1.0.0 / April 7, 2013
(3.9/5) (53)

Description

Bored? Annoyed? Tired of your day?
Bash some spiders!

Want to unwind?
Bash some spiders!

Lusting for some action?
Bash some spiders!

All of the above and more?
Play SPIDER BASHER!


FEATURES:
✓stress killer
✓challenging game
✓reaction game
✓dexterity game
✓3 difficulty levels

App Information Spider Basher

 • App Name
  Spider Basher
 • Package Name
  air.ro.ascendia.game.spiderbasher
 • Updated
  April 7, 2013
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  ASCENDIA DESIGN S.R.L.
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

ASCENDIA DESIGN S.R.L. Show More...

Reuşim Împreună v1.0.3 APK
Acest modul educaţional se concentrează perezolvarea de puzzle-uri. El este unul dintre cele 16 module cecompun aplicaţia „Petrică şi Arca lui Noe”, prima din seria“Exploratorii”.Cu o voce caldă şi prietenoasă şi cu o dicţie impecabilă, Noe,educatorul virtual ajută la dezvoltarea limbajului şi laîmbunătăţirea pronunţiei.Jocul are 5 nivele cu grade diferite de dificultate, adaptatevârstei copilului: 3-7 ani.În “Petrică şi Arca lui Noe”, alături de caţeluşul Petrică,copilul va învăţa despre:Noe și familia sa.Animalele din arcă: Unde locuiesc și cu ce se hrănesc? Care esteperechea fiecărui animal? Știi să recunoști glasul lor? Dar hainași amprenta lor?Povestea Arcei: De ce a fost construită arca? Cum a fostconstruită? Cine a construit-o și ce materiale au fostfolosite?Cifre: adunare, scădere, ordonare crescătoare și descrescătoare,vecini.Forme geometrice, operații și deducții logice.Litere: recunoaștere și formare de cuvinte.EduTeca este o colecţie de produse educaţionale pentru copii.Prima serie din colecţie, Seria Anotimpurile, se bucură de unsucces recunoscut la nivel național, fiind apreciată atât de copiişi părinţi, cât şi de cadre didactice. Cea de-a doua serie,Prietenii Sănătăţii, aduce noi tematici legate de un stil de viaţăsănatos, alături de noi personaje şi aventuri.Petrică şi Arca lui Noe face parte din cea de-a treia serie,Exploratorii. Seria se focalizează pe aventurile și descoperirilecaţeluşului Petrică prin diferite perioade de timp.Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/This module focuses onsolving educational puzzles. He is one of the 16 modules that makeup the application "Peter and Noah's Ark," the first series"explorers".With a warm and friendly voice and impeccable diction, Noahvirtual teacher helps develop language and improve theirpronunciation.The game has 5 levels with different degrees of difficulty,children their age: 3-7 years.In "Peter and Noah's Ark" with Petrică puppy, the child willlearn about:Noah and his family.Animals in the Ark: Where I live and what they eat? What is thepair of each animal? Can you recognize their voice? But clothes andtheir mark?Story of Noah: Why was built the ark? How was it built? Who builtit and what materials were used?Figures: addition, subtraction, ordering ascending and descendingneighbors.Geometric shapes, operations and inferences.Letters: Recognition and formation of words.EduTeca is a collection of educational products for children.The first series in the collection, Series Seasons enjoys successnationally recognized, and appreciated by children and parents andteachers. The second series, Friends Health, brings new issuesrelated to a healthy lifestyle, along with new characters andadventures.Peter and Noah's Ark is part of the third series, the Explorers.The series focuses on the adventures and discoveries puppy Petricăthrough different periods of time.Language: RomanianRecommended Age: 3-7 yearsFor more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Spider Basher 1.0.0 APK
Bored? Annoyed? Tired of your day?Bash some spiders!Want to unwind?Bash some spiders!Lusting for some action?Bash some spiders!All of the above and more?Play SPIDER BASHER!FEATURES:✓stress killer✓challenging game✓reaction game✓dexterity game✓3 difficulty levels
