3.0.4.0 / June 16, 2016
(4.4/5) (441)

Description

Game có công nghệ đồ họa 3D rất nặng máy,dữliệu vô cùng lớn, nên người chơi hãy bảo đảm bộ nhớ trong củađiệnthoại còn ít nhất 500MB nhé!

Game 3D hành động 2 thao tác [Tuyệt Thế Võ Thần] chính thứcramắt trên Google Play! Đồ họa 3D sống động, tái hiện các trậnchiếnkinh điển Tam Quốc một cách chân thật nhất, cùng với hàng ngàndanhtướng tuyệt đỉnh, hàng vạn kỳ binh dị bảo thi triển những kỹnăngđẹp mắt nhất.

Hệ thống Pk hoàn toàn mới lạ mang lại cho người chơi trảinghiệmgame vô cùng thú vị và hấp dẫn. Các vị chúa công có thể thôngquatăng cấp nhân vật, tinh luyện trang bị, gia nhập quân đoàn đểtrởthành Võ thần xưng bá một phương. Thiết kỵ chiến sa trường,Nhiệthuyết tạo Tam Quốc, Xưng bá quần hùng, quyết chiến thiênhạ!

==Đặc Sắc Game==
※Vô Song Hành Động – Đỉnh Cao Cảm Ứng

Cuộc cách mạng trong cảm ứng bằng ngón tay khi chơi game, mauđếntrải nghiệm chiến đấu tuyệt vời nhất, chỉ đâu đánh đó, vô songsátđịch nhấtkỵ đương thiên

※Vô Song Anh Hùng – Danh Tướng Tam Quốc

Nguồn Võ tướng phong phú, hàng trăm ngàn danh tướng Tam Quốccátính, lối chơi đề cao tinh thần đồng đội, tổ hợp tam tướng biếnhóađa dạng!

※Vô Song Đấu Trường – Điền Phong Đối Quyết

Chiến đấu solo 1v1, chiến đấu tổ đội 3v3, thay đổi tướng khithiđấu Điền Phong Đối Quyết, tự do di chuyển chiến đấukhôngngừng.

※Vô Song Đồ Họa - Cảm Nhận Công Nghệ 3D Chân Thực

Góc nhìn tự do với đồ họa cực đẹp! công nghệ 3D cùng với hệthốngđồ họa tiên tiến nhất, mang lại cảm giác chân thật nhất khichiếnđấu trong chiến trường.

※Vô Song Chiến Dịch - Nhất Chiến Thành Danh

Đơn Kị Cứu Chủ, Thiên Lí Đơn Kị, Hỏa Thiêu Xích Bích, táihiệnnhững trận chiến kinh điển thời Tam Quốc, vượt ngũ quan trảmlụctướng nhất chiến thành danh!


==Liên hệ==
Nếu như các bạn yêu thích game này, hãy đến cùng thảo luận và gópýnhé
[Tuyệt Thế Võ Thần]TrangFanpage:https://www.facebook.com/3DVSPK/
[Tuyệt Thế Võ Thần]TrangGroup:https://www.facebook.com/groups/TuyetTheVoThan.VoSongPK/
[Tuyệt Thế Võ Thần]Email CSKH: [email protected]

The game features3Dgraphics technology heavy machines, data extremely large, somakesure the player's internal memory the phone has at least500MBoffline!

3D action game 2 operations [Great World MartialSpirit]officially launched on Google Play! 3D animatedgraphics,reproduction classic battle of the Three Kingdoms truestway, alongwith thousands of ultimate generals, told tens ofthousands ofBritish horsemen cast most spectacular skills.

Pk system completely new to bring players to experience thegameextremely interesting and attractive. The lords of thepossiblethrough character level rise, refining equipment, joinedthe corpsto become a means of promoting professed atheist. Armoredcombat saschool, creating enthusiasm Three Kingdoms, Anak promotepantshero, fought the galaxy!

== == Game Features Outstanding
※ Forever Song Action - Peak Induction

Revolution in touch with your finger while playing thegame,quickly experience the most amazing battle, where just hitit,peerless contemporary look natural enemy nhatky

※ Forever Song Hero - famous general of the Three Kingdoms

General Vo abundant resources, hundreds of thousands ofThreeKingdoms generals personality, enhanced gameplayteamwork,combining diverse variables triangle minister!

※ Forever Song Arena - Tian Feng For Decision

Fight solo 1v1, 3v3 combat teams, the game changes ministerTianFeng For Decision, freedom of movement fought constantly.

※ Forever Song Graphic - 3D Comments Chan Food Technology

Angle liberal with beautiful graphics! 3D technology systemalongwith the most advanced graphics, providing the truest senseof thefight in the battlefield.

