3.1 / October 4, 2018
(4.6/5) (185)
Loading...

Description

• İngiliçce bir ingilizce öğrenme programı ve ingilizce konuşmakılavuzudur. • İngiliçce ile her gün yeni ingilizce kelimeleröğrenerek ingilizce kelime haznenizi geliştirebileceğiniz ingilizceöğrenme programıdır. •1000 den fazla sık kullanılan ingilizcecümleyi, ingilizce sesli olarak dinleyebilirsiniz. Bu sayede buingilizce öğrenme programı size ingilizce konuşma kılavuzluğuyapacaktır. •Bu kılavuz ile yurt dışı seyahatlerinizde, yabancıarkadaşlarınızla buluşmalarınızda, acil bir durum ortaya çıktığındaveya başka birçok durumda size fayda sağlayacaktır.İstediğinizzaman, konuşma ve dinleme alıştırmaları yapabilirsiniz. •1000 denfazla ingilizce kelime kartı bulundurmaktır.Bu kelime kartlarındaayrıca kelimeleri destekleyen ingilizce cümleler ile birlikteingilizce cümlelerin Türkçe açıklamaları da bulunmaktadır. •Ayrıcayaklaşık 5000 ingilizce kelime ile ingilizce kelime bilginizigeliştirmenize yardımcı olacaktır.Üstelik tamamen ücretsizingilizce öğrenme uygulamasıdır. • İçerik olarak YDS Kelimeler,KPDSKelimeler,IELTS Kelimeler,TOEFL Kelimeler,Yökdil Kelimeler vb.İngilizce Sınavlarına yönelik İngilizce Kelimelerden derlenmiş olupİngilizce Kelime Seviyelerine göre düzenlenmiştir. • ETİKETLERingilizce öğrenme programı ingilizce konuşma kılavuzu ingilizcekelime ezberleme programı ingilizce kelime geliştirici ingilizcecümleler ingilizce sözlük • İngiliçc is an English learning programand English speaking guides. • İngiliçc learning new English wordsevery day with English learning programs is that you can improveyour English vocabulary. • English sentence more frequently usedthan 1000, you can listen to English voice. Thus, this program willmake you learn English english speaking guide. • With this guidewhen you travel abroad, your meeting with your foreign friends,when an emergency arises or when you benefit you in many othersituations sağlayacaktır.iste, you can make speaking and listeningexercises. • More than 1000 English words card bulundurmaktır.bword cards are also in Turkish with English sentence description ofthe English word sentences that support is also available. • Inaddition, about 5,000 English words olacaktır.üstelik help youimprove your English vocabulary learning English is a completelyfree application. • YDS as Content Words, Words TOEFL, IELTS Words,TOEFL Words, Words, etc. Yökdil. English is compiled from Word forWord Level English exam is based on English. • LABELS Englishlearning program English speaking guide English vocabularymemorization program developers english words English sentencesEnglish Dictionary

App Information İngiliçce 6000 İngilizce Kelime

 • App Name
  İngiliçce 6000 İngilizce Kelime
 • Package Name
  com.nzmoter.memorize
 • Updated
  October 4, 2018
 • File Size
  4.0M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  3.1
 • Developer
  ingilizce öğrenme programı
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  İstanbul,İstanbul
 • Google Play Link

ingilizce öğrenme programı Show More...

