1.0 / May 30, 2016
(4.5/5) (23)

Description

statue throwing a rock

App Information statue throwing a rock

 • App Name
  statue throwing a rock
 • Package Name
  com.put.yikmaca
 • Updated
  May 30, 2016
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  EHLİ SÜNNET
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
 • Google Play Link

EHLİ SÜNNET Show More...

Emsile Kitabı 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
Medrese Usulü Arapça okuyanların ilk açtığıkitaptır Emsile. Kesinlikle bir hocanın eğitimi altındaokunmalıdır. Yoksa hiçbirşey anlaşılamaz. Arapça'yı bu usulleokuyanların arap diline hakimiyeti daha fazla olur.Who read the book firststarted Arabic Madrasa Emsile Procedure. Definitely read under theinstruction of a teacher. If there is nothing to be understood.Readers of this procedure becomes more and more dominated by ArabicArabic language.
DUALAR - Dua aramaya son 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
Dualar Programıyla karşınızdayız. İnşaAllah buprogram sayesinde internetten dua arama sorununu büyük ölçüdeazaltmış olacağız.Programımızda 5 ana başlıkta 50 dua bulunuyor.Günlük okunan dualar,İhtiyaç duaları,Mubarek gün ve geceler,Sığınma ve korunma duaları,Annelere özel dualar.Rızık genişliği ve zenginlik dualarından tutun da doğacakçocuğun ahlaklı olmasına kadar bir çok dua mevcut. İnanarakyaparsak kabul olacaktır.Dualar resim formatında eklenmiştir. Telefonunuzu geniş ekranaçevirdiğiniz zaman yazılar daha raat okunabilmektedir.Sizin de tavsiyeleriniz "bu dua olsa daha iyi olur" diyeceğinizdualar varsa yorum olarak yazın, güncellemeyle eklemeye çalışırızinşaAllah.Bizleri de dualarınızda eksik etmeyin.http://www.ihvanlar.net*Not: Program yüklerken istenen izinlerin bizimle alakasıyoktur...We are here with theprayer program. Insha Allah, this program will be reduced to alarge extent thanks to the prayer calls from the internet problem.Our program has 50 prayer in 5 main headings.Daily prayers areNeed prayers,Mubarek day and night,Asylum and protection prayers,Mother special prayers.   Hold the width of sustenance and wealthpraying to be a lot of prayer present morals of the child to beborn. Believing that we do will be accepted.Prayers have been added to the picture format. When you turnyour phone widescreen articles can be read more raat.You are also advised "Although this prayer is better" as thecomment if you say prayers, we try to add updating insha'Allah.  We also do not skimp on your prayer.http://www.ihvanlar.net* Note: There is nothing to do with us the required permissionswhen installing the program ...
Hutbeler 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
Hiç ummadığınız bir yerde hazırlıksızyakalandınız ve hutbeye çıkmak zorunda kaldınız. Endişelenmeyin,korkmayın. Hutbeler programı yanınızda.Diyanet ile yüzde yüz uyumlu, okuduğunuz zaman hiçbir problemyaşamayacağınız muhtelif konulardaki hutbeler elinizinaltında...Hutbeler programı ihvanlar.net sitemiz tarafındanhazırlanmıştır. Hızlı bir şekilde yaptığımız programgeliştirilecek, daha bir çok konu hakkında hutbelereklenecektir.Dualarınızı ve desteklerinizi esirgemeyiniz...Caught off guard in aplace you never thought possible, and you had to go Khutbah. Do notworry, do not be afraid. Sermons program with you.Religious hundred percent compatible with, you will not have anyproblems when you read sermons various issues at hand ...Ihvanlar.net program prepared by our sermons. Our program willbe developed quickly, a lot more will be added to sermons on thesubject.Esirgemeyiniz your prayers and your support ...
Mahmud Efendi Hazretleri 3.0 APK
EHLİ SÜNNET
Türkiye'nin Müslümanlar açısından en sancılızamanlarında yaptığı irşad faaliyetleri ve yetiştirdiği talebelerleİslamın, İlmin ve Ehli Sünnet Müslümanların yeniden canlanmasınavesile olan Mahmud Efendi Hazretlerini tanıyalım...Muslims in Turkey interms of its spiritual and moral activities and trained students ofthe most painful times of Islam, which is instrumental in therevival of knowledge and Sunni Muslims Mahmud Efendi BeatitudeGetting to know ...
İbretli Dini Hikayeler 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
Dini hikaye ve kıssalar programımızı sizleresunuyoruz. Geliştirmeye çalışacağımız programımızda şimdilik 50yaşanmış hikaye bulunuyor. Programımızı geliştirerek yüzlercesiniekleyeceğiz inşaAllah...We offer you our programfor religious stories and parables. We try to improve our programnow has 50 experienced story. Insha'Allah we will add hundreds ofimproving our program ...
