1.0.0 / April 7, 2013
(3.9/5) (53)

Description

Bored? Annoyed? Tired of your day?
Bash some spiders!

Want to unwind?
Bash some spiders!

Lusting for some action?
Bash some spiders!

All of the above and more?
Play SPIDER BASHER!


FEATURES:
✓stress killer
✓challenging game
✓reaction game
✓dexterity game
✓3 difficulty levels

App Information Spider Basher

 • App Name
  Spider Basher
 • Package Name
  air.ro.ascendia.game.spiderbasher
 • Updated
  April 7, 2013
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  ASCENDIA DESIGN S.R.L.
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

ASCENDIA DESIGN S.R.L. Show More...

Reuşim Împreună v1.0.3 APK
Acest modul educaţional se concentrează perezolvarea de puzzle-uri. El este unul dintre cele 16 module cecompun aplicaţia „Petrică şi Arca lui Noe”, prima din seria“Exploratorii”.Cu o voce caldă şi prietenoasă şi cu o dicţie impecabilă, Noe,educatorul virtual ajută la dezvoltarea limbajului şi laîmbunătăţirea pronunţiei.Jocul are 5 nivele cu grade diferite de dificultate, adaptatevârstei copilului: 3-7 ani.În “Petrică şi Arca lui Noe”, alături de caţeluşul Petrică,copilul va învăţa despre:Noe și familia sa.Animalele din arcă: Unde locuiesc și cu ce se hrănesc? Care esteperechea fiecărui animal? Știi să recunoști glasul lor? Dar hainași amprenta lor?Povestea Arcei: De ce a fost construită arca? Cum a fostconstruită? Cine a construit-o și ce materiale au fostfolosite?Cifre: adunare, scădere, ordonare crescătoare și descrescătoare,vecini.Forme geometrice, operații și deducții logice.Litere: recunoaștere și formare de cuvinte.EduTeca este o colecţie de produse educaţionale pentru copii.Prima serie din colecţie, Seria Anotimpurile, se bucură de unsucces recunoscut la nivel național, fiind apreciată atât de copiişi părinţi, cât şi de cadre didactice. Cea de-a doua serie,Prietenii Sănătăţii, aduce noi tematici legate de un stil de viaţăsănatos, alături de noi personaje şi aventuri.Petrică şi Arca lui Noe face parte din cea de-a treia serie,Exploratorii. Seria se focalizează pe aventurile și descoperirilecaţeluşului Petrică prin diferite perioade de timp.Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/This module focuses onsolving educational puzzles. He is one of the 16 modules that makeup the application "Peter and Noah's Ark," the first series"explorers".With a warm and friendly voice and impeccable diction, Noahvirtual teacher helps develop language and improve theirpronunciation.The game has 5 levels with different degrees of difficulty,children their age: 3-7 years.In "Peter and Noah's Ark" with Petrică puppy, the child willlearn about:Noah and his family.Animals in the Ark: Where I live and what they eat? What is thepair of each animal? Can you recognize their voice? But clothes andtheir mark?Story of Noah: Why was built the ark? How was it built? Who builtit and what materials were used?Figures: addition, subtraction, ordering ascending and descendingneighbors.Geometric shapes, operations and inferences.Letters: Recognition and formation of words.EduTeca is a collection of educational products for children.The first series in the collection, Series Seasons enjoys successnationally recognized, and appreciated by children and parents andteachers. The second series, Friends Health, brings new issuesrelated to a healthy lifestyle, along with new characters andadventures.Peter and Noah's Ark is part of the third series, the Explorers.The series focuses on the adventures and discoveries puppy Petricăthrough different periods of time.Language: RomanianRecommended Age: 3-7 yearsFor more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Fănică și CRBL - Cupa EduTeca v1.0.3 APK
