1.4 / April 14, 2014
(3.4/5) (10)

Description

The greatest Tic Tac Toe ever . . .
The designs were drawn by kids.
Experience the unique design.

App Information Tic Tac Toe

ALD Show More...

hebrew voice call 1.12 APK
ALD
אפליקציה זו מאפשרת לחייג באמצעות זיהוי קולישלאיש הקשר מתוך רשימת אנשי הקשר הטלפון.האפליקציה אידיאלית לשימוש במהלך נהיגה במינימום התעסקותטלפון.פיצ'רים :1. האפליקציה מציגה את רשימת אנשי הקשר באותיות גדולות מאד, כךשלאצריך להתעסק בקריאה וב-"פגיעה" באנשי הקשר שזיהינו.2. האפליקציה משתמשת במנוע זיהוי הקול של גוגל ומממשת אותו לזיהויקוליבעברית.3. באפליקציה אלגוריתמים מתקדמים יותר משאר המוצרים בשוק, כךשהזיהויכמעט תמיד וודאי.4. במידה ואין זיהוי, האפליקציה מאפשרת "ללמד" את האפליקציה אתהמיליםשאינה מצאה, כך שבפעם הבאה הזיהוי יהיה וודאי.5. האפליקציה מפעילה באופן אוטומטי את הדיבורית, כך שלא נדרשלדברישירות לפומית,6. במידה והאפליקציה מזהה קישור חוקי לדיבורית "שן כחולה", אזהיאמפעילה אותה אוטומטית לצורך זיהוי קולי פשוט יותר.7. האפליקציה מונעת כיבוי המסך או נעילת קוד במהלךעבודתהאפליקציה8. אפליקציה זו הינה מוצר חינמי לחלוטין וללא פרסומות, לכן מבקשלדרגאת התוכנה בציון גבוה, במידה ויש בעיות עם התוכנה או הערותנוספות,ניתן ליצור איתי קשר ב- [email protected]
Best Cocktails Bible - FREE 1.1 APK
ALD
1. Cocktail list with 2 smart search features:a. Search by drink nameb. Search by ingredient or a key word2. Shows the ingredients for each drink3. Shows in what glass to serve the drink4. Shows how to make the drink from the ingredients5. The drinks chosen for the application are the best ratedcocktails in the world (hundreds of cocktails).6. The cocktail making recipe is optimized for maximumpleasure7. Including non alcoholic drinks8. Including party drinks for lots of drinks from a singlerecipe.
אנה לב עיצוב ציפורניים 1.53 APK
ALD
אפליקציה זו היינה קטלוג דוגמאות לעיצובציפורניים של "אנה לב עיצובים"בעסק :בניית ציפורניים אקריל / ג'למילוי + לקתיקוןעיצוב לכלהתוספות : פרנץ קבוע, עיצוב תלת ממדי, צבעי מים, Photo Design, MarbleWater, אבנים, אקווריום ועודמניקור נשים / גבריםג'ל טבעיפרפין ידיים ורגלייםגבות ושפםשעווה בפניםצביעת גבותפדיקור נשים / גבריםפדיקור רפואיThis application Heinecatalog Nail Design examples of "Anna Heart Designs"Business:Acrylic nail / gelFill + polishRepairDesign BrideExtras: Franz fixed, three-dimensional design, watercolor, PhotoDesign, Water Marble, stones, aquarium and moreManicure Women / MenNatural GelParaffin Hands and FeetEyebrows and mustacheWax insideColoring eyebrowsPedicure Women / MenMedical Pedicure
איפה השמש 1.5 APK
ALD
אפליקציה זו מחשבת את מיקום השמש ביחס למיקוםהגיאוגרפי ולתאריך רצוי.האפליקציה משתמשת במפות גוגל ומציירת עליהן את מסלול השמש במהלךהיממה.האפליקציה עושה שימוש במצפן המובנה במכשיר הטלפון לצורך הזדהות נוחהומהירה על השטח.פיצ'רים נוספים :1. מעבר בין מפה חלקה לאורתופוטו2. הצגת מהלך השמש על גבי המפה בכל שעה3. חישוב זמני זריחה / שקיעה וזמני דמדומים בכל תאריך רצוי4. חישוב זוויות הגבהה של השמש5. האפליקציה אינה משתמשת ב-GPS אלא מחשבת את המיקום על פי רשתותסלולאריות בצורה מדויקת6. הצגת המיקום הנוכחי במלחיצת כפתור7. ביצוע Zoom In / Out באופן פשוט ואינטואיטיבי8. מניעת החשכת המסך תוך כדי עבודהאפליקציה זו הינה מוצר חינמי לחלוטין וללא פרסומות, לכן מבקש לדרג אתהתוכנה בציון גבוה, במידה ויש בעיות עם התוכנה או הערות נוספות, ניתןליצור איתי קשר ב- [email protected] applicationcalculates the position of the sun in relation to geographicallocation and date you want.The app uses Google Maps and draws them to track the sun throughoutthe day.The app uses the built-in compass on the phone for the purpose ofquick and easy identification of the area.Additional features:1 a smooth transition between the orthophoto map2 Presentation of a sun on the map at any time3 Calculate times of sunrise / sunset and twilight times everydesirable date4 Calculation of solar elevation angles5 The app does not use GPS but are rated according to the locationaccurately cellular networks6 Viewing the current location button stressful7 performing Zoom In / Out in a simple and intuitive8 Preventing darkening of the screen while you workThis application is completely free product with no commercials, soasking rate higher grade software, if any problems with thesoftware or comments, you can contact me [email protected]
Tic Tac Toe 1.4 APK
ALD
The greatest Tic Tac Toe ever . . .The designs were drawn by kids.Experience the unique design.
Plasti Wars -Paratroopers FREE 1.24 APK
ALD
Soot down threatening paratroopersandairplanes.Protect your base and collect supplies.Plan your force buildup and upgrade your defenses and your weapons.Plasticine charactersCool 3D graphicsCool sound effectsHours of funCheck us out …
מורשת קרב תל-חי 1.0 APK
ALD
אפליקציה זו מציגה את מורשת הקרב של קרבתל-חי.האפליקציה יוצרה בהשראתו של קורס "ייעוד וייחוד".אפליקציה זו הינה מוצר חינמי לחלוטין וללא פרסומות, לכן מבקש לדרג אתהתוכנה בציון גבוה, במידה ויש בעיות עם התוכנה או הערות נוספות, ניתןליצור איתי קשר ב- [email protected]
Shopping List - FREE 3.0 APK
ALD
1. Each item added to the list is saved inaninternal database2. Add items very fast (via database or manually)3. Marks items that were purchased4. Saves your purchase list, so you can always can come backtoit5. Very basic English – icons explain the main features6. The most advanced shopping list on the web

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.