1.2 / August 26, 2014
(3.8/5) (743)

Description

Touch Carrom brings favorite carrom board game to the Androiddevices. Touch based game controls give the players very realisticgame play. The passion and skills transfer very well to the Androidexperience.

Carrom is a board game played on a smooth wooden square boardwith pockets at each corner. The goal is to collect your color ofthe carrom-men (wooden coin like pieces) by pocketing them with aStriker hit. One carrom-man equals one point, queen (redcarrom-man) equals three points. Queen's three points are countedonly if that player also wins the board. A match is won from bestof three games. A game is won by getting twenty five points or bestof eight boards, whichever comes first.

Highlights
- Engaging Game Play
- Intuitive Touch Controls
- Single and Multiplayer Mode
- Play Quick Board or Full Match
- Beautiful Graphics
- Realistic Game Sounds
- Precise Game Physics
- Natural Equipment Simulation
- Resume Games

App Information Touch Carrom

 • App Name
  Touch Carrom
 • Package Name
  com.zentity.touchcarrom
 • Updated
  August 26, 2014
 • File Size
  28M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  ZENTITY a.s.
 • Installs
  50,000 - 100,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Touch Carrom Version History

Select Touch Carrom Version :
 • 1.2 (4) - Latest Version
 • Touch Carrom 1.2 APK File

  Publish Date: 2015 /9/10
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 28.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 2ed2b29ecebbd89e0af2fbf850b820bd6bc9ec0b
  APK Signature: 15a77f9aeba036c1d28ee8543b3375e66bfb8429

ZENTITY a.s. Show More...

