1.0.1 / November 26, 2015
(3.0/5) (2)

Description

Şahin bey anton'dan intikam alır.
Şahin Bey takes revengeonAnton.

App Information Şahin Bey

 • App Name
  Şahin Bey
 • Package Name
  com.RoyhesTechnologies.BeySahin
 • Updated
  November 26, 2015
 • File Size
  17M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  RoyhesTechnologies
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email yigithan@royhes.com
  Kaptanpaşa Mh. No 179/634440 Beyoğlu/İstanbul Türkiye
 • Google Play Link

RoyhesTechnologies Show More...

Listening Environment Pro 1.0.30 APK
WarningGoogle has removed the target device applications ListeningEnvironment regulations.Therefore, the first target device applications ListeningEnvironment Pro application will be sent to the email address youhave entered the application within 24 hours after purchase.Unlimited Recording.------------------------------------------------------------The purpose of practice is intended to keep our children away fromthe negative environment in the contemporary world.You can now intervene where your children will be able to betteranalyze the environment where necessary.Installing ApplicationsFirst control device (you device belongs) Listening EnvironmentPro program, please enter your email address in the email field inthe settings section, then click the OK button, you have nowestablished the controller now the target device (the device youwant to listen to) Listening Environmen Target download and installthe target device applications and earlier enter the email addressyou have entered into this application control device in the sameway.Legal Terms and Legal Liability Sale of this application in caseof inappropriate Using Cases (threats, blackmail and breaching ofpersonality rights to Vs.) will be completely under user'sliability.We would like to remind all the users that, this type ofapplications may create a legal responsibility if crime is occured.The Seller of this Application or Dealers can not be holdaccountable for. Buyer, by buying this product will accept all theConditions of Acceptance.
Şahin Bey 1.0.1 APK
Şahin bey anton'dan intikam alır.Şahin Bey takes revengeonAnton.
Turkey Travel Guide 4.0.22 APK
Turkey Airports - Bus Services and Taxi(Distance and Price Information) +2000 Hotels +10000PhotographRestaurants Bars & Clubs Shops Currency Museums(Visiting Hours)Activities Weathers World News Translate Radio and Chat Room.Istanbul Antalya Bodrum Maps. (Rent a Car)
Panik Butonu 1.4.7 APK
(!!!ÖNEMLİ!!!uzun süre uyku modundakalantelefonlar takriben 45 dakika bir saat boyunca telefonahiçdokunmadıysanız yani hiç aktif hale getirmediyseniz (ekranı açkapasalla) telefonu uykumodundan çıkarıp tekrar kapatıpsallamanızgerekmektetir.)(!!!Sms ulaşıyor ama açık adresim gelmiyor!!!Bunun nedeni telefonunuzda gps kapalı olabilir lütfengpssisteminizi açınız.Gps sisteminizi açtınız ve yine açık adresiniz gönderilmedibununnedeni o an internete çıkamamışsınız yada google serversizinlokasyonunuzu belirliyememiştir.endişelenecek bir durum yok eğer telefonunuzda gps açıksaalıcıyaenlem ve boylam yani koordinatlarınız kesinlikle ulaşmıştıralıcıbu değerleri google maps girdiği taktirde neredeolduğunuzuöğrenecektir.)----Yeni eklenti Ortam DinlemesiSiz panik butonuna tıkladıktan sonra (yada uykumodundaykensalladıktan sonra)45 saniyelik bir ses kaydı oluşturulur ve belirtmiş olduğunuzmailadresinize gönderilir.Telefonu sallarken dik ve kısa açılarla hızlı bir şekildesallamanızgerekmektedir...---Panik butonu uygulaması tamamen “kriz anı”olarakadlandırabileceğimiz anlar için hayati durumlara yönelikyazılmışbir uygulamadır.Uygulamanın esası kişinin içinde bulunduğu ve yardımaihtiyaçduyduğu anda yazılıma tanımlı olan kişiye yönelik kişiselmesaj vecoğrafi konum bilgisini ulaştırmaktır. Özellikle toplumolaraktanık olduğumuz ve kadınlarımıza yönelik gelişen kişiseltehditler(taciz, kaçırılma v.s.) gibi durumlarla birlikte aynızamandasağlık sorunları olan (kalp krizi riski ya da farklısağlıkkrizleri anında) kişiler içinde kolaylıkla kullanılabilecekfaydalıbir programdır.Uygulama şu an için Android tabanlı işletim sistemine sahipolantelefonlar için geçerlidir ve çalışma mantığı şuşekildedir;öncelikle uygulama iki bölümden oluşmaktadır.Birincisi “salla gitsin” ikincisi ise “butona bas”yöntemidir.Salla gitsin yönteminin kullanımı çok basittir.Telefonunuz uykukonumundayken (telefon çalışır ama ekranı kapalıolduğu durum)“kriz anı” ile karşılaştıysanız yapmanız gerekensadece telefonualıp sallama yöntemidir.Telefonunuzu salladığınız anda hissedilir şekilde birtitreşimile uygulamada telefon numarasını girmiş olduğunuznumarayabelirlemiş olduğunuz yazılı mesaj ve coğrafi konumunuz SMSyolu ileiletilir.Butona bas yönteminde ise daha kontrollü olduğunuz birortamdakendinizi tehlike altında hissediyorsanız uygulamayagirerek“butona basın”. Bu bölümü kullanılırken butona basıpçekmenizyeterli olacaktır. Böylece “salla gitsin” yönteminde olduğugibiönceden tanımlı olan telefon numarasına yazmış olduğunuzmesajcoğrafi konumunuz ile SMS yöntemi ile gönderilir.Uygulamayı telefonunuza kurduktan sonra yapmanız gereken tekşeymesajınızı iletmek istediğiniz kişilerin telefon numaralarınıgiripkişisel mesajınızı oluşturmak.Not Ortam Dinlemesi kişisel çıkarlar için kullanılamaz (TehditveŞantaj gibi) kişisel amaçlar için kullanıldığı taktirdeyasalişlemler başlatılabilir.Asla unutmayın bazı küçük detaylar hayatınızıkurtarabilecekkadar büyük ve önemli olabilir!(!!! IMPORTANT !!!longtime if the phone is in sleep mode approximately 45minutesremaining ever touching the phone for an hour so youneverActivating (turn off the screen shake) shake off anddisconnect thephone from the uykumod is gerekmektet again.)(!!! Sms but it does not reach my full address !!!The reason for this may be off the GPS on your phone, please turnonyour GPS system.You turn on your GPS system and open again You can not addressthecause of this moment has not been sent to the internet orgoogleserver could not be certain your locations worldwide.We do not have to worry about if your phone is turned on theGPSreceiver to latitude and longitude coordinates that areabsolutelyreached the receiver knows where these values ​​will beentered ifthe google maps.)Listening to the media ---- New pluginOnce you click on the panic button (after shaking orsleepmode)Created a voice recording for 45 seconds and sent to youre-mailaddress you have specified.You need to shake shaking the phone upright and quickly withshortterms ...---Panic button application completely "crisis moment" isanapplication written for vital status might be calledformoments.Application of the principles of the people, and to bringinpersonal messages, and geographic location information forpeoplewho need help as soon as the software-defined. We havewitnessedparticularly in the community and developing personalthreatsagainst our women (harassment, abduction, etc.) which alsohealthissues with such cases (heart attack risk or differenthealthcrises instantly) is a useful program that can easily be usedinpeople. The application is currently available for phones withtheAndroid-based operating system and operating logic is asfollows:application consists of two parts first.The first is "forget it" and the second "press thebutton"method. Screw the use of the method is very simple. Yourphonesleep mode (the phone works but the screen is switched off)"crisismoment" and what to do if you encounter is the only methodshakepick up the phone.Felt the moment you shake your phone to vibrate with aphonenumber written message that the application has determinedthenumber you have entered your geographic location andtransmittedvia SMS.If you feel threatened yourself in an environment that ismorecontrolled method of entering the application, press thebutton"press the button". This section will be enough to draw usingthebutton press. Thus, "forget it" method, as in thegeographiclocation in which you have written your message to thepre-definedphone number is sent with the SMS method.The only thing you need to do after installing the applicationonyour phone, enter the phone number of the person you wish toconveyyour message to create your personal message.NOTE Media Listening be used for personal interests (suchasthreats and blackmail) If used for personal purposes, legalactioncan be initiated.Never forget that could save your life so big and somesmalldetails that may be important!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered