1.0.0 / April 7, 2013
(3.9/5) (53)

Description

Bored? Annoyed? Tired of your day?
Bash some spiders!

Want to unwind?
Bash some spiders!

Lusting for some action?
Bash some spiders!

All of the above and more?
Play SPIDER BASHER!


FEATURES:
✓stress killer
✓challenging game
✓reaction game
✓dexterity game
✓3 difficulty levels

App Information Spider Basher

 • App Name
  Spider Basher
 • Package Name
  air.ro.ascendia.game.spiderbasher
 • Updated
  April 7, 2013
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  ASCENDIA DESIGN S.R.L.
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

ASCENDIA DESIGN S.R.L. Show More...

Petrică şi Arca lui Noe v1.0.3 APK
55+ activități educaționale diferiteorganizate în 16 module.EduTeca: "Petrică si Arca lui Noe" este prima aplicaţie din SeriaExploratorii. Aici, copilul are extraordinara șansă de a ajunge înlocuri noi și necunoscute de el până acum, de a întâlni personajedin alte timpuri și de a descoperi lucruri fascinante. Acum estevremea călătoriilor și a aventurilor mărețe!În “Petrică şi Arca lui Noe”,copilul va învăţa despre:Noe și familia sa.Animalele din arcă: Unde locuiesc și cu ce se hrănesc? Care esteperechea fiecărui animal? Știi să recunoști glasul lor? Dar hainași amprenta lor?Povestea Arcei: De ce a fost construită arca? Cum a fostconstruită? Cine a construit-o și ce materiale au fostfolosite?Cifre: adunare, scădere, ordonare crescătoare și descrescătoare,vecini.Forme geometrice, operații și deducții logice.Litere: recunoaștere și formare de cuvinte.Jocuri educative:1. Ordonează animalele: 5 niveleMic la mare, Mare la mic, corespondent figuri geometrice, ora peceas, litere nume animale.2. Umbre năzdravane: 5 niveleUmbră animale, contur ascuns, crescator cifre, descrescator cifre,recunoastere litere murdarite3. Doi câte doi: 5 niveleFormare perechi de animale, masculin-feminin, perechi în funcție decontur pe listă, în funcție de număr, în funcție de litere4. Prietenii necuvântătoriPlanșe de colorat: animalele și Arca5. În familiePlanșe de colorat: Scene cu Noe și Emzara, cei 3 băieți, Arca,curcubeul6. Reușim împreună: 5 nivelePuzzle-uri legate de familia lui Noe, hrănit animale,Sem-Ham-Iafet7. Sub apă: 5 nivelePuzzle-uri: Viața marină, delfini, balene, pești clovn,caracatită8. Calendarul sărbătorilorCalendar în care copilul poate nota sărbători importante și maiales cum se simte în fiecare zi, prin cele 12 stări.9.Recunoaşte glasul animalelor: 5 niveleRecunoaștere animale după glas, secvență glasuri, recunoașterecifre după denumire, recunoaștere litere după denumire, corelare cuanimale10. Povestea ArceiPovestea spusă de Noe. Mesajul lui Dumnezeu, Potopul, porumbelul,familia lui Noe, de ce s-a construit arca, rolul animalelor,curcubeul11. Întrebări şi raspunsuriJoc centralizator: Întrebari legate de potop, cât a durat potopul,perechi animale, lemn folosit, ce reprezintă curcubeul.12.Provizii pentru drum: 5 NiveleSocotit, strâns alimente, lista cu fructe, legume, Corelarelitere-legume-listă13.Meșteri pricepuți: 5 NiveleJoc de construit arca, forme geometrice, folosire unelte, codculoare, cod literă, cod cifră14. Lemn pentru arcă: 5 NiveleJoc labirint cu animale, formare cuvinte, denumiri animale.15. Ce lipseşte?5 Nivele: hrană animale, model piele animale, mediu de viață, sume,culoare, construit litere din jumătăți, amprentă animale16. Ajutor neprețuitJoc centralizator: Nume baieți Noe, Arca, Provizii, Porumbelul,ramura de măslinPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/55 + differenteducational activities organized in 16 modules.EduTeca: "Peter and Noah's Ark" is the first application of theExplorers Series. Here, the child has great chance to reach newplaces and unknown to him before, meet characters from another timeand discover fascinating things. Now is the time travel and greatadventures!In "Peter and Noah's Ark", the child will learn about:Noah and his family.Animals in the Ark: Where I live and what they eat? What is thepair of each animal? Can you recognize their voice? But clothes andtheir mark?Story of Noah: Why was built the ark? How was it built? Who builtit and what materials were used?Figures: