1.0 / November 23, 2016
(4.0/5) (4)

Description

Tom Ca Bau Cua Tet 2017
Game Bầu Cua hay còn gọi với rất nhiều tên khác như Bầu cua,gamebầu tôm cua cá, chơi game bầu cua, Tôm cua cá hay Tôm bầu cua,bầucua tôm cá, bầu cua cá cọp,... dù là tên gì thì đây cũng là mộttròchơi mang rất vui, phổ biến ở Việt Nam. Người Việt Nam thườngchơitrò này vào các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên Đán.
Đây là trò chơi mang tính chất khá may rủi, nhưng thật ra rấthấpdẫn và lôi cuốn người chơi.
Tết 2017 sắp đến, xuân sắp về mời các bạn tải game Bầu cua tôm cávềchơi và chia sẻ cho mọi người cùng tham gia.
Phiên bản này chơi offline.
Phiên bản tiếp theo sẽ nâng cấp:
"1. Âm thanh cho game.\n" +
"2. Tiền cho mỗi lần chọn chơi.\n" +
"3. Hiển thị tổng chi/thu cho mỗi lần chơi.\n" +
"4. Hiệu ứng khi chọn trúng 3 con.\n" +
"5. Chức năng nạp tiền bằng thẻ cào.\n" +
"6. Và một số tính năng mới,..."
HƯỚNG DẪN CHƠI:
"B1: Bạn chọn 1 trong 6 con: Bầu, Cua, Tôm, Cá, Gà, Nai.\n" +
"B2: Ấn nút 'V'(OK) để xem kết quả.\n" +
"B3: Ấn nút '>'(Play) để chơi lại.\n" +
"Chúc Bạn chơi may mắn.\n" +
"Ấn nút 'C'(Back) để trở về màn hình chính.\n" +
"Ấn nút 'In'(Infor) để xem phiên bản cập nhật mới và tắtâmthanh."
Tom Ca Bau Cua2017Tet
Game Election aka Crab with many other names such as Baucrab,shrimp and crab fishing game gourd, gourd gaming crab, shrimporcrab fish prawn crab elected, elected shrimp crab fishing,crabfishing elected tiger ... even the name I mean, this is a veryfungame played, popular in Vietnam. Vietnam who often play thisgameon the festivals, especially the Lunar New Year.
This is a game of chance rather anonymous, but actuallyveryattractive and charismatic players.
2017 New Year is coming, spring is about to invite you todownloadthe game Election fish shrimp crab and share game foreveryone toparticipate.
This version played offline.
The next version will be upgraded:
                        "1.Thesound for the game. \ N" +
                        "2.Cashfor each time you choose to play. \ N" +
                        "3.Showthe total cost / revenue per play. \ N" +
                        "4.Effect3 when selecting the winner. \ N" +
                        "5.Functionscratch card deposits. \ N" +
                        "6.Anda number of new features, ..."
GUIDE PLAY:
                        "B1:Youselect 1 in 6 children: Election, crab, shrimp, fish, chicken,Nai.\ N" +
                        "Step2:Press 'V' (OK) to view the results. \ N" +
                        "B3:Press'>' (Play) to play again. \ N" +
                        "Iwishyou good luck playing. \ N" +
                        "Press'C'(Back) to return to the home screen. \ N" +
                        "Press'Print'(Infor) to see the new and updated version of the soundturnedoff."

App Information Tom Ca Bau Cua Tet 2017

 • App Name
  Tom Ca Bau Cua Tet 2017
 • Package Name
  kiemnv.kiemnvpro.tomca
 • Updated
  November 23, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Nguyen Van Kiem
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Casino
 • Developer
 • Google Play Link

Nguyen Van Kiem Show More...