※ Forever Campaign Song - Best Strategy To List

Veteran single owner, Thien Ly Single Kị, Fire Burning RedCliff,the reproduction of the classic battle of the Three Kingdomsperiod,exceeding the five best fighting generals beheaded a listofcontents!


== Contact ==
If you love this game, and to discuss and comment offline
[Absolute World Martial Spirit] PageFanpage:https://www.facebook.com/3DVSPK/
[Absolute World Martial Spirit] PageGroup:https://www.facebook.com/groups/TuyetTheVoThan.VoSongPK/
[Absolute World Martial Spirit] Email CCU: [email protected]

App Information Tuyệt Thế Võ Thần(CBT)

 • App Name
  Tuyệt Thế Võ Thần(CBT)
 • Package Name
  com.vea.ggplay.qmwsvncbt
 • Updated
  June 16, 2016
 • File Size
  72M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  3.0.4.0
 • Developer
  VEA Mobile
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Email [email protected]
  room 10, block D No. 1 billion centre A Kowloon Bay,Hongkong
 • Google Play Link

VEA Mobile Show More...

Tuyệt Thế Võ Thần-ĐộcCô CầuBại 3.6.0.0 APK
VEA Mobile
Game 3D hành động 2 thao tác [Tuyệt Thế VõThần] chính thức ra mắt trên Google Play! Đồ họa 3D sống động, táihiện các trận chiến kinh điển Tam Quốc một cách chân thật nhất,cùng với hàng ngàn danh tướng tuyệt đỉnh, hàng vạn kỳ binh dị bảothi triển những kỹ năng đẹp mắt nhất.Hệ thống Pk hoàn toàn mới lạ mang lại cho người chơi trải nghiệmgame vô cùng thú vị và hấp dẫn. Các vị chúa công có thể thông quatăng cấp nhân vật, tinh luyện trang bị, gia nhập quân đoàn để trởthành Võ thần xưng bá một phương. Thiết kỵ chiến sa trường, Nhiệthuyết tạo Tam Quốc, Xưng bá quần hùng, quyết chiến thiên hạ!==Đặc Sắc Game==※Vô Song Hành Động – Đỉnh Cao Cảm ỨngCuộc cách mạng trong cảm ứng bằng ngón tay khi chơi game, mauđến trải nghiệm chiến đấu tuyệt vời nhất, chỉ đâu đánh đó, vô songsát địch nhấtkỵ đương thiên※Vô Song Anh Hùng – Danh Tướng Tam QuốcNguồn Võ tướng phong phú, hàng trăm ngàn danh tướng Tam Quốc cátính, lối chơi đề cao tinh thần đồng đội, tổ hợp tam tướng biến hóađa dạng!※Vô Song Đấu Trường – Điền Phong Đối QuyếtChiến đấu solo 1v1, chiến đấu tổ đội 3v3, thay đổi tướng khi thiđấu Điền Phong Đối Quyết, tự do di chuyển chiến đấu khôngngừng.※Vô Song Đồ Họa - Cảm Nhận Công Nghệ 3D Chân ThựcGóc nhìn tự do với đồ họa cực đẹp! công nghệ 3D cùng với hệthống đồ họa tiên tiến nhất, mang lại cảm giác chân thật nhất khichiến đấu trong chiến trường.※Vô Song Chiến Dịch - Nhất Chiến Thành DanhĐơn Kị Cứu Chủ, Thiên Lí Đơn Kị, Hỏa Thiêu Xích Bích, tái hiệnnhững trận chiến kinh điển thời Tam Quốc, vượt ngũ quan trảm lụctướng nhất chiến thành danh!==Liên hệ==Nếu như các bạn yêu thích game này, hãy đến cùng thảo luận và góp ýnhé[Tuyệt Thế Võ Thần]Trang Fanpage:https://www.facebook.com/3DVSPK/[Tuyệt Thế Võ Thần]Trang Group:https://www.facebook.com/groups/TuyetTheVoThan.VoSongPK/[Tuyệt Thế Võ Thần]Email CSKH: [email protected] action game 2operations [Great World Martial Spirit] officially launched onGoogle Play! 3D animated graphics, reproduction classic battle ofthe Three Kingdoms truest way, along with thousands of ultimategenerals, told tens of thousands of British horsemen cast mostspectacular skills.Pk system completely new to bring players to experience the gameextremely interesting and attractive. The lords of the possiblethrough character level rise, refining equipment, joined the corpsto become a means of promoting professed atheist. Armored combat saschool, creating enthusiasm Three Kingdoms, Anak promote pantshero, fought the galaxy!== == Game Features Outstanding※ Forever Song Action - Peak InductionRevolution in touch with your finger while playing the game,quickly experience the most amazing battle, where just hit it,peerless contemporary look natural enemy nhatky※ Forever Song Hero - famous general of the Three KingdomsGeneral Vo abundant resources, hundreds of thousands of ThreeKingdoms generals personality, enhanced gameplay teamwork,combining diverse variables triangle minister!