addition, subtraction, ordering ascending and descendingneighbors.Geometric shapes, operations and inferences.Letters: Recognition and formation of words.Educational Games:One. Sort animals: 5 levelsLow to high, high to low, the corresponding geometric, time clock,letters, animal names.Two. Shadows Enchanted: 5 levelsShadow animals contour hidden figures ascending descending numbers,recognition letters contaminatedThree. Two by two: 5 levelsForming pairs of animals, male-female, depending on the shape onthe pair list by number, based on the lettersApril. Fauna FriendsColoring: animals and NoahMay. Care:Coloring: Scene with Noah and Emzara, the three boys, Noah,rainbowJune. Succeed together: 5 levelsPuzzles about Noah's family, fed animals, Shem-Ham-JaphethJuly. Underwater: 5 levelsPuzzles: Marine life, dolphins, whales, clown fish, octopusAugust. Holidays CalendarCalendar child can mark important celebrations and especially howit feels every day, through the 12 states.9.Recunoaşte animal voice: 5 levelsAnimals after voice recognition, sequence voices, recognizingfigures by name, recognize letters by name, connection withanimals10. The story of NoahThe story told by Noah. The message of God, flood, dove, Noah'sfamily, why built the ark, the role of animals, rainbow11. Questions and answersGame summary: Questions about the flood of the Flood, animal pairs,wood used, representing the rainbow.Road 12.Provizii 5 LevelsConsidered closely foods, list of fruits, vegetables Correlationletters-listSkilled 13.Meşteri 5 LevelsGame built the ark, geometric shapes, use tools, color code, codeletter, digit code14. Timber ark 5 LevelsMaze Game animals, forming words, animal names.15. What is missing?5 Levels: animal feed, animal skin pattern, living environment,amount, color, built-letter halves, animal print16. Invaluable aidGame summary: Name boys Noah, Noah, Supplies, dove, olivebranchFor more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Reuşim Împreună v1.0.3 APK
Acest modul educaţional se concentrează perezolvarea de puzzle-uri. El este unul dintre cele 16 module cecompun aplicaţia „Petrică şi Arca lui Noe”, prima din seria“Exploratorii”.Cu o voce caldă şi prietenoasă şi cu o dicţie impecabilă, Noe,educatorul virtual ajută la dezvoltarea limbajului şi laîmbunătăţirea pronunţiei.Jocul are 5 nivele cu grade diferite de dificultate, adaptatevârstei copilului: 3-7 ani.În “Petrică şi Arca lui Noe”, alături de caţeluşul Petrică,copilul va învăţa despre:Noe și familia sa.Animalele din arcă: Unde locuiesc și cu ce se hrănesc? Care esteperechea fiecărui animal? Știi să recunoști glasul lor? Dar hainași amprenta lor?Povestea Arcei: De ce a fost construită arca? Cum a fostconstruită? Cine a construit-o și ce materiale au fostfolosite?Cifre: adunare, scădere, ordonare crescătoare și descrescătoare,vecini.Forme geometrice, operații și deducții logice.Litere: recunoaștere și formare de cuvinte.EduTeca este o colecţie de produse educaţionale pentru copii.Prima serie din colecţie, Seria Anotimpurile, se bucură de unsucces recunoscut la nivel național, fiind apreciată atât de copiişi părinţi, cât şi de cadre didactice. Cea de-a doua serie,Prietenii Sănătăţii, aduce noi tematici legate de un stil de viaţăsănatos, alături de noi personaje şi aventuri.Petrică şi Arca lui Noe face parte din cea de-a treia serie,Exploratorii. Seria se focalizează pe aventurile și descoperirilecaţeluşului Petrică prin diferite perioade de timp.Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/This module focuses onsolving educational puzzles. He is one of the 16 modules that makeup the application "Peter and Noah's Ark," the first series"explorers".With a warm and friendly voice and impeccable diction, Noahvirtual teacher helps develop language and improve theirpronunciation.The game has 5 levels with different degrees of difficulty,children their age: 3-7 years.In "Peter and Noah's Ark" with Petrică puppy, the child willlearn about:Noah and his family.Animals in the Ark: Where I live and what they eat? What is thepair of each animal? Can you recognize their voice? But clothes andtheir mark?Story of Noah: Why was built the ark? How was