1.0 / July 26, 2018
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Birçok ülkeye ait bayraklar ve o ülkeye ait ilginç bilgileriçerenipuçları ile bayrağını gördüğünüz ülkenin neresi olduğunutahminetmeye çalışacaksınız.Bilgi yarışması şeklindegelensorular.Belirli saniyede cevap vererek bilgilerinizisınayın.Oyunsonunda kaç soruyu doğru kaç soruyu yanlış kaç soruyuise cevapsızbıraktığınızı görebilir. Bilgi seviyeniziölçebilirsiniz.Öğrencilerve Genel Kültür bilgisini test etmeniziçin ideal.Lütfen oyun ileilgili isteklerinizi yorum bölümümüzeyazını en kısa zamandaisteklerinizi değerlendirmeye alalım.Flags ofmany countries and hewill try to guess where that is the countrywhere you see the flagof the country with interesting facts andtips.The question in theform of quiz.Test your knowledge byanswering a specific number ofseconds.At the end of the game, howmany questions correctly youcan see how many questions incorrectlyfew questions leftunanswered. You can measure your level ofknowledge.Students andideal for testing the general knowledgeCulture.Please let usreview your request as soon as possible towrite your comments toour department requests related to the game.

App Information Ülkeler ve Bayrakları Bilgi Yarışması S1

 • App Name
  Ülkeler ve Bayrakları Bilgi Yarışması S1
 • Package Name
  com.appybuilder.ali_tasdemir.ulkeler_ve_bayraklar_s1
 • Updated
  July 26, 2018
 • File Size
  3.5M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Kayat
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Trivia
 • Developer
 • Google Play Link

Kayat Show More...

Bez bebek S3 bilgi oyunu diğer oyunları 1.2 APK
Kayat
Nana, kendini Makbuş'un bir akrabası olarak tanıtarak evde birkaçgün kalmak için izin almayı başarır. Fakat evdeki ilk gecesindeÖzge, Hakan ve Simge'nin üzerinde çalıştıkları çok önemli birprojenin üzerine portakal suyu döküp suçu Nana'nın üzerine atınca,Hakan ve Nana'nın arası iyice gerilir. Bu arada büyülü kütüphanedeyanlışlıkla girdiği bir mağarada kendiyle ilgili korkutucugerçekleri öğrenen Şoker, Kulina ve Nana'ya karşı hain planlaryapmaya başlar. Özge'nin kurduğu tuzak yüzünden Müdür'le başıdertte olan Emre'nin tek çaresi, imkansız gibi görünse de ertesigünkü matematik sınavından geçer not almaktır. Bütün güçlükler veaksiliklere karşı iyi kalbi ve sihirleriyle savaşan Nana, biryandan kendini Hakan'a affettirmeye çalışırken, bir yandan daEmre'ye yardımcı olmak için uğraşacaktır. İyi Oyunlar! Nanasucceeds in getting permission to stay at home for a few days byintroducing herself as a relative of Makbuch. But on their firstnight in the house, Özge, Hakan and Simge are working on a veryimportant project on the orange juice poured on the crime Nana,Hakan and Nana are stretched well between. In the meantime, hestarts to make treacherous plans against the Monster, Kulina andNana, who learn scary facts about themselves in a cave thataccidentally enters the magical library. Emre's chief, who is introuble with the Director because of the trap set by Özge, seems tobe impossible, but it is a passing grade from the next day'smathematics exam. Nana, who is fighting against all difficultiesand incompetence with good heart and magic, will try to help Emrewhile trying to forgive Hakan himself. Good Games!
