1.4.6 / October 16, 2015
(4.7/5) (67,008)

Description

Đế Chế là game kết hợp thể loại thủ thành và chiến thuật thời gianthực. Có thể xem đây là bản thu nhỏ của game huyền thoại AoE kếthợp với lối chơi của các game thủ thành quen thuộc.Cốt truyện củaAge of Darkness kể về cuộc chiến của con người trước sự xâm lăngcủa quỷ dữ. Người chơi sẽ đóng vai trò lãnh đạo loài người trongcuộc chiến chống lại sự bành trướng của thế lực quỷ. Mục tiêu chínhcủa game tiêu diệt kẻ thù để bảo vệ nhà chính bằng cách khai tháctài nguyên vàng và gỗ, sử dụng nó để xây dựng quân đội đánh bại cáccuộc tấn công của quỷ dữ.Các chủng quân bao gồm lính bộ, lính cungvà lính ngựa có sự tương khắc với nhau để đảm bảo tính cân bằng củagame.+ Lính bộ: Giá rẻ, damage trung bình, máu trung bình, rangethấp, di chuyển chậm+ Lính cung: Giá trung bình, damge thấp, máuthấp, range xa, di chuyển nhanh+ Lính ngựa: Giá cao, damage lớn,máu nhiều, range trung bình, di chuyển rất nhanhCác công trình baogồm nhà chính, nhà lính bộ, nhà lính cung và nhà lính ngựa.+ Nhàchính: là công trình quan trọng nhất và cần được bảo vệ để chiếnthắng. Khi nâng cấp sẽ mở ra các lợi thế về mặt khai thác, lượngmáu và xuất hiện siêu vũ khí tấn công tầm xa hoặc hồi máu.+ Nhàlính: nơi sinh quân bộ+ Nhà cung: nơi sinh quân cung+ Nhà ngựa: nơisinh quân ngựaCác loại nhà quân đội sẽ được nâng cấp khi sinh ra đủ1 lượng quân nhất định.Game có 4 chế độ chơi: Single, Online,Multiplayer và Endless.Chế độ chơi “Single” không chỉ đơn thuần làxây quân và phòng thủ, có tất cả 6 chiến dịch tương đương với 6chương lớn của 1 câu chuyện dài về cuộc chiến này. Mỗi chương lạilà 1 câu chuyện riêng: Khám phá vùng đất mới, Liên minh huyềnthoại, Vùng đất chết, Xuyên qua màn bí ẩn ,… và gameplay cũng thayđổi liên tục theo diễn biến của câu chuyện.Chế độ “Online” sẽ làđấu trường giữa 2 người chơi. Bạn có thể thách đấu cùng bạn bèthông qua mạng internet.Chế độ “Multiplayer” sẽ là đấu trường giữa2 người chơi. Bạn có thể thách đấu cùng bạn bè thông qua mạngwifi.Chế độ “Endless” là nơi thử thách sức cầm cự của người chơi.Hãy cố gắng sống sót càng lâu càng tốt.Các cách kiếm Kim Cương miễnphí:- Chia sẻ Facebook sau khi thắng 1 level- Mời bạn bèEmpire is agame genre combined goalkeeper and real-time strategy. Can be seenas a microcosm of the legendary game AoE gameplay combined with thefamiliar players.The plot of the Age of Darkness tells the story ofman's war before the invasion of evil. Players will play aleadership role in the human fight against the spread of evilforces. The main goal of the game to kill enemies by protecting themajor gold mining and timber resources, use it to build troops todefeat the attacks of the devil.The race included military footsoldiers, archers and horse soldiers resistances together to ensurethe balance of the game.+ Soldiers of: Cheap, average damage,average blood, low range, slow-moving+ Provides Soldiers: Theaverage price, DAMGE low, low blood, far range, fast moving+ HorseSoldiers: The high price, big damage, more blood, medium range,moving very fastThe project consists of the main house, thebarracks, the barracks and horse archers.+ The main project is themost important and should be protected in order to win. Whenupgrading opens advantages in terms of extraction, blood flow andappear super long range weapon attacks or heal.+ Barracks:birthplace of military+ Supplier: military supply birthplace+ TheHorse: Horse birthplace militaryThe houses will be upgraded armyborn 1 army given enough.The game has 4 modes of play: Single,Online, Multiplayer and Endless.Game mode "Single" is not merely amilitary construction and defense, there are 6 campaigns equivalentto 6 major chapters of one long story of this war. Each chapter isone particular story: Explore new lands, the legendary Union, theLand of death, Through the mystery ... and the gameplay isconstantly changing with events of the story.Mode "Online" will bebetween 2 players arena. You can challenge your friends via theinternet.Mode "Multiplayer" will be between 2 players arena. Youcan challenge your friends via wifi.Mode "Endless" is the bestplace to hold the challenge of the game. Try to survive as long aspossible.The way to make the Diamond Free:- Facebook Share beating1 level- Invite a Friend

App Information Đế Chế Online - De Che AoE

 • App Name
  Đế Chế Online - De Che AoE
 • Package Name
  com.divmob.aodonlinevn
 • Updated
  October 16, 2015
 • File Size
  32M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.4.6
 • Developer
  DIVMOB Free
 • Installs
  500,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Đế Chế Online - De Che AoE Version History

