2 / July 31, 2014
(3.8/5) (62)
Loading...

Description

Çizmeli kedi Masalı - Masalım Seti. Sesli!Yaşlı değirmenci ölürkenküçük oğluna bir kedi miras bırakır. (Çizmeli kedi) Tabi ki busıradan kedinin "çizmeli kedi" haline gelebilemesi için bir macerayaşaması gerekmektedir! Çizmeli Kedi, sahibine çok yardımcıolacaktır! Haydi! Bu muhteşem macerada Çizmeli Kedi'yi yalnızbırakmayın!Sesli, resimli, eğitici, müzikli masallar. Sesli veresimli Masalları çocuğunuza ister kendiniz okuyun, isterseslendirme sanatçılarımızdan dinleyin! Aynı zamanda da resimlerintadını çıkarın!Sesli eğitici Masallarımız Türk kültürüne göreresimlenmiş ve düzenlenmiştir! Türkçe ve İngilizce sesli, resimlive eğitici masallarımızdan bazıları:* Pamuk Prenses* NasreddinHoca* Keloğlan Masalları* Pinokyo* Çirkin Ördek Yavrusu* Rapunzel *KülKedisi* Çizmeli Kedi* Kırmızı Başlıklı Kız* Kaplumbağa ileTavşan* Fareli Köyün Kavalcısı* Sihirli Fasulye Ağacı* Altın SaçlıKız ve Üç Ayı* Güzel ve Çirkin * Bremen Mızıkacıları * Hansel veGretel * Ağustos Böceği ve KarıncaMasallarımızı oluştururkeneğitici özelliğini ön plana çıkarmaya özen gösterdik.Hazırladığımız tüm uygulamalarda eğiticilikle berabereğlendiricilik de bizim için son dereceönemlidir.Öneriniz/eleştiriniz için destek@tapnapps.com.Puss inBoots Story - Story Kit. Voice!Miller died aged leaves a smalllegacy to his son a cat. (Puss in Boots) Of course, this is noordinary cat "Puss in Boots" to live an adventure to upgrade isnecessary that they become! Puss in Boots, the owner will be veryhelpful!Come on! Do not leave this wonderful adventure of the Pussin Boots!Voice, picture, educational, musical fairy tales. Tales ofvoice and picture yourself or your child read, or listen to ourvoice-over artist! At the same time enjoy the pictures!Our trainersTables voice according to Turkish culture is illustrated andedited!Turkish and English voice, picture and some of oureducational tale:* Snow White* Nasreddin Hodja* Keloğlan Tales*Pinocchio* The Ugly Duckling* Rapunzel* Cinderella* Puss in Boots*Little Red Riding Hood* Turtle Rabbit* The Pied Piper of Hamelin*Magic Bean Tree* Golden-Haired Girl and The Three Bears* Beauty andthe Beast* The Bremen Town Musicians* Hansel and Gretel* Cicada andAntTables creating our trainers have tried to remove the feature inthe foreground. In all the applications we have prepared togetherwith eğiticilikl eğlendiricilik is extremely important forus.Suggestions / criticism for my destek@tapnapps.co.

App Information Çizmeli Kedi - Masalım Seti

Genius Kid Game Show More...