Tom Ca Bau Cua Tet 2017 1.0 APK
Tom Ca Bau Cua Tet 2017Game Bầu Cua hay còn gọi với rất nhiều tên khác như Bầu cua,gamebầu tôm cua cá, chơi game bầu cua, Tôm cua cá hay Tôm bầu cua,bầucua tôm cá, bầu cua cá cọp,... dù là tên gì thì đây cũng là mộttròchơi mang rất vui, phổ biến ở Việt Nam. Người Việt Nam thườngchơitrò này vào các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên Đán.Đây là trò chơi mang tính chất khá may rủi, nhưng thật ra rấthấpdẫn và lôi cuốn người chơi.Tết 2017 sắp đến, xuân sắp về mời các bạn tải game Bầu cua tôm cávềchơi và chia sẻ cho mọi người cùng tham gia.Phiên bản này chơi offline.Phiên bản tiếp theo sẽ nâng cấp:"1. Âm thanh cho game.\n" +"2. Tiền cho mỗi lần chọn chơi.\n" +"3. Hiển thị tổng chi/thu cho mỗi lần chơi.\n" +"4. Hiệu ứng khi chọn trúng 3 con.\n" +"5. Chức năng nạp tiền bằng thẻ cào.\n" +"6. Và một số tính năng mới,..."HƯỚNG DẪN CHƠI:"B1: Bạn chọn 1 trong 6 con: Bầu, Cua, Tôm, Cá, Gà, Nai.\n" +"B2: Ấn nút 'V'(OK) để xem kết quả.\n" +"B3: Ấn nút '>'(Play) để chơi lại.\n" +"Chúc Bạn chơi may mắn.\n" +"Ấn nút 'C'(Back) để trở về màn hình chính.\n" +"Ấn nút 'In'(Infor) để xem phiên bản cập nhật mới và tắtâmthanh."Tom Ca Bau Cua2017TetGame Election aka Crab with many other names such as Baucrab,shrimp and crab fishing game gourd, gourd gaming crab, shrimporcrab fish prawn crab elected, elected shrimp crab fishing,crabfishing elected tiger ... even the name I mean, this is a veryfungame played, popular in Vietnam. Vietnam who often play thisgameon the festivals, especially the Lunar New Year.This is a game of chance rather anonymous, but actuallyveryattractive and charismatic players.2017 New Year is coming, spring is about to invite you todownloadthe game Election fish shrimp crab and share game foreveryone toparticipate.This version played offline.The next version will be upgraded:                        "1.Thesound for the game. \ N" +                        "2.Cashfor each time you choose to play. \ N" +                        "3.Showthe total cost / revenue per play. \ N" +                        "4.Effect3 when selecting the winner. \ N" +                        "5.Functionscratch card deposits. \ N" +                        "6.Anda number of new features, ..."GUIDE PLAY:                        "B1:Youselect 1 in 6 children: Election, crab, shrimp, fish, chicken,Nai.\ N" +                        "Step2:Press 'V' (OK) to view the results. \ N" +                        "B3:Press'>' (Play) to play again. \ N" +                        "Iwishyou good luck playing. \ N" +                        "Press'C'(Back) to return to the home screen. \ N" +                        "Press'Print'(Infor) to see the new and updated version of the soundturnedoff."
Calculator New 1.6 APK
Applications used to calculate commonlyusedmathematical operations.Suitable for primary level, business people, sales totheconvergence calculation, ..Applications usedtocalculate mathematical operations Commonly Used.Suitable for primary level, business people, sales totheconvergence calculation ..
Dien Toan Chon So May Man 3.0 APK
Dien Toan Chon So May Man.Ứng dụng giúp Bạn Chọn 6 cặp số may mắn dựa vào Tên và NgàyThángNăm Sinh của Bạn. Vì vậy bạn cần nhập đúng thông tin.Xổ số điện toán hay xổ số kiểu Mỹ đã có ở Việt Nam. Ai cũngmuốndành chiến tháng về mình. Điện Toán Chọn Số May Mắn sẽ thư vấnchobạn có được 6 cặp số. Hay nói cách khác là hình thức xổ sốlottoonline.Chỉ cần nhập vào Tên, Ngày/Tháng/Năm sinh của Bạn. Là đã có 6 consốmay mắn.Hãy tải Dien Toan Chon So May Man ngay hôm nay.Chúc Bạn may mắn với xổ số điện toán tại Việt Nam.Ah Trúng Số Điện Toán Rồi.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.1 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.95 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!