Fănică și CRBL - Cupa EduTeca v1.0.3 APK
Un nou început!Cu deosebită plăcere vă prezentăm noul nostru educator virtual –CRBL!!!Copii vor fi ghidați prin jocurile educative chiar de celebrulartist!Conținut:1. Cifre, litere, forme geometrice, formare de cuvinte,recunoastere sunete instrumente muzicale2. Recunoștere poziții spațiale, diferențiere după mărime, numărat1-10, grupuri de obiecte.3. Jocuri cu teme sportive, puternic interactive:Tenis, Fotbal, Baschet, Înot, Gimnastică+ Multiplayer - copiii pot învăța în siguranță cu alți copii devârsta lor!Sistemul permite adaptarea imediată a jocurilor educative înfuncţie de vârsta copilului (3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7ani).Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/A new beginning!With great pleasure we present our new virtual educator - CRBL!!!Children will be guided through educational games by the famousartist!Content:1 Numbers, letters, shapes, forming words, recognizing soundsmusical instruments2 positions recognize spatial differentiation by size, count 1-10,groups of objects.3 Games sports themes, strong interactive:Tennis, Football, Basketball, Swimming, Gymnastics+ Multiplayer - children can learn safely with other childrentheir age!The system allows for immediate adaptation of educational gamesbased on the age of the child (3 years 4 years 5 years 6 years 7years).Language: RomanianRecommended age: 3-7 yearsFor more details in the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Follow us on our G +: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Peter and Noah's Ark v1.0.3 APK
55+ different educational activities organizedin 16 modulesEduTeca: Peter and Noah's Ark is the first application from TheExplorers Series.Noah is the virtual teacher in this application.In "Peter and Noah's Ark", the child will learn about:Noah and his family.The animals: where they live and what they eat. Animal pairs.Recognize animal sounds. Recognize animal footprints andpatterns.The story of Noah: Why was the ark built? How it was built? Whohelped build it and what materials were used?Numbers: addition, subtraction, neighbors.Geometric shapes, operations and inferences.Letters: recognition and word formation.Educational modules:1. Sorting: 5 levelsSmall to big, big to small, association with geometric figures,hours on the clock, animal names.2. Shadows: 5 levelsRecognize the animals depending on the shadows, ascending order,letters recognition3. Pairs: 5 levelsForming pairs of animals, male-female - depending on theoutline4. Fauna FriendsColoring: animals and Noah5. FamilyColoring: Scene with Noah and Emzara, the 3 boys, Noah and therainbow6. Together: 5 levelsPuzzles related to Noah's family, feeding animals, Shem, Ham,Japheth7. Underwater: 5 levelsPuzzles: Marine life, dolphins, whales, clown fish, octopus8. HolidaysThe child can mark important holidays and how he feels everyday.9. Animal voices: 5 levelsRecognize animals after their voice, voices sequence, digits,correlation with animals10. The Story of NoahThe story told by Noah. God's message, Flood, dove, Noah's family,why they built the ark, the role of the animals, the rainbow11. Questions and AnswersGame summary: Questions about the Flood, animal pairs, gopher wood,representing the rainbow.12.Provisions for the road: 5 levelsAddition, Correlations, letters-list13.Ark Building: 5 levelsBuilding of the ark, geometric shapes, used tools, color code, codeletter, digit code14. Wood for the Ark: 5 levelsMaze with animal names, word formation.15. What is missing? 5 LevelsFeed the animals, animal skin patterns, living environment, sums,color, animal footprints16. Invaluable helpGame summary: Names Noah, the three boys, supplies, the dove, theolive branchLanguage Packs: English, RomanianNo ads, No in-app purchases
Fănică şi Secretul Legumelor v1.0.3 APK