Prší Free 1.1.110 APK
ZENTITY a.s.
Klasická česká karetní hra je konečně navašich Androidech a zdarma! Více informací na http://prsi.zentity.comPevně věříme, že vám nové vydání hry Prší zpříjemní volnéchvilky.Co všechno hra nabízí?★ Nádherná kreslená grafika, která skvěle vykresluje hospodskouatmosféru.★ 32 licencovaných dvouhlavých karet od společnostiBonaparte★ Vezměte kartu a prstem ji vyneste. Prší obsahuje propracovanédrag & drop ovládání. Budete tak mít pocit, že kartu skutečnědržíte.★ Máte po ruce kamaráda? Vyzvěte ho na duel a oberte ho oposlední korunu! Díky hře dvou hráčů na jednom telefonu má zábavadalší rozměr navíc.★ Klasická česká hudba a rozmanité zvukové efekty. To všepřispívá ke skvělé atmosféře Prší.★ Prší obsahuje kromě české lokalizace také kompletní českýdabing. Protihráč vám tak zahlásí známé hlášky, jako "Bereš dvě!"nebo "Stojíš!"★ Hra by nebyla hrou, kdyby nenabízela nějakou výzvu. Každý hráčPrší má svoje peněžní konto, na které mu jsou přičítány peníze zavýhry nebo odečítány v případě prohry. Dokážete vyhrát tisíce, nebozůstanete na nule?★ Porovnejte svoje rekordy na internetu a staňte se nejlepšímhráčem Prší. Nejvyšší dosažené stavy vašich kont můžete přímo zmenu hry odeslat na online server.Traditional Czech cardgame is finally on your Android and FREE! More information http://prsi.zentity.comWe firmly believe that you play a new edition of raining willmake free time.What game has to offer?★ Beautiful cartoon graphics that perfectly renders the pubatmosphere.★ 32 licensed dvouhlavých cards from Bonaparte★ Take the card and finger her plot. Raining includes advanceddrag & drop operation. This will give you the feeling that youhold the card really.★ You have a handy friend? Challenges him to a duel Obere himthe last crown! With a two-player game on one phone to anotherdimension of fun addition.★ Classic Czech music and various sound effects. It all adds tothe great atmosphere raining.★ raining Czech localization also contains a complete Czechdubbing. Reports an opponent you so familiar messages such as "Youtake two!" or "You're in!"★ The game would not be a game if they did not offer anychallenge. Each player has its raining cash account, which areattributed to him for winning money or subtracted in case you lose.Can you win thousands, or remain at zero?★ Compare your records on the Internet and become the bestplayer raining. Highest attained the status of your account, youcan directly from the game menu to send to the online server.
Kaktus 1.2.2 APK
ZENTITY a.s.
S Kaktusovou aplikací můžeš ovládat svůj účetjednoduše a na tři kliky.Co v aplikaci najdeš a jak ti může pomoct?Přehled služeb – v přehledu najdeš aktuální stav svého kreditu astav čerpání jednorázových i samoobnovujících balíčků (Minut, SMS aDat). Uvidíš přesně, kolik ti ještě zbývá jednotek a kdy sipřípadně dobít kredit nebo aktivovat nový balíček. Usamoobnovujících balíčků můžeš vypnout i zapnout samoobnovení izobrazit čerpání jednotek. Namixuješ si balíčky Minut, SMS a Dattak, aby ti Kaktus padnul jako ulitý.- Dobiješ si kredit – on-line dobití kreditu, se kterým tineunikne žádná naše facebooková dobíjecí akce, kdy přidáváme kreditnavíc za dobití.- Cestuješ? S aplikací si nastavíš, jak chceš čerpat data vroamingu. Navíc i v roamingu máš data, která aplikace používá,zadarmo.- Převést kredit – jednoduše převedeš kredit na jiné Kaktusčíslo. Například, dlužíš kamarádovi za kafe? Prostě mu pošleš padez kreditu.Víc o aplikaci a o Kaktusu najdeš na www.mujkaktus.czWith cactus applicationsyou can manage your account and simply three clicks.What you will find in the application and how you can help?Services Overview - Overview Check the current status of theircredit status and utilization of single and samoobnovujícíchpackages (Minutes, SMS and data). You'll see exactly how many unitsyou have left and when you eventually add credit or activate a newpackage. U samoobnovujících packages can also turn off the switchon self-renew and display pumping units. Namixuješ the packagesMinutes, SMS and data so that they Cactus fell like a glove.- Dobiješ credit - on-line credit recharge, with whom I miss arechargeable our facebook event when adding extra credit forrecharging.- Do you travel? S applications, you set your how you want todraw data roaming. Moreover, even in roaming data you have thatapplication uses free.- Convert credit - simply převedeš credit to another Cactusnumber. For example, you owe a friend for coffee? Just you send himfalling off the credit.More about the application and cactus to findwww.mujkaktus.cz
Crazy 8's free 1.1.110 APK
ZENTITY a.s.
Crazy Eights is popular card game. Crazy Eights is played with thestandard 52-card deck.The game requires a minimum of 2 players. Each player isinitially dealt seven cards face down.The goal of the game is to be the first to play all the cards inyour hand. Players take in turn in a clockwise order. At each turn,a player either plays a card, or takes a card from the deck andthen plays the card.
EZK IZIP 1.6 APK
ZENTITY a.s.
IZIP has prepared application "Mobilní elektronické zdravotníknížky" (EZK) in cooperation with VZP ČR. The application works ontelephone with Android. The application is targeted at clients ofVZP ČR, who can have access to all of their health information ontheir phone.Setup of your Mobile EZK is easy. After downloading andinstallation of the application, you can configure the applicationsecurity with few easy steps. If you already have arranged EZK,please enter your identification number and password to the loginform. Immediately you will receive access to the most importantinformation in your EZK.In case, you still do not have your EZK and you are a client ofVZP ČR, you can register online at https://reg.izip.cz/.The registration of use of EZK is free of charge for you.The application is very easy to use and intuitive. Through thisapplication you will easily get information about your healthexaminations, prescriptions, health insurance status, and muchmore.EZK application offers:• Records - overview and detailed information about healthexaminations• Health - a basic overview of your health (allergies,vaccinations, etc.)• Medications - list of all drugs and products including theirdescription• Doctors - List of medical workers who entered into your EZK• Insurance status - the current state of your health insurance,including any non-payments or penalties• Billing - A complete overview of paid health care from yourhealth insuranceThe application allows you to work with multiple accountssimultaneously. This means you can easily monitor your children'smedical records all in one place on your phone.