Un nou început!Cu deosebită plăcere vă prezentăm noul nostru educator virtual –CRBL!!!Copii vor fi ghidați prin jocurile educative chiar de celebrulartist!Conținut:1. Cifre, litere, forme geometrice, formare de cuvinte,recunoastere sunete instrumente muzicale2. Recunoștere poziții spațiale, diferențiere după mărime, numărat1-10, grupuri de obiecte.3. Jocuri cu teme sportive, puternic interactive:Tenis, Fotbal, Baschet, Înot, Gimnastică+ Multiplayer - copiii pot învăța în siguranță cu alți copii devârsta lor!Sistemul permite adaptarea imediată a jocurilor educative înfuncţie de vârsta copilului (3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7ani).Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/A new beginning!With great pleasure we present our new virtual educator - CRBL!!!Children will be guided through educational games by the famousartist!Content:1 Numbers, letters, shapes, forming words, recognizing soundsmusical instruments2 positions recognize spatial differentiation by size, count 1-10,groups of objects.3 Games sports themes, strong interactive:Tennis, Football, Basketball, Swimming, Gymnastics+ Multiplayer - children can learn safely with other childrentheir age!The system allows for immediate adaptation of educational gamesbased on the age of the child (3 years 4 years 5 years 6 years 7years).Language: RomanianRecommended age: 3-7 yearsFor more details in the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Follow us on our G +: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Spider Basher 1.0.0 APK
Bored? Annoyed? Tired of your day?Bash some spiders!Want to unwind?Bash some spiders!Lusting for some action?Bash some spiders!All of the above and more?Play SPIDER BASHER!FEATURES:✓stress killer✓challenging game✓reaction game✓dexterity game✓3 difficulty levels
Peter and Noah's Ark v1.0.3 APK
55+ different educational activities organizedin 16 modulesEduTeca: Peter and Noah's Ark is the first application from TheExplorers Series.Noah is the virtual teacher in this application.In "Peter and Noah's Ark", the child will learn about:Noah and his family.The animals: where they live and what they eat. Animal pairs.Recognize animal sounds. Recognize animal footprints andpatterns.The story of Noah: Why was the ark built? How it was built? Whohelped build it and what materials were used?Numbers: addition, subtraction, neighbors.Geometric shapes, operations and inferences.Letters: recognition and word formation.Educational modules:1. Sorting: 5 levelsSmall to big, big to small, association with geometric figures,hours on the clock, animal names.2. Shadows: 5 levelsRecognize the animals depending on the shadows, ascending order,letters recognition3. Pairs: 5 levelsForming pairs of animals, male-female - depending on theoutline4. Fauna FriendsColoring: animals and Noah5. FamilyColoring: Scene with Noah and Emzara, the 3 boys, Noah and therainbow6. Together: 5 levelsPuzzles related to Noah's family, feeding animals, Shem, Ham,Japheth7. Underwater: 5 levelsPuzzles: Marine life, dolphins, whales, clown fish, octopus8. HolidaysThe child can mark important holidays and how he feels everyday.9. Animal voices: 5 levelsRecognize animals after their voice, voices sequence, digits,correlation with animals10. The Story of NoahThe story told by Noah. God's message, Flood, dove, Noah's family,why they built the ark, the role of the animals, the rainbow11. Questions and AnswersGame summary: Questions about the Flood, animal pairs, gopher wood,representing the rainbow.12.Provisions for the road: 5 levelsAddition, Correlations, letters-list13.Ark Building: 5 levelsBuilding of the ark, geometric shapes, used tools, color code, codeletter, digit code14. Wood for the Ark: 5 levelsMaze with animal names, word formation.15. What is missing? 5 LevelsFeed the animals, animal skin patterns, living environment, sums,color, animal footprints16. Invaluable helpGame summary: Names Noah, the three boys, supplies, the dove, theolive branchLanguage Packs: English, RomanianNo ads, No in-app purchases
Fănică și Olimpiada Fructelor v1.0.3 APK
In cele 16 module educationale copiii vorînvăța despre 18 fructe.Cum recunoaștem fructele după formă, culoare sau dimensiune?Care este rolul apei în creșterea fructelor?Cum protejăm fructele de dăunători și care sunt aceștia?Planșe de lucru și jocuri cu puzzle-uri EduTecaJocuri de matematică cu fructeJocuri tip alfabet cu fructe, formare de cuvinteSelector nivel de dificultate în funcție de vârsta copilului (3ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani).EduTeca: “Fănică și Olimpiada Fructelor “ este cel de-al III-leatitlu din Seria Prietenii Sănătății.Jocuri pentru „Cupa EduTeca” - Multiplayer* Familii de obiecte* Recunoaștere fructe, cifre și litere - după denumire!* Operații matematice pentru preșcolariTigrul Sănătăţii, educatorul virtual EduTecaEducatorul virtual este un software special creat pentru a ghidacopilul prin materie şi a-i menţine atenţia. El oferă răspunsfiecărei acţiuni din timpul jocului, felicitându-l pe copil atuncicand reuşeşte, încurajându-l şi explicându-i când greşeşte. Cu ovoce caldă şi prietenoasă şi cu o dicţie impecabilă, educatorulvirtual ajută şi la dezvoltarea limbajului şi îmbunătăţireapronunţiei.Tigrul Sănătăţii s-a născut demult, tare demult, când în ţaranoastră nu venea niciodată iarna. A făcut sport încă de mic, iarcel mai mult îi plac sporturile de echipă.Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/In the 16 educationalmodules children will learn about 18 fruits.How to recognize the fruit as shape, color or size?What is the role of water in increasing fruit?How do we protect fruit from pests and which are they?Plan work and play puzzles EduTecaMath games fruitGame type fruit alphabet, word formationSelect the level of difficulty depending on the age of the child (3years 4 years 5 years 6 years 7 years).EduTeca "Fănică and Olympic Fruit" is the third title in the seriesFriends Health.Games "EduTeca Cup" - Multiplayer* Family of objects* Recognition fruit numbers and letters - by name!* Math preschoolTiger Health educator virtual EduTecaVirtual educator is a software specially designed to guide childrenthrough matter and keep them out. He is responsive to each actionduring the game, congratulating him on the baby when he,encouraging him and explaining to him when he is wrong. With a warmand friendly voice and impeccable diction, virtual teacher helps todevelop language and improve their pronunciation.Health tiger was born long ago, long time ago, when our countrynever came winter. He made another small sport, and the more theylike team sports.Language: RomanianRecommended Age: 3-7 yearsFor more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Fănică şi Secretul Legumelor v1.0.3 APK
Locul I - “Cel mai bun conţinut pentru copii “– România, categoria Specialişti, premiu oferit de la nivelnaţional de centrele „Siguranţă pe Internet”, iar la nivel europeande Comisia Europeană, cu sprijinul şi ajutorul EUN Partnershipaisbl.16+1 jocuri educaţionale noi îi vor distra pe copii şi mai ales(în secret!) îi vor învăţa. Conţinutul din acest titlu, cel de-aldoilea din Seria Prietenii Sănătăţii, este îmbogăţit şi focalizatpe legume şi pe importanţa lor în sănătate!Copiii vor învăţa despre:26 de legume importanteCum ne ajută legumele şi de ce sunt ele recomandate pentru a ficonsumate zilnic.Cum şi când cultivăm legumele.Cum protejăm legumele de dăunători şi care sunt aceştia.Ce mâncăruri delicioase putem pregăti din legume.Cum pregatim legumele pentru iarnă.Cifre: recunoaştere, ordonare crescatoare şi descrescătoare.Vecini, folosirea banilorAlfabet: formare de cuvinte şi recunoastere simboluriRelaţii între obiecte şi grupe de obiectePlanşe de colorat şi puzzle-uri EduTeca.Calendarul SanatatiiSistemul permite adaptarea imediată a jocurilor educative înfuncţie de vârsta copilului (3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7ani).EduTeca: Fănică şi Secretul Legumelor este cel de-al doilea titludin Seria Prietenii Sănătatii! Primul titlul din serie, ” Fănică şiAsaltul Microbilor” este de asemenea disponibil în Play Store.Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/Place - "Best Content forChildren" - Romania, Category Specialist, awarded by nationalcenters "Internet Safety" and at the European Commission, with thesupport and help EUN Partnership AISBL. 