※ Forever Song Arena - Tian Feng For DecisionFight solo 1v1, 3v3 combat teams, the game changes minister TianFeng For Decision, freedom of movement fought constantly.※ Forever Song Graphic - 3D Comments Chan Food TechnologyAngle liberal with beautiful graphics! 3D technology systemalong with the most advanced graphics, providing the truest senseof the fight in the battlefield.※ Forever Campaign Song - Best Strategy To ListVeteran single owner, Thien Ly Single Kị, Fire Burning RedCliff, the reproduction of the classic battle of the Three Kingdomsperiod, exceeding the five best fighting generals beheaded a listof contents!== Contact ==If you love this game, and to discuss and comment offline[Absolute World Martial Spirit] Page Fanpage:https://www.facebook.com/3DVSPK/[Absolute World Martial Spirit] Page Group:https://www.facebook.com/groups/TuyetTheVoThan.VoSongPK/[Absolute World Martial Spirit] Email CCU: [email protected]
Tuyệt Thế Võ Thần(CBT) 3.0.4.0 APK
VEA Mobile
Game có công nghệ đồ họa 3D rất nặng máy,dữliệu vô cùng lớn, nên người chơi hãy bảo đảm bộ nhớ trong củađiệnthoại còn ít nhất 500MB nhé!Game 3D hành động 2 thao tác [Tuyệt Thế Võ Thần] chính thứcramắt trên Google Play! Đồ họa 3D sống động, tái hiện các trậnchiếnkinh điển Tam Quốc một cách chân thật nhất, cùng với hàng ngàndanhtướng tuyệt đỉnh, hàng vạn kỳ binh dị bảo thi triển những kỹnăngđẹp mắt nhất.Hệ thống Pk hoàn toàn mới lạ mang lại cho người chơi trảinghiệmgame vô cùng thú vị và hấp dẫn. Các vị chúa công có thể thôngquatăng cấp nhân vật, tinh luyện trang bị, gia nhập quân đoàn đểtrởthành Võ thần xưng bá một phương. Thiết kỵ chiến sa trường,Nhiệthuyết tạo Tam Quốc, Xưng bá quần hùng, quyết chiến thiênhạ!==Đặc Sắc Game==※Vô Song Hành Động – Đỉnh Cao Cảm ỨngCuộc cách mạng trong cảm ứng bằng ngón tay khi chơi game, mauđếntrải nghiệm chiến đấu tuyệt vời nhất, chỉ đâu đánh đó, vô songsátđịch nhấtkỵ đương thiên※Vô Song Anh Hùng – Danh Tướng Tam QuốcNguồn Võ tướng phong phú, hàng trăm ngàn danh tướng Tam Quốccátính, lối chơi đề cao tinh thần đồng đội, tổ hợp tam tướng biếnhóađa dạng!※Vô Song Đấu Trường – Điền Phong Đối QuyếtChiến đấu solo 1v1, chiến đấu tổ đội 3v3, thay đổi tướng khithiđấu Điền Phong Đối Quyết, tự do di chuyển chiến đấukhôngngừng.※Vô Song Đồ Họa - Cảm Nhận Công Nghệ 3D Chân ThựcGóc nhìn tự do với đồ họa cực đẹp! công nghệ 3D cùng với hệthốngđồ họa tiên tiến nhất, mang lại cảm giác chân thật nhất khichiếnđấu trong chiến trường.※Vô Song Chiến Dịch - Nhất Chiến Thành DanhĐơn Kị Cứu Chủ, Thiên Lí Đơn Kị, Hỏa Thiêu Xích Bích, táihiệnnhững trận chiến kinh điển thời Tam Quốc, vượt ngũ quan trảmlụctướng nhất chiến thành danh!==Liên hệ==Nếu như các bạn yêu thích game này, hãy đến cùng thảo luận và gópýnhé[Tuyệt Thế Võ Thần]TrangFanpage:https://www.facebook.com/3DVSPK/[Tuyệt Thế Võ Thần]TrangGroup:https://www.facebook.com/groups/TuyetTheVoThan.VoSongPK/[Tuyệt Thế Võ Thần]Email CSKH: [email protected] game features3Dgraphics technology heavy machines, data extremely large, somakesure the player's internal memory the phone has at least500MBoffline!3D action game 2 operations [Great World MartialSpirit]officially launched on Google Play! 3D animatedgraphics,reproduction classic battle of the Three Kingdoms truestway, alongwith thousands of ultimate generals, told tens ofthousands ofBritish horsemen cast most spectacular skills.Pk system completely new to bring players to experience thegameextremely interesting and attractive. The lords of thepossiblethrough character level rise, refining equipment, joinedthe corpsto become a means of promoting professed atheist. Armoredcombat saschool, creating enthusiasm Three Kingdoms, Anak promotepantshero, fought the galaxy!