1 / February 28, 2015
(3.4/5) (39)

Description

Ver 1:
* Đọc truyện trực tiếp từ các nguồn truyện trênmạng(sstruyen,truyencv,yytruyen,webtruyen...)
* Đọc VietPhrase từ 15 site tiếngtrung(80txt.com,remens.com,tianybook.com,uukanshu.com.. .)
* Hỗ trợ đánh dấu truyện đang đọc, và cho phép download truyệnđangđọc (cả site tiếng trung) , có thể đọc trực tiếp trên phần mềmkhikhông có mạng hoặc xuất ra file HTML có mục lục để làmebook.
* Vietphrse và Names có thể tự điều chỉnh theo từng cá nhân.

* Ver 2 * Đang phát triển.... :hi:

Một vài hình ảnh demo trên PC (Trên Android hay ios thì giaodiệnvẫn thế nhé.)
Link: Đang đẩy lên GooglePlay (Tối m sẽ đẩy link ở đây nhé)
link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Z-jwC4r5P-c

Ver 1:
* Read the story directly from other online sources(sstruyen,truyencv, yytruyen, webtruyen ...)
* Read VietPhrase from 15 sites in medium (80txt.com,remens.com,tianybook.com, uukanshu.com ...)
Support marks are reading stories, and allows downloading booksareread (both sites in middle), can be read directly on thesoftwarewhen there is no network or exported HTML file with thetable ofcontents for the ebook.
* Names Vietphrse and can self-adjust to the individual.

* Ver 2 * Developing ....: hi:

Some photos demo on PC (Android or ios On the interface stillisoffline.)
Link: Being pushed GooglePlay (m night will push linkhereoffline)
youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=Z-jwC4r5P-c

App Information Đọc Truyện VietPhrase Online

 • App Name
  Đọc Truyện VietPhrase Online
 • Package Name
  com.conghditgmailcom.smartbook
 • Updated
  February 28, 2015
 • File Size
  8.9M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1
 • Developer
  Hoàng Đức Công
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Visit website Email conghdit@gmail.com Privacy Policy
  Kim Âu, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
 • Google Play Link

Hoàng Đức Công Show More...

