1.5 / October 15, 2016
(4.9/5) (13)

Description

The Funniest Running Game Around
Are you the fastest runner in the clan? Running fast is not assimple as it sounds when you have to escape blades, dodge lightningand jump over bear traps. Escape obstacles and sabotage your fellowrunners’ progress as you strive to be the first furry creature atthe finish line. The race is on!
All the cutest, furriest creatures of the

App Information Turtle run 2D Free

 • App Name
  Turtle run 2D Free
 • Package Name
  com.hkmedia.turtlerun2dfree
 • Updated
  October 15, 2016
 • File Size
  26M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.5
 • Developer
  gitizen
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email [email protected] Privacy Policy
  Trần Văn Huỳnh Địa Chỉ: Cẩm Văn - Cẩm Giàng - Hải Dương Email: [email protected] SĐT: 01649648499
 • Google Play Link

gitizen Show More...

Rool the ball 1.4 APK
gitizen
Rool the ball is game action 2D.You can control ball on wall, don't ball fail. You can get gem onthe wall.I hope you can go far on the wall.
5 Bước để nói tiếng anh 1.7 APK
gitizen
Giống như bao người việt nam khác, tôi đãtừng canh cánh trong lòng ước mơ ngoại ngữ, đã vật lộnvới nó trong nhiều năm.Tôi không nhớ nổi mình đã từng học ở bao nhiêu trung tâmtiếng anh, bao lớp cơ bản hay nâng cao, đắt tiền hay bìnhdân. Việc đến các trung tâm tiếng anh đã trở thành thóiquen đến mực đôi khi tôi quên mất mình tới đó để làmgì!Trong đầu bạn có hàng loạt những câu hỏi làm sao có thểtự học tiếng anh, học tiếng anh giao tiếp như thế nào, điđến các trung tâm hay học tiếng anh Online, mấu chốt vấn đềlà ở phương pháp hay nói cách khác là cách học tiếnganh.Ứng dụng 5 bước để nói tiếng anh làm một ứng dụng hoàntoàn mới so với những ứng dụng trước đó. Vì sao?Thứ nhất, Về phương pháp học được xây dựng dựa trên cuốnsách 5 bước nói một ngoại ngữ của thầy Phạm QuangHưng(tác giả cuốn sách và cũng là cố vấn xây dựng ứngdụng). Ví dụ: bạn ra đường gặp một người lạ, một thờigian ai đó hỏi bạn, bạn có nhớ gương mặt hay tên của anh takhông. Nhưng nếu với người ấy bạn gặp đi gặp lại vài lần,trong những hoàn cảnh khác nhau thì thế nào nhỉ. Không cầnép phải nhớ, bộ lão bạn sẽ tự nhớ về người đấy.Thứ hai, Khi chúng ta học tiếng anh, nguyên nhân dẫn đếnchúng ta bỏ cuộc đó là thiếu một lộ trình cụ thể. Ứngdụng 5 bước để nói tiếng anh sẽ khắc phục cho bạn điểmnày. Ví dụ: để học từ vựng, các bạn ứng dụng sẽ chỉcho bạn 2 lộ trình cụ thể là làm chủ 1000 từ và làm chủ3000 từ. v.v..Thú 3, Bộ 7 ngày kết bạn với âm thanh (giáo trình trung tâmanh ngữ gitizen) được chuyển thể lên ứng dụng. Nó sẽ hỗtrợ bạn rất nhiều trong việc nghe, và nói phản xạ tốtnhất khi gặp người bản xứ.Vietnam like everyoneelse, I had nagging inside the dream language, have struggled withit for years.I do not remember I ever learned in many English centers, how basicor advanced class, expensive or affordable. The center of Englishto become a habit to ink sometimes I forgot to go there todo!In the beginning you have a series of questions on how can learnEnglish, learn English to communicate how, go to the mall or onlineEnglish learning, the key problem is in the method, or otherwise isa way to learn English.Application 5 Steps to speak English as a completely newapplication compared to the previous application. Why?First, learning methodology is based on the book 5 Steps speak aforeign language teacher Pham Quang Hung (author of the book andalso mentors build applications). For example, you meet a strangeron the road, one time someone asks you, do you remember his face orhis name not. But if the person you encounter again and againseveral times, in different circumstances, then how do you say.Needless pressed to remember, you will remember veterans aboutit.Second, when we learn English, cause us to give up that lack aspecific route. Application 5 Steps to speak English will fix thisfor you. For example, to learn vocabulary, your application willshow you two specific schedule was employed since 1000 and employedsince 3000. etc ..Interesting 3, the Ministry of 7 days befriended audio (Englishcurriculum gitizen center) is adapted to the application. It willhelp you a lot to hear, and say the best reflection to meet thenatives.
Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy 1.5 APK
gitizen