== == Game Features Outstanding※ Forever Song Action - Peak InductionRevolution in touch with your finger while playing thegame,quickly experience the most amazing battle, where just hitit,peerless contemporary look natural enemy nhatky※ Forever Song Hero - famous general of the Three KingdomsGeneral Vo abundant resources, hundreds of thousands ofThreeKingdoms generals personality, enhanced gameplayteamwork,combining diverse variables triangle minister!※ Forever Song Arena - Tian Feng For DecisionFight solo 1v1, 3v3 combat teams, the game changes ministerTianFeng For Decision, freedom of movement fought constantly.※ Forever Song Graphic - 3D Comments Chan Food TechnologyAngle liberal with beautiful graphics! 3D technology systemalongwith the most advanced graphics, providing the truest senseof thefight in the battlefield.※ Forever Campaign Song - Best Strategy To ListVeteran single owner, Thien Ly Single Kị, Fire Burning RedCliff,the reproduction of the classic battle of the Three Kingdomsperiod,exceeding the five best fighting generals beheaded a listofcontents!== Contact ==If you love this game, and to discuss and comment offline[Absolute World Martial Spirit] PageFanpage:https://www.facebook.com/3DVSPK/[Absolute World Martial Spirit] PageGroup:https://www.facebook.com/groups/TuyetTheVoThan.VoSongPK/[Absolute World Martial Spirit] Email CCU: [email protected]
Sword and Magic VN-CBT 1.0.2 APK
VEA Mobile
【Giới Thiệu】Sword And Magic một sản phẩm game mobile huyền thoại với thểloạiMMORPGSử dụng đồ họa 3D tùy chỉnh góc nhìn 360 độ. Boss thế giới, phụbảntổ đội, chiến trường liên server, tranh đoạt lãnh địa, Đấutrường3V3, Vinh dự chắc chắn sẽ thuộc về người có lòng dũngcảm.Hãy bước vào thế giới Sword And Magic và bắt đầu một hành trìnhthámhiểm!【Đặc sắc】- Đồ họa đẹp mắt, góc nhìn tùy chỉnh không giới hạnChất lượng hình ảnh mang công nghệ IMAX 3D giúp tạo ra hiệuứngtương tác của môi trường xung quanh với sự chuyển đổi giữa cácmùa,vùng không gian sáng tối như ta đang sống trong một thế giớithựctế, tùy chỉnh góc nhìn 360°, khả năng quan sát tầm xa, ngườichơichuyển đổi góc nhìn từ trên cao, hoặc quan sát tầm xa chỉ bằngmộtthao tác chuyển đổi đơn giản.- Giao dịch tự do, người chơi chủ động định giá vật phẩmVật phẩm được rơi ở toàn MAP, có thể dùng vật phẩm không cầnthiếtđổi lấy Kim cương để sử dụng, hoặc dùng chúng để giúp chongườikhác.- Tranh đoạt lãnh địa500v500 công hội loạn đấu, 20V20 chiến trường liên server,đấutrường 3V3, PK khiêu chiến. Thử sức PK đánh bại kẻ mạnh,tranhquyền bá chủ lãnh địa, đề cao tính đồng đội cùng nhau chiếnđấu đểgiành lấy vinh dự nào!-Quái thú viễn cổ, nền nhạc tuyệt vờiThần thú viễn cổ sẽ trở thành đồng hành với người chơi, ngườichơicó thể biến tấu ngoại hình với thời trang, vũ khí, cánh, tạosựkhác biệt giữa khác nhà thám hiểm!-Hôn lễ cổ tích, game mobile cộng đồngTrong thế giới phép thuật lãng mạn này sẽ giúp bạn tạo nên mộtcuốntruyện cổ tích với hôn lễ hào hoa, xe hoa lộng lẫy, hãy thửsống vàyêu trong thế giới Sword and Magic!【Thông Tin Liên Hệ】Fanpage: https://www.facebook.com/SwordAndMagicVN/Group Gamer: https://www.facebook.com/groups/SwordAndMagicVN/Mail: [email protected]【Introduce】Magic Sword And a legendary product mobile game genre MMORPGUsing custom 3D graphics 360 degree viewing angle. Boss world,partsof teams, inter-server battlefield, turf dispute, 3V3 Arena,willcertainly honor belongs to courage.Take a step into the world of Sword and Magic and begins ajourneyof exploration!【Featured】- beautiful graphics, custom angle unlimitedImage quality to bring IMAX 3D helps to create interactiveeffectsof the surrounding environment with the transition betweenseasons,the space light and dark like we live in a world ofreality, customangle 360 ° visibility range, players switch viewfrom above, orobservation range with just a simple conversionoperation.