it built? Who builtit and what materials were used?Figures: addition, subtraction, ordering ascending and descendingneighbors.Geometric shapes, operations and inferences.Letters: Recognition and formation of words.EduTeca is a collection of educational products for children.The first series in the collection, Series Seasons enjoys successnationally recognized, and appreciated by children and parents andteachers. The second series, Friends Health, brings new issuesrelated to a healthy lifestyle, along with new characters andadventures.Peter and Noah's Ark is part of the third series, the Explorers.The series focuses on the adventures and discoveries puppy Petricăthrough different periods of time.Language: RomanianRecommended Age: 3-7 yearsFor more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Plante Însetate v1.0.3 APK
În acest joc educaţional copilul va duce apala plante.Sunt 5 nivele cu grade diferite de dificultate, adaptate vârsteicopilului: 3-7 ani.Modulul este unul dintre cele 17 ce compun aplicaţia „Fănică şiSecretul Legumelor”.EduTeca este o colecţie de produse educaţionale pentru copii.Prima serie din colecţie, Seria Anotimpurile, se bucură de unsucces recunoscut la nivel naţional, fiind apreciată atât de copiişi părinţi, cât şi de cadre didactice. Cea de-a doua serie,Prietenii Sănătăţii, aduce noi tematici legate de un stil de viațăsănătos alături de noi personaje şi aventuri.Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/In this educational gamewill water the baby plants.There are 5 levels with different degrees of difficulty,children their age: 3-7 years.The module is one of the 17 that make up the application "secretFănică and Veg".EduTeca is a collection of educational products for children.The first series in the collection, Series Seasons enjoys successnationally recognized, and appreciated by children and parents andteachers. The second series, Friends Health, brings new issuesrelated to a healthy lifestyle with new characters andadventures.Language: RomanianRecommended Age: 3-7 yearsFor more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Daruri din Grădină v1.0.3 APK
În acest joc educaţional de tip labirintcopilul va alcătui cuvinte.Sunt 5 nivele cu grade diferite de dificultate, adaptate vârsteicopilului: 3-7 ani.Modulul este unul dintre cele 17 ce compun aplicaţia „Fănică şiSecretul Legumelor”.EduTeca este o colecţie de produse educaţionale pentru copii.Prima serie din colecţie, Seria Anotimpurile, se bucură de unsucces recunoscut la nivel naţional, fiind apreciată atât de copiişi părinţi, cât şi de cadre didactice. Cea de-a doua serie,Prietenii Sănătăţii, aduce noi tematici legate de un stil de viațăsănătos alături de noi personaje şi aventuri.Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/In this educational gamelabyrinth child will form words.There are 5 levels with different degrees of difficulty,children their age: 3-7 years.The module is one of the 17 that make up the application "secretFănică and Veg".EduTeca is a collection of educational products for children.The first series in the collection, Series Seasons enjoys successnationally recognized, and appreciated by children and parents andteachers. The second series, Friends Health, brings new issuesrelated to a healthy lifestyle with new characters andadventures.Language: RomanianRecommended Age: 3-7 yearsFor more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Fănică și CRBL - Cupa EduTeca v1.0.3 APK
Un nou început!Cu deosebită plăcere vă prezentăm noul nostru educator virtual –CRBL!!!Copii vor fi ghidați prin jocurile educative chiar de celebrulartist!Conținut:1. Cifre, litere, forme geometrice, formare de cuvinte,recunoastere sunete instrumente muzicale2. Recunoștere poziții spațiale, diferențiere după mărime, numărat1-10, grupuri de obiecte.3. Jocuri cu teme sportive, puternic interactive:Tenis, Fotbal, Baschet, Înot, Gimnastică+ Multiplayer - copiii pot învăța în siguranță cu alți copii devârsta lor!Sistemul permite adaptarea imediată a jocurilor educative înfuncţie de vârsta copilului (3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7ani).Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/A new beginning!With great pleasure we present our new virtual educator - CRBL!!!Children will be guided through educational games by the famousartist!Content:1 Numbers, letters, shapes, forming words, recognizing soundsmusical instruments2 positions recognize spatial differentiation by size, count 1-10,groups of objects.3 Games sports themes, strong interactive:Tennis, Football, Basketball, Swimming, Gymnastics+ Multiplayer - children can learn safely with other childrentheir age!The system allows for immediate adaptation of educational gamesbased on the age of the child (3 years 4 years 5 years 6 years 7years).Language: RomanianRecommended age: 3-7 yearsFor more details in the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Follow us on our G +: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Fănică şi Asaltul Microbilor v1.0.3 APK
+14 jocuri educative într-unul singur.+Câștigător Premiul II (Argint) la ZF Mobilio' Awards: categoriaBest Game!EduTeca: Fănică şi asaltul microbilor transformă deprindereaobiceiurilor sănătoase legate de igiena personală într-o joacăatractivă pentru orice copil. Copilul este ghidat vocal deeducatorul virtual.Cum ne spălăm pe dinţi?Ce sunt cariile?Ce alimente trebuie să mâncăm pentru a avea dinţi sănătoşi?Din ce este alcătuit corpul nostru?Când ne spălăm pe mâini?Cum ne spălăm pe corp?Ce sunt microbii?Cine este Ari, Super-Dinţişorul?La toate aceste întrebări, copiii vor găsi răspuns împreună cueducatorul virtual - Tigrul Sănătăţii şi cu iepuraşul Fănică.Pe tărâmul sănătăţii şi al curăţeniei se află jocuri despre igienacorpului şi a dinţilor, alături de jocuri tematice cu planşe decolorat şi puzzle-uri.Capitolul I - Cu lăbuţele curate1. Ce e bine, ce e rău?Iepuraşul Fănică află lucruri noi şi răspunde întrebărilor desprecurăţenia corpului într-o plimbare unde primeşte morcovi.2. Corpul meuCopiii vor afla din ce este alcătuit corpul uman, formând chiar eiun corp de fetiţă şi unul de băieţel.3. Să ne spălăm pe mâini!Copiii vor învăţa când este bine să se spele pe mâini,experimentând situaţii diferite.4. MicrobiiCopiii vor descoperi aliaţii in lupta contra microbilor, atuncicând ne spălăm pe mâini, pe dinţi sau pe corp.5. Iepurilă-MurdărilăLa primul nivel, cel mic trebuie să-l ajute pe iepuraşul Fănică săfie din nou curat. La al II-lea trebuie să aibă grijă şi dejucăriile din sala de grădiniţă.Capitolul II - Dinţişorul cel viteaz6. Un zâmbet largPrintre multe baloane colorate, Fănică răspunde întrebărilorTigrului Sănătăţii despre igiena dentară, primind în schimbmere.7. Cum ne spălăm pe dinţiJoc practic, în care copilul învaţă să perieze corect fiecareporţiune de dinţi.8. Ce sunt cariileFaceţi cunoştinţă cu Ari, Super-Dinţişorul, cel pe care copilultrebuie să-l ajute, alegând numai alimente sănătoase şi periuţa dedinţi.9. Obiecte personaleFiecare membru al unei familii are obiectele lui personale. Copilultrebuie să formeze perechi între obiectele aflate pe tablă şiposesorul acestora.Capitolul III - Planşe de lucru şi puzzle-uri10. Periuţa şi pasta de dinţi11. Tărâmul curăţeniei12. Săpunul buclucaş13. Explozia baloanelorZece planşe de puzzle şi zece planşe de colorat despre importanţacurăţeniei. Fiecare planşă este însoţită de explicaţii. Astfel,copiii vor afla, de exemplu, că la medicul stomatolog este bine sămergem o dată la şase luni.Capitolul IV – Calendarul sănătăţii14. În acest calendar interactiv, împărţit în momente ale zilei,copilul poate nota ce face în fiecare zi: când s-a spălat pe dinţi,când a făcut sport şi multe altele.Tigrul Sănătăţii, educatorul virtual EduTecaEducatorul virtual este un software special creat pentru a ghidacopilul prin materie şi a-i menţine atenţia. El oferă răspunsfiecărei acţiuni din timpul jocului, felicitându-l pe copil atuncicand reuşeşte, încurajându-l şi explicându-i când greşeşte. Cu ovoce caldă şi prietenoasă şi cu o dicţie impecabilă, educatorulvirtual ajută şi la dezvoltarea limbajului şi îmbunătăţireapronunţiei.Tigrul Sănătăţii s-a născut demult, tare demult, când în ţaranoastră nu venea niciodată iarna. A făcut sport încă de mic, iarcel mai mult îi plac sporturile de echipă.Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/14 educational games inone.+ Prize Winner (Silver) at ZF Mobilio 'Awards: Best Game category!EduTeca: Fănică and assault microbes transform learning healthyhabits related to personal hygiene in an attractive play for anychild. The child is guided virtual voice teacher.How do we brush our teeth?What are cavities?What food should we eat to have healthy teeth?What is the body made?When we wash our hands?How do we wash our body?What are germs?Who is Ari, Super-tooth fairy?All these questions, children will find answers with virtualteacher - Tiger and Bunny Fănică Health.In the realm of health and cleanliness are games about body hygieneand teeth, with themed games Coloring and puzzles.Chapter I - paws cleanOne. What's good, what's bad?Bunny Fănică find new things and answer questions about bodycleanliness in a ride where it receives carrots.2. My bodyChildren will learn what it's made body, forming themselves a bodyof girl and one boy.March. Wash our hands!Children will learn when it is okay to wash your hands,experiencing different situations.April. MicrobesChildren will find allies in the fight against germs when we washour hands, teeth or body.May. Rabbit-MurdărilăAt the first level, little needs to help the bunny Fănică be cleanagain. In II must take care and preschool toys in the room.Chapter II - The tooth fairy mightyJune. A smileAmong the many colorful balloons, Tiger Health Fănică answerquestions about dental hygiene in exchange apples.July. How brushingPractical game in which children learn to brush teeth properly eachportion.August. What are cavitiesMeet Ari, Super-tooth fairy, one child must help him, choosing onlyhealthy food and toothbrush.September. Personal ItemsEach member of a family has his personal effects. The child mustform pairs between objects on the board and holding them.Chapter III - Work Plan and puzzles10. Toothbrush and toothpaste11. Realm cleanliness12. Soap troublesome13. Explosion bubblesTen drawings and ten puzzle Coloring importance of cleanliness.Each drawing is accompanied by explanations. The children willlearn, for example, that the dentist is good to go every sixmonths.Chapter IV - Health Calendar14. In this interactive calendar, divided into times of the day,the child may note makes every day: when he washed his teeth whenhe played sports and more.Tiger Health educator virtual EduTecaVirtual educator is a software specially designed to guide childrenthrough matter and keep them out. He is responsive to each actionduring the game, congratulating him on the baby when he,encouraging him and explaining to him when he is wrong. With a warmand friendly voice and impeccable diction, virtual teacher helps todevelop language and improve their pronunciation.Health tiger was born long ago, long time ago, when our countrynever came winter. He made another small sport, and the more theylike team sports.Language: RomanianRecommended Age: 3-7 yearsFor more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Fănică și Olimpiada Fructelor v1.0.3 APK
In cele 16 module educationale copiii vorînvăța despre 18 fructe.Cum recunoaștem fructele după formă, culoare sau dimensiune?Care este rolul apei în creșterea fructelor?Cum protejăm fructele de dăunători și care sunt aceștia?Planșe de lucru și jocuri cu puzzle-uri EduTecaJocuri de matematică cu fructeJocuri tip alfabet cu fructe, formare de cuvinteSelector nivel de dificultate în funcție de vârsta copilului (3ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani).EduTeca: “Fănică și Olimpiada Fructelor “ este cel de-al III-leatitlu din Seria Prietenii Sănătății.Jocuri pentru „Cupa EduTeca” - Multiplayer* Familii de obiecte* Recunoaștere fructe, cifre și litere - după denumire!