1.0.0 / July 12, 2017
(/5) ()
Loading...

Description

Vill ha en snabb Svensk Fransk översättnings app utan alltförmycketkrångel? Denna röst översättar och ger en snabböversättning. Följdom här 5 enkla stegen: * Du trycker på knappenmed mikrofonen. * Dutalar på svenska i vad du vill översatt * Dukommer att höraöversättningen och hur det är skrivet. * Om du villkan du höra detigen om du trycker på knappen med högtalarikonen. *För att höra denöversatta rösten långsamt, justera denmedrösthastighetsjusteringen. Dessutom har den en vackert läder /trädesign, vilket gör att det har ett lyxigt utseende. Dennaappkräver internet eftersom det inte bara översatta ord utanhelameningar.

App Information Översättning Svensk Fransk app

 • App Name
  Översättning Svensk Fransk app
 • Package Name
  com.SARPstudios.SVFR
 • Updated
  July 12, 2017
 • File Size
  7.5M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  SarpStudios
 • Installs
  0+
 • Price
  $0.99
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
  Groenestraat 294 Unit: B.1.5.a 6531 JC Nijmegen Nederland
 • Google Play Link

SarpStudios Show More...

Oversett Norsk Nederlandsk app 1.0.0 APK
SarpStudios
Vil du ha en Norsk til Nederlandsk oversettelse app uten formyetrøbbel? Denne stemmeoversetteren gir deg rask oversettelse utenåmåtte ha problemer. Operasjonen er enkel: * Du trykkerpåmikrofonknappen. * Du snakker på engelsk hva du vil oversette *Duvil høre oversettelsen sammen med hvordan den er skrevet. * Hvisduvil, kan du høre den igjen hvis du trykker påhøyttalerikonknappen.* Hvis du vil høre den oversatte stemmenredusert, juster du denmed stemmehastighetsregulatoren. Det eringen annonser ellerforstyrrelser. Det er spesielt designet for ågi deg en oversattoversettelse så fort som mulig. I tillegg har denet vakkert ferdigskinn / tre design, noe som gir det et luksuriøstutseende. Denneappen trenger internett, fordi den oversetter helesetninger ogikke bare ord (ved hjelp av mymemory translate).
Ovulation Calendar App 1.0.3 APK
SarpStudios
Do you want to calculate your ovulation calendar fast, simple,freeand without a hassle? Download this app and find out howyourmenstrual cycle looks like. The only thing we need to know isthefirst day of your last period en your average menstrualcyclelength. With this information we can calculate your menstrualcycleinfinitely, so if you want to know when you can expect yourperiodon july 1st in 2055, you can! Not only is it based onrecentscientific studies, but it's extremely simple to use and ithas acute and playful layout, so it's fun and easy to use foranyone.Click the download button and try it out!
Oversett Norsk Svensk app 1.0.0 APK
SarpStudios
Vil du ha en Norsk til Svensk oversettelse app uten for myetrøbbel?Denne stemmeoversetteren gir deg rask oversettelse uten åmåtte haproblemer. Operasjonen er enkel: * Du trykker påmikrofonknappen. *Du snakker på engelsk hva du vil oversette * Duvil høreoversettelsen sammen med hvordan den er skrevet. * Hvis duvil, kandu høre den igjen hvis du trykker på høyttalerikonknappen.* Hvis duvil høre den oversatte stemmen redusert, juster du denmedstemmehastighetsregulatoren. Det er ingen annonserellerforstyrrelser. Det er spesielt designet for å gi deg enoversattoversettelse så fort som mulig. I tillegg har den etvakkert ferdigskinn / tre design, noe som gir det et luksuriøstutseende. Denneappen trenger internett, fordi den oversetter helesetninger ogikke bare ord (ved hjelp av mymemory translate).
Oversett Norsk Engelsk app 1.0.0 APK
SarpStudios
