1.0 / April 1, 2015
(4.4/5) (275)
Loading...

Description

Aplikace umožňuje rychle nalézt potravinové "éčko" dle jeho číslakódu, názvu nebo zařazení ve skupině podle toho k čemu se "éčko" vpotravině používá. Každé "éčko" v databázi má:- svůj popis, - českýnázev, - anglický název, - omezenost použití "éčka" - proč si na"éčko" dávat pozor.Jednotlivá "éčka" si lze zařadit do seznamu,takže odpadá potřeba nejčastější "éčka" stále vyhledávat.Thisapplication allows you to quickly find food "Éčko" according to hiscode number, name or inclusion in a group according to what is"Éčko" in food uses.Each "Éčko" in the database are:- Yourdescription,- Czech title- English name,- The limitations of theuse of "Es"- Why can 'Éčko "be careful.Individual "Es" can includein the list, eliminating the need to frequently 'Es' still seek.

App Information Éčka

 • App Name
  Éčka
 • Package Name
  cz.idnes.android.ecka
 • Updated
  April 1, 2015
 • File Size
  2.6M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  MAFRA, a.s.
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
  Karla Engliše 519/11 150 00 Praha 5 - Smíchov Czech Republic
 • Google Play Link

MAFRA, a.s. Show More...

Czech Public Transport IDOS 2.7.0 APK
MAFRA, a.s.
The official public transport app for FREE. MOBILE APP OF THE YEAR2016 in Lifestyle category voted by users and UX APP OF THE YEAR2016 voted by professionals. Main features: • Find the best routewith trains, buses or public city transport • Online search =always actual data including delays and disruptions • Intelligentstops whisperer including address and My location • Notification onarrival, departure or change including delays • Automatic detectionof the public transport table and closest stops via GPS • Offlinebrowsing of searched connections • Intelligent functions wizard •Selection of stops or addresses from the map • Purchase public citytransport tickets via SMS • English version • Wide connectionsharing options • Showing arrivals/departures from selected stopwith option to filter specific direction or connection • You cansave up to 6 connections to your favourites, offline access to upto 6 searched connections in the history • Search options forbarrier-free, direct connections, low-floor connections etc. •Detailed connection information including platform, line, stopnumber, connection delay, actual counted position, disruption,informative ticket price, order of train cars etc. • Showingconnection route and position on the map • You can buy inter citybus tickets on lines where it is available • Legend for pictogramsmeaning • Help - application wizzard • You can remove ads for ayear or for ever in Menu - Settings (1 year 49 CZK, forever 149CZK)
cz.tomatolabs.portmonka 2.5.24 APK
MAFRA, a.s.
Hlavní výhody Portmonky: • Nemusíš nosit věrnostní karty u sebe •Rychlé zobrazení karet • Slevové akce přímo v mobilu • Informace oprodejnách včetně otevíracích dob a adres • Garance uplatnění vevybraných obchodech • Rychlá zákaznická podpora • Offline fungováníaplikace Ulehči své peněžence a nahrajte si věrnostní a zákaznickékarty do svého chytrého mobilu. Budeš je mít vždy po ruce a navíczískáš exkluzivní slevové a kuponové nabídky. Aplikace ti zobrazítvé karty za všech okolností. V případě, že nejsi připojený kinternet, tak se ti karty zobrazí, ale neuvidíš aktuální slevovéakce. Pokud si vytvoříš registraci, tak se karty navíc připojí ktvému účtu a i po přechodu na jiný telefon se ti budou stálezobrazovat. Registrovat se můžeš i přes Facebook. Portmonka tinavíc nabízí možnost registrovat se do dalších věrnostních programůbez nutnosti osobní návštěvy přímo v obchodě a zdlouhavéhovyplňování formuláře na pokladně. Tak už neváhej a nainstaluj siPortmonku hned teď. Můžeme ti slíbit, že se vždy budeme věnovattvým podnětům a připomínkám. Protože na tvém názoru a především natvé spokojenosti nám záleží nejvíce! The main advantages wallet: •You do not have to carry a loyalty card with you • Fast displaycards • Discount action on your mobile • Information about thestores, including opening hours and addresses • Guaranteeapplication in selected stores • Fast customer support • Offlineapplication functioning Lighten your wallet and upload your loyaltyand customer card into your smart mobile phone. You'll have athand, plus you get exclusive discount and coupon offers.Applications will receive your card at all times. If you're notconnected to the internet, so you receive the card, but you willnot see the actual discount events. If You create a registrationand extra cards to connect to your account and even after switchingto another phone you will still be displayed. Registration can alsovia Facebook. In addition, the purse offers the opportunity toregister to other loyalty programs without the need for a personalvisit at the store and filling lengthy forms at checkout. So youcan install wallet right now. We promise you that we will alwayspay your suggestions and comments. Because in your opinion, andespecially to your satisfaction matters most to us!
iDNES.cz 2.0.0 APK
MAFRA, a.s.
