни курорти, както и да видите картина откамерите на пистите.

Сега цялата информация от Sinoptik.bg е достъпна за васнавсякъде, където и да сте и по всяко време, чрез мобилното ниприложение за Android.

Някои от любимите ни функционалности:
- „Усеща се като“ температурна стойност;
- Синхрон между фоново изображение и състояние на времето вмомента;
- Почасова прогноза за следващите 24 ч., с конкретни детайли завсеки час;
- Детайлна 10-дневна прогноза;
- Бърз достъп до любими локации;
- Ски условия в големите български зимни курорти;
- Картина от камери на пистите;
- Състояние на пистите и съоръженията;
- Карти на пистите;
- Widget;

Как да използвате приложението:
- Плъзнете екрана нагоре, за да видите детайли за времето вмомента;
- Плъзнете екрана наляво, за да преминете на 24-часова или10-дневна прогноза;
- Добавете любима локация чрез символа + в горния десен ъгъл;
- Натиснете името на града за бързо превключване между любимилокации;
- За детайли за конкретен ден или час - натиснете върху конкретнияред;
- За да пуснете камера от конкретна местност, натиснете върху редаили малката камера вдясно;
- Изкарайте пълното меню от символа в горния ляв ъгъл;

App Information Sinoptik.bg

 • App Name
  Sinoptik.bg
 • Package Name
  bg.sinoptik
 • Updated
  March 17, 2014
 • File Size
  22M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  „Нет Инфо” АД
 • Installs
  500,000 - 1,000,000
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
  Visit website Email netinfo.android@gmail.com
  NetInfo AD, Sofia, 41, Christopher Columbus bul. fl.6, VAT# 202632567, Hristo Hristov
 • Google Play Link

Sinoptik.bg Version History

Select Sinoptik.bg Version :
 • 1.1 (4) - Latest Version
 • 1.1 (4) - Latest Version
 • Sinoptik.bg 1.1 APK File

  Publish Date: 2017 /3/16
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 22.4 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 0651bdbf14d29819292625dcd0e0fdec2cb40ca5
  APK Signature: dceff6307603652221d613bc2062d3b588ea8c52
 • Sinoptik.bg 1.1 APK File

  Publish Date: 2015 /12/13
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 22.4 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 0651bdbf14d29819292625dcd0e0fdec2cb40ca5
  APK Signature: dceff6307603652221d613bc2062d3b588ea8c52

„Нет Инфо” АД Show More...

