1.4 / April 14, 2014
(3.4/5) (10)

Description

The greatest Tic Tac Toe ever . . .
The designs were drawn by kids.
Experience the unique design.

App Information Tic Tac Toe

ALD Show More...

hebrew voice call 1.12 APK
ALD
אפליקציה זו מאפשרת לחייג באמצעות זיהוי קולי שלאיש הקשר מתוך רשימת אנשי הקשר הטלפון.האפליקציה אידיאלית לשימוש במהלך נהיגה במינימום התעסקותטלפון.פיצ'רים :1. האפליקציה מציגה את רשימת אנשי הקשר באותיות גדולות מאד, כך שלאצריך להתעסק בקריאה וב-"פגיעה" באנשי הקשר שזיהינו.2. האפליקציה משתמשת במנוע זיהוי הקול של גוגל ומממשת אותו לזיהויקולי בעברית.3. באפליקציה אלגוריתמים מתקדמים יותר משאר המוצרים בשוק, כך שהזיהויכמעט תמיד וודאי.4. במידה ואין זיהוי, האפליקציה מאפשרת "ללמד" את האפליקציה את המיליםשאינה מצאה, כך שבפעם הבאה הזיהוי יהיה וודאי.5. האפליקציה מפעילה באופן אוטומטי את הדיבורית, כך שלא נדרש לדברישירות לפומית,6. במידה והאפליקציה מזהה קישור חוקי לדיבורית "שן כחולה", אז היאמפעילה אותה אוטומטית לצורך זיהוי קולי פשוט יותר.7. האפליקציה מונעת כיבוי המסך או נעילת קוד במהלך עבודתהאפליקציה8. אפליקציה זו הינה מוצר חינמי לחלוטין וללא פרסומות, לכן מבקש לדרגאת התוכנה בציון גבוה, במידה ויש בעיות עם התוכנה או הערות נוספות,ניתן ליצור איתי קשר ב- elijaelt@gmail.com
Shopping List - FREE 3.0 APK
ALD
1. Each item added to the list is saved in aninternal database2. Add items very fast (via database or manually)3. Marks items that were purchased4. Saves your purchase list, so you can always can come back toit5. Very basic English – icons explain the main features6. The most advanced shopping list on the web
Best Cocktails Bible - FREE 1.1 APK
ALD
1. Cocktail list with 2 smart search features:a. Search by drink nameb. Search by ingredient or a key word2. Shows the ingredients for each drink3. Shows in what glass to serve the drink4. Shows how to make the drink from the ingredients5. The drinks chosen for the application are the best ratedcocktails in the world (hundreds of cocktails).6. The cocktail making recipe is optimized for maximumpleasure7. Including non alcoholic drinks8. Including party drinks for lots of drinks from a singlerecipe.
אנה לב עיצוב ציפורניים 1.49 APK
ALD
אפליקציה זו היינה קטלוג דוגמאות לעיצובציפורניים של "אנה לב עיצובים"בעסק :בניית ציפורניים אקריל / ג'למילוי + לקתיקוןעיצוב לכלהתוספות : פרנץ קבוע, עיצוב תלת ממדי, צבעי מים, Photo Design, MarbleWater, אבנים, אקווריום ועודמניקור נשים / גבריםג'ל טבעיפרפין ידיים ורגלייםגבות ושפםשעווה בפניםצביעת גבותפדיקור נשים / גבריםפדיקור רפואיThis application Heinecatalog Nail Design examples of "Anna Heart Designs"Business:Acrylic nail / gelFill + polishRepairDesign BrideExtras: Franz fixed, three-dimensional design, watercolor, PhotoDesign, Water Marble, stones, aquarium and moreManicure Women / MenNatural GelParaffin Hands and FeetEyebrows and mustacheWax insideColoring eyebrowsPedicure Women / MenMedical Pedicure
מורשת קרב תל-חי 1.0 APK
ALD
אפליקציה זו מציגה את מורשת הקרב של קרבתל-חי.האפליקציה יוצרה בהשראתו של קורס "ייעוד וייחוד".אפליקציה זו הינה מוצר חינמי לחלוטין וללא פרסומות, לכן מבקש לדרג אתהתוכנה בציון גבוה, במידה ויש בעיות עם התוכנה או הערות נוספות, ניתןליצור איתי קשר ב- elijaelt@gmail.com
איפה השמש 1.4 APK
ALD
אפליקציה זו מחשבת את מיקום השמש ביחס למיקוםהגיאוגרפי ולתאריך רצוי.האפליקציה משתמשת במפות גוגל ומציירת עליהן את מסלול השמש במהלךהיממה.האפליקציה עושה שימוש במצפן המובנה במכשיר הטלפון לצורך הזדהות נוחהומהירה על השטח.פיצ'רים נוספים :1. מעבר בין מפה חלקה לאורתופוטו2. הצגת מהלך השמש על גבי המפה בכל שעה3. חישוב זמני זריחה / שקיעה וזמני דמדומים בכל תאריך רצוי4. חישוב זוויות הגבהה של השמש5. האפליקציה אינה משתמשת ב-GPS אלא מחשבת את המיקום על פי רשתותסלולאריות בצורה מדויקת6. הצגת המיקום הנוכחי במלחיצת כפתור7. ביצוע Zoom In / Out באופן פשוט ואינטואיטיבי8. מניעת החשכת המסך תוך כדי עבודהאפליקציה זו הינה מוצר חינמי לחלוטין וללא פרסומות, לכן מבקש לדרג אתהתוכנה בציון גבוה, במידה ויש בעיות עם התוכנה או הערות נוספות, ניתןליצור איתי קשר ב- elijaelt@gmail.comThis applicationcalculates the position of the sun in relation to geographicallocation and date you want.The app uses Google Maps and draws them to track the sun throughoutthe day.The app uses the built-in compass on the phone for the purpose ofquick and easy identification of the area.Additional features:1 a smooth transition between the orthophoto map2 Presentation of a sun on the map at any time3 Calculate times of sunrise / sunset and twilight times everydesirable date4 Calculation of solar elevation angles5 The app does not use GPS but are rated according to the locationaccurately cellular networks6 Viewing the current location button stressful7 performing Zoom In / Out in a simple and intuitive8 Preventing darkening of the screen while you workThis application is completely free product with no commercials, soasking rate higher grade software, if any problems with thesoftware or comments, you can contact me at elijaelt@gmail.com
Tic Tac Toe 1.4 APK
ALD
The greatest Tic Tac Toe ever . . .The designs were drawn by kids.Experience the unique design.
Plasti Wars -Paratroopers FREE 1.24 APK
ALD
Soot down threatening paratroopersandairplanes.Protect your base and collect supplies.Plan your force buildup and upgrade your defenses and your weapons.Plasticine charactersCool 3D graphicsCool sound effectsHours of funCheck us out …

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.54 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/