* Operații matematice pentru preșcolariTigrul Sănătăţii, educatorul virtual EduTecaEducatorul virtual este un software special creat pentru a ghidacopilul prin materie şi a-i menţine atenţia. El oferă răspunsfiecărei acţiuni din timpul jocului, felicitându-l pe copil atuncicand reuşeşte, încurajându-l şi explicându-i când greşeşte. Cu ovoce caldă şi prietenoasă şi cu o dicţie impecabilă, educatorulvirtual ajută şi la dezvoltarea limbajului şi îmbunătăţireapronunţiei.Tigrul Sănătăţii s-a născut demult, tare demult, când în ţaranoastră nu venea niciodată iarna. A făcut sport încă de mic, iarcel mai mult îi plac sporturile de echipă.Limbă: RomânăVârstă recomandată: 3-7 aniPentru mai multe detalii intră în comunitatea EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/Ne găsești și pe pagina noastră de G+: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/In the 16 educationalmodules children will learn about 18 fruits.How to recognize the fruit as shape, color or size?What is the role of water in increasing fruit?How do we protect fruit from pests and which are they?Plan work and play puzzles EduTecaMath games fruitGame type fruit alphabet, word formationSelect the level of difficulty depending on the age of the child (3years 4 years 5 years 6 years 7 years).EduTeca "Fănică and Olympic Fruit" is the third title in the seriesFriends Health.Games "EduTeca Cup" - Multiplayer* Family of objects* Recognition fruit numbers and letters - by name!* Math preschoolTiger Health educator virtual EduTecaVirtual educator is a software specially designed to guide childrenthrough matter and keep them out. He is responsive to each actionduring the game, congratulating him on the baby when he,encouraging him and explaining to him when he is wrong. With a warmand friendly voice and impeccable diction, virtual teacher helps todevelop language and improve their pronunciation.Health tiger was born long ago, long time ago, when our countrynever came winter. He made another small sport, and the more theylike team sports.Language: RomanianRecommended Age: 3-7 yearsFor more details enter the community EduTeca: http://comunitate.eduteca.ro/We found on our G+ page: https://plus.google.com/+EduTecaRomania/
Peter and Noah's Ark v1.0.3 APK
55+ different educational activities organizedin 16 modulesEduTeca: Peter and Noah's Ark is the first application from TheExplorers Series.Noah is the virtual teacher in this application.In "Peter and Noah's Ark", the child will learn about:Noah and his family.The animals: where they live and what they eat. Animal pairs.Recognize animal sounds. Recognize animal footprints andpatterns.The story of Noah: Why was the ark built? How it was built? Whohelped build it and what materials were used?Numbers: addition, subtraction, neighbors.Geometric shapes, operations and inferences.Letters: recognition and word formation.Educational modules:1. Sorting: 5 levelsSmall to big, big to small, association with geometric figures,hours on the clock, animal names.2. Shadows: 5 levelsRecognize the animals depending on the shadows, ascending order,letters recognition3. Pairs: 5 levelsForming pairs of animals, male-female - depending on theoutline4. Fauna FriendsColoring: animals and Noah5. FamilyColoring: Scene with Noah and Emzara, the 3 boys, Noah and therainbow6. Together: 5 levelsPuzzles related to Noah's family, feeding animals, Shem, Ham,Japheth7. Underwater: 5 levelsPuzzles: Marine life, dolphins, whales, clown fish, octopus8. HolidaysThe child can mark important holidays and how he feels everyday.9. Animal voices: 5 levelsRecognize animals after their voice, voices sequence, digits,correlation with animals10. The Story of NoahThe story told by Noah. God's message, Flood, dove, Noah's family,why they built the ark, the role of the animals, the rainbow11. Questions and AnswersGame summary: Questions about the Flood, animal pairs, gopher wood,representing the rainbow.12.Provisions for the road: 5 levelsAddition, Correlations, letters-list13.Ark Building: 5 levelsBuilding of the ark, geometric shapes, used tools, color code, codeletter, digit code14. Wood for the Ark: 5 levelsMaze with animal names, word formation.15. What is missing? 5 LevelsFeed the animals, animal skin patterns, living environment, sums,color, animal footprints16. Invaluable helpGame summary: Names Noah, the three boys, supplies, the dove, theolive branchLanguage Packs: English, RomanianNo ads, No in-app purchases

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.54 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/