- Transactions of freedom, players actively valuation itemsItems are dropped in the entire MAP can be used unnecessary itemsinexchange for diamonds to use, or use them to help others.- Pictures won territory500v500 the game Disorder Association, 20V20inter-serverbattlefield, 3V3 arena, PK duel. Try to defeat thestrong PK,contending for hegemony territory, spoke highly of theteamtogether to fight for the honor yet!Libraries have epidenmic parotitis, great musicShen library has become associated with the player, the playercanVariations with fashion appearance, weapons, wings, makeadifference between different explorers!-Over fairy festival, the mobile game communityIn the world of romantic magic that will help you create astorybookfairy with pompous ceremony, splendid car, try to liveand love inthe world of Sword and Magic!【Contact Info】Fanpage: https://www.facebook.com/SwordAndMagicVN/Group Gamer: https://www.facebook.com/groups/SwordAndMagicVN/Mail: [email protected]
Sword and Magic VN 1.0.4 APK
VEA Mobile
【Giới Thiệu】Sword And Magic một sản phẩm game mobile huyền thoại với thểloạiMMORPGSử dụng đồ họa 3D tùy chỉnh góc nhìn 360 độ. Boss thế giới, phụbảntổ đội, chiến trường liên server, tranh đoạt lãnh địa, Đấutrường3V3, Vinh dự chắc chắn sẽ thuộc về người có lòng dũngcảm.Hãy bước vào thế giới Sword And Magic và bắt đầu một hành trìnhthámhiểm!【Đặc sắc】- Đồ họa đẹp mắt, góc nhìn tùy chỉnh không giới hạnChất lượng hình ảnh mang công nghệ IMAX 3D giúp tạo ra hiệuứngtương tác của môi trường xung quanh với sự chuyển đổi giữa cácmùa,vùng không gian sáng tối như ta đang sống trong một thế giớithựctế, tùy chỉnh góc nhìn 360°, khả năng quan sát tầm xa, ngườichơichuyển đổi góc nhìn từ trên cao, hoặc quan sát tầm xa chỉ bằngmộtthao tác chuyển đổi đơn giản.- Giao dịch tự do, người chơi chủ động định giá vật phẩmVật phẩm được rơi ở toàn MAP, có thể dùng vật phẩm không cầnthiếtđổi lấy Kim cương để sử dụng, hoặc dùng chúng để giúp chongườikhác.- Tranh đoạt lãnh địa500v500 công hội loạn đấu, 20V20 chiến trường liên server,đấutrường 3V3, PK khiêu chiến. Thử sức PK đánh bại kẻ mạnh,tranhquyền bá chủ lãnh địa, đề cao tính đồng đội cùng nhau chiếnđấu đểgiành lấy vinh dự nào!-Quái thú viễn cổ, nền nhạc tuyệt vờiThần thú viễn cổ sẽ trở thành đồng hành với người chơi, ngườichơicó thể biến tấu ngoại hình với thời trang, vũ khí, cánh, tạosựkhác biệt giữa khác nhà thám hiểm!-Hôn lễ cổ tích, game mobile cộng đồngTrong thế giới phép thuật lãng mạn này sẽ giúp bạn tạo nên mộtcuốntruyện cổ tích với hôn lễ hào hoa, xe hoa lộng lẫy, hãy thửsống vàyêu trong thế giới Sword and Magic!【Thông Tin Liên Hệ】Fanpage: https://www.facebook.com/SwordAndMagicVN/Group Gamer: https://www.facebook.com/groups/SwordAndMagicVN/Mail: [email protected]【Introduce】Magic Sword And a legendary product mobile game genre MMORPGUsing custom 3D graphics 360 degree viewing angle. Boss world,partsof teams, inter-server battlefield, turf dispute, 3V3 Arena,willcertainly honor belongs to courage.Take a step into the world of Sword and Magic and begins ajourneyof exploration!【Featured】- beautiful graphics, custom angle unlimitedImage quality to bring IMAX 3D helps to create interactiveeffectsof the surrounding environment with the transition betweenseasons,the space light and dark like we live in a world ofreality, customangle 360 ° visibility range, players switch viewfrom above, orobservation range with just a simple conversionoperation.- Transactions of freedom, players actively valuation itemsItems are dropped in the entire MAP can be used unnecessary itemsinexchange for diamonds to use, or use them to help others.