Select Đế Chế Online - De Che AoE Version :
 • 1.4.6 (38) - Latest Version
 • 1.4.6 (38) - Latest Version
 • 1.4.6 (38) - Latest Version
 • 1.4.6 (38) - Latest Version
 • Đế Chế Online - De Che AoE 1.4.6 APK File

  Publish Date: 2015 /11/15
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  File Size: 32.4 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: f20abf27732634680f40f8e1a4d451916395a5de
  APK Signature: 61f468cbc9ec11b42159da3e62922230ec8f0aa6
 • Đế Chế Online - De Che AoE 1.4.6 APK File

  Publish Date: 2017 /5/16
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  File Size: 32.4 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: f20abf27732634680f40f8e1a4d451916395a5de
  APK Signature: 61f468cbc9ec11b42159da3e62922230ec8f0aa6
 • Đế Chế Online - De Che AoE 1.4.6 APK File

  Publish Date: 2017 /5/28
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  File Size: 32.4 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: f20abf27732634680f40f8e1a4d451916395a5de
  APK Signature: 61f468cbc9ec11b42159da3e62922230ec8f0aa6
 • Đế Chế Online - De Che AoE 1.4.6 APK File

  Publish Date: 2019 /12/1
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  File Size: 32.4 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: f20abf27732634680f40f8e1a4d451916395a5de
  APK Signature: 61f468cbc9ec11b42159da3e62922230ec8f0aa6
DIVMOB Free Show More...
Đế Chế Online - De Che AoE 1.4.6 APK
DIVMOB Free
Đế Chế là game kết hợp thể loại thủ thành và chiến thuật thời gianthực. Có thể xem đây là bản thu nhỏ của game huyền thoại AoE kếthợp với lối chơi của các game thủ thành quen thuộc.Cốt truyện củaAge of Darkness kể về cuộc chiến của con người trước sự xâm lăngcủa quỷ dữ. Người chơi sẽ đóng vai trò lãnh đạo loài người trongcuộc chiến chống lại sự bành trướng của thế lực quỷ. Mục tiêu chínhcủa game tiêu diệt kẻ thù để bảo vệ nhà chính bằng cách khai tháctài nguyên vàng và gỗ, sử dụng nó để xây dựng quân đội đánh bại cáccuộc tấn công của quỷ dữ.Các chủng quân bao gồm lính bộ, lính cungvà lính ngựa có sự tương khắc với nhau để đảm bảo tính cân bằng củagame.+ Lính bộ: Giá rẻ, damage trung bình, máu trung bình, rangethấp, di chuyển chậm+ Lính cung: Giá trung bình, damge thấp, máuthấp, range xa, di chuyển nhanh+ Lính ngựa: Giá cao, damage lớn,máu nhiều, range trung bình, di chuyển rất nhanhCác công trình baogồm nhà chính, nhà lính bộ, nhà lính cung và nhà lính ngựa.+ Nhàchính: là công trình quan trọng nhất và cần được bảo vệ để chiếnthắng. Khi nâng cấp sẽ mở ra các lợi thế về mặt khai thác, lượngmáu và xuất hiện siêu vũ khí tấn công tầm xa hoặc hồi máu.+ Nhàlính: nơi sinh quân bộ+ Nhà cung: nơi sinh quân cung+ Nhà ngựa: nơisinh quân ngựaCác loại nhà quân đội sẽ được nâng cấp khi sinh ra đủ1 lượng quân nhất định.Game có 4 chế độ chơi: Single, Online,Multiplayer và Endless.Chế độ chơi “Single” không chỉ đơn thuần làxây quân và phòng thủ, có tất cả 6 chiến dịch tương đương với 6chương lớn của 1 câu chuyện dài về cuộc chiến này. Mỗi chương lạilà 1 câu chuyện riêng: Khám phá vùng đất mới, Liên minh huyềnthoại, Vùng đất chết, Xuyên qua màn bí ẩn ,… và gameplay cũng thayđổi liên tục theo diễn biến của câu chuyện.Chế độ “Online” sẽ làđấu trường giữa 2 người chơi. Bạn có thể thách đấu cùng bạn bèthông qua mạng internet.Chế độ “Multiplayer” sẽ là đấu trường giữa2 người chơi. Bạn có thể thách đấu cùng bạn bè thông qua mạngwifi.Chế độ “Endless” là nơi thử thách sức cầm cự của người chơi.Hãy cố gắng sống sót càng lâu càng tốt.Các cách kiếm Kim Cương miễnphí:- Chia sẻ Facebook sau khi thắng 1 level- Mời bạn bèEmpire is agame genre combined goalkeeper and real-time strategy. Can be seenas a microcosm of the legendary game AoE gameplay combined with thefamiliar players.The plot of the Age of Darkness tells the story ofman's war before the invasion of evil. Players will play aleadership role in the human fight against the spread of evilforces. The main goal of the game to kill enemies by protecting themajor gold mining and timber resources, use it to build troops todefeat the attacks of the devil.The race included military footsoldiers, archers and horse soldiers resistances together to ensurethe balance of the game.+ Soldiers of: Cheap, average damage,average blood, low range, slow-moving+ Provides Soldiers: Theaverage price, DAMGE low, low blood, far range, fast moving+ HorseSoldiers: The high price, big damage, more blood, medium range,moving very fastThe project consists of the main house, thebarracks, the barracks and horse archers.+ The main project is themost important and should be protected in order to win. Whenupgrading opens advantages in terms of extraction, blood flow andappear super long range weapon attacks or heal.