Nová aplikace zpravodajského portálu iDNES.cz přináší aktuálnízprávy do vašeho telefonu. Nabízí uživatelsky přívětivějšíovládání, offline režim, upozornění na důležité události, režimnočního čtení, ukládání článků k pozdějšímu čtení a mnoho dalšího.Nově byla aplikace rozšířena o službu iDNES Premium, kteráuživatelům nabízí exkluzivní obsah a členské výhody. The newiDNES.cz news portal application brings the latest news to yourphone. It offers more user-friendly control, offline mode,important event notifications, night read mode, storing articlesfor later reading, and much more. The application has recently beenextended with iDNES Premium, which offers users exclusive contentand membership benefits.
Rajče.net uploader 2.0 APK
MAFRA, a.s.
Rajče.net uploader can upload photos into web gallery www.rajce.netby menu "Share".Beta version.
Lidovky.cz 1.0.1 APK
MAFRA, a.s.
Sledujte aktuální zpravodajství serveru Lidovky.cz na internetu.Umístěním launcheru na plochu, tedy aplikace spouštějící webovýprohlížeč, získáte snadný a rychlý přístup ke spolehlivým zprávám.Lidovky.cz přinášejí po celý den novinky z domova i ze světa,online zpravodajství ze sportovních klání i politických událostí,komentáře a názory, galerie fotografií a možnost zapojit se dodiskusí pod články.Follow current news Lidovky.cz server on theInternet. By placing the launcher on the desktop, thus triggeringthe application a web browser, you'll get easy and fast access toreliable reports. Lidovky.cz provide all-day news from home andabroad, online coverage of sports events and political events,comments and opinions, photo galleries and the ability to engage indiscussions under the articles.
Éčka 1.0 APK
MAFRA, a.s.
Aplikace umožňuje rychle nalézt potravinové "éčko" dle jeho číslakódu, názvu nebo zařazení ve skupině podle toho k čemu se "éčko" vpotravině používá. Každé "éčko" v databázi má:- svůj popis, - českýnázev, - anglický název, - omezenost použití "éčka" - proč si na"éčko" dávat pozor.Jednotlivá "éčka" si lze zařadit do seznamu,takže odpadá potřeba nejčastější "éčka" stále vyhledávat.Thisapplication allows you to quickly find food "Éčko" according to hiscode number, name or inclusion in a group according to what is"Éčko" in food uses.Each "Éčko" in the database are:- Yourdescription,- Czech title- English name,- The limitations of theuse of "Es"- Why can 'Éčko "be careful.Individual "Es" can includein the list, eliminating the need to frequently 'Es' still seek.
AkcniCeny.cz 2.0.3 APK
MAFRA, a.s.
Prohlížejte si akční nabídky zboží a slevy, které najdete v akčnímletáku Tesco, Lidl, Kaufland, Albert, Globus nebo Penny Marketu,přímo ve vašem Android telefonu. Vyberte si konkrétní prodejnu, dokteré chodíte každý den nakupovat, a prohlížejte si pohodlněvšechny slevy. Akční nabídky si můžete jedním kliknutím jednodušepřidat do nákupního seznamu, takže vám už žádná sleva neuteče.Co vaplikaci najdete:- akční zboží všech supermarketů, hypermarketů,drogerií, elektra a dalších řetězců- nákupní seznam- adresu aotevírací dobu všech řetězců v ČR- nejbližší prodejny vašichoblíbených obchodů- akční letákyProhlížejte si denně stovky akčníchnabídek pohodlně na vašem telefonu, vyhledejte si nejbližšíprodejnu vašeho oblíbeného řetězce nebo si sestavte nákupní seznampři cestě do obchodu.Check the special offers and discount goodsthat can be found in the Action leaflet Tesco, Lidl, Kaufland,Albert, Globus or Penny Market, right on your Android phone. Choosea specific store, where you go every day to shop and browsecomfortably all up. Promotions can be one-click easy to add to yourshopping list so you never miss a discount.What can be found in:-Action Products of supermarkets, hypermarkets, drugstores,electricity and other chains- shopping list- the address andopening hours of all strings in the Czech Republic- the nearestshop your favorite stores- Action leafletsBrowse hundreds of dailyspecial offers comfortably on your phone to locate your neareststore or your favorite chain to build a shopping list on the way tothe store.
Zlacnené.sk 1.0 APK
MAFRA, a.s.
Prezerajte si akčné letáky od Tesco, Albert, Globus, Interspar aďaľších desiatky obchodov priamo vo vašom Android telefóne. Ak radisledujete zľavové akcie a výhodné ponuky veľkých obchodnýchreťazcov, je táto ponuka aplikácie priamo pre vás. Ľahko a rýchlosi tak môžete prehliadnuť aktuálne letáky, vyhľadávať medzizlavneným tovarom, alebo nájsť najbližšiu predajňu a zobraziť si juna mape.Čo aplikácia ponúka- Prezrite si najnovšie akčné letáky-zobrazte si zľavy podľa najbližších predajní- vyhľadávajte medziakčným tovarom- nájdite najbližší obchod- stahujte si letáky,tovar, alebo informácie o obchodoch priamo do telefónuVyhľadávajtesi denne desiatky aktuálnych letákov a tisíc akčných ponúk - čidoma, na cestách, alebo priamo v predajni, žiadna akčná ponuka vámuž neutečie.View your special leaflets from Tesco, Albert, Globus,Interspar and dozens of other shops right on your Android phone. Ifyou enjoy watching discount and special actions of large retailchains, this offer applications directly to you. Quickly and easilyso you can view current flyer, search the discount items, or findthe nearest store and view it on the map.What application offers-Search Latest Action leaflets- See many stores by next- Search thegoods in action- Find the nearest store- Download the leaflets,goods, or trade information straight to your phoneSearch thecurrent day tens of thousands of leaflets and newsletter - whetherat home, on the road or in-store, no special offer you haveanywhere.
Loading...