Kho truyện online khổng lồ 1.3 APK
FB:https://www.facebook.com/cong.hoangduc-Phiên bản beta hiện tại đang có một số lỗi ở phần Download nên tạmthời các bạn đừng sử dụng tính năng download này nhé.-Nếu ai trót download mà bị lỗi khi mở truyện (bị out hoặc nêntrang trắng) thì làm theo cách sau nhé.+Các bạn dùng một RootExplorer (hoặc một trình quản lý Sdcard tươngtự, hoặc cắm trực tiếp vào máy tính qua cổng USB), tìm đến folder SachTui trong SDCard, các file truyệntải về sẽ lưu ở đây, bạn chỉ cần xóa các file liên quan đến truyệnđó đi rồi mở lại sẽ được.-Bản fix V5 chính thức sẽ có khoảng 28/9 gồm có một số cái mớisau.+Fix một số lỗi để đọc nhanh hơn, và đặc biệt là fix tìm kiếm (Thêmtìm kiếm cho truyện từ tàng thư viện và gacsach)+Thêm nguồn wattpad, vnthuquan.net+Fix để download nhanh hơn, đặc biệt download sẽ cho lựa chọn xuấtra file HTML có mục lục để làm ebook(pdf,prc..) đọc trên máytính.+…..-Phiên bản Beta của phần mềm đọc truyện online Sachcuatui, dành chocác điện thoại chạy hệ điều hành Android 4.0 trở lên.+Hỗ trợ đọc truyện trên nhiều diễn đàn đọc truyện lớn trên mạnghiện nay, hoàn toàn free, không chứa quảng cáo.+Với Sachcuatui bạn có thể ?.Thoải mái đọc truyện convert từ Tàng thư viện, (Tự động loại bỏcác chương truyện hán việt, tiếng trung nếu có), chương được cậpnhật ngay lập tức khi được post trên tàng thư viện..Đọc truyện trên các trangsstruyen.com,hixx.info,mong.vn,yytruyen.com,truyenyy.com,tunghoanh.com,truyencv.com......một cách nhanh chóng và dễ dàng..Next chương bằng cách vuốt sang trái hoặc nhấn thẳng vào mànhình bên phải..Lưu ngay chương truyện đang đọc và cho phép tải về để đọcoffine..Tìm kiếm truyện theo từng nguồn..Hệ thống lọc truyện theo thể loại*Chú ý: Để tìm kiếm truyện trên tất cả các nguồn, các bạn nhớ gõtiếng việt không dấu nhé.FB: https://www.facebook.com/cong.hoangducSlab beta currently has some bugs in the Download section youshould temporarily not using it this download.-If Someone trot download that fails to open the series (should beout or blank page), then do it later.+ You can use a RootExplorer (or a similar sdcard manager, orplugged directly into the computer qUSB port ua), find SachTui in SDCard folder, the file will be savedstories download here, you just need to delete the files related tothe story that will be gone reopen.V5 slab official fix will be about 28/9 include some new oneslater.+ Fix some bugs to read faster, and especially search fix (Add asearch for books from the library and museum gacsach)+ Add Source Wattpad, vnthuquan.net+ Fix for faster downloads, special download option will generateHTML file with the table of contents for the ebook (pdf, prc ..)read on a computer.+ ... ..Beta software slab of online reading Sachcuatui, for phones runningAndroid OS 4.0 or later.+ Support for reading out loud reading many forums on the Internettoday, absolutely free, contains no advertising.+ With Sachcuatui you can?     .Thoai Comfortable reading convertfrom Museum library, (Automatically remove the Vietnam draftchapters, medium known if any), the updated immediately when postedon the museum library.     .doc Stories on the sitesstruyen.com, hixx.info, mong.vn, yytruyen.com, truyenyy.com,tunghoanh.com, truyencv.com ...... quickly and easily.     .Next Program by swiping left orright click on the screen to the right.     .Luu Immediately chapters are readingand for download to read offine.     Find the stories for eachsource.     .He Filter stories by category* Note: To search for stories on all sources, you remember theVietnamese type unsigned offline.
Đọc Truyện VietPhrase Online 1 APK
Ver 1:* Đọc truyện trực tiếp từ các nguồn truyện trênmạng(sstruyen,truyencv,yytruyen,webtruyen...)* Đọc VietPhrase từ 15 site tiếngtrung(80txt.com,remens.com,tianybook.com,uukanshu.com.. .)* Hỗ trợ đánh dấu truyện đang đọc, và cho phép download truyệnđangđọc (cả site tiếng trung) , có thể đọc trực tiếp trên phần mềmkhikhông có mạng hoặc xuất ra file HTML có mục lục để làmebook.* Vietphrse và Names có thể tự điều chỉnh theo từng cá nhân.* Ver 2 * Đang phát triển.... :hi:Một vài hình ảnh demo trên PC (Trên Android hay ios thì giaodiệnvẫn thế nhé.)Link: Đang đẩy lên GooglePlay (Tối m sẽ đẩy link ở đây nhé)link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Z-jwC4r5P-cVer 1:* Read the story directly from other online sources(sstruyen,truyencv, yytruyen, webtruyen ...)* Read VietPhrase from 15 sites in medium (80txt.com,remens.com,tianybook.com, uukanshu.com ...)Support marks are reading stories, and allows downloading booksareread (both sites in middle), can be read directly on thesoftwarewhen there is no network or exported HTML file with thetable ofcontents for the ebook.* Names Vietphrse and can self-adjust to the individual.* Ver 2 * Developing ....: hi:Some photos demo on PC (Android or ios On the interface stillisoffline.)Link: Being pushed GooglePlay (m night will push linkhereoffline)youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=Z-jwC4r5P-c