Selena Bilgi Yarışması S1 1.3 APK
Kayat
Selena bilgi yarışması oyunumuz selena dizisini izleyen veselenabölümlerinin tekrar tekrar ekrana gelmesini sabırsızlıklabekleyenayrıca selena oyna mak isyeten siz selena hayranlarıiçinhazırlanmıştır. Bu hayranlar bize selena giydirme oyunlarıveselena yapboz oyunları veya selena boyama oyunlarıyapacakmısınızdiye soruyorlar. selena nın oyunları konusundaçalışmaya devamediyoruz. şu an için selena yarışma oyunu ilekarşınızdayız. Selenadizi fanlarının selena izle sitesinden yadaselena youtubesayfasından da diziyi izlediklerini ve izledikçeselena oyuncularıiçin daha fazla hayranlık duyduklarını biliyoruz.selena izesitesinde selena bölümlerini hayranlıkla izleyen sizleriçin selenedizi bölümlerindeki konuları içeren bir bilgi yarışmasıhazırladık.Bazı hayranların selena indir sitesinden yada selena 1sitesindenselena 1 bölüm den itibaren tüm bolümleri izlediğinigörüyoruz.selena izle youtube sayfasından da selena nın tümbölümleriizleyerek bilgilerinizi tazeleyebilir sonrasındayarışmamızda bubilgilerinini sınayabilirsiniz. Selena dizioyuncuları ileçekilmesi düşünülen selena filmi yapıldığında bukonuda dasoruların yeni yarışmamızda olması için güncelleme yaparakbukonularda soruların olması için çalışacağız. sadece selenafinalbölüm içinde yeni bir yarışma yapmak istiyoruz. selena finalbölümüizle yen hayranlar için oluşturacağımız bu yeni yarışmadaselenakızları olan selena selin ve selena nazlı selena fitnatselenatamara ile birlikte selena kıvılcım selena burak selenahadesselena aslı selena leyla selena fitnat selena ozan selenakuzeyselena mustesna için özel bölümler oluşturmayı planlıyoruz.Selenaismi nedir diye merak eden selena gerçek adı nedir diye soranküçükhayranlarda oluyor. Bu hayranlar selena nın en çokseyredilenbölümleri olan selena 5 ve selena 3 bölümlerini izlemişprofilresimlerini selena resmi ile değiştirmiş yada selenaresimleri iletablet ve telefonlarını doldurmuş selena ile iyi vakitgeçien fakatselena kimdir henüz bilmeyen küçük hayranlar. Selena neyapsaselena yı izle rim diyen bu küçük hayranlardan sıklıklaselenafotoğrafları ve selena yeni bölüm çekecekmi sorularınıalıyoruz.Ayrıca selena oyuncuları şimdiki haliyle yeni bölümçekecekmisorularıda sıklıkla soruluyor. Bazı hayranların ise selena2 bölümhalinde izlediklerini biliyoruz. selena nın gerçekhayattaolmadığını bilen ve bazı selena hataları olan bölümlerisöyleyenhayranlar ise selena kaç yaşında diye soruyorlar. Buhayranlar tümbölüm konularına da hakim durumdalar selena da ki şubölümde selenaölüyor yada başka bir bölümde selena öpüşme mek içinşunları yaptıveyahutta selena pandora ile savaşırken şöyle yaptı.selena havuzbölümünde kıvılcım ve arkadaşlarının durumunudaanlatanlar var veyaselena burak aşkını anlatan selena sahneleriiçin güzelyorumlayanlarda. Bazı hayranlar ise selene nın nazlısıhakkındasorular soruyorlar. selena nazlı öldü mü diye soranlardavar selenanazlı ölüyor mu diye sorarak bölümün sonun izlemekistemeyenleryada selena nazlı kaçırılıyor mu selena burakevleniyormu mu diyesoran küçük hayranlar da var. Bu hayranlar içinselena nın gerçekadı nın sinem kobal olduğunu söyleyelim. sinemkobal selena nıncanlandırılmasında o kadar candan oynadıki dizihala bugün bu kadarçok seyrediliyor. Bazı hayranlar ise selenaçizgi film yapılacakmıdiye soruyorlar. bazı küçük hayranlar iseselenadaki selin adınedir diye soruyorlar. selena selin gerçek adımerak edenler içinCansu Demirci dizide selin karakterinicanlandırıyordu. selena yenibölüm izle mek isteyenler yada selenakarakterleri nin yenihallerini merak edenler var. mesela selenadakiselinin şimdikihalini merak eden fazlaca hayran var ayrıca buhayranlar selenanazlı şimdiki hali ni de soruyorlar. zaten çoğuhayran selenadizisinin selinin yeni halini görünce gözlerineinanamıyorlar.selena dizi oyuncuları şimdiki halleri nedir diyemerak edenlerindışında selena kamera arkası da sıklıkla merakediliyor. İyiOyunlar!Our quiz game Selena selena selena part of theseries thatfollowed, and impatiently waiting to come to play againscreen alsomakes selena selena isyet that you are prepared forfans. Thesefans are your yapacakmıs us up games selena and selenaselenacoloring or puzzles games are asking. We continue to workonselena's games. Here we are with selena competition game atthemoment. Selena fans of the series they follow in sequence fromtheYouTube page or follow the site selena selena and we knowthatuntil they watch seller hear more admiration for the players.Wehave prepared a quiz section contains topics in the sequenceyouare watching with admiration for bin selena selena portions ofthetrail to the site. Some fans of the site or download selenaselenaselena track all sections of the first sites we see that asfrom 1section. Watching all sections of the YouTube watch page fromtheselena selena after our competition can refresh your knowledge,youcan test this knowledge. When Selena number of players withthewithdrawal of thought selena film to be made in our new contestofquestions on this subject by the update will try to make allthesequestions. We just want to make a new contest in the selenafinalepisode. This flood of new competition in selena which selenagirlswill create for watch the final episode selena beat fans andwe areplanning to create a special section for selena