16 +1 new educational games will entertain the children andespecially (in secret!) Will teach. Content in this title, thesecond of the series Friends Health, enriched and focused onvegetables and their importance in health!Children will learn about:Important vegetable 26What helps vegetables and why they are recommended to be consumeddaily.How and when we grow vegetables.How to protect vegetables from pests and they are.What can prepare delicious vegetable.How to prepare vegetables for the winter.Figures: recognition, increasing and decreasing ordering.Neighbors, using moneyAlphabet: formation of words and symbols recognitionRelationships between objects or groups of objectsColoring and puzzles EduTeca.Health CalendarThe system allows for immediate adaptation of educational gamesbased on age (3 years 4 years 5 years 6 years 7 years).EduTeca: Fănică and Veg Secret is the second title in the seriesFriends Health! The first title in the series, "Fănică and assaultvirus" is also available in the Play Store.Language: RomanianRecommended Age: 3-7 yearsFor more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Cartea Antreprenorilor 2014 1.0.5 APK
Antreprenoriatul românesc este acumocomunitate numeroasă de oameni cu iniţiativă, idei şideterminare,care nu aşteaptă schimbarea în România, ci o generează.Ei creeazălocuri de muncă atunci când puţini se gândesc să facăangajări,sunt cei care văd oportunităţi în perioade de crizăeconomică şicare fac investiţii inclusiv în recesiune.EY este alături de antreprenori în întreaga lume de peste 30deani:"Ne-am asumat misiunea de a-i sprijini prin competenţeşiservicii dedicate. Ne-am luat angajamentul de a face acest lucruşiîn România. Iată de ce suntem deosebit de onoraţi să putemaducerecunoaştere companiilor româneşti antreprenoriale, care,prinpracticile de afaceri şi prin rezultatele lor, au condusschimbareaîn întreaga societate."Începând cu anul 2014, EY România s-a afiliat laprogramulinternaţional Entrepreneur Of The Year™, oferindastfeloportunitatea antreprenorilor din România să participe la celmaiamplu şi mai prestigios proiect global de businessadresatantreprenorilor.Vi-i prezentăm în paginile care urmează pe cei care au decissăparticipe la prima ediție a competiției EY Entrepreneur OfTheYear™ din România. Aceşti lideri ai pieţei româneşti auconstruitplus-valoare în România: au creat locuri de muncă pentrumii deoameni, au generat creştere locală, dezvoltând pieţeleşiindustriile în care activează, au creat modele de businessşimodele organizaţionale inovatoare, au plătit taxe şi aureturnatnenumărate beneficii în comunitate.În această carte, oamenii care au creat unele dintre celemairemarcabile afaceri româneşti vor împărtăşi devenireacompaniilorpe care le-au construit, drumul unic şi surprinzător pecarefiecare dintre ei l-au parcurs până aici. Vă vor vorbidesprevisele cu care au pornit, despre încrederea în ele, despreoameniicare le-au stat alături şi despre momentele frumoase şigrele careau marcat misiunea lor antreprenorială.Cartea de faţă reprezintă o celebrare a unui grup remarcabildeantreprenori, a viziunii, spiritului inovator, efortului şiapasiunii lor excepționale de a transforma oameni, industriișichiar această țară.Cartea Antreprenorilor este cartea oficială publicată de EYRomâniacu ocazia evenimentului EY Entrepreneur Of The Year 2014România.Ascendia Design este publisherul variantei digitale.Aceastăvariantă este augmentată cu materiale multimedia de laeveniment,pentru și în numele EY România. Sperăm să vă placă!RomanianEntrepreneurshipis now a large community of people with initiative,ideas anddetermination, which does not expect the change inRomania, but itgenerates. They create jobs when few think toemployment, are thosewho see opportunities in times of economiccrisis and fallinginvestment including recession.EY is with entrepreneurs around the world for over 30 years:"We assumed the mission to support the skills anddedicatedservice. We are committed to doing so in Romania. That iswhy weare extremely honored to be able to bring recognitionRomanianentrepreneurial companies who, through business practicesand theirresults led change throughout society. "Since 2014, Romania has joined the program EY Entrepreneur OfTheYear International ™, offering entrepreneurs the opportunityofRomania