Kırmızı Başlıklı - Masalım 1 APK
Kırmızı başlıklı Kız Masalı - Masalım Seti. Sesli!Bu uygulamanınyeni versiyonu vardır.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapnapps.ymasalkirmizibaslikliRedhead girl Tale - Tales Kit. Voice!There is a new version of thisapplication.thehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapnapps.ymasalkirmizibaslikl
Külkedisi - Masalım Seti 2 APK
Külkedisi Masalı - Masalım Seti. Sesli!Yaşlı adam ölünce kızıKülkedisi kötü yürekli üvey annesi ve üvey ablaları ile başbaşakalmış. Üvey anne, Külkedisi'ni bir hizmetçi gibi kullanıyormuş.Bir gün bir balo davetiyesi almışlar. Ama Külkedisi bu baloyagidemeyecekmiş!Haydi! Bu muhteşem macerada Külkedisi'ni yalnızbırakmayın!Sesli, resimli, eğitici, müzikli masallar. Sesli veresimli Masalları çocuğunuza ister kendiniz okuyun, isterseslendirme sanatçılarımızdan dinleyin! Aynı zamanda da resimlerintadını çıkarın!Sesli eğitici Masallarımız Türk kültürüne göreresimlenmiş ve düzenlenmiştir! Türkçe ve İngilizce sesli, resimlive eğitici masallarımızdan bazıları:* Pamuk Prenses* NasreddinHoca* Keloğlan Masalları* Pinokyo* Çirkin Ördek Yavrusu* Rapunzel *KülKedisi* Çizmeli Kedi* Kırmızı Başlıklı Kız* Kaplumbağa ileTavşan* Fareli Köyün Kavalcısı* Sihirli Fasulye Ağacı* Altın SaçlıKız ve Üç Ayı* Güzel ve Çirkin * Bremen Mızıkacıları * Hansel veGretel * Ağustos Böceği ve KarıncaMasallarımızı oluştururkeneğitici özelliğini ön plana çıkarmaya özen gösterdik.Hazırladığımız tüm uygulamalarda eğiticilikle berabereğlendiricilik de bizim için son dereceönemlidir.Öneriniz/eleştiriniz için destek@tapnapps.com.CinderellaStory - Story Kit. Voice!The old man died Cinderella girl withwicked stepmother and half sister were left alone. Stepmother,Cinderella was using as a maid. One day I took a prom invitation.But this Cinderella can not go to prom!Come on! Do not leaveCinderella alone in this wonderful adventure!Voice, picture,educational, musical fairy tales. Tales of voice and pictureyourself or your child read, or listen to our voice-over artist! Atthe same time enjoy the pictures!Our trainers Tables voiceaccording to Turkish culture is illustrated and edited!Turkish andEnglish voice, picture and some of our educational tale:* SnowWhite* Nasreddin Hodja* Keloğlan Tales* Pinocchio* The UglyDuckling* Rapunzel* Cinderella* Puss in Boots* Little Red RidingHood* Turtle Rabbit* The Pied Piper of Hamelin* Magic Bean Tree*Golden-Haired Girl and The Three Bears* Beauty and the Beast* TheBremen Town Musicians* Hansel and Gretel* Cicada and AntTablescreating our trainers have tried to remove the feature in theforeground. In all the applications we have prepared together witheğiticilikl eğlendiricilik is extremely important forus.Suggestions / criticism for my destek@tapnapps.co.
Çizmeli Kedi - Masalım Seti 2 APK
Çizmeli kedi Masalı - Masalım Seti. Sesli!Yaşlı değirmenci ölürkenküçük oğluna bir kedi miras bırakır. (Çizmeli kedi) Tabi ki busıradan kedinin "çizmeli kedi" haline gelebilemesi için bir macerayaşaması gerekmektedir! Çizmeli Kedi, sahibine çok yardımcıolacaktır! Haydi! Bu muhteşem macerada Çizmeli Kedi'yi yalnızbırakmayın!Sesli, resimli, eğitici, müzikli masallar. Sesli veresimli Masalları çocuğunuza ister kendiniz okuyun, isterseslendirme sanatçılarımızdan dinleyin! Aynı zamanda da resimlerintadını çıkarın!Sesli eğitici Masallarımız Türk kültürüne göreresimlenmiş ve düzenlenmiştir! Türkçe ve İngilizce sesli, resimlive eğitici masallarımızdan bazıları:* Pamuk Prenses* NasreddinHoca* Keloğlan Masalları* Pinokyo* Çirkin Ördek Yavrusu* Rapunzel *KülKedisi* Çizmeli Kedi* Kırmızı Başlıklı Kız* Kaplumbağa ileTavşan* Fareli Köyün Kavalcısı* Sihirli Fasulye Ağacı* Altın SaçlıKız ve Üç Ayı* Güzel ve Çirkin * Bremen Mızıkacıları * Hansel veGretel * Ağustos Böceği ve KarıncaMasallarımızı oluştururkeneğitici özelliğini ön plana çıkarmaya özen gösterdik.Hazırladığımız tüm uygulamalarda eğiticilikle berabereğlendiricilik de bizim için son dereceönemlidir.Öneriniz/eleştiriniz için destek@tapnapps.com.Puss inBoots Story - Story Kit. Voice!Miller died aged leaves a smalllegacy to his son a cat. (Puss in Boots) Of course, this is noordinary cat "Puss in Boots" to live an adventure to upgrade isnecessary that they become! Puss in Boots, the owner will be veryhelpful!Come on! Do not leave this wonderful adventure of the Pussin Boots!Voice, picture, educational, musical fairy tales. Tales ofvoice and picture yourself or your child read, or listen to ourvoice-over artist! At the same time enjoy the pictures!Our trainersTables voice according to Turkish culture is illustrated andedited!Turkish and English voice, picture and some of oureducational tale:* Snow White* Nasreddin Hodja* Keloğlan Tales*Pinocchio* The Ugly Duckling* Rapunzel* Cinderella* Puss in Boots*Little Red Riding Hood* Turtle Rabbit* The Pied Piper of Hamelin*Magic Bean Tree* Golden-Haired Girl and The Three Bears* Beauty andthe Beast* The Bremen Town Musicians* Hansel and Gretel* Cicada andAntTables creating our trainers have tried to remove the feature inthe foreground. In all the applications we have prepared togetherwith eğiticilikl eğlendiricilik is extremely important forus.Suggestions / criticism for my destek@tapnapps.co.
