1.0.0 / May 18, 2015
(4.2/5) (14)
Loading...

Description

“Doğu İle Batıyı Buluşturan Yol: İpek Yolu” yüzyıllar boyuncabirçok devletin ele geçirmek için mücadele ettiği bir yoldur. Buyol sayesinde doğudan batıya, batıdan doğuya sadece ipek yadaçeşitli ürünler değil, uzak ve farklı ülkeler arasındakigelenekler, kültürler, yenilikler, inançlar, fikirler, biliminsanları, elçiler ve sanatçılar da taşınmış ve günümüze kadargelen izler bırakmışlardır."Engaging East and West Road: Silk Road"as a way to seize the many states struggled for centuries. Thisroute through east to west, west to east just silk or not variousproducts, traditions between distant and different countries,cultures, innovation, beliefs, ideas, scientists moved theambassadors and artists, and have left traces until today.

App Information İpek Yolu'nda Türkler

 • App Name
  İpek Yolu'nda Türkler
 • Package Name
  air.ipekyolundaturkler
 • Updated
  May 18, 2015
 • File Size
  4.3M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Terakki Vakfı Okulları
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Terakki Vakfı Okulları Show More...

Atasözü Bulmaca 1.0.0 APK
"Atasözü Bulmaca" oyunu atasözlerinin dilde sağladığı zenginliğigöstermek ve atasözlerinin daha eğlenceli bir şekilde kullanımınısağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu oyunda sözcükleri karışıkolarak verilmiş atasözlerini doğru bir şekilde sıralayıpsıraladığınız atasözünü çarkta verilen anlamıyla eşleştirmenizgerekmektedir."Sayings Puzzles" to show the richness of thelanguage and proverbs provide the game to ensure the use ofproverbs in a fun way more prepared. This game is a mix of thewords given proverbs need to pair properly in the wheel literallythe adage that you sort sort.
İlham Perisi 1.0.0 APK
Yüzlerce farklı konuda yazılar yazabilmeniz için size ilham verecekkelimeleri içeren bir uygulamadır. Size uygun sınıf düzeyi vebaşlığı seçerek yaratıcı yazma dünyasına giriş yapabilirsiniz.Hundreds of articles on different topics is an application thatcontains words that will inspire you to write. You can log in tothe world of creative writing class, you can choose the level andtitle.
Math Island 1.1 APK
Math Island is a fun way to learn and practice basic numberadditions. It contains 50 operations that reinforce numberadditions. This application is designed for children under 12 yearsold. This touch-screen application includes five levels that suitdifferent learning needs. When you complete one level, you win apart of an island. To be able to complete the island, you have tocomplete all the levels. Features: •Five different levels in numberaddition. •Randomized addition to keep children engaged. •Highlyinteractive content. •Sound feedback for correct and incorrectanswers. This application is developed by Demet Küyük and HamitKoşubaşı. Content is provided by Evşen Akalın, Birim Bademli, BegümKaya. Voices are dubbed by children.
Bölme Akademisi 1.2.0 APK
Sevgili Öğrenciler ve Öğretmenler, İşte bölme konusundaki yaşanantüm sıkıntılarınızı giderecek hem eğlenceli, hem öğretici biruygulama. Bölme yapmak hiç bu kadar keyifli olmadı. BölmeAkademisine kayıt ol, sen de bu serüvene katıl! Akademinin her birbölümünde farklı oyunlarla karşılacak, bölme işleminin tüminceliklerini öğrenecek, bölme işleminde daha daustalaşacaksın!Dear Students and Teachers,Here are all thefrustrations experienced pane will resolve on both fun tutorialapplication. Make the division yet ever so enjoyable. Register toPane Academy, you can also participate in this adventure! In eachsection of the Academy will face different games, you will learnall the intricacies of the division, the division you'll mastermore!
Dictionary by Kids 1.0.1 APK
This app is for children! This is a picture dictionary that isdrawn, coloured and dubbed by 5 year old children. Features: Manydifferent word categories Pictures are coloured, drawn by childrenA great app for EFL! Includes all words that children should knowin kindergarten Great for learning new words and practicing themPerfect for children aged 3 to 7 It's free! Download this app andlearn English in a fun way! This app has been created by childrenfor other children all over the world. This app has beenspecifically designed for iPhone but it is also compatible withiPad. This project has been developed by Demet küyük and ÖzgeKaraoğlu.
Hungry Bird Story 1.0.0 APK
This application has been developed by 13-year-old children. Theyhave created an application that features food for children thatare younger than them. Their goal was to educate them as well asentertain them. This application can be used by everyone.Thechildren have worked very happily and they have tested their gamesby playing them from time to time while creating this application.In the end of the process, the Hungry Bird Story was created.Thegoal in the game is to catch food and get points from them. If youcatch rotten food or miss the food you needed to catch for morethan 5 times, the game ends. We can play this game with any type offood we want.In the story part of the application, there are 2different food groups. For the bird to get the food, the bird mustget at least 20 points in the game. If the bird collects all thefood, the game ends.In the classic part of the application, we canplay the game with whatever food we want.Good luck and have fun!
Bubble and Pebble Story 1.0.1 APK
Bubble and Pebble are in the garden and suddenly they hear someonecry. Now, it’s time to help the rainbow get her colors back! Afunny and engaging story with lovely characters for children of allages! “Bubble and Pebble” is an interactive, hand drawn animatedbook. The pictures are drawn and animated by 6 year old children.They have also recorded their voices for the characters of thestory. This digital book is the very first one that has beencreated by children. Features: • Story inspired by children • Handdrawn pictures by children • Hand drawn animations by children •Voices dubbed by children Benefits: • Enhanced for reading oniphone and ipad • Children can read along with the characters •Great way to teach kids colors • Improve listening and readingskills • Animations make the story fun and engaging This digitalstory book was drawn, animated and dubbed by 6 year old kids. Yourchildren will love reading this book and learn with Bubble andPebble. Your children can also play Bubble and Pebble games here:http://bilisim.terakki.org.tr/bubbleandpebble/ “Bubble and Pebble”digital story has been created by children for other children allover the world. This book has been specifically designed for theiPhone but it is also compatible with iPad. This Project has beendeveloped by Demet küyük and Özge Karaoğlu.
Keşifler Çağı 1.0.0 APK
Yeni kıtalara yelken açmak, yeni uygarlıkları keşfetmek, okyanusötesi maceralara çıkmak ister misiniz? “Keşifler Çağı” uygulaması,Özel Şişli Terakki Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmenleri veTerakki Öğrenme Geliştirme Merkezi uzmanları tarafındangeliştirilmiş eğlenceli ve öğretici bir oyundur. Oyun, üç turdanoluşmaktadır. Her turda size eşlik edecek kâşif eşliğinde çeşitlisoruları yanıtlayarak yeni yerler keşfedin ve hazinelere kavuşun.Haydi, yelkenler fora!Setting sail for new continents to explorenew civilizations, do you want to go to the transoceanic adventure?"Age of Discovery" application, a private Sisli Progress MiddleSchool social studies teacher and developed by experts in ProgressLearning Development Centre is a fun and instructive game. The gameconsists of three rounds. Each round will accompany you to discovernew places by answering a variety of questions accompaniedexplorers and enjoy the treasures. Come on, sails fore!
Loading...