to participate in the largest and most prestigiousglobalbusiness project to the contractors.You present them in the following pages those who have decidedtoparticipate in the first edition of the Entrepreneur Of The Year™EY in Romania. These market leaders Romanian surplus value builtinRomania: created jobs for thousands of people, have generatedlocalgrowth, developing markets and industries in which theyoperate,have created business models and innovative organizationalmodels,paid taxes and returned countless benefits to thecommunity.In this book, the people who created some of the mostremarkableRomanian business will share their companies becomingbuilt, uniqueand surprising way that each of them have come uphere. We willtalk about dreams that started about confidence inthem, aboutpeople who have stood by and about beautiful and heavymoments thatmarked their entrepreneurial mission.This book is a celebration of a remarkable group ofentrepreneurs,vision, innovative spirit, their exceptional effortand passion totransform people, industries and even thecountry.Entrepreneurs book is the official book published on the occasionEYEY Romania Entrepreneur Of The Year 2014 Romania. Designdigitalversion Ascendia publisher. This version is augmentedwithmultimedia materials from the event, for and on behalf EYRomania.We hope you enjoy!
Meşteri Pricepuţi v1.0.3 APK
În acest modul educațional copilulconstruieşte Arca lui Noe.Cu ajutorul cifrelor, literelor, culorilor și formelorgeometrice, copiii vor pune lemnele, bate cuiele și turna smoala.Jocul are 5 nivele cu grade diferite de dificultate, adaptatevârstei copilului: 3-7 ani.În cele 5 nivele copilul va fi insoțit de Noe, educatorulvirtual al acestei aplicaţii. El oferă răspuns fiecărei acţiuni dintimpul jocului, felicitându-l pe copil atunci când reuşeşte,încurajându-l şi explicându-i când greşeşte. Cu o voce caldă şiprietenoasă şi cu o dicţie impecabilă, educatorul virtual ajută ladezvoltarea limbajului şi la îmbunătăţirea pronunţiei.Modulul este unul dintre cele 16 ce compun aplicaţia „Petrică şiArca lui Noe”, prima din seria “Exploratorii”.În “Petrică şi Arca lui Noe”, cu ajutorul educatorului virtualşi al caţeluşului Petrică, copilul va învăţa despre:-Noe și familia sa.-Povestea Arcei: De ce a fost construită arca? Cum a fostconstruită? Cine a construit-o și ce materiale au fostfolosite?-Animalele din arcă: Unde locuiesc și cu ce se hrănesc? Care esteperechea fiecărui animal? Știi să recunoști glasul lor? Dar hainași amprenta lor?-Cifre: adunare, scădere, ordonare crescătoare și descrescătoare,vecini.-Forme geometrice, operații și deducții logice.-Litere: recunoaștere și formare de cuvinte.Pentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/In this way the childeducation building Noah's ark.With numbers, letters, colors and geometric shapes, childrenwill put the wood, nails and pouring tar beat. The game has 5levels with different degrees of difficulty, children their age:3-7 years.The 5 levels child will be accompanied by Noah virtual teacherof this application. He is responsive to each action during thegame, congratulating him on the child when he, encouraging him andexplaining to him when he is wrong. With a warm and friendly voiceand impeccable diction, virtual teacher helps develop language andimprove their pronunciation.The module is one of the 16 that make up the application "Peterand Noah's Ark," the first series "explorers".In "Peter and Noah's Ark" with virtual educator and Petricăpuppy, your child will learn about:-Noah and his family.-The story of Noah: Why was built the ark? How was it built? Whobuilt it and what materials were used?-Animals in the Ark: Where I live and what they eat? What is thepair of each animal? Can you recognize their voice? But clothes andtheir mark?-Figures: addition, subtraction, ordering ascending and descendingneighbors.-Geometric shapes, operations and inferences.-Letters: Recognition and formation of words.For more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.98 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!