0.2 / May 7, 2015
(4.0/5) (36)

Description

Aplikacija 'Vrući prsti' kompanije m:telibrenda LG po prvi put vam omogućava da izmjerite koliko brzokucateSMS poruke. Uz pomoć ove jedinstvene aplikacije koja se odsadamože preuzeti u Google Play Store-u možete otkriti koliko stevi ivaši prijatelji stvarno brzi u kucanju poruka na touchscreensmartfonu.
Ova aplikacija funkcioniše na jednostavan način. Potrebno jedaodaberete neku od ponuđenih poruka koje se nalaze uokviruaplikacije i krenete sa kucanjem. Aplikacija će pratiti vašprogresi na kraju otkucane poruke dobićete obavještenje o tome zakolikoste vremena otkucali zadatu poruku. Svoje najbolje rezultatemožetesačuvati i na taj način stalno pratiti kako napredujete.

Ukoliko niste zadovoljni sa učinkom i mislite da možetebolje,uvijek imate mogućnost da odaberete istu ili neku druguporuku iponovo pokušate. Date poruke možete iskoristiti kakobistepoboljšali svoju brzinu kucanja, postavili novi rekord i takonakraju nadmašili sami sebe.

Aplikacija 'Vrući prsti' sadrži i listu svih aktuelnihtakmičarakoja je povezana sa društvenom mrežom Facebook, tako da usvakomtrenutku možete da odmjerite snage sa svojim prijateljimailičlanovima porodice. Uz pomoć ove aplikacije možete konačnosaznatiko od vaših prijatelja ima najbrže prste.

Aplikacija 'Vrući prsti' inspirisana je velikimistoimenimtakmičenjem u brzom kucanju SMS poruka koje održano 2014.godine ikoje će ponovo biti održano u 2015. godini. Ovo zabavnotakmičenjekoje je organizovala kompanija m:tel okupilo je velikibrojtinejdžera iz cijele Bosne i Hercegovine, a održano je unekolikoetapa. Prvo su održane prekvalifikacije u 10 gradova, afinalnotakmičenje je održano u Banjaluci. Najbrži takmičariosvojili sutim povodom vrijedne nagrade.

Brzo kucanje SMS poruka postalo je takmičarska disciplina kadajebrend LG organizovao prvi svjetski turnir u brzom kucanju SMSporukau SAD-u. Ovo popularno takmičenje održava se već godinama iskorsvake godine se obara rekord turnira. Mnogi takmičarinastojeosvojiti glavnu nagradu i istovremeno oboriti rekordpostavljen uGuinnes-ovoj knjizi rekorda.

Trenutno svjetski rekord u brzom kucanju poruka natouch-screensmartfona drži Brazilac Marcel Fernandes Filho koji jeSMS porukuuspio iskucati za nevjerovatnih 17 sekundi 7. novembra2014.godini. Preuzmite već danas aplikaciju "Vrući prsti" i moždabaš vioborite njegov rekord i nađete se u Guiness-ovojknjizirekorda.

The application'hotfingers' m: tel brand and LG for the first time allows youtomeasure how fast typing SMS messages. With the help of thisuniqueapplication that can now be downloaded in Google Play Storeyou canfind out how you and your friends really fast in typingmessages ona touch screen smartphone.
This application works in a simple way. It is necessary toselectone of the following messages contained within theapplication andstart typing. The app will track your progress andeventuallycomposing a message you will get information on how manytimes youhave typed the given message. Your best results can besaved andthus constantly monitor your progress.

If you are not satisfied with the performance and you thinkyoucan do better, you always have the option to choose the same oradifferent message and try again. Date messages you can usetoimprove your typing speed, set a new record, and soeventuallysurpassed themselves.

The application 'hot fingers' contains a list of allcurrentcompetitor that is associated with the social networkFacebook, sothat at any moment you can measured power with theirfriends orfamily members. With this application you can finallyfind outwhich of your friends has the fastest fingers.

The application 'Hot Fingers' was inspired by the eponymousbigcompetition in the fast typing SMS messages that were held in2014and will again be held in 2015. This fun competition organizedbythe company m: tel gathered a large number of teenagers fromallover Bosnia and Herzegovina, and was held in several stages.Firstheld retraining in 10 cities, and the final competition washeld inBanja Luka. The fastest racers have won prizes onthisoccasion.

Fast sending text messages has become a competitivedisciplinewhen the brand LG organized the first world tournament inrapidtyping SMS messages in the United States. This popularcompetitionhas been held for years and every year it breaks therecord date.Many competitors are trying to win the grand prize andat the sametime break the record set in the Guinness Book ofRecords.

Currently the world record in the rapid typing messages onatouch-screen smartphone keeps the Brazilian Marcel FernandesFilhowho is SMS managed TYPED for a whopping 17 seconds on November7,2014. Download the app today "Hot Fingers" and you might justknockhis record and find yourself in the Guinness Book ofRecords.

App Information Vrući prsti

 • App Name
  Vrući prsti
 • Package Name
  ba.aquarius.vruciprsti
 • Updated
  May 7, 2015
 • File Size
  3.3M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  0.2
 • Developer
  Aquarius Banja Luka
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Aquarius Banja Luka Show More...