Alaaddin - Masalım Seti 4 APK
Alaaddin'in Sihirli lambası Masalı - Masalım Seti. Sesli!Alaaddin,annesi ile Bağdat adlı güzel br şehirde yaşayan bir çocuktur.Babası yıllar önce ölmüştür. Bir gün yolda amcası olduğunu söyleyentuhaf bir adamla karşılaşır!Haydi! Bu muhteşem macerada Alaaddin'iyalnız bırakmayın!Sesli, resimli, eğitici, müzikli masallar. Seslive resimli Masalları çocuğunuza ister kendiniz okuyun, isterseslendirme sanatçılarımızdan dinleyin! Aynı zamanda da resimlerintadını çıkarın!Sesli Masallarımız Türk kültürüne göre resimlenmişve düzenlenmiştir! Türkçe ve İngilizce sesli, resimli ve eğiticimasallarımızdan bazıları:* Pamuk Prenses* Nasreddin Hoca* KeloğlanMasalları* Pinokyo* Çirkin Ördek Yavrusu* Rapunzel * KülKedisi*Çizmeli Kedi* Kırmızı Başlıklı Kız* Kaplumbağa ile Tavşan* FareliKöyün Kavalcısı* Sihirli Fasulye Ağacı* Altın Saçlı Kız ve Üç Ayı*Güzel ve Çirkin * Bremen Mızıkacıları * Hansel ve Gretel * AğustosBöceği ve KarıncaMasallarımızı oluştururken eğitici özelliğini önplana çıkarmaya özen gösterdik. Öneriniz/eleştiriniz içindestek@tapnapps.com.Aladdin's Magic Lamp Story - Story Kit.Voice!Aladdin, beautiful mother from Baghdad and b is a childliving in the city. Her father died years ago. One day on the waymeets a strange man saying that his uncle!Come on! Do not leavethis magnificent adventure Aladdin alone!Voice, picture,educational, musical tales. Read Tales of sound and picturesyourself or your child, or listen to voice our artists! At the sametime enjoy the pictures!Our Voice Tales illustrated by the Turkishculture and organized!Turkish and English voice, some of ourillustrated and educational tale:* Snow White* Nasreddin Hodja*Keloğlan tales* Pinocchio* Ugly duckling* Rapunzel* Cinderella*Puss in Boots* Red Riding Hood* Rabbit and Turtle* Pied Piper ofHamelin* Magic Bean Tree* Gold-Haired Girl and The Three Bears*Beauty and the Beast* Bremen Town Musicians* Hansel and Gretel* TheCicada and the AntWe take care of our tale in creating theeducational feature extraction to the fore.Any suggestions /criticism I destek@tapnapps.co for you.
Altin sacli kiz masalim seti 1.0 APK
Altın Saçlı Kız Masalı - Masalım Seti. Sesli!Altın saçlı kız birgün ormandaki bir eve girer. Oysa burda bir ayı ailesioturmaktadır! Altın Saçlı kız evde kimsenin olmadığını görüncerahatlar. Ancak az sonra altın saçlı kızı bir sürprizbeklemektedir! Haydi! Bu muhteşem macerada altın saçlı kızı yalnızbırakmayın!Sesli, resimli, eğitici, müzikli masallar. Sesli veresimli Masalları çocuğunuza ister kendiniz okuyun, isterseslendirme sanatçılarımızdan dinleyin! Aynı zamanda da resimlerintadını çıkarın!Sesli eğitici Masallarımız Türk kültürüne göreresimlenmiş ve düzenlenmiştir! Türkçe ve İngilizce sesli, resimlive eğitici masallarımızdan bazıları:* Pamuk Prenses* NasreddinHoca* Keloğlan Masalları* Pinokyo* Çirkin Ördek Yavrusu* Rapunzel *KülKedisi* Çizmeli Kedi* Kırmızı Başlıklı Kız* Kaplumbağa ileTavşan* Fareli Köyün Kavalcısı* Sihirli Fasulye Ağacı* Altın SaçlıKız ve Üç Ayı* Güzel ve Çirkin * Bremen Mızıkacıları * Hansel veGretel * Ağustos Böceği ve KarıncaMasallarımızı oluştururkeneğitici özelliğini ön plana çıkarmaya özen gösterdik.Hazırladığımız tüm uygulamalarda eğiticilikle berabereğlendiricilik de bizim için son dereceönemlidir.Öneriniz/eleştiriniz için destek@tapnapps.com.
