1.0.2 / April 25, 2019
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

TYT Matematik soru bankası ile 2019 TYT sınavına kolaycahazırlanın.Matematik dersiyle ilgili yüzlerce soru parmaklarınınucunda. Tekyapman gereken onları çözmek. Uygulamanın içerisindeyüzelerce sorubulunmaktadır. Soruların tamamı Milli EğitimBakanlığı (MEB)testlerinden alınmıştır. Bu yüzden sorular TYTsınavından çıkacaksorulara en çok benzeyen sorulardır. MEBtestlerindeki sorularıçözerek TYT'ye kolayca hazılanabilirsiniz.Uyguluma içerisinde kaçyanlış kaç doğru yaptığınız gibi birçokistatistiğe deerişebilirsinzi. Ayrıca hoş bir arayüz ile sorularıçözmek çok dahaeğlenceli. Tek yapman gereken uygulamayı indiripçözmeye başlamak.Easily prepare for the 2019 TYT exam with the TYTMath questionbank. Hundreds of questions about mathematics are atyourfingertips. All you have to do is solve them. There aremanyquestions in the application. All of the questions were takenfromthe Ministry of National Education (MONE) tests. Therefore,thequestions are the questions most similar to the TYT examquestions.You can easily prepare for TYT by solving the questionsin MEBtests. You can also access many statistics, such as how manyfalseare you doing right in my application. It is also much morefun tosolve your questions with a pleasant interface. All you haveto dois download the application and start solving it.

App Information İnternetsiz TYT Matematik Soru Bankası

 • App Name
  İnternetsiz TYT Matematik Soru Bankası
 • Package Name
  com.Ardabicen.TytMatematik
 • Updated
  April 25, 2019
 • File Size
  35M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  Arda Altan Biçen
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Arda Altan Biçen Show More...