VietPhrase Online APK
- Hỗ trợ đọc VietPhrase Online của một số trang thông dụng nhưuukanshu,piaotian...- Data được sử dụng trên trang VietPhrase.infovà được cập nhật dữ liệu thường xuyên.- Lưu lại lịch sử đọc và quảnlý một cách dễ dàng.-Cho phép download và đọc offline khi sử dụng3g.- Supports reading of some pages Online VietPhrase common asuukanshu, piaotian ...- Data on the page used VietPhrase.info dataand is updated regularly.- Save your reading history and managedeasily.-Allow downloaded and read offline using 3g.
Đọc Vietphrase Online V1 0.0.1 APK
- Hỗ trợ đọc VietPhrase Online của một số trang thông dụng nhưuukanshu,piaotian...- Data được sử dụng trên trang VietPhrase.infovà được cập nhật dữ liệu thường xuyên.- Lưu lại lịch sử đọc và quảnlý một cách dễ dàng.*********Phiên bản V2 dự kiến trong tháng 3 sẽcó một số thay đổi đáng chú ý.- Cho phép sử dụng data VietPhraseriêng và tùy chỉnh theo từng người dùng.- Cho phép chỉnh sửa namecơ bản đối với từng truyện.- Hỗ trợ Download để đọc Offline.***Chạy thử thuật toán dịch tối ưu đang được Ad thử nghiệm giúp chobản convert đạt được chất lượng gần tương đương với bản dịch thôchứ không đơn thuần là chắp nối từ như bản vietphrase hiệnnay.***Mọi ý kiến đóng góp hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ theomail:conghdit@gmail.com- Support reading of some VietPhrase Onlinesite as uukanshu, piaotian ...- Data on the page usedVietPhrase.info and data is updated regularly.- Preserving thehistory and management read easily.*********V2 version expected inMarch will be some noticeable changes.- Allows the use of its owndata and custom VietPhrase by each user.- Allow editing basic nameof each series.- Support Download to read offline.*** Testoptimizing algorithms being tested Ad convert helps us achievequality roughly equivalent to the rough translation, not merely asthe patchwork of current vietphrase.***All comments or needassistance please contact us by mail: conghdit@gmail.com
SD9-OFFICE 7.6 APK
-Tin học hóa toàn bộ quy trình văn bản đến, đi, hồ sơ công việc.-Điều hành quản lý mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị thông minh.-Tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng hiệu quả công việc CUTcomputerize the entire process of writing travel, work profile.-This executive management anytime, anywhere, on any smart device.-Save time and costs, increase work efficiency
SmartOffice - Văn phòng điện tử 1.22 APK
-Tin học hóa toàn bộ quy trình văn bản đến, đi, hồ sơ công việc.-Điều hành quản lý mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị thông minh.-Tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng hiệu quả công việc -Informationof the entire process of incoming and outgoing documents, workrecords. Operational management anytime, anywhere, on any smartdevice. - Save time, costs, increase work efficiency
V.Edu Portal - Hệ thống quản lý GD trực tuyến 1.7 APK
-Mô hình quản lý tổng thể, kết nối trực tuyến, tập chung, Tương tácgiữa Nhà trường, Giáo viên, Phụ huynh - Xử dụng công nghệ tiên tiếnnhất hiện nay, mô hình điện toán đám mây, người sử dụng mọi lúc,mọi nơi trên mọi thiết bị -Phần mềm đáp ứng nhiều mô hình quản lýtrường học nhất hiện nay: Mầm non, Tiểu học, THCS, PTTH, TTGDTT,Trung tâm đào tạo,… General management model, online connection,collective learning, interaction between schools, teachers, parents- Using today's most advanced technology, cloud computing model,users anytime, anywhere on any device. The software supports themost current school management models: kindergarten, elementaryschool, junior high school, high school, education center, trainingcenter, ...
Smart Office - HIS Song Han 2.5 APK
SmartOffice - the app integrates all essential functions thatallowcompany managers to quickly approve request as well as manageeventlogs and work schedule With just a few simple manipulation,userscan experience a fast, secure and convenient servicesfromSmartOffice and truly being a revolution in our typicalpaperworkSmartOffice - Integrates all essential functions the appallowcompany managers to Quickly có approve the request as wellasmanage event logs and work schedule With Just a fewsimplemanipulation, users can experience a fast, secure andconvenientservices from being a revolution SmartOffice and truly inourtypical Paperwork
Loading...