1.0 / November 4, 2015
(3.0/5) (3)

Description

Space Warrior - God of galaxy.

You control space ship kill all enemies and asteroids tocompleteall levels and Victory.

With multi difficult levels, you can not easy to complete.

Let upgrade you weapon to make your spaceship more power.

- 3 spaceship types for you choose.
- Enemies and astroids with multi difficult levels.
- Multi items.
- Complete missions to get coins reward.
- Using coins to upgrade your spaceship more power.

If you like this game, rate it. Thank you !

App Information Space Warrior - God of galaxy

 • App Name
  Space Warrior - God of galaxy
 • Package Name
  com.nqprojects.spacewarrior
 • Updated
  November 4, 2015
 • File Size
  21M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Lightning Team
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

Lightning Team Show More...

Truyện Audio HD 2.04 APK
- Một ứng dụng nghe truyện audio, radio âmnhạc rất hay trên điện thoại và máy tính bảng Android.- Kho dữ liệu phong phú với gần 500 truyện và âm nhạc.- Đa dạng các thể loại gồm: truyện ngắn, sách nói, truyện dài kỳ,truyện thiếu nhi, truyện kiếm hiệp, truyện ma, truyện trinh thám,truyện kinh điển...- Dữ liệu được cập nhật thường xuyên, giao diện dễ nhìn.- Tải truyện về máy nghe offline.- Hãy cùng thư giãn cùng với Radio Âm Nhạc.- An audio applicationshear stories, good music on the radio phone and Androidtablet.- Data warehouse varies with nearly 500 books and music.- Diversity of genres including short stories, books, novelsperiod, stories for children, stories swordplay, ghost stories,mysteries, classics story ...- Data is updated regularly, visible interface.- Download stories about players offline.- Let's relax with Radio Music.
Lịch Việt HD 1.9 APK
Phiên bản Lịch Như Ý HD với giao diện đẹp hơnvà rất nhiều tính năng mới được tích hợp trong 1 phiên bản duy nhấtsẽ là phần mềm không thể thiếu cho chiếc máy Android của bạn.Các tính năng nổi bật bao gồm:- Tính năng xem ngày âm/dương với đầy đủ thông tin gồm : xem thôngtin ngày, giờ hoàng đạo, ngày tốt xấu, hướng xuất hành, tuổixung...- Xem can, chi của ngày, tháng, năm...- Xem tuổi xung, tiết khí, hướng xuất hành trong ngày.- Xem thông tin về ngày Tam nương, nguyệt kỵ, tứ tuyệt...- Có nhiều chế độ hiển thị gồm: lịch ngày, lịch tuần, lịch tháng vàlịch năm.- Đổi ngày âm/dương chính xác.Tính năng quản lý sự kiện sẽ giúp bạn ghi nhớ và nhắc nhở chínhxác:- Đếm ngược tới 1 sự kiện theo ngày âm/dương.- Tạo danh sách việc cần làm- Thông báo qua notification...Xem luôn thời tiết ngay bên trong ứng dụng với tính năng xemthời tiết:- Các thông tin hiển thị 1 cách chi tiết và đầy đủ: Nhiệt độ, độẩm, gió, áp suất...- Thông tin theo giờ (hourly forecast) và theo ngày (dailyforecast).Các tiện ích nhỏ khác rất hữu dụng cũng được tích hợp ngay trongphần mềm như:- Báo thức (Alarm Clock).- Đồng hồ thế giới (xem giờ của nhiều múi giờ trên thế giới).- Bấm giờ (Stopwatch).- Hẹn giờ (Timer).Các tính năng xem sao, coi hạn, tử vi trọn đời, xem cung hoàngđạo đều có trong phần mềm với giao diện đẹp, thông tin phongphú.Đặc biệt tính năng tin nhắn yêu thương sẽ giúp bạn tạo ra cáctin nhắn rất ý nghĩa vào những dịp như 8/3, 20/10, tết... để gửitặng những người mình yêu thương.Còn nhiều tính năng khác đang đợi bạn tải về và khám phá.Rất mong nhận được sự phản hồi và đánh giá của các bạn để giúpứng dụng được hoàn chỉnh hơn!Calendar Nhu Y HD versionwith nicer interface and many new features have been integrated inone single version of the software will be indispensable for yourAndroid machine.The outstanding features include:- Features watch lunar / solar calendar with complete informationincluding the information day, hour zodiac, good and bad days,towards exodus, age pulse ...- See can, spend the day, month, year ...- See pulse age, more gas, directions exodus of the day.- View information about Princess Tam day, moon rider, greatquartet ...- There are several display modes including: calendar day, calendarweek, calendar month and calendar year.- Change Date negative / positive accurate.Event management features will help you remember and remindaccuracy:- Countdown to 1 event per day negative / positive.- Create a to-do list- Alert notification via ...View weather always right inside the app to see weatherfeatures:- The information displayed first detailed and complete:temperature, humidity, wind, pressure ...- Information by hour (hourly forecast) and daily (dailyforecast).Other gadgets are useful are well integrated within the softwareas:- Alarm (Alarm Clock).- World Clock (see hours of world time zones).- Press now (Stopwatch).- Self-timer (Timer).Features see why, consider term life horoscope, see the zodiacare on the software with beautiful interface, information rich.Especially loved the messaging features that will help youcreate a very meaningful message on occasions like 8/3, 20/10, NewYear ... to send gifts to your beloved.And many other features are waiting for you to download andexplore.Look forward to the feedback and reviews to help you get a morecomplete app!
Space Warrior - God of galaxy 1.0 APK
Space Warrior - God of galaxy.You control space ship kill all enemies and asteroids tocompleteall levels and Victory.With multi difficult levels, you can not easy to complete.Let upgrade you weapon to make your spaceship more power.- 3 spaceship types for you choose.- Enemies and astroids with multi difficult levels.- Multi items.- Complete missions to get coins reward.- Using coins to upgrade your spaceship more power.If you like this game, rate it. Thank you !
Crazy Chicken - Ban Ga 1.2.1 APK
This is a game that helps you relaxafterstressful working hours with live sound and simple gameplay.Each type of chicken will have different scores, sometimestherewill be a big chicken appear on the screen.Your task is to kill as many chickens as possible in90seconds.Let's play and enjoy it !
Hung Bia - Pilsner Urquel 1.0 APK
Classic beer game on PC.Your mission is collect the falling beer bottles from top downwithincreasing speed.Do not let the beer fall to the floor !Let's play and enjoy it !

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.