Türk Tarihi Soru-Cevap 1.0.3 APK
NOT!!!Bu uygulama yapım aşamasındadır. Çok daha fazla soru kısa birsürede eklenecektedir.Dünyanın en köklü tarihlerinden birisi olan Türk tarihini bu oyunsayesinde eğlenerek öğrenebilirsiniz.6 Farklı karakterle oynayacağınız bu oyunda her karakterin kendineait bir soru sorma stili olduğunu unutmamalısın.Bölümleri geçerken doğru-yanlış oranınızı görerek kendinizigeliştirebilirsiniz. Güzel efektlere sahip bu oyunu hemenoyna.NOTE!!!This application is under construction. Many more questions areadded in a short time. One of the world's oldest date amused by this game you canlearn the history of the Turks. 6 You have to remember that in this game you'll play adifferent character to ask questions of each character its ownstyle. Part of passes can improve yourself by seeing your true-falsethere. play this game with nice effects.
Gun Crash - Brick Breaking Game 1.1.0 APK
Can you break the blocks sent to you randomly by using the weaponsin the game? Remember the bullets are very important. Because thegame will never be easy. But sometimes even a lot of bullets don'twork. Upgrading your weapons can be life-saving. Let's see whatwill be your highest score in this challenging game. -Hard levels-5 different types of weapons -Amazing action and fun
Türk Tarihi Bilgi Yarışması 1.0.2 APK
Sence de bir yandan eğlenirken bir yandan da tarihiniöğrenmekkulağa çok hoş gelmiyor mu? Bu güne kadar tarih öğrenmekleilgilibildiğin ne varsa unut. Sıkıcı sorulara gerek yok. Bu işeğlenirkende olur. Bir sorunun yanlış olduğunu herkes söyler. Amanedenyanlış olduğu ve doğrusunun ne olduğu... İşte bu birazdahakarmaşıktır. Fakat biz bu uygulamada sana sadece doğruseçeneğigöstermiyoruz, aynı zamanda soruyla ilgili doyurucu birparagrafbilgi de veriyoruz. Eğer dilersen bu bilgileri okuyabilirveyanlışını düzeltebilirsin. Tarihimiz çok derin. Dünya üzerindekienköklü tarihe sahip milletlerden biriyiz. Ve öğrenecek çok şeyvar.Zamanında atalarımız o kadar çok şey yapmış ki! Bunlarıöğrenmek veöğretmek ise insanı bambaşka bir hale getirebilir. Birsavaşınneden başladığı, neden bittiği, devletlerin neden var olupnedenyok olduğu... Bunları bilmek geleceğimize bakarkenönümüzdekikaranlık yolu oldukça aydınlatacaktır. Peki bu uygulamakimleriçin? Bu ugulamanın ÖNCELİĞİ kesinlikle öğrenciler değildir.Buuygulama tarihi öğrenmek isteyen ve bunu eğlenerek yapmakisteyenherkese hitap etmektedir. Ama uygulamadan tarih dersini alantümöğrenciler okul derslerine yardımcı olması içinyararlanabilir.Aşağıda hitap ettiği kitleler belirtilmiştir.-Tarihini öğrenmekisteyen herkes. -TYT - AYT (YKS) ya da kısaca tümÖSYM sınavlarınıntarih dersine hazırlanan öğrenciler. -Ortaokul velise öğrencileri.Eğer sen de tarihini öğrenmek istiyorsankesinlikle katkısı olacakbu uygulamayı hemen dene. Don't you thinkit's nice to know yourhistory while you're having fun? Forget allyou know about learninghistory. No need for boring questions. Thisis when you're havingfun. Everyone tells me that a problem iswrong. But why is it wrongand what is the truth ... That's a littlemore complicated. But inthis application we not only show you theright option, but alsogive you a satisfying paragraph about thequestion. If you wish,you can read this information and correct it.Our history is sodeep. We are one of the most rooted nations in theworld. Andthere's so much to learn. Our ancestors have done so muchin time!Learning and teaching them can make people different. Why awarstarted, why it ended, why the states existed and whyitdisappeared ... Knowing these things will illuminate the darkwayahead when we look at our future. So who is this practice for?ThePRIORITY of this exercise is not strictly students. This appcatersto everyone who wants to learn history and wants to do itwith fun.But all students who take the history course from practicecanbenefit from school lessons. The masses mentioned belowarementioned. - Anyone who wants to know. -TYT - AYT (YKS) orstudentswho are shortly prepared for the history lesson of all OSYMexams.- Schoolchildren and high school students. If you want tolearn thehistory of this application will definitely contribute tothe try.
İnternetsiz TYT Matematik Soru Bankası 1.0.2 APK
TYT Matematik soru bankası ile 2019 TYT sınavına kolaycahazırlanın.Matematik dersiyle ilgili yüzlerce soru parmaklarınınucunda. Tekyapman gereken onları çözmek. Uygulamanın içerisindeyüzelerce sorubulunmaktadır. Soruların tamamı Milli EğitimBakanlığı (MEB)testlerinden alınmıştır. Bu yüzden sorular TYTsınavından çıkacaksorulara en çok benzeyen sorulardır. MEBtestlerindeki sorularıçözerek TYT'ye kolayca hazılanabilirsiniz.Uyguluma içerisinde kaçyanlış kaç doğru yaptığınız gibi birçokistatistiğe deerişebilirsinzi. Ayrıca hoş bir arayüz ile sorularıçözmek çok dahaeğlenceli. Tek yapman gereken uygulamayı indiripçözmeye başlamak.Easily prepare for the 2019 TYT exam with the TYTMath questionbank. Hundreds of questions about mathematics are atyourfingertips. All you have to do is solve them. There aremanyquestions in the application. All of the questions were takenfromthe Ministry of National Education (MONE) tests. Therefore,thequestions are the questions most similar to the TYT examquestions.You can easily prepare for TYT by solving the questionsin MEBtests. You can also access many statistics, such as how manyfalseare you doing right in my application. It is also much morefun tosolve your questions with a pleasant interface. All you haveto dois download the application and start solving it.
İnternetsiz TYT Biyoloji Soru Bankası 1.0.3 APK
TYT Biyoloji soru bankası ile 2019 TYT sınavına kolaycahazırlanın.Biyoloji dersiyle ilgili yüzlerce soru parmaklarınınucunda. Tekyapman gereken onları çözmek. Uygulamanın içerisindeyüzelerceesoru bulunmaktadır. Soruların tamamı Milli EğitimBakanlığı (MEB)testlerinden alınmıştır. Bu yüzden sorular TYTsınavından çıkacaksorulara en çok benzeyen sorulardır. MEBtestlerindeki sorularıçözerek TYT'ye kolayca hazılanabilirsiniz.Uyguluma içerisinde kaçyanlış kaç doğru yaptığınız gibi birçokistatistiğe deerişebilirsinzi. Ayrıca hoş bir arayüz ile sorularıçözmek çok dahaeğlenceli. Tek yapman gereken uygulamayı indiripçözmeye başlamak.Easily prepare for the 2019 TYT exam with the TYTBiology questionbank. Hundreds of questions about biology. All youhave to do issolve them. There are many questions within theapplication. All ofthe questions were taken from the Ministry ofNational Education(MONE) tests. Therefore, the questions are thequestions mostsimilar to the TYT exam questions. You can easilyprepare for TYTby solving the questions in MEB tests. You can alsoaccess manystatistics, such as how many false are you doing rightin myapplication. It is also much more fun to solve your questionswitha pleasant interface. All you have to do is downloadtheapplication and start solving it.
Loading...