Kid Quiz - Game for Children 1.1 APK
Genius Kid Test at Android!It is a really entertaining andeducational application for your 4-5 years old children. Whit thiseducational app, children will learn as easy as read a fairy talebook. • With funny animal and other pictures and sounds. Childernwill love it!• Questions reads by Professional voice actors. So,children may pick the right answer even can’t read.• Pick the rightanswer and win!• Fun educational Learning Game.Shapes, Colors,Fruits, Quantities, ABC's, Animal Names, Counting.The app for earlylearning! Full educational!We, Are a group of people who working onedicational apps for children. For info: sekendiz@gmail.com
Kırmızı Başlıklı Kız Masal - Masalım Seti 2 APK
Kırmızı başlıklı Kız Masalı - Masalım Seti. Sesli! Kırmızı başlıklıKız bir gün ormanın diğer ucunda yaşayan büyükannesine yiyecekgötürmek için yola çıkar. Oysa yolda büyük tehlikler vardır!Kırmızı başlıklı Kız'ın karşısına bir kurt çıkar. Ama kurt çokkibar davranınca Kırmızı Başlıklı Kız rahatlar.Ancak az sonra onubir sürpriz beklemektedir! Haydi! Bu muhteşem macerada Kırmızıbaşlıklı kızı yalnız bırakmayın! Sesli, resimli, eğitici, müziklimasallar. Sesli ve resimli Masalları çocuğunuza ister kendinizokuyun, ister seslendirme sanatçılarımızdan dinleyin! Aynı zamandada resimlerin tadını çıkarın! Sesli eğitici Masallarımız Türkkültürüne göre resimlenmiş ve düzenlenmiştir! Türkçe ve İngilizcesesli, resimli ve eğitici masallarımızdan bazıları: * Pamuk Prenses* Nasreddin Hoca * Keloğlan Masalları * Pinokyo * Çirkin ÖrdekYavrusu * Rapunzel * KülKedisi * Çizmeli Kedi * Kırmızı BaşlıklıKız * Kaplumbağa ile Tavşan * Fareli Köyün Kavalcısı * SihirliFasulye Ağacı * Altın Saçlı Kız ve Üç Ayı * Güzel ve Çirkin *Bremen Mızıkacıları * Hansel ve Gretel * Ağustos Böceği ve KarıncaMasallarımızı oluştururken eğitici özelliğini ön plana çıkarmayaözen gösterdik. Hazırladığımız tüm uygulamalarda eğiticilikleberaber eğlendiricilik de bizim için son derece önemlidir.Öneriniz/eleştiriniz için destek@tapnapps.com. Red head girl Tale -Tales Kit. Voice! Red head girl off for a day to take food to hergrandmother who lives at the other end of the forest. However,there is a great danger on the road! Remove a wolf in Red RidingHood against the girl. But the wolf of Little Red Riding Hoodbehaved very polite rahatlar.ancak less then a surprise awaits him!Come on! Do not leave this magnificent adventure of Little RedRiding Hood alone! Audio, picture, educational, musical tales. ReadTales of sound and pictures yourself or your child, whether artistslisten to our voice! At the same time enjoy the pictures! VoiceTables Our trainers are illustrated by the Turkish culture andorganized! Turkish and English voice, some of our illustrated andeducational tale: * Snow White * Nasreddin Hodja * Keloğlan tales *Pinocchio * Ugly duckling * Rapunzel * Cinderella * Puss in Boots *Red Riding Hood Rabbits with Turtle * Pied Piper of Hamelin * MagicBean Tree * Gold-Haired Girl and The Three Bears * Beauty and theBeast * Bremen Town Musicians * Hansel and Gretel * The Cicada andthe Ant We took care of our trainers Tables feature extraction increating the fore. eğlendiricilik together with eğiticilikl weprepare for all applications is extremely important to us. Anysuggestions / criticism I destek@tapnapps.co for you.
Loading...