Vrući prsti 0.2 APK
Aplikacija 'Vrući prsti' kompanije m:telibrenda LG po prvi put vam omogućava da izmjerite koliko brzokucateSMS poruke. Uz pomoć ove jedinstvene aplikacije koja se odsadamože preuzeti u Google Play Store-u možete otkriti koliko stevi ivaši prijatelji stvarno brzi u kucanju poruka na touchscreensmartfonu.Ova aplikacija funkcioniše na jednostavan način. Potrebno jedaodaberete neku od ponuđenih poruka koje se nalaze uokviruaplikacije i krenete sa kucanjem. Aplikacija će pratiti vašprogresi na kraju otkucane poruke dobićete obavještenje o tome zakolikoste vremena otkucali zadatu poruku. Svoje najbolje rezultatemožetesačuvati i na taj način stalno pratiti kako napredujete.Ukoliko niste zadovoljni sa učinkom i mislite da možetebolje,uvijek imate mogućnost da odaberete istu ili neku druguporuku iponovo pokušate. Date poruke možete iskoristiti kakobistepoboljšali svoju brzinu kucanja, postavili novi rekord i takonakraju nadmašili sami sebe.Aplikacija 'Vrući prsti' sadrži i listu svih aktuelnihtakmičarakoja je povezana sa društvenom mrežom Facebook, tako da usvakomtrenutku možete da odmjerite snage sa svojim prijateljimailičlanovima porodice. Uz pomoć ove aplikacije možete konačnosaznatiko od vaših prijatelja ima najbrže prste.Aplikacija 'Vrući prsti' inspirisana je velikimistoimenimtakmičenjem u brzom kucanju SMS poruka koje održano 2014.godine ikoje će ponovo biti održano u 2015. godini. Ovo zabavnotakmičenjekoje je organizovala kompanija m:tel okupilo je velikibrojtinejdžera iz cijele Bosne i Hercegovine, a održano je unekolikoetapa. Prvo su održane prekvalifikacije u 10 gradova, afinalnotakmičenje je održano u Banjaluci. Najbrži takmičariosvojili sutim povodom vrijedne nagrade.Brzo kucanje SMS poruka postalo je takmičarska disciplina kadajebrend LG organizovao prvi svjetski turnir u brzom kucanju SMSporukau SAD-u. Ovo popularno takmičenje održava se već godinama iskorsvake godine se obara rekord turnira. Mnogi takmičarinastojeosvojiti glavnu nagradu i istovremeno oboriti rekordpostavljen uGuinnes-ovoj knjizi rekorda.Trenutno svjetski rekord u brzom kucanju poruka natouch-screensmartfona drži Brazilac Marcel Fernandes Filho koji jeSMS porukuuspio iskucati za nevjerovatnih 17 sekundi 7. novembra2014.godini. Preuzmite već danas aplikaciju "Vrući prsti" i moždabaš vioborite njegov rekord i nađete se u Guiness-ovojknjizirekorda.The application'hotfingers' m: tel brand and LG for the first time allows youtomeasure how fast typing SMS messages. With the help of thisuniqueapplication that can now be downloaded in Google Play Storeyou canfind out how you and your friends really fast in typingmessages ona touch screen smartphone.This application works in a simple way. It is necessary toselectone of the following messages contained within theapplication andstart typing. The app will track your progress andeventuallycomposing a message you will get information on how manytimes youhave typed the given message. Your best results can besaved andthus constantly monitor your progress.If you are not satisfied with the performance and you thinkyoucan do better, you always have the option to choose the same oradifferent message and try again. Date messages you can usetoimprove your typing speed, set a new record, and soeventuallysurpassed themselves.The application 'hot fingers' contains a list of allcurrentcompetitor that is associated with the social networkFacebook, sothat at any moment you can measured power with theirfriends orfamily members. With this application you can finallyfind outwhich of your friends has the fastest fingers.The application 'Hot Fingers' was inspired by the eponymousbigcompetition in the fast typing SMS messages that were held in2014and will again be held in 2015. This fun competition organizedbythe company m: tel gathered a large number of teenagers fromallover Bosnia and Herzegovina, and was held in several stages.Firstheld retraining in 10 cities, and the final competition washeld inBanja Luka. The fastest racers have won prizes onthisoccasion.Fast sending text messages has become a competitivedisciplinewhen the brand LG organized the first world tournament inrapidtyping SMS messages in the United States. This popularcompetitionhas been held for years and every year it breaks therecord date.Many competitors are trying to win the grand prize andat the sametime break the record set in the Guinness Book ofRecords.Currently the world record in the rapid typing messages onatouch-screen smartphone keeps the Brazilian Marcel FernandesFilhowho is SMS managed TYPED for a whopping 17 seconds on November7,2014. Download the app today "Hot Fingers" and you might justknockhis record and find yourself in the Guinness Book ofRecords.
Kvizolog 1.2 APK
Kvizolog, omiljeni dječiji kviz djeceškolskoguzrasta u BiH, se vratio na velika vrata i maleekrane,zahvaljujući želji kompanije m:tel da i najmlađima ponudineštozabavno, a u isto vrijeme i edukativno i korisno. Ali to nijesve!Ne samo da ćete se zabaviti i naučiti, te provjeriti i sve onoštoznate iz dosadašnjeg obrazovanja, nego ćete imati prilikudaosvojite i fenomenalni glavni poklon - tablet. Utješni poklon,zaškolarce koji budu znali mnogo, i završe na drugom mjestunabodovnoj listi, obezbjedili smo LG Bluetoothhandsfreeslušalice!Za dodatna pitanja kontaktirajte nas u inbox m:telFacebookstranice.Kvizolog,children'sfavorite quiz school children in BiH, is back in a bigway andsmall screens, thanks to the desire of the company m: teland theyoungest to offer something fun and at the same timeandeducational and useful. But that's not all! Not only will youhavefun and learn, and check and everything you know frompreviouseducation, but you will have a chance to win a phenomenalmajorgift - tablet. Consolation gift for school children who knowmuch,and finished second in the points list, we provided LGBluetoothhandsfree headset! For further questions please contact us at inbox m: telFacebookpage.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.1 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.2 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!