- Pictures won territory500v500 the game Disorder Association, 20V20inter-serverbattlefield, 3V3 arena, PK duel. Try to defeat thestrong PK,contending for hegemony territory, spoke highly of theteamtogether to fight for the honor yet!Libraries have epidenmic parotitis, great musicShen library has become associated with the player, the playercanVariations with fashion appearance, weapons, wings, makeadifference between different explorers!-Over fairy festival, the mobile game communityIn the world of romantic magic that will help you create astorybookfairy with pompous ceremony, splendid car, try to liveand love inthe world of Sword and Magic!【Contact Info】Fanpage: https://www.facebook.com/SwordAndMagicVN/Group Gamer: https://www.facebook.com/groups/SwordAndMagicVN/Mail: [email protected]
Xạ Điêu Quần Hiệp Truyện 3D-CBT 1.8.0 APK
VEA Mobile
[Xạ điêu quần hiệp truyện 3D] là trò chơicóbản quyền Kim Dung do chính đội ngủ sản xuất game [Mộng HiệpKhách]tạo dựng để nối tiếp thành công của người đàn anh, với tạohình võhiệp 3D cùng lối chơi RPG, dựa vào tiểu thuyết kinh điển[Anh HùngXạ Điêu], đội ngủ làm game đã mời họa sĩ danh tiếng tạohình chocác nhân vật trong game để cho ra hình tượng bám sát vớinhân vậtvà tính cách như Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá, TiểuLong Nữ,Hoa Sơn Ngũ Tuyệt, Trương Vô Kỵ, Kim Mao Sư Vương.Đại Hiệp Kinh Điển tái xuất, tạo hình hoàn toàn mới và đồ họasinhđộng, đa dạng lối chơi. PK thời gian thực, để rồi bạn sẽ đượcthỏaước mơ trở thành Đại Hiệp trong Truyện Kinh Điển 50 nămnay!Tái hiện Quách Tĩnh Hoàng Dung gặp nhau, Hoa Sơn Ngũ Tuyệtluậnkiếm! Game Mobile [Xạ Điêu Quần Hiệp Truyện 3D] bản quyền KimDungsẽ ra mắt tại Việt Nam! Nối dài Kim Dung kinh điển, Đại AnhHùngchính là bạn!Điểm Sáng Game:-Kinh điểm võ hiệp 50 năm, Game Mobile bản quyền [Anh HùngXạĐiêu][Xạ Điêu Quần Hiệp Truyện 3D] là Game Mobile có bản quyền KimDung,cốt truyện tạo dựng dựa vào tuyệt tác [Anh Hùng Xạ Điêu], Gamehoànhảo tái hiện tình cảm ân thù giữa các đại hiệp giữa trong tácphẩmkinh điểm Kim Dung!-Đồ Họa Sắc Nét 3D Sinh Động, Cảm Giác Trải Nghiệm GameHoànHảo.Game sử dụng kỹ xảo hình ảnh rung chuyển trong kỹ năng chiến đấugâykích thích người chơi. Trong chiến đấu các hiệu ứng Hư Không,Choánggóp phần tăng tính thực tại trong chiến đấu, cảm giác hoànhảo chongười chơi!-Cốt Truyện Kinh Điển,Tái Hiện Trước Mắt.Game sẽ tái hiện cố truyện mang đến người thông qua các ảitrongtừng chương phụ bản trong đó sẽ có các tình tiết ân thù giữacácnhân vật kinh điển quen thuộc với ta. Hoàng Dung tay chấp ĐảCẩuBổng, Quách Tĩnh vương cung, Dương Quá trong tay Huyền ThiếtTrọngKiếm, Tiểu Long Nữ với Ngọc Nữ Kiếm Pháp, Ngũ Tuyệt Hoa SơnLuậnKiếm一一tất cả đều được tái dựng trong game [Xạ Điêu Quần HiệpTruyện3D]-PK thời gian thực với người chơi khác, tái hiện hàng trămvõhọc.PK thời gian thực, tìm mục tiêu mọi lúc, chiến đấu không hồikết,trải nghiệm tỉ võ công bằng, biết người biết ta trăm trậntrămthắng! Hàng trăm võ học, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Đả CẩuBổngPháp!-Bồi dưỡng võ hiệp, Quần Hiệp cùng phiêu bạc giang hồ.Chân Anh Hùng Chân Đại Hiệp, kỹ năng không trùng lặp, thuộctínhkhắc chế, tình duyên hỗ trợ chiến đấu; hoạt động giang hồ đadạng,tuyệt thế võ học thất truyền tái hiện giang hồ,hàng trăm võhọctranh giành thứ hạng trên giang hồ, game cực kỳ phong phú khiếnbạnquên cả bản thân!Thông Tin Liên Hệ:Fanpage: https://www.facebook.com/XaDieu3D/Mail: [email protected][Condor pants halfstory3D] games copyrighted Kim Dung by the production team game[JoineryAssociation Hotels] created to serial success of the manhe, withshaping 3D martial arts and play RPG , based on the classicnovel[Condor Heroes], a team making games has invited painterreputationshaping the characters in the game to give the image ofstickingwith the