Bina Kitabı 2.2 APK
EHLİ SÜNNET
Sarf İlminin ikinci basamağı BİNA KİTABIorjinal ve bilgisayar metniye sizlerle...İÇERİK:-Orjinal sayfalar-Bilgisayar yazısı-Ali Kara Hocaefendinin videolu Bina derslerine yönlendirmeUYARI: Bu çalışma sadece kitabı okuyanlar ve okumakta olanlarafayda sağlayacaktır. Kitabın hoca gözetiminde öğrenilmesi tavsiyeedilir.www.ihvanlar.net Hizmetidir... Devamı gelecektir..
İhvanlar.net Pro 1.3.5.247 APK
EHLİ SÜNNET
İsmailağa Cemaatinem mensub ihvanlarının hizmet verdiğiwww.ihvanlar.net Sitemiz bu uygulama ile İsmailağa Cemaatihaberlerini ve Ehli Sünnet müdafaasını android platformunataşıyor...Bildiğiniz gibi milyonlarca insanın kullandığı ve her angelişerek genişleyen bir platform var. Ve bu platformda maalesefbiz yokuz. Bu bizim ayıbımızdır, kusurumuzdur…Biz ihvanlar.net ekibi olarak bu açığı kapatmaya karar verdik veçok profesyonelce de olmasa bilgi aktaracak seviyede programgeliştirmeye başladık. Böylelikle Cemaatimizin üzerine düşen buvebali de kaldırmış olacağız…Program kusursuz çalışmaktadır. Online olduğu için yüklenmesiinternet hızı ile ile alakalıdır. Ancak bazen sitemize saldırılaryapılmakta ve erişim engellenmektedir. Böyle bir durumdayapacağımız çok da bir şey yoktur.VİDEO BÖLÜMÜVideo veya sohbet açarken telefonu geniş ekrana çevirmeniz videoyudaha iyi izleminizi sağlayacaktır.Sohbetler bölümünde "menu" tuşundan kategorilere ulaşabilir,Ehli sünnet hocalara ve konulara göre videolarılisteleyebilirsiniz.SİTEYE GİRİŞSiteye giriş kısmında son yazılara ve önemli kategorilereulaşabilirsiniz...Daha sonraki projelerimizden bazıları şöyle:- İnternete ihtiyaç duymadan çalışan EHLİ SÜNNET TEMEL AKAİDDERSLERİ- İnternetsiz çalışan MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ TANITMAPROGRAMI- İnternetsiz çalışan DELİLLERİ İLE TASAVVUF VE TARİKAT- İnternetsiz çalışan DUALAR- İnternetsiz çalışan Azəricə, English, Fransızca ve Arapçadillerinde EHLİ SÜNNET İTİKAT KONULARI- Online Cübbeli Hoca Sohbetleri, sohbetlere kolay erişim ve soneklenen sohbeti izleyebilme…- Online Ehli Sünnet Hocalardan sohbetler (sohbet.ihvanlar.net)Bunlarla birlikte daha bir çok projemiz var. Ama ilk etaptabunları gerçkeleştirmek istiyoruz…İsmailağaCemaatine ihvan those of my men be served with this applicationwww.ihvanlar.net our site İsmailağa Congregation news and Sunnidefense is carrying the android platform ...   As you know, millions of people use everymoment, and have developed an expanding platform. Andunfortunately, we are not on this platform. This is our our ayıbı,defection is our ...   Ihvanlar.net team as we have decided to closethis gap and also not very unprofessional programs began to developat the level of knowledge transfer. Thus, our parish will have alsoremoves the blame falling on it ...   The program is working perfectly. Onlineinternet with the speed to be loaded is associated with. Butsometimes denied access to our website and are made attacks. Insuch a case too there is nothing we can do.VIDEO SECTION   Video chat or dial while turning the phone on alarge screen lets you watch your video will be better.   Chat in the section "menu" button reach thecategory, according to the People of the Sunnah and issues videosteacher can list.SITE INTRODUCTION    In the introduction to the site can accessthe latest articles and important category ...Some of our subsequent projects as follows:- Internet without the need for employees Sunni Beliefs BASICCOURSES- The internets Mahmud Efendi employees NIBS PROMOTIONPROGRAM- The internets WITH EVIDENCE Sufism and employees- The internets working PRAYERS- The internets Azəricə employees, İngilizce, French and ArabicSunnah PEOPLE ISSUES- Online robes Hodja Chat, chat, chat easy access to and the lastone to watch ...- Online Ahl Sunnah of teacher chats (sohbet.ihvanlar.net)Along with these we have a lot more projects. But to fulfillthis want them in the first place ...
Zina Belası 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
En büyük haramlardan olduğu halde Çağın enkolay düşülen fiili olan ZİNA hakkında gençlerimizi venesillerimizi şuurlandırmak amacıyla yapılmış bir program... Ayetve hadisler ışığında bu fuhşiyyatın gerçek yüzünü görelim..Even though it isforbidden largest of the Age of the Fall in the easiest and theactual generation of our young ones about adultery şuurlandır beenmade to our program ... in the light of verses and hadiths Let'ssee the true face of this fuhşiyyat ..

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 9.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.