Locul I - “Cel mai bun conţinut pentru copii “– România, categoria Specialişti, premiu oferit de la nivelnaţional de centrele „Siguranţă pe Internet”, iar la nivel europeande Comisia Europeană, cu sprijinul şi ajutorul EUN Partnershipaisbl.16+1 jocuri educaţionale noi îi vor distra pe copii şi mai ales(în secret!) îi vor învăţa. Conţinutul din acest titlu, cel de-aldoilea din Seria Prietenii Sănătăţii, este îmbogăţit şi focalizatpe legume şi pe importanţa lor în sănătate!Copiii vor învăţa despre:26 de legume importanteCum ne ajută legumele şi de ce sunt ele recomandate pentru a ficonsumate zilnic.Cum şi când cultivăm legumele.Cum protejăm legumele de dăunători şi care sunt aceştia.Ce mâncăruri delicioase putem pregăti din legume.Cum pregatim legumele pentru iarnă.Cifre: recunoaştere, ordonare crescatoare şi descrescătoare.Vecini, folosirea banilorAlfabet: formare de cuvinte şi recunoastere simboluriRelaţii între obiecte şi grupe de obiectePlanşe de colorat şi puzzle-uri EduTeca.Calendarul SanatatiiSistemul permite adaptarea imediată a jocurilor educative înfuncţie de vârsta copilului (3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7ani).EduTeca: Fănică şi Secretul Legumelor este cel de-al doilea titludin Seria Prietenii Sănătatii! Primul titlul din serie, ” Fănică şiAsaltul Microbilor” este de asemenea disponibil în Play Store.Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/Place - "Best Content forChildren" - Romania, Category Specialist, awarded by nationalcenters "Internet Safety" and at the European Commission, with thesupport and help EUN Partnership AISBL. 16 +1 new educational games will entertain the children andespecially (in secret!) Will teach. Content in this title, thesecond of the series Friends Health, enriched and focused onvegetables and their importance in health!Children will learn about:Important vegetable 26What helps vegetables and why they are recommended to be consumeddaily.How and when we grow vegetables.How to protect vegetables from pests and they are.What can prepare delicious vegetable.How to prepare vegetables for the winter.Figures: recognition, increasing and decreasing ordering.Neighbors, using moneyAlphabet: formation of words and symbols recognitionRelationships between objects or groups of objectsColoring and puzzles EduTeca.Health CalendarThe system allows for immediate adaptation of educational gamesbased on age (3 years 4 years 5 years 6 years 7 years).EduTeca: Fănică and Veg Secret is the second title in the seriesFriends Health! The first title in the series, "Fănică and assaultvirus" is also available in the Play Store.Language: RomanianRecommended Age: 3-7 yearsFor more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Fănică și Olimpiada Fructelor v1.0.3 APK
In cele 16 module educationale copiii vorînvăța despre 18 fructe.Cum recunoaștem fructele după formă, culoare sau dimensiune?Care este rolul apei în creșterea fructelor?Cum protejăm fructele de dăunători și care sunt aceștia?Planșe de lucru și jocuri cu puzzle-uri EduTecaJocuri de matematică cu fructeJocuri tip alfabet cu fructe, formare de cuvinteSelector nivel de dificultate în funcție de vârsta copilului (3ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani).EduTeca: “Fănică și Olimpiada Fructelor “ este cel de-al III-leatitlu din Seria Prietenii Sănătății.Jocuri pentru „Cupa EduTeca” - Multiplayer* Familii de obiecte* Recunoaștere fructe, cifre și litere - după denumire!* Operații matematice pentru preșcolariTigrul Sănătăţii, educatorul virtual EduTecaEducatorul virtual este un software special creat pentru a ghidacopilul prin materie şi a-i menţine atenţia. El oferă răspunsfiecărei acţiuni din timpul jocului, felicitându-l pe copil atuncicand reuşeşte, încurajându-l şi explicându-i când greşeşte. Cu ovoce caldă şi prietenoasă şi cu o dicţie impecabilă, educatorulvirtual ajută şi la dezvoltarea limbajului şi îmbunătăţireapronunţiei.Tigrul Sănătăţii s-a născut demult, tare demult, când în ţaranoastră nu venea niciodată iarna. A făcut sport încă de mic, iarcel mai mult îi plac sporturile de echipă.Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/In the 16 educationalmodules children will learn about 18 fruits.How to recognize the fruit as shape, color or size?What is the role of water in increasing fruit?How do we protect fruit from pests and which are they?Plan work and play puzzles EduTecaMath games fruitGame type fruit alphabet, word formationSelect the level of difficulty depending on the age of the child (3years 4 years 5 years 6 years 7 years).EduTeca "Fănică and Olympic Fruit" is the third title in the seriesFriends Health.Games "EduTeca Cup" - Multiplayer* Family of objects* Recognition fruit numbers and letters - by name!* Math preschoolTiger Health educator virtual EduTecaVirtual educator is a software specially designed to guide childrenthrough matter and keep them out. He is responsive to each actionduring the game, congratulating him on the baby when he,encouraging him and explaining to him when he is wrong. With a warmand friendly voice and impeccable diction, virtual teacher helps todevelop language and improve their pronunciation.Health tiger was born long ago, long time ago, when our countrynever came winter. He made another small sport, and the more theylike team sports.Language: RomanianRecommended Age: 3-7 yearsFor more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Cartea Antreprenorilor 2014 1.0.5 APK
Antreprenoriatul românesc este acumocomunitate numeroasă de oameni cu iniţiativă, idei şideterminare,care nu aşteaptă schimbarea în România, ci o generează.Ei creeazălocuri de muncă atunci când puţini se gândesc să facăangajări,sunt cei care văd oportunităţi în perioade de crizăeconomică şicare fac investiţii inclusiv în recesiune.EY este alături de antreprenori în întreaga lume de peste 30deani:"Ne-am asumat misiunea de a-i sprijini prin competenţeşiservicii dedicate. Ne-am luat angajamentul de a face acest lucruşiîn România. Iată de ce suntem deosebit de onoraţi să putemaducerecunoaştere companiilor româneşti antreprenoriale, care,prinpracticile de afaceri şi prin rezultatele lor, au condusschimbareaîn întreaga societate."Începând cu anul 2014, EY România s-a afiliat laprogramulinternaţional Entrepreneur Of The Year™, oferindastfeloportunitatea antreprenorilor din România să participe la celmaiamplu şi mai prestigios proiect global de businessadresatantreprenorilor.Vi-i prezentăm în paginile care urmează pe cei care au decissăparticipe la prima ediție a competiției EY Entrepreneur OfTheYear™ din România. Aceşti lideri ai pieţei româneşti auconstruitplus-valoare în România: au creat locuri de muncă pentrumii deoameni, au generat creştere locală, dezvoltând pieţeleşiindustriile în care activează, au creat modele de businessşimodele organizaţionale inovatoare, au plătit taxe şi aureturnatnenumărate beneficii în comunitate.În această carte, oamenii care au creat unele dintre celemairemarcabile afaceri româneşti vor împărtăşi devenireacompaniilorpe care le-au construit, drumul unic şi surprinzător pecarefiecare dintre ei l-au parcurs până aici. Vă vor vorbidesprevisele cu care au pornit, despre încrederea în ele, despreoameniicare le-au stat alături şi despre momentele frumoase şigrele careau marcat misiunea lor antreprenorială.Cartea de faţă reprezintă o celebrare a unui grup remarcabildeantreprenori, a viziunii, spiritului inovator, efortului şiapasiunii lor excepționale de a transforma oameni, industriișichiar această țară.Cartea Antreprenorilor este cartea oficială publicată de EYRomâniacu ocazia evenimentului EY Entrepreneur Of The Year 2014România.Ascendia Design este publisherul variantei digitale.Aceastăvariantă este augmentată cu materiale multimedia de laeveniment,pentru și în numele EY România. Sperăm să vă