+ Barracks:birthplace of military+ Supplier: military supply birthplace+ TheHorse: Horse birthplace militaryThe houses will be upgraded armyborn 1 army given enough.The game has 4 modes of play: Single,Online, Multiplayer and Endless.Game mode "Single" is not merely amilitary construction and defense, there are 6 campaigns equivalentto 6 major chapters of one long story of this war. Each chapter isone particular story: Explore new lands, the legendary Union, theLand of death, Through the mystery ... and the gameplay isconstantly changing with events of the story.Mode "Online" will bebetween 2 players arena. You can challenge your friends via theinternet.Mode "Multiplayer" will be between 2 players arena. Youcan challenge your friends via wifi.Mode "Endless" is the bestplace to hold the challenge of the game. Try to survive as long aspossible.The way to make the Diamond Free:- Facebook Share beating1 level- Invite a Friend
Tank Battle (Free, no ads) 1.0.5.26 APK
DIVMOB Free
For Heavy Weapon fan!The world is at war! Upgrade and config yourunique ultimate tank to battle with your enemies!Tank Battle isHeavy Weapon alike game, a side-scrolling shoot 'em up arcadeaction game at its best! Use an incredible assortment of heavyartillery to blast away enemy tanks and planes, and fight your wayto victory. What are you waiting for? Pull yourself up by yourbootstraps and get into the action!Features:- 2 play modes: missionand survival- upgrade your ultimate unique tank- tons of mission toaccomplish- dozens of ultimate weapons: super cannon, mega lasers,missiles, lightning, rocket, nuclear bomb ...- epic boss fightsTankBattle is free, and there is no ads.
Age of Darkness 1.4.6 APK
DIVMOB Free
Age of Darkness (AoD) is a combination of the tower defense andreal-time strategy video game developed and published by DivMob. Toassure victory, the player must gather resources in order to payfor new units, buildings and more advanced technology.Single-playercampaigns is in which the player is required to complete specificobjectives and protect their Main House.Online mode allow playersenjoy with their friends via internet.Multiplayer mode allowplayers enjoy with their friends via wifi network.Endless mode isin which player have to stay alive as long as possible.Technologyis researched at specific items. Technological advances come inmany categories, such as military upgrades (better arms and hpunits), economic upgrades (increasing the efficiency of resourcegathering), and infrastructure upgrades (more resilient buildings).As basic technology research is completed, more advancedtechnologies may become available.The Main House is the mostimportant buildings in the game. Player have to protect fromenemies attack and here advancement is researched. Beside the MainHouse, player have to build Barracks, Archery Range and Stables tocreate Footmen, Archer and Horsemen to protect Main House.How toget free gems?- Share photo to Facebook after winning a level-Invite friends
Apache Attack: Infinite Shooting 1.0.3.9 APK
DIVMOB Free
Apache Attack is free, and there is no ads.Blast away waves ofchoppers, trucks, jets, and tanks before facing the bosses.Useupgrades to boost your firepower, blitzing the enemy in a torrentof destruction.
Tank Battle: Infinite Shooting 1.0.5.26 APK
DIVMOB Free
For Heavy Weapon fan!The world is at war! Upgrade and config yourunique ultimate tank to battle with your enemies!Tank Battle isHeavy Weapon alike game, a side-scrolling shoot 'em up arcadeaction game at its best! Use an incredible assortment of heavyartillery to blast away enemy tanks and planes, and fight your wayto victory. What are you waiting for? Pull yourself up by yourbootstraps and get into the action!Features:- 2 play modes: missionand survival- upgrade your ultimate unique tank- tons of mission toaccomplish- dozens of ultimate weapons: super cannon, mega lasers,missiles, lightning, rocket, nuclear bomb ...- epic boss fights
Free The Birds (Free, no ads) 1.0.10.15 APK
DIVMOB Free
You are a fan of brain & puzzle game such as cut the rope,angry birds, gibbets ...? Don’t miss “Free The Birds”. Come to"Free The Birds" you will be immersed in a beautiful, funny,challenging and exciting world. Enter as an archer to rescue thecute birds are being swallowed up by the ghost cage by shooting therope with your bow and arrow. Be careful not to miss!.Features:-Easy gameplay, easy to control- Beautiful different objects andbackgrounds- From simple to insane levels for you to play- Morethan 90 levels in 4 chapters- Realistic physics- Numerous elementsavailable to discover- View your best replay and share it to yourfriends- Need help? Try hint- More fun and get gifts with minigame: Fruit Shoot ; Archery- Detail but simple statistic about yourprogressFree The Birds is free, and there is no ads.
Loading...