spoiledselenaFitnat selena tamara with selena spark selena Burak selenahadesselena original selena Leyla selena Fitnat selena poetselenanorthern selena Undersecretaria. Selena selena name What ishe whowonder what is going on in the small fans asking if she realname.This admirers who is a good time transition while but selenabyselena the most watched sections that selena 5 and selena3portions of the watch have profile pictures selena picture withasubstituted or selena pictures with selena have completedtheirtablets and phones small fans who do not know yet. What if Ididwatch Selena y selena rim often said of these small fans andselenapictures selena're getting questions çekecekm the newsection. Alsoselena players frequently asked questions in itscurrent form to anew section of çekecekm. We know that while somefans flood watchinto 2 parts. selena's real life, and who knowswhether the errorsthat some sections selena selena fans saying howold they ask.These fans are in all departments subject to thejudge're areselena of dying following section selena or anothersection selenamade the following for MEK kissing or also selenafought withpandora they said. selena pool section, there are caseswhendescribing the spark and friends or in review selenaselenabeautiful scenes for explaining over BuRaK. Some fans areaskingquestions about the spoiled of the saddle. selena spoileddiedwhether he had in asking selena spoiled dying Does he do notwantto watch the end of the section asking or selena spoiledbeingkidnapped Does he have young fans asking selena Burakevleniyormof. selena fans to tell that this is the real name of theSinemKobal. selena kobal SiNeM in the revival of the series playedsocordially that so many are still being watched today. Some ofthefans have been asking for the selena cartoon is scheduled.Someminor flooding in the name of Selena fans what they ask. Forthosewondering real name is selena He played the character offloodingin flood Cansu Demirci series. selena selena new episodeMEK orthose who want to have characters who are curious about thenewstates. for example, there are fans who are curious aboutthecurrent state of the floods in much of Selena fans are alsoaskingthat the current state of de selena spoiled. They do notbelievehis eyes when he saw the new version of the already flood ofmostfans selena series. What is the current number of playersselenaselena than those who wonder where she is curious also oftenbehindthe camera. Good Games!
Bez bebek S2 bilgi oyunu diğer oyunları 1.2 APK
Kayat
Oyuncaklar Ülkesinde güzel bez bebek Nana 100. yaş günündeperilerişaşırtan bir karar alır ve gerçek bir insana dönüşmeyidiler. Fakatönce Periler Konseyi’den onay alması gerekir.Nihayetgerçek birinsan olan güzel Nana, gerçek dünyaya gelince eskisahibiMakbule’nin yanına dönmek ister. Fakat Makbule de 65 yaşındabirkadın olmuştur ve başarılı bir iş adamı olan Hakan Bey'inevindeçocuklarına bakıcılık yapmaktadır...Güzeller güzeli bezbebekNana'nın varlığı ve çocuklarla eğlenceli maceraları her ikidünyayıda karıştırır...İyi OyunlarToys A beautiful rag doll in hercountryNana takes a surprising decision on her 100th birthday andwants tobecome a real person. But first it needs to be approved bythePericles Council.Finally, a real human being, Nana, wants toreturnto the former owner Makbule when it comes to the real world.ButMakbule has become a 65 year old woman and is caring forherchildren at the house of Hakan Bey, a successful businessman...Nana's presence and the fun adventures with children mixbothworlds ...Good Games
Bez bebek S4 bilgi oyunu diğer oyunları 1.2 APK
Kayat
Hakan'ın aldığı evlilik kararı Nana dahil herkesi şok ederken,küçük Yağmur'u derinden sarsar. Umutsuzluk içindeki minik kız evdenkaçınca, ortalık karışır. Evlilik planlarıyla bulutların üzerindedolaşan Simge için bu kaçış arsız bir başkaldırıdan ibaretken,Hakan da küçük kızının kaçışına bir anlam veremez. Volkan ve Mervearasında bir cep telefonu mesajı komedisi devam ederken, içindekigizli kötülüğü keşfeden Şoker ise hain planlarını uygulamayakoymaya başlamıştır bile... Öncelikle Simge'yi iş yerindeetkileyerek Hakan'ın yanında işe başlayan Şoker, daha sonra evindenuzaktaki minik Yağmur'u kandırarak Nana'yı zor duruma sokacaktır.Şoker ve Nana arasında insan olabilmek için kıyasıya bir savaşbaşlamıştır. Kötülük ile iyiliğin mücadelesinde, çocukların onaolan sevgisi sayesinde Nana hep bir basamak yukarıda olacaktır. İyiOyunlar! When Hakan's marriage decision shocked everyone, includingNana, the little Yagmur shook deeply. The tiny girl in despairavoids the house, confused. For Simge, who wanders over the cloudswith his marriage plans, this escape is a shameless rebellion, andHakan can not make any sense for the escape of his little girl.While a mobile phone message comedy between Volkan and Merve goeson, he explores the secret evil inside him, and he starts to puthis treacherous plans into practice ... First of all, Şoker, whostarted working with Hakan by impressing Simge at his work place,then started to work with the tiny Yağmur he will fool Nana into adifficult situation. He started a fierce battle to become a humanbetween the player and Nana. In the battle of evil and goodness,Nana will always be one step up, thanks to the love of children.Good Games!