Vbox7.com 1.7.1 APK
Изтеглете приложението на Vbox7 и гледайтенай-актуалните и интересни видеа в България - култовия Избор наредактора, най-влиятелната класация за видео Топ 40 и милиони видеасамо в едно приложение!Vbox7 App дава лесен достъп до всички актуални видеа в Избор наредактора, Топ 40, Популярни днес, Топ 40 БГ музика, Топ 40Авторски и най-гледаните забавни топ класации и категории.С един клик се абонирате за любимите си канали; правите своиплейлисти и споделяте в социалните мрежи.
Sinoptik.bg 1.1 APK
Sinoptik.bg - прогноза за времето, навсякъде и по всяко време.Sinoptik.bg е най-големият сайт за прогноза за времето вбългарското интернет пространство.Сайтът предоставя детайлна десетдневна прогноза за 80 000 локации вцял свят.На Sinoptik.bg можете да се информирате и за условията за ски внай-големите български зимни курорти, както и да видите картина откамерите на пистите.Сега цялата информация от Sinoptik.bg е достъпна за васнавсякъде, където и да сте и по всяко време, чрез мобилното ниприложение за Android.Някои от любимите ни функционалности:- „Усеща се като“ температурна стойност;- Синхрон между фоново изображение и състояние на времето вмомента;- Почасова прогноза за следващите 24 ч., с конкретни детайли завсеки час;- Детайлна 10-дневна прогноза;- Бърз достъп до любими локации;- Ски условия в големите български зимни курорти;- Картина от камери на пистите;- Състояние на пистите и съоръженията;- Карти на пистите;- Widget;Как да използвате приложението:- Плъзнете екрана нагоре, за да видите детайли за времето вмомента;- Плъзнете екрана наляво, за да преминете на 24-часова или10-дневна прогноза;- Добавете любима локация чрез символа + в горния десен ъгъл;- Натиснете името на града за бързо превключване между любимилокации;- За детайли за конкретен ден или час - натиснете върху конкретнияред;- За да пуснете камера от конкретна местност, натиснете върху редаили малката камера вдясно;- Изкарайте пълното меню от символа в горния ляв ъгъл;Sinoptik.bg - weather, anywhere and anytime.Sinoptik.bg largest website weather forecast for BulgarianInternet space.The site provides a detailed ten-day forecast for 80,000 locationsworldwide.On Sinoptik.bg you can inform and ski conditions in the biggestBulgarian ski resorts, and view pictures from cameras on theslopes.Now all the information from Sinoptik.bg is available to youwherever you are and at any time through our mobile app forAndroid.Some of our favorite features:- "Feels Like" temperature value;- Synchronization between the background image and weatherconditions at the time;- Hourly forecast for the next 24 hours, with specific details foreach hour;- Detailed 10 day forecast;- Quick access to favorite locations;- Ski conditions in major Bulgarian ski resorts;- Picture of cameras on the slopes;- State of slopes and facilities;- Maps of slopes;- Widget;How to use the application:- Slide the screen upwards to view the details of the currentweather;- Slide the screen left to go on 24-hour or 10-day forecast;- Add your favorite location by the + symbol in the upper rightcorner;- Click on the city name to quickly switch between your favoritelocations;- For details on a particular day or hour - click on thisline;- To start the camera from a particular place, click on the row orsmall camera right;- Get the full menu of the symbol in the upper left corner;
Gong.bg 1.0.17 APK
Gong.bg е лидер в областта на спортнатаинформация в интернет. Сайтът предлага богато съдържание отактуални и ексклузивни новини от света на спорта, широк избор отаудио и видео материали, модерна визия и уникалнифункционалности.Gong.bg се стреми да бъде най-актуалният и най-достоверен източникна спортни новини в българското уеб пространство, като освенинформация от света на българския и световен футбол, на Gong.bgможе да откриете и богато съдържание за спортове като тенис,волейбол, баскетбол, моторни, зимни и др. Коментарите в Gong.bg садело на най-авторитетните спортни журналисти в България.Мисията на Gong.bg е да поднася информацията коректно ибързо.Gong.bg is a leader inthe field of sports information on the Internet. The site offersrich content from current and exclusive news from the world ofsport, a wide selection of audio and video materials, modern designand unique features.Gong.bg strives to be the most recent and most reliable source ofsports news in Bulgarian web space, plus information from the worldof Bulgarian and world football, of Gong.bg can find rich contentfor sports such as tennis, volleyball , basketball, motor, winterand others. Comments in Gong.bg are the work of the most respectedsports journalists in Bulgaria.Gong.bg mission is to deliver information quickly andcorrectly.
Vesti.bg 1.0 APK
Vesti.bg е най-големият информационен сайтвБългария. Сайтът предлага богато съдържание, подбраноотпрофесионални редактори. Научете последните новини от Българияисвета, както и много любопитна информация.
ABV Mail 2.2.1 APK
Mobile application of ABV Mail gives you easyaccess to your correspondence.As with the desktop version and mobile app, you can check and readthe new letters, write emails and be in constant touch with yourfriends and business partners.
Vesti.bg 1.0.15 APK
Vesti.bg - новини от България и света и...несамо новини. Тук ще намерите най-актуалните теми от деня, авторскиматериали, човешки истории, любопитна информация, илюстрирани смного снимки и видео.Екипът на Vesti.bg се стреми да подбере най-интересното за васот света на политиката, финансите, шоубизнеса, и да го поднесе поинтересен начин.Vesti.bg e информационен сайт, в който можете да прочететенай-важните новини от деня, любопитни истории, да научите новифакти по занимателен начин, да разберете кои са топ темите всоциалните мрежи.Репортерите на Vesti.bg ще ви предложат репортажи с видео отинтересни събития в реално време и ще ви срещнат с интереснихора.Vesti.bg е и платформа, в която читателите могат да участват всъздаването на съдържанието чрез своите коментари, (а също и катони изпращате ваши снимки и видеа, ако сте попаднали на интересносъбитие)Vesti.bg - news fromBulgaria and the world ... and not just news. Here you will findthe current topics of the day copyrighted material, human stories,infotainment, illustrated with many photos and videos.Team Vesti.bg aims to select the most interesting for you fromthe world of politics, finance, entertainment, and present it in aninteresting way.Vesti.bg e informative website where you can read the mostimportant news of the day, curious stories, learn new factsentertaining way to find out which are the top topics on socialnetworks.Reporters Vesti.bg will offer video reports from interesting eventsin real time and you meet interesting people.Vesti.bg is the platform in which readers can participate in thecreation of content through their comments (as well as send us yourphotos and videos if you come across an interesting event)