character and personality as Guo Jing, Huang Dung,DuongToo, Bruce Female, United Paint Five Great, Zhang Wuji, SuWang KimMao.University Texts Agreement for re-shaping a completely new andvividgraphics, varied gameplay. PK time, then you will be putthrough thedream of becoming the General Association of AnimationTexts 50years!Huang Rong Guo Jing reproduce met, Hoa Son Five Excellentargumentfor! Game Mobile [Condor Clothing Association 3DAnimation]copyright Kim Dung will debut in Vietnam! Kim Dungextendedclassic, Great Heroes is you!Game highlights:Wuxia appropriation 50th point, Game Mobile copyright[CondorHeroes][Condor Clothing Association Animation 3D] is GameMobilecopyrighted Kim Dung, storyline created based on themasterpiece[Condor Heroes], Game perfect reproduction of emotionalgracerivalry between the great union of the work of KimDungpoint!Sharp 3D graphics vivid Feeling Game Perfect Experience.The game uses image techniques rocked in combat skillsirritatingplayers. In combat the effects Void, contributingStunning realismin combat, perfect sense for players!Stories reinforcement Sutras, Reconstruction in front.The game will recreate the series tries to bring people throughthefrontier in each chapter appendices which would favorspecificcircumstances between classic characters familiar to us.Huang RongBong palms stone bridge, basilica Guo Jing, Yang Too handTrongHuyen Set Sword, Bruce Women with Jade Female Sword France,theFive Great Hoa Son Argument For 一一 all reconstructions in thegame[Condor Half pants 3D Animation]-PK real time with other players, reproduced hundreds ofmartialarts.PK real time, looking for the goal all the time,never-endingbattle, martial billion equity experience, know peoplewho know onehundred battle hundred wins! Hundreds of martial arts,Item LongEighteen Chancellor, Shuttlecock Bong France!Nursing alluvion wuxia, Clothing Agreement with SilverGypsyadventure.Real Heroes leg Dai Hiep, skills do not overlap,allelopathicproperties, combat support of love; Gypsy diverseactivities,wonderful world of martial arts reappear Gypsy lost,hundreds ofmartial arts rankings scramble Gypsy, extremely richgame makes youforget yourself!Contact Info:Fanpage: https://www.facebook.com/XaDieu3D/Mail: [email protected]
Xạ Điêu Quần Hiệp Truyện 3D 1.8.1 APK
VEA Mobile
[Xạ điêu quần hiệp truyện 3D] là trò chơicóbản quyền Kim Dung do chính đội ngủ sản xuất game [Mộng HiệpKhách]tạo dựng để nối tiếp thành công của người đàn anh, với tạohình võhiệp 3D cùng lối chơi RPG, dựa vào tiểu thuyết kinh điển[Anh HùngXạ Điêu], đội ngủ làm game đã mời họa sĩ danh tiếng tạohình chocác nhân vật trong game để cho ra hình tượng bám sát vớinhân vậtvà tính cách như Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá, TiểuLong Nữ,Hoa Sơn Ngũ Tuyệt, Trương Vô Kỵ, Kim Mao Sư Vương.Đại Hiệp Kinh Điển tái xuất, tạo hình hoàn toàn mới và đồ họasinhđộng, đa dạng lối chơi. PK thời gian thực, để rồi bạn sẽ đượcthỏaước mơ trở thành Đại Hiệp trong Truyện Kinh Điển 50 nămnay!Tái hiện Quách Tĩnh Hoàng Dung gặp nhau, Hoa Sơn Ngũ Tuyệtluậnkiếm! Game Mobile [Xạ Điêu Quần Hiệp Truyện 3D] bản quyền KimDungsẽ ra mắt tại Việt Nam! Nối dài Kim Dung kinh điển, Đại AnhHùngchính là bạn!Điểm Sáng Game:-Kinh điểm võ hiệp 50 năm, Game Mobile bản quyền [Anh HùngXạĐiêu][Xạ Điêu Quần Hiệp Truyện 3D] là Game Mobile có bản quyền KimDung,cốt truyện tạo dựng dựa vào tuyệt tác [Anh Hùng Xạ Điêu], Gamehoànhảo tái hiện tình cảm ân thù giữa các đại hiệp giữa trong tácphẩmkinh điểm Kim Dung!-Đồ Họa Sắc Nét 3D Sinh Động, Cảm Giác Trải Nghiệm GameHoànHảo.Game sử dụng kỹ xảo hình ảnh rung chuyển trong kỹ năng chiến đấugâykích thích người chơi. Trong chiến đấu các hiệu ứng Hư Không,Choánggóp phần tăng tính thực tại trong chiến đấu, cảm giác hoànhảo chongười chơi!