İngilizce Kelime Geliştirici 4.2.0 APK
İngilizce Kelime Geliştirici:Her gün yeni İngilizce Kelimeleröğrenerek İngilizce Kelime Bilginizi geliştirebileceğiniz İngilizceÖğrenme Programıdır.YDS Kelimeler,KPDS Kelimeler,IELTSKelimeler,TOEFL Kelimeler vb. İngilizce Sınavlarına yönelikİngilizce Kelimelerden derlenmiş olup İngilizce Kelime Seviyelerinegöre düzenlenmiştir.Ayrıca her gün oynayarak yeni İngilizceKelimeler Ezberleyebilir,zor gibi görünen İngilizce KelimeEzberleme işini kolaya dönüştürebilirsiniz.Unutulmamalıdır kiİngilizce Kelime Ezberleme kısmı İngilizce Öğrenmenin en önemliaşamalarındandır.Şimdiden sizlere keyifli İngilizce KelimeÖğrenmeler ve İngilizce Kelime Ezberlemeler..İçerik Olarak;"Toplam2500'e yakın soru sayısı""Temel Seviye Kelimeler","Orta SeviyeKelimeler","İleri Seviye Kelimeler"olmak üzere 3 kategoribulunmaktadır.Sınavlara Yönelik Kelime İçerikleri Olarak ;-YDSKELİME,-TOEFL KELİME,-YGS5 KELİME,-KPDS KELİME,-IELTS KELİMEKeyifliOyunlar ve İngilizce Öğrenmeler..English Words Developer:Every dayis an English learning program can improve your English Vocabularyby learning new English words.YDS Words, Words TOEFL, IELTS Words,Words, etc. TOEFL. is compiled from the English word for theEnglish exam is organized at the English Word Level.You can alsomemorize new English words by playing every day, you can convertWord Memorization work appears in English as easy todifficult.Memorization of English words in English should be notedthat pleasant to you the most important aşamalarındandır.şimdiLearning English Vocabulary and English Vocabulary Memorizing are..As content;"The total number of 2500 close to the question""BasicLevel Words""Intermediate Words""Advanced Keyword"There are 3categories, namely.Towards the exam as Word Content;-YDSWORDS,-TOEFL WORDS,-YGS5 WORDS,-KPDS WORDS,-IELTS WORDSEnjoyableGames and Learning in English ..
İngiliçce 6000 İngilizce Kelime 3.1 APK
• İngiliçce bir ingilizce öğrenme programı ve ingilizce konuşmakılavuzudur. • İngiliçce ile her gün yeni ingilizce kelimeleröğrenerek ingilizce kelime haznenizi geliştirebileceğiniz ingilizceöğrenme programıdır. •1000 den fazla sık kullanılan ingilizcecümleyi, ingilizce sesli olarak dinleyebilirsiniz. Bu sayede buingilizce öğrenme programı size ingilizce konuşma kılavuzluğuyapacaktır. •Bu kılavuz ile yurt dışı seyahatlerinizde, yabancıarkadaşlarınızla buluşmalarınızda, acil bir durum ortaya çıktığındaveya başka birçok durumda size fayda sağlayacaktır.İstediğinizzaman, konuşma ve dinleme alıştırmaları yapabilirsiniz. •1000 denfazla ingilizce kelime kartı bulundurmaktır.Bu kelime kartlarındaayrıca kelimeleri destekleyen ingilizce cümleler ile birlikteingilizce cümlelerin Türkçe açıklamaları da bulunmaktadır. •Ayrıcayaklaşık 5000 ingilizce kelime ile ingilizce kelime bilginizigeliştirmenize yardımcı olacaktır.Üstelik tamamen ücretsizingilizce öğrenme uygulamasıdır. • İçerik olarak YDS Kelimeler,KPDSKelimeler,IELTS Kelimeler,TOEFL Kelimeler,Yökdil Kelimeler vb.İngilizce Sınavlarına yönelik İngilizce Kelimelerden derlenmiş olupİngilizce Kelime Seviyelerine göre düzenlenmiştir. • ETİKETLERingilizce öğrenme programı ingilizce konuşma kılavuzu ingilizcekelime ezberleme programı ingilizce kelime geliştirici ingilizcecümleler ingilizce sözlük • İngiliçc is an English learning programand English speaking guides. • İngiliçc learning new English wordsevery day with English learning programs is that you can improveyour English vocabulary. • English sentence more frequently usedthan 1000, you can listen to English voice. Thus, this program willmake you learn English english speaking guide. • With this guidewhen you travel abroad, your meeting with your foreign friends,when an emergency arises or when you benefit you in many othersituations sağlayacaktır.iste, you can make speaking and listeningexercises. • More than 1000 English words card bulundurmaktır.bword cards are also in Turkish with English sentence description ofthe English word sentences that support is also available. • Inaddition, about 5,000 English words olacaktır.üstelik help youimprove your English vocabulary learning English is a completelyfree application. • YDS as Content Words, Words TOEFL, IELTS Words,TOEFL Words, Words, etc. Yökdil. English is compiled from Word forWord Level English exam is based on English. • LABELS Englishlearning program English speaking guide English vocabularymemorization program developers english words English sentencesEnglish Dictionary
Memory Developer 2.1.0 APK
Memory Developer:★ Memory Developer is a nice memory developmentgame where you can improve your memory with numbers.★ Memory★Memory Game★ Mind Games★ Memory Training★ Memory Trainer★ MemoryExercises★ Intelligence Game★ Intelligence Test★ IntelligenceDeveloper
Adam Asmaca Kelimelik 1.1.0 APK
Adam Asmaca 2017★Kelime Bulmaca, Kelimelik,Kelime Avı ve SözcükBulmaca oyunlarını sevenler için süper bir Adam Asmaca oyunusizlerle.★Adamımızı asılmaktan kurtarmak için gizli kelimeyibulmanız gerekiyor.Adam asıldığında oyun biter.Eğer adam asılmadankelimeyi bulursanız bir sonraki kelimeye geçer ve daha çok puankazanabilirsiniz. 7 kere yanlış harf seçtiğinizde adam asılmışolur. Bu nedenle 7 den daha az hata yapmak gerekmektedir.★KlasikOyunAdam Asmaca 2017’yi bitirmek için 7 harf tahmin hakkın vesadece 60 saniyen var! Hırslı bir insan mısın? Daha çok puankazanmak, hep 1. olmak mı istiyorsun? O zaman en kısa sürede, en azyanlışla oyunu bitirmelisin! Dikkat! Kelimeler ilerledikçezorlaşıyor ama sorular zorlaştıkça puan katsayısı daartıyor!★Süresiz OyunAdam Asmaca 2017’yi bitirmek için 7 harftahmin hakkın ve süre sınırlaman yok! Hırslı bir insan mısın? Dahaçok puan kazanmak, hep 1. olmak mı istiyorsun? O zaman en azyanlışla oyunu bitirmelisin! Dikkat! Kelimeler ilerledikçezorlaşıyor ama sorular zorlaştıkça puan katsayısı daartıyor!Hangman 2017★ Word Puzzle-word, Word Hunt and Hangman wordpuzzle game for a super game for those who love with you.★ our manto find the hidden words to save from the real actual game you findwords when I gerekiyor.ada from suspension biter.eg man moves tothe next word, and you can earn more points. 7 men would be hangedonce you choose the wrong letter. Therefore 7 is also the need tomake fewer mistakes.★ Classic GameThe man's right to end the Asmaca2017 estimated 7 letters and you've only got 60 seconds! Are you anambitious person? Earn more points, you always want to be # 1? Thenas soon as possible, you have to complete at least falsify thegame! Attention! Words progressively harder questions, but the oddsare growing tougher points!★ Unlimited GamesThe man's right to enda 2017 estimate by 7 Suspended letters and no time limit! Are youan ambitious person? Earn more points, you always want to be # 1?Then you need to finish at least falsify the game! Attention! Wordsprogressively harder questions, but the odds are growing tougherpoints!
Loading...