Gong Play 0.2.5 APK
Спортът – навсякъде с вас!Gong Play е платена платформа за онлайн излъчване на спортнисъбития, създадена за вас – феновете на спорта.Вие можете да гледате:• А Група на Българското футболно първенство• Английската Висша лига• Capital One Cup• FA Cup• Sky Bet Championship• Европейски квалификации 2016 (без срещите на националния отбор наБългария)• NBA• Боксови гала вечери• Формула 1• И още спортни събития!Приложението е идеално за динамичните хора, които не искат дапропускат нито едно спортно събитие и искат да гледатпредставянията на любимите си отбори и спортисти.Приложението Gong Play ви позволява да гледате стрийма вHQ.Моля, проверете с вашия интернет доставчик дали скоростта исвързаността му могат да поемат подобен капацитет.Приложението Gong Play ви предлага лесно заплащане – чрезабонаментни планове, платими чрез вашия акаунт за разплащане намобилния ви телефон.Препоръчваме да заплатите вашето спортно събитие или абонаментпоне 24 часа преди първия мач, който искате да гледате. Ако платитенепосредствено преди започване на мача/спортното събитие, не можеда гарантираме, че системата ще обработи навреме вашето плащане ище може да гледате безпроблемно избрания от вас мач.Можете да гледате по 6 мача от всеки кръг на А Група и 6 мача отвсеки кръг на Английската Висша лига и още 6 мача английски футбол.За повече информация и нови спортни събития, както и кои спортнисъбития ще бъдат излъчвани, вижте в Програма, тъй като са възможнипромени в програмата, които не зависят от Gong Play.В чужбина можете да гледате мачовете от А Група. Мачовете отВисшата лига, Capital One Cup, FA Cup, Sky Bet Championship, Евроквалификации 2016, NBA и Боксови гала вечери и други спортнисъбития не са разрешени за гледане извън България. При промяна, щеуведомяваме своевременно.Sport - anywhere withyou!Gong Play paid platform for online broadcasting of sports eventscreated for you - the fans of the sport.You can watch:• A group of Bulgarian football championship• English Premier League• Capital One Cup• FA Cup• Sky Bet Championship• European Qualifications 2016 (no meetings of the national team ofBulgaria)• NBA• Boxing gala dinners• Formula 1• And more sporting events!The application is ideal for dynamic people who do not want to missany sports event and want to watch the performances of theirfavorite teams and athletes.Gong Play application allows you to watch stream at HQ.Please check with your ISP whether the speed and connectivity itmay take a similar capacity.Gong Play app offers easy payment - through subscription plans,payable by payment to your account on your mobile phone.We recommend to pay your subscription or sporting event at least24 hours before the first match you want to watch. If you pay justbefore the start of the match / sporting event, we can notguarantee that the system will process your payment on time and youcan easily watch your chosen game.You can watch six games of each round of Group A and 6 games fromevery round of the Premier League and six more matches in Englishfootball. For more information and the latest sporting events andsporting events which will be broadcast refer to the program aspossible changes in the program that do not depend on GongPlay.Abroad you can watch the games from the A Group. Matches of thePremier League, Capital One Cup, FA Cup, Sky Bet Championship, Euro2016 qualifiers, NBA and boxing gala dinners and other sportingevents are not allowed to look outside Bulgaria. In case, we willbe informed in due course.
Dariknews.bg 1.0.15 APK
Dariknews.bg е сред лидерите в информационнотообслужване в България. Darik предлага на читателите си бърза, точнаи обективна информация за случващото се в страната и света, както игледните точки, реакциите, коментарите и анализите към събитията ипроцесите у нас и в чужбина. Авторските новини са запазена марка наDariknews.bg.Богатото информационно съдържание на Darik е плод на работата наредакторския екип на сайта и журналистите от Дарик радио. Нашитепотребители имат възможността да следят потока от новини и наместно ниво в 18 града на страната - София, Варна, Пловдив,Благоевград, Сливен, Хасково, Русе, Бургас, Габрово, Добрич, Шумен,Враца, Кюстендил, Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Кърджали иРазград.Потребителите на Darik могат да „погледнат“ към случващото себлагодарение на своевременно представените видео и снимки къмматериалите от страната и чужбина.Освен сериозната и прецизна информация даваме на читателите идоза развлечение, и усмивка чрез рубриката ни „Любопитно“.Dariknews.bg - oбективност, бързина, прецизност, богатство иразнообразие на информацията, винаги верни на журналистическитепринципи и на аудиторията си!Dariknews.bg is a leaderin information services in Bulgaria. Darik offers readers fast,accurate and objective information about what is happening in thecountry and the world, and the views, comments and analyzes theevents and processes at home and abroad. Copyright news trademarkDariknews.bg.The rich information content of Darik is the fruit of the workof the editorial staff of the site and journalists from DarikRadio. Our users have the ability to monitor the flow of news andlocally in 18 cities of the country - Sofia, Varna, Plovdiv,Blagoevgrad, Sliven, Haskovo, Rousse, Bourgas, Gabrovo, Dobrich,Shumen, Vratsa, Kyustendil, Pleven, Veliko Tarnovo, Stara Zagora,Kardzhali and Razgrad.Users of Darik can "look" at what is happening thanks to timelysubmitted videos and photos to the materials from home andabroad.Besides serious and precise information giving readers and adose of fun and smile through the rubric "curious."Dariknews.bg - obektivnost, speed, precision, richness anddiversity of information always true to journalistic principles andyour audience!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.1 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.96 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!