placă!RomanianEntrepreneurshipis now a large community of people with initiative,ideas anddetermination, which does not expect the change inRomania, but itgenerates. They create jobs when few think toemployment, are thosewho see opportunities in times of economiccrisis and fallinginvestment including recession.EY is with entrepreneurs around the world for over 30 years:"We assumed the mission to support the skills anddedicatedservice. We are committed to doing so in Romania. That iswhy weare extremely honored to be able to bring recognitionRomanianentrepreneurial companies who, through business practicesand theirresults led change throughout society. "Since 2014, Romania has joined the program EY Entrepreneur OfTheYear International ™, offering entrepreneurs the opportunityofRomania to participate in the largest and most prestigiousglobalbusiness project to the contractors.You present them in the following pages those who have decidedtoparticipate in the first edition of the Entrepreneur Of The Year™EY in Romania. These market leaders Romanian surplus value builtinRomania: created jobs for thousands of people, have generatedlocalgrowth, developing markets and industries in which theyoperate,have created business models and innovative organizationalmodels,paid taxes and returned countless benefits to thecommunity.In this book, the people who created some of the mostremarkableRomanian business will share their companies becomingbuilt, uniqueand surprising way that each of them have come uphere. We willtalk about dreams that started about confidence inthem, aboutpeople who have stood by and about beautiful and heavymoments thatmarked their entrepreneurial mission.This book is a celebration of a remarkable group ofentrepreneurs,vision, innovative spirit, their exceptional effortand passion totransform people, industries and even thecountry.Entrepreneurs book is the official book published on the occasionEYEY Romania Entrepreneur Of The Year 2014 Romania. Designdigitalversion Ascendia publisher. This version is augmentedwithmultimedia materials from the event, for and on behalf EYRomania.We hope you enjoy!
Petrică şi Arca lui Noe v1.0.3 APK
55+ activități educaționale diferiteorganizateîn 16 module.EduTeca: "Petrică si Arca lui Noe" este prima aplicaţie dinSeriaExploratorii. Aici, copilul are extraordinara șansă de aajunge înlocuri noi și necunoscute de el până acum, de a întâlnipersonajedin alte timpuri și de a descoperi lucruri fascinante.Acum estevremea călătoriilor și a aventurilor mărețe!În “Petrică şi Arca lui Noe”,copilul va învăţa despre:Noe și familia sa.Animalele din arcă: Unde locuiesc și cu ce se hrănesc? Careesteperechea fiecărui animal? Știi să recunoști glasul lor? Darhainași amprenta lor?Povestea Arcei: De ce a fost construită arca? Cum a fostconstruită?Cine a construit-o și ce materiale au fostfolosite?Cifre: adunare, scădere, ordonare crescătoare șidescrescătoare,vecini.Forme geometrice, operații și deducții logice.Litere: recunoaștere și formare de cuvinte.Jocuri educative:1. Ordonează animalele: 5 niveleMic la mare, Mare la mic, corespondent figuri geometrice, orapeceas, litere nume animale.2. Umbre năzdravane: 5 niveleUmbră animale, contur ascuns, crescator cifre, descrescatorcifre,recunoastere litere murdarite3. Doi câte doi: 5 niveleFormare perechi de animale, masculin-feminin, perechi în funcțiedecontur pe listă, în funcție de număr, în funcție de litere4. Prietenii necuvântătoriPlanșe de colorat: animalele și Arca5. În familiePlanșe de colorat: Scene cu Noe și Emzara, cei 3 băieți,Arca,curcubeul6. Reușim împreună: 5 nivelePuzzle-uri legate de familia lui Noe, hrănitanimale,Sem-Ham-Iafet7. Sub apă: 5 nivelePuzzle-uri: Viața marină, delfini, balene, peșticlovn,caracatită8. Calendarul sărbătorilorCalendar în care copilul poate nota sărbători importante și maialescum se simte în fiecare zi, prin cele 12 stări.9.Recunoaşte glasul