1.0 / October 15, 2015
(5.0/5) (2)

Description

Z pewnością każdy zna tradycyjne statki. Mojaaplikacja opiera się na prostych zasadach tych statków lecz posiadadodatkowe możliwości.
Gra rozgrywa się pomiędzy dwoma osobami, których urządzenia mobilnekomunikują się z użyciem technologii Bluetooth. Gracze na przemianoddają strzały na wody przeciwnika. Podczas gry istnieje możliwośćtrafienia w górę (gracz traci dwie kolejki strzału), lub w stadoryb (szczęśliwiec zyskuje trzy strzały). Po czwartym z koleitrafionym strzale gracz zyskuje możliwość zdetonowania bomby nawodach przeciwnika. Każdy ma możliwość zapisu stanu gry na swoimurządzeniu z każdym z przeciwników. Celem gry jest odnalezienie izatopienie statków przeciwnika, zanim on to zrobi.
Surely everyone knows thetraditional ships. My application is based on the simple principlesof these ships but has additional capabilities.
The game is played between two people, where mobile devicescommunicate using Bluetooth technology. Players alternate shots onthe water indulge opponent. During the game you can hit up (youlose two rounds shot), or herd fish (lucky guy gets three shots).After the fourth shot struck the player gains the ability todetonate bombs on enemy waters. Everyone has the ability to savegame on your device with any of the opponents. The aim of the gameis to find and sink enemy ships before he does.

App Information Statki 2D

 • App Name
  Statki 2D
 • Package Name
  com.ships.kamil.ships
 • Updated
  October 15, 2015
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Kamil Janus
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Statki 2D Version History

Select Statki 2D Version :
 • 1.0 (1) - Latest Version
 • Statki 2D 1.0 APK File

  Publish Date: 2016 /2/16
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 11.9 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 771865bb5c875e947fe9765abd1b7d26db1c89c9
  APK Signature: e431a92ac3a420023fc24f03adf183b3eb3fa496

Kamil Janus Show More...

Statki 2D 1.0 APK
Kamil Janus
Z pewnością każdy zna tradycyjne statki. Mojaaplikacja opiera się na prostych zasadach tych statków lecz posiadadodatkowe możliwości.Gra rozgrywa się pomiędzy dwoma osobami, których urządzenia mobilnekomunikują się z użyciem technologii Bluetooth. Gracze na przemianoddają strzały na wody przeciwnika. Podczas gry istnieje możliwośćtrafienia w górę (gracz traci dwie kolejki strzału), lub w stadoryb (szczęśliwiec zyskuje trzy strzały). Po czwartym z koleitrafionym strzale gracz zyskuje możliwość zdetonowania bomby nawodach przeciwnika. Każdy ma możliwość zapisu stanu gry na swoimurządzeniu z każdym z przeciwników. Celem gry jest odnalezienie izatopienie statków przeciwnika, zanim on to zrobi.Surely everyone knows thetraditional ships. My application is based on the simple principlesof these ships but has additional capabilities.The game is played between two people, where mobile devicescommunicate using Bluetooth technology. Players alternate shots onthe water indulge opponent. During the game you can hit up (youlose two rounds shot), or herd fish (lucky guy gets three shots).After the fourth shot struck the player gains the ability todetonate bombs on enemy waters. Everyone has the ability to savegame on your device with any of the opponents. The aim of the gameis to find and sink enemy ships before he does.
Fast Words 1.0 APK
Kamil Janus
1/4 dawnych miar to.....inaczej konewka to .....jednostka czasu; 1/24 doby, 60 minut, 3600 sekund to ....To tylko przykładowe pytania na jakie możesz się natchnąć wgrze.Znasz na nie odpowiedz? Pobierz grę i udowodnij swoją wiedzę,zanimtwój znajomy rozgryzie wszystkie pytania!Podczas gry zagadnienia losowane są z puli liczącej kilkasetpytań. Przed każdym z nich możesz wybrać kategorię w którejczujeszsię najmocniejszy, aby zwiększyć szansę na zdobycienajwiększejilości punktów. Przykładowe kategorie : Przyroda,Zwierzęta,Technika… Wraz z upływem czasu będą pojawiały się losowelitery cozwiększa szansę na poprawną odpowiedz, jednak czyni jąmniejpunktowaną. Udzielając odpowiedzi musisz wiedzieć, że wprzypadkupodania błędnego hasła tracisz część punktów. Tu liczy sięprzedewszystkim refleks i wiedza z życia codziennego. Udowodnij, żetoposiadasz i przebrnij przez dziesiątkę znanych haseł!Do dyspozycji masz grę w trybie jedno lub dwuosobowym.Wpierwszym z trybów możesz pobić swój poprzedni wynik i staćsięniepokonanym. W drugim trybie grasz z kumplem/kumpelą imożeszpokazać kto jest królem haseł. Nie potrzebujesz żadnychinnychurządzeń z którymi musisz się łączyć. Wystarczy jeden telefonzsystemem Android.Gra pozwala udowodnić posiadaną wiedzę lub poznaćdziesiątkinowych zagadnień.Zachęcam do pobierania, oceniania i ustanawianianowychrekordów!1/4 of old measuresit.....otherwise watering it .....unit of time; 1/24 day, 60 minutes, 3600 seconds is ....These are just sample questions to which you can inspire inthegame. Do you know the answer? Download the game and proveyourknowledge, before your friend rozgryzie all your questions!During the game the issues are drawn from a poolnumberingseveral hundred questions. Before each of them you canchoose thecategory in which you feel powerful, to increase thechance ofwinning many points. Examples categories: Nature,Animals,technique ... With the passage of time will appear randomletterswhich increases the chance of a correct answer, but makes itlesspoints. While answering you know that in the case of anincorrectpassword you will lose some points. What counts here isprimarilyreflexes and knowledge from everyday life. Prove it andWade haveknown for ten passwords!You have game in single or double. In the first mode you canbeatyour previous score and become invincible. In the second mode,youplay with a friend / buddy, and you can show who is thekingpasswords. You do not need any other device to which youconnect.Just one Android phone.The game allows to prove their knowledge or learn dozens ofnewissues.I encourage you to download, evaluate and establishnewrecords!
Angielski 1000 1.0 APK
Kamil Janus
Aplikacja przeznaczona jest do nauki1000najczęściej używanych słów w języku angielskim.Posiada możliwość dodawania własnych słów.Opcja oznaczania słów jako trudne pozwala na łatwy dostęp do nichwcelu ponownego powtórzenia.Aplikacja udostępnia słownik dzięki któremu możliwejestwyszukiwanie słów.The applicationisdesigned to learn the 1000 most frequently used words intheEnglish language.It has the ability to add your own words.Option marking the words as difficult allows easy access to theminorder to re-repeat.The application provides dictionary so that it is possible tosearchwords.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.103 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!