Vil du ha en Norsk til Engelsk oversettelse app uten formyetrøbbel? Denne stemmeoversetteren gir deg rask oversettelse utenåmåtte ha problemer. Operasjonen er enkel: * Du trykkerpåmikrofonknappen. * Du snakker på engelsk hva du vil oversette *Duvil høre oversettelsen sammen med hvordan den er skrevet. * Hvisduvil, kan du høre den igjen hvis du trykker påhøyttalerikonknappen.* Hvis du vil høre den oversatte stemmenredusert, juster du denmed stemmehastighetsregulatoren. Det eringen annonser ellerforstyrrelser. Det er spesielt designet for ågi deg en oversattoversettelse så fort som mulig. I tillegg har denet vakkert ferdigskinn / tre design, noe som gir det et luksuriøstutseende. Denneappen trenger internett, fordi den oversetter helesetninger ogikke bare ord (ved hjelp av mymemory translate).
BMI Calculator 1.0.5 APK
SarpStudios
Do you want to calculate your BMI fast, simple, free andwithouthassle? Download this BMI Calculator and quickly discoverhow yourhealth is doing. There are a lot of BMI apps, but with thisone,you will receive free, automated, personal advice, andacalculation of your fat-percentage, by simply giving yourweight,age, sex and height. Click the download button and try itout!
Oversett Norsk Fransk app 1.0.0 APK
SarpStudios
Vil du ha en Norsk til Fransk oversettelse app uten for myetrøbbel?Denne stemmeoversetteren gir deg rask oversettelse uten åmåtte haproblemer. Operasjonen er enkel: * Du trykker påmikrofonknappen. *Du snakker på engelsk hva du vil oversette * Duvil høreoversettelsen sammen med hvordan den er skrevet. * Hvis duvil, kandu høre den igjen hvis du trykker på høyttalerikonknappen.* Hvis duvil høre den oversatte stemmen redusert, juster du denmedstemmehastighetsregulatoren. Det er ingen annonserellerforstyrrelser. Det er spesielt designet for å gi deg enoversattoversettelse så fort som mulig. I tillegg har den etvakkert ferdigskinn / tre design, noe som gir det et luksuriøstutseende. Denneappen trenger internett, fordi den oversetter helesetninger ogikke bare ord (ved hjelp av mymemory translate).
Översättning Svensk Fransk app 1.0.0 APK
SarpStudios
Vill ha en snabb Svensk Fransk översättnings app utan alltförmycketkrångel? Denna röst översättar och ger en snabböversättning. Följdom här 5 enkla stegen: * Du trycker på knappenmed mikrofonen. * Dutalar på svenska i vad du vill översatt * Dukommer att höraöversättningen och hur det är skrivet. * Om du villkan du höra detigen om du trycker på knappen med högtalarikonen. *För att höra denöversatta rösten långsamt, justera denmedrösthastighetsjusteringen. Dessutom har den en vackert läder /trädesign, vilket gör att det har ett lyxigt utseende. Dennaappkräver internet eftersom det inte bara översatta ord utanhelameningar.
Oversett Norsk Dansk app 1.0.0 APK
SarpStudios
Vil du ha en Norsk til Dansk oversettelse app uten for myetrøbbel?Denne stemmeoversetteren gir deg rask oversettelse uten åmåtte haproblemer. Operasjonen er enkel: * Du trykker påmikrofonknappen. *Du snakker på engelsk hva du vil oversette * Duvil høreoversettelsen sammen med hvordan den er skrevet. * Hvis duvil, kandu høre den igjen hvis du trykker på høyttalerikonknappen.* Hvisdu vil høre den oversatte stemmen redusert, juster du denmedstemmehastighetsregulatoren. Det er ingen annonserellerforstyrrelser. Det er spesielt designet for å gi deg enoversattoversettelse så fort som mulig. I tillegg har den etvakkert ferdigskinn / tre design, noe som gir det et luksuriøstutseende. Denneappen trenger internett, fordi den oversetter helesetninger ogikke bare ord (ved hjelp av mymemory translate).
Loading...