1.6 / December 11, 2016
(4.6/5) (8)
Loading...

Description

Çorum TSO üyeleri cep telefonuna gelecek onaykodu ile;
-Toplantı bildirimlerini alabilir,
-Toplantıya katılıp katılmayacağını geri bildirim yapabilir,
-Şube tarafından gönderilen bildirimleri alabilir,
Çorum TSO üyesi değilseniz, oda ile ilgili aşağıdaki bilgilereulaşabilirsiniz
-Oda Yönetim Kurulu listesi,
-Oda Meclis Üyeleri,
-Kadın Girişimciler Kurulu,
-Genç Girişimciler Kurulu,
-Oda ile ilgili haberler,
-İletişim bilgileri,
-Meslek Komiteleri ve Üyeleri,
-İş Dünyası Dergisi,
-İnsan Kaynakları
-Anket
Not: Uygulama oda da yer alan ana şube yazılımına bağlıçalışmaktadır.
Üye bilgileri değiştiğinde güncelleme yayınlanmasıgerekmemektedir.
Bilgiler ana oda yazılımında değiştiğinde anında mobil uygulamayayansımaktadır.
Corum TSO members withthe confirmation code to your mobile phone;
-Meeting Can receive notifications,
Whether to join the meetings are able to feedback,
You can receive notifications sent by
-Sub,
Corum TSO If you are not a member, you can access the followinginformation about the room
-The Board list
-The Assembly Members,
-Women Entrepreneurs Council,
-Young Entrepreneurs Council,
The news about him,
-Contact information,
-VET Committees and Members,
-Business World Magazine,
-Human resources
-Survey
Note: The application works depends on the room located in the mainbranch software.
When Members are not required to publish updated informationchanges.
The information is instantly reflected on the changes in the mainroom when the mobile application software.

App Information Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

Best Yazılım Show More...

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası 1.6 APK
Çorum TSO üyeleri cep telefonuna gelecek onaykodu ile;-Toplantı bildirimlerini alabilir,-Toplantıya katılıp katılmayacağını geri bildirim yapabilir,-Şube tarafından gönderilen bildirimleri alabilir,Çorum TSO üyesi değilseniz, oda ile ilgili aşağıdaki bilgilereulaşabilirsiniz-Oda Yönetim Kurulu listesi,-Oda Meclis Üyeleri,-Kadın Girişimciler Kurulu,-Genç Girişimciler Kurulu,-Oda ile ilgili haberler,-İletişim bilgileri,-Meslek Komiteleri ve Üyeleri,-İş Dünyası Dergisi,-İnsan Kaynakları-AnketNot: Uygulama oda da yer alan ana şube yazılımına bağlıçalışmaktadır.Üye bilgileri değiştiğinde güncelleme yayınlanmasıgerekmemektedir.Bilgiler ana oda yazılımında değiştiğinde anında mobil uygulamayayansımaktadır.Corum TSO members withthe confirmation code to your mobile phone;-Meeting Can receive notifications,Whether to join the meetings are able to feedback,You can receive notifications sent by-Sub,Corum TSO If you are not a member, you can access the followinginformation about the room-The Board list-The Assembly Members,-Women Entrepreneurs Council,-Young Entrepreneurs Council,The news about him,-Contact information,-VET Committees and Members,-Business World Magazine,-Human resources-SurveyNote: The application works depends on the room located in the mainbranch software.When Members are not required to publish updated informationchanges.The information is instantly reflected on the changes in the mainroom when the mobile application software.
Çorum Müsiad 1.0.22 APK
Çorum Müsiad Şubesi Andorid Uygulamasıdır.Müsiad Çorum şubesi üyeleri cep telefonuna gelecek onay koduile;-Toplantı bildirimlerini alabilir,-Toplantıya katılıp katılmayacağını geri bildirim yapabilir,-Şube tarafından gönderilen duyuru bildirimlerini alabilir,-Üyeler arası kampanyaları takip edebilir, kampanyayayınlayabilir,-Üye profil sayfasında kendisine ait aidat ödeme hareketlerinitakip edebilir,Müsiad Çorum Şubesi üyesi değilseniz, şube ile ilgili aşağıdakibilgilere ulaşabilirsiniz-Şube üye listesi,-Üyelerin iletişim, Sektör, Ürün, Marka ve üyelerin Müsiad içindekigörevlerine göre arama,-Şube ile ilgili haberler,-Genç Müsiad üyeleri,-Şube iletişim bilgileriNot: Uygulama şubede yer alan ana şube yazılımına bağlıçalışmaktadır.Üye bilgileri değiştiğinde güncelleme yayınlanmasıgerekmemektedir.Bilgiler ana şube yazılımında değiştiğinde anında mobil uygulamayayansımaktadır.Corum Müsiad Branch isthe Android application.Corum Müsiad branch members to the mobile phone with theconfirmation code;-Meeting Can receive notifications,-Meetings Give feedback on whether to join theCan receive notifications sent by -Sub announcement,Between -Members they can follow the campaign, the campaign canpublish-Members Own profile page, you can follow the movements of duespayments,If you are not a member of Corum Müsiad Branch, the branch willfind the following information about-Sub Member listCommunication of its members, industry, product, brand and memberof the tasks within the search by Müsiad,-Sub-Related news,-youth Müsiad members,-Sub Contact informationNote: The main branch is located at the branch depending on thesoftware application is running.Members are not required to publish updated information when itchanges.Information on the main branch software changes are reflected in aninstant mobile applications.
Loading...