Những phương pháp hiệu quả giúp bạn đạtđược bất kì điều gì bạn muốn.Ứng dụng là CÔNG CỤ THỰC HÀNH nhanh chóng và hiệu quả nhất hệthống tư duy giúp những người xuất chúng nhất thế giới tạo nên sựthành công, giàu có và thịnh vượng của họ.Công cụ thực hành được chia sẻ trong ứng dụng này được xây dựngtrên nền tảng phương pháp THÔI MIÊN, TỰ ÁM THỊ rất ĐƠN GIẢN. Đượchướng dẫn chi tiết giúp bạn mau chóng lĩnh hội được những kiến thứcmà để nhiên bạn phải tốn hàng trăm giờ để đọc những quyển sách dàidòng, phức tạp, những bài tập thiếu tính thực tế.Bạn được trang bị đầy đủ hệ thống Tư Duy Thành Công mà chỉ cần bỏra 5 phút mỗi ngày trong chưa đầy một tháng thực hành.Bạn có thể đọc, cài đặt hệ thống Tư Duy Thành Công mọi lúc, mọi nơithông qua một chiếu smart phone.Ngoài việc sử dụng bộ thẻ cho riêng mình bạn có thể sử dụng ứngdungj này để luyện tập với bạn bè, đội nhóm. Dùng ứng dụng đểhướng dẫn nhân viên của mình. Đặc biệt, bạn có thể dùng ứng dụngnày như một kim chỉ nam hướng dẫn và dạy bảo con cái.Ứng dụng sẽ giúp bạn:Xác định Mục Tiêu Rõ Ràng.Phương pháp xây dựng nhóm Trí Tuệ Ưu Tú.Xây dựng hệ thống niềm tin của những người thành công.Cách thức thực hành thiền định.Xây dựng những thói quen tốt.Phương pháp tạo thiện cảm, sức hút cá nhân.Công thức kiểm soát và làm chủ bản thân trong bất kì hoàn cảnh khókhăn nào.Tư duy của nhà lãnh đạo.Phương pháp quản lý hiệu quả.Cùng hàng loạt những tư duy thành công, xuất chúng khác.Mong sự góp ý của mọi ngườiThe effective method tohelp you achieve whatever you want.Application is quick practical tools and effective systems ofthought helps the world's most eminent people create success,wealth and prosperity of the them.Tools practices shared in this application is built on thefoundation of hypnosis, auto-suggestion is simple. Get detailedinstructions to help you quickly comprehend the knowledge that tofuel you waste hundreds of hours to read lengthy books, complexity,the lack of realistic exercises.You are fully equipped system Success Thinking that just spend 5minutes a day in less than a month of practice.You can read, install system Thinking Success anytime, anywhere viaa smart phone projectors.In addition to using your own set of cards you can use this app totrain dungj with friends, team. Use the app to guide its employees.In particular, you can use this app as a compass to guide and teachthe children.The app will help you:Define clear goals.Construction method Distinguished Intelligence group.Construction belief system of those who succeed.How to practice meditation.Develop good habits.The method creates sympathy, personal charisma.Formula control and to maintain themselves in any difficultsituation yet.Thinking of leaders.Efficient management methods.The same series of successful thinking, other prominent.Looking forward to the comments of people
Câu Chuyện Cuộc Sống 1.0 APK
gitizen
Câu Chuyện Cuộc Sống tập hợp nhữngcâuchuyện làm rung động lòng người. Bạn sẽ tìm thấy được những giátrịlớn lao thông qua những câu chuyện rất giản dị, đời thường giúpbạnấm lòng và tìm lại sự thăng bằng trong cuộc sống.Những câu chuyện này như một món quà tặng của tâm hồn, nó tiếpthêmcho bạn niềm tin, lòng dũng cảm để vượt qua những khó khăntrongcuộc sống.Chúng tôi đã tuyển chọn và biên tập cô đọng với tất cả những gìtinhtúy và ý nghĩa nhất, những câu chuyện hay, xúc động được nhiềungườiyêu thích và đưa vào ứng dụng Hạt Giống Tâm Hồn. Chắc chắnbạn sẽ cónhững giây phút thú vị với ứng dụng này.Story of Lifegathersstories make good vibes. You will find great values​​through thestories very simple, everyday help you warm and findbalance inyour life.These stories are like a gift from the heart, it invigoratesyoutrust, courage to overcome difficulties in life.We have selected and condensed with all the cream and themostmeaningful, the story or, emotion is much loved and taken intoSoulSeed application. Surely you will have moments of fun withthisapp.
Plan escape 1.5 APK
gitizen
Plan Escape is game action 2D.Your mission is dodge barries and monster.I hope you can play 20 point.
Dodge Plane 2d 1.1 APK
gitizen
Dodge Plane is game 2dYou control your bird and dodge glane and clound
Turtle run 1.1 APK
gitizen
The Funniest Running Game AroundAre you the fastest runner in the clan? Running fast is notassimple as it sounds when you have to escape blades, dodgelightningand jump over bear traps. Escape obstacles and sabotageyour fellowrunners’ progress as you strive to be the first furrycreature atthe finish line. The race is on!All the cutest, furriest creatures of the
Turtle run 2D Free 1.5 APK
gitizen
The Funniest Running Game AroundAre you the fastest runner in the clan? Running fast is not assimple as it sounds when you have to escape blades, dodge lightningand jump over bear traps. Escape obstacles and sabotage your fellowrunners’ progress as you strive to be the first furry creature atthe finish line. The race is on!All the cutest, furriest creatures of the

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.