Czech money 1.1 APK
ZENTITY a.s.
Czech National Bank's official app informsusers about all valid Czech banknotes and coins and the protectiveelements they contain. Using cutting-edge technology such as touchscreen and accelerometer control, the application realisticallyshows the behaviour of the individual protective elements ofbanknotes. In addition to detailed pictures, it containsdescriptions of all valid versions of Czech banknotes and coins.The Czech Money app offers:- detailed pictures of all valid versions of Czech banknotes andcoins- interactive demonstrations and descriptions of protectiveelements using touch screen andaccelerometer control- backlighting of banknotes- pictures of banknotes under UV light- the app is available in Czech and English
Touch Carrom 1.2 APK
ZENTITY a.s.
Touch Carrom brings favorite carrom board game to the Androiddevices. Touch based game controls give the players very realisticgame play. The passion and skills transfer very well to the Androidexperience.Carrom is a board game played on a smooth wooden square boardwith pockets at each corner. The goal is to collect your color ofthe carrom-men (wooden coin like pieces) by pocketing them with aStriker hit. One carrom-man equals one point, queen (redcarrom-man) equals three points. Queen's three points are countedonly if that player also wins the board. A match is won from bestof three games. A game is won by getting twenty five points or bestof eight boards, whichever comes first.Highlights- Engaging Game Play- Intuitive Touch Controls- Single and Multiplayer Mode- Play Quick Board or Full Match- Beautiful Graphics- Realistic Game Sounds- Precise Game Physics- Natural Equipment Simulation- Resume Games
Faraón Free 1.0 1.1.110 APK
ZENTITY a.s.
* Pekná grafika *Na kartovú hru nevídane prepracovaná grafika, ktorá skveledokresľuje atmosféru faraóna, a to vrátane originálnej sadydvojhlavých kariet.* Skvelé ovládanie *Vezmite kartu a prstom ju vyneste. Faraón obsahuje prepracovanédrag & drop ovládanie. Budete tak mať pocit, že kartu skutočnedržíte.* Bohatý zvukový doprovod *Klasická česká hudba a rozmanité zvukové efekty. To všetkoprispieva k skvelej atmosfére faraóna.* Slovenský dabing *Faraón obsahuje kompletný slovenský dabing. Protihráč vám takzahlási známe hlášky, ako "Berieš tri!" alebo "Stojíš!"* Peňažné konto *Hra by nebola hrou, keby neponúkala nejakú výzvu. Každý hráčfaraóna má svoje peňažné konto, na ktoré mu sú pripočítané peniazeza výhry alebo odpočítané v prípade prehry. Dokážete vyhrať tisíce,alebo zostanete na nule?* Online rebríčky *Porovnajte svoje rekordy na internete a staňte sa najlepším hráčomfaraóna. Najvyššie dosiahnuté stavy Vašich kont môžete priamo zmenu hry odoslať na online server.* Národný lokalizácia *Súčasná verzia faraóna je preložená do troch svetových jazykov.Okrem slovenského jazyka si tak hru vychutnáte aj v češtine aangličtine.* Nice graphics *Card game on the unprecedented sophisticated graphics thatperfectly illustrates the atmosphere of Pharaoh, including theoriginal two-headed set of cards.* Fine control *Take the card and finger her plot. Pharaoh contains sophisticateddrag & drop operation. So you may feel that card reallyhold.* Rich audio *Czech classical music and various sound effects. It all adds up toa great atmosphere Pharaoh.* Slovak dubbing *Pharaoh contains a complete Slovak dubbing. Opponent so youmessages will report known as "You take three!" or "Stop!"* Cash account *The game would not play if it did not offer any calls. Each playerhas their pharaoh cash account for which they are added money forwinning or deducted in case of overheating. You can win thousandsor remains at zero?* Online rankings *Compare your records on the internet and become the best player ofPharaoh. Achieved the status of your accounts, you can directlyfrom the game menu to send the online server.* National localization *The current version of the pharaoh is translated into threelanguages. In addition to the Slovak language so you enjoy the gameeven in Czech and English.
Prší 1.1.103 APK
ZENTITY a.s.
Klasická česká karetní hra je konečně navašich Androidech! Více informací na http://prsi.zentity.comPevně věříme, že vám nové vydání hry Prší zpříjemní volnéchvilky.Co všechno hra nabízí?★ Nádherná kreslená grafika, která skvěle vykresluje hospodskouatmosféru.★ 32 licencovaných dvouhlavých karet od společnostiBonaparte★ Vezměte kartu a prstem ji vyneste. Prší obsahuje propracovanédrag & drop ovládání. Budete tak mít pocit, že kartu skutečnědržíte.★ Máte po ruce kamaráda? Vyzvěte ho na duel a oberte ho oposlední korunu! Díky hře dvou hráčů na jednom telefonu má zábavadalší rozměr navíc.★ Klasická česká hudba a rozmanité zvukové efekty. To všepřispívá ke skvělé atmosféře Prší.★ Prší obsahuje kromě české lokalizace také kompletní českýdabing. Protihráč vám tak zahlásí známé hlášky, jako "Bereš dvě!"nebo "Stojíš!"★ Hra by nebyla hrou, kdyby nenabízela nějakou výzvu. Každý hráčPrší má svoje peněžní konto, na které mu jsou přičítány peníze zavýhry nebo odečítány v případě prohry. Dokážete vyhrát tisíce, nebozůstanete na nule?★ Porovnejte svoje rekordy na internetu a staňte se nejlepšímhráčem Prší. Nejvyšší dosažené stavy vašich kont můžete přímo zmenu hry odeslat na online server.Classic Czech card gameis finally on your Android! More information http://prsi.zentity.comWe firmly believe that a new edition of the game will enjoy freetime raining.What game has to offer?★ Beautiful cartoon graphics that perfectly renders the pubatmosphere.★ 32 licensed dvouhlavých cards from Bonaparte★ Take the card and finger her plot. Raining includessophisticated drag & drop operation. This will give you thefeeling that the card really quite.★ You have a handy friend? Vyzvěte him to a duel Obere him thelast crown! Thanks to the game of two players on one phone toanother dimension of fun addition.★ Classic Czech music and various sound effects. It all adds tothe great atmosphere raining.★ raining contains, besides the Czech localization also completeCzech dubbing. Reports an opponent you so familiar messages like"You take two!" or "You're standing!"★ The game would not be a game if they did not offer anychallenge. Each player has its raining cash account, which areattributed to him for winning money or deducted in case of failure.Can you win thousands, or stay at zero?★ Compare your records on the Internet and become the bestplayer raining. Highest attained the status of your contactsdirectly from your game menu to send to the online server.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.54 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/