-Cốt Truyện Kinh Điển,Tái Hiện Trước Mắt.Game sẽ tái hiện cố truyện mang đến người thông qua các ảitrongtừng chương phụ bản trong đó sẽ có các tình tiết ân thù giữacácnhân vật kinh điển quen thuộc với ta. Hoàng Dung tay chấp ĐảCẩuBổng, Quách Tĩnh vương cung, Dương Quá trong tay Huyền ThiếtTrọngKiếm, Tiểu Long Nữ với Ngọc Nữ Kiếm Pháp, Ngũ Tuyệt Hoa SơnLuậnKiếm一一tất cả đều được tái dựng trong game [Xạ Điêu Quần HiệpTruyện3D]-PK thời gian thực với người chơi khác, tái hiện hàng trămvõhọc.PK thời gian thực, tìm mục tiêu mọi lúc, chiến đấu không hồikết,trải nghiệm tỉ võ công bằng, biết người biết ta trăm trậntrămthắng! Hàng trăm võ học, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Đả CẩuBổngPháp!-Bồi dưỡng võ hiệp, Quần Hiệp cùng phiêu bạc giang hồ.Chân Anh Hùng Chân Đại Hiệp, kỹ năng không trùng lặp, thuộctínhkhắc chế, tình duyên hỗ trợ chiến đấu; hoạt động giang hồ đadạng,tuyệt thế võ học thất truyền tái hiện giang hồ,hàng trăm võhọctranh giành thứ hạng trên giang hồ, game cực kỳ phong phú khiếnbạnquên cả bản thân!Thông Tin Liên Hệ:Fanpage: https://www.facebook.com/XaDieu3D/Mail: [email protected][Condor pants halfstory3D] games copyrighted Kim Dung by the production team game[JoineryAssociation Hotels] created to serial success of the manhe, withshaping 3D martial arts and play RPG , based on the classicnovel[Condor Heroes], a team making games has invited painterreputationshaping the characters in the game to give the image ofstickingwith the character and personality as Guo Jing, Huang Dung,DuongToo, Bruce Female, United Paint Five Great, Zhang Wuji, SuWang KimMao.University Texts Agreement for re-shaping a completely new andvividgraphics, varied gameplay. PK time, then you will be putthrough thedream of becoming the General Association of AnimationTexts 50years!Huang Rong Guo Jing reproduce met, Hoa Son Five Excellentargumentfor! Game Mobile [Condor Clothing Association 3DAnimation]copyright Kim Dung will debut in Vietnam! Kim Dungextendedclassic, Great Heroes is you!Game highlights:Wuxia appropriation 50th point, Game Mobile copyright[CondorHeroes][Condor Clothing Association Animation 3D] is GameMobilecopyrighted Kim Dung, storyline created based on themasterpiece[Condor Heroes], Game perfect reproduction of emotionalgracerivalry between the great union of the work of KimDungpoint!Sharp 3D graphics vivid Feeling Game Perfect Experience.The game uses image techniques rocked in combat skillsirritatingplayers. In combat the effects Void, contributingStunning realismin combat, perfect sense for players!Stories reinforcement Sutras, Reconstruction in front.The game will recreate the series tries to bring people throughthefrontier in each chapter appendices which would favorspecificcircumstances between classic characters familiar to us.Huang RongBong palms stone bridge, basilica Guo Jing, Yang Too handTrongHuyen Set Sword, Bruce Women with Jade Female Sword France,theFive Great Hoa Son Argument For 一一 all reconstructions in thegame[Condor Half pants 3D Animation]-PK real time with other players, reproduced hundreds ofmartialarts.PK real time, looking for the goal all the time,never-endingbattle, martial billion equity experience, know peoplewho know onehundred battle hundred wins! Hundreds of martial arts,Item LongEighteen Chancellor, Shuttlecock Bong France!Nursing alluvion wuxia, Clothing Agreement with SilverGypsyadventure.Real Heroes leg Dai Hiep, skills do not overlap,allelopathicproperties, combat support of love; Gypsy diverseactivities,wonderful world of martial arts reappear Gypsy lost,hundreds ofmartial arts rankings scramble Gypsy, extremely richgame makes youforget yourself!Contact Info:Fanpage: https://www.facebook.com/XaDieu3D/Mail: [email protected]

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.