animalelor: 5 niveleRecunoaștere animale după glas, secvență glasuri, recunoașterecifredupă denumire, recunoaștere litere după denumire, corelarecuanimale10. Povestea ArceiPovestea spusă de Noe. Mesajul lui Dumnezeu, Potopul,porumbelul,familia lui Noe, de ce s-a construit arca, rolulanimalelor,curcubeul11. Întrebări şi raspunsuriJoc centralizator: Întrebari legate de potop, cât a duratpotopul,perechi animale, lemn folosit, ce reprezintă curcubeul.12.Provizii pentru drum: 5 NiveleSocotit, strâns alimente, lista cu fructe, legume,Corelarelitere-legume-listă13.Meșteri pricepuți: 5 NiveleJoc de construit arca, forme geometrice, folosire unelte,codculoare, cod literă, cod cifră14. Lemn pentru arcă: 5 NiveleJoc labirint cu animale, formare cuvinte, denumiri animale.15. Ce lipseşte?5 Nivele: hrană animale, model piele animale, mediu de viață,sume,culoare, construit litere din jumătăți, amprentă animale16. Ajutor neprețuitJoc centralizator: Nume baieți Noe, Arca, Provizii,Porumbelul,ramura de măslinPentru mai multe detalii intră în comunitateaEduTeca:http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră deG+:https://plus.google.com/+EduTecaRomania/55 + differenteducationalactivities organized in 16 modules.EduTeca: "Peter and Noah's Ark" is the first application oftheExplorers Series. Here, the child has great chance to reachnewplaces and unknown to him before, meet characters from anothertimeand discover fascinating things. Now is the time travel andgreatadventures!In "Peter and Noah's Ark", the child will learn about:Noah and his family.Animals in the Ark: Where I live and what they eat? What is thepairof each animal? Can you recognize their voice? But clothes andtheirmark?Story of Noah: Why was built the ark? How was it built? Who builtitand what materials were used?Figures: addition, subtraction, ordering ascending anddescendingneighbors.Geometric shapes, operations and inferences.Letters: Recognition and formation of words.Educational Games:One. Sort animals: 5 levelsLow to high, high to low, the corresponding geometric, timeclock,letters, animal names.Two. Shadows Enchanted: 5 levelsShadow animals contour hidden figures ascending descendingnumbers,recognition letters contaminatedThree. Two by two: 5 levelsForming pairs of animals, male-female, depending on the shape onthepair list by number, based on the lettersApril. Fauna FriendsColoring: animals and NoahMay. Care:Coloring: Scene with Noah and Emzara, the three boys,Noah,rainbowJune. Succeed together: 5 levelsPuzzles about Noah's family, fed animals, Shem-Ham-JaphethJuly. Underwater: 5 levelsPuzzles: Marine life, dolphins, whales, clown fish, octopusAugust. Holidays CalendarCalendar child can mark important celebrations and especially howitfeels every day, through the 12 states.9.Recunoaşte animal voice: 5 levelsAnimals after voice recognition, sequence voices,recognizingfigures by name, recognize letters by name, connectionwithanimals10. The story of NoahThe story told by Noah. The message of God, flood, dove,Noah'sfamily, why built the ark, the role of animals, rainbow11. Questions and answersGame summary: Questions about the flood of the Flood, animalpairs,wood used, representing the rainbow.Road 12.Provizii 5 LevelsConsidered closely foods, list of fruits, vegetablesCorrelationletters-listSkilled 13.Meşteri 5 LevelsGame built the ark, geometric shapes, use tools, color code,codeletter, digit code14. Timber ark 5 LevelsMaze Game animals, forming words, animal names.15. What is missing?5 Levels: animal feed, animal skin pattern, livingenvironment,amount, color, built-letter halves, animal print16. Invaluable aidGame summary: Name boys Noah, Noah, Supplies, dove, olivebranchFor more details enter the communityEduTeca:http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+page:https://plus.google.com/+EduTecaRomania/

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.