Selena bilgi oyunu diğer oyunları S2 1.0 APK
Kayat
Selena Dizisi Fanları için geliştirdiğimiz bilgiyarışmasıdır.Selenadizisine ait ilginç bilgiler ile dizihakkındaki soruları tahminetmeye çalışacaksınız.Bilgi yarışmasışeklinde gelen sorular.Belirlisaniyede cevap vererek bilgilerinizisınayın.Oyun sonunda kaç soruyudoğru kaç soruyu yanlış kaç soruyuise cevapsız bıraktığınızıgörebilir. Bilgi seviyeniziölçebilirsiniz.Selena dizisihayranlarının bilgilerini testetmeleri için ideal.Selena Sequenceis a quiz we developed for thefans.Selena will try to guess thesequence of questions about therange of interesting information.Thequestion in the form ofquiz.Test your knowledge by answering aspecific number ofseconds.At the end of the game, how manyquestions correctly youcan see how many questions incorrectly fewquestions leftunanswered. You can measure your level ofknowledge.Ideal for fansto test their knowledge of Selena sequence.
Ülkeler ve Bayrakları Bilgi Yarışması S1 1.0 APK
Kayat
Birçok ülkeye ait bayraklar ve o ülkeye ait ilginç bilgileriçerenipuçları ile bayrağını gördüğünüz ülkenin neresi olduğunutahminetmeye çalışacaksınız.Bilgi yarışması şeklindegelensorular.Belirli saniyede cevap vererek bilgilerinizisınayın.Oyunsonunda kaç soruyu doğru kaç soruyu yanlış kaç soruyuise cevapsızbıraktığınızı görebilir. Bilgi seviyeniziölçebilirsiniz.Öğrencilerve Genel Kültür bilgisini test etmeniziçin ideal.Lütfen oyun ileilgili isteklerinizi yorum bölümümüzeyazını en kısa zamandaisteklerinizi değerlendirmeye alalım.Flags ofmany countries and hewill try to guess where that is the countrywhere you see the flagof the country with interesting facts andtips.The question in theform of quiz.Test your knowledge byanswering a specific number ofseconds.At the end of the game, howmany questions correctly youcan see how many questions incorrectlyfew questions leftunanswered. You can measure your level ofknowledge.Students andideal for testing the general knowledgeCulture.Please let usreview your request as soon as possible towrite your comments toour department requests related to the game.
Küçük ağa bilgi oyunu diğer oyunları s1 1.0 APK
Kayat
Küçük ağa dizisinin sıkı takipcileri için dizihakkındakibilgilerini test edebilecekleri bir oyun hazırladık. İyiOyunlarWeprepared a game where they can test their knowledge of thestrictfollowers of the series for small network series. Best Games
Bebek Uyutucu v1 1.0 APK
Kayat
Bebeklerini uyutmak da zorlananlar için hazırladığımızyeniuygulamada sizler için en fazla tercih edilen sesleri birarayagetirdik bu sesler sayesinde bebeğinizi kolaycauyutabileceksinizWehave put together the most preferred voices foryou in the newapplication that we have prepared for those who havedifficultysleeping, so you can easily sleep your baby
Loading...