1.0.1 / November 26, 2015
(3.0/5) (2)

Description

Şahin bey anton'dan intikam alır.
Şahin Bey takes revengeonAnton.

App Information Şahin Bey

 • App Name
  Şahin Bey
 • Package Name
  com.RoyhesTechnologies.BeySahin
 • Updated
  November 26, 2015
 • File Size
  17M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  RoyhesTechnologies
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email yigithan@royhes.com
  Kaptanpaşa Mh. No 179/634440 Beyoğlu/İstanbul Türkiye
 • Google Play Link

RoyhesTechnologies Show More...

Listening Environment Pro 1.0.30 APK
WarningGoogle has removed the target device applications ListeningEnvironment regulations.Therefore, the first target device applications ListeningEnvironment Pro application will be sent to the email address youhave entered the application within 24 hours after purchase.Unlimited Recording.------------------------------------------------------------The purpose of practice is intended to keep our children away fromthe negative environment in the contemporary world.You can now intervene where your children will be able to betteranalyze the environment where necessary.Installing ApplicationsFirst control device (you device belongs) Listening EnvironmentPro program, please enter your email address in the email field inthe settings section, then click the OK button, you have nowestablished the controller now the target device (the device youwant to listen to) Listening Environmen Target download and installthe target device applications and earlier enter the email addressyou have entered into this application control device in the sameway.Legal Terms and Legal Liability Sale of this application in caseof inappropriate Using Cases (threats, blackmail and breaching ofpersonality rights to Vs.) will be completely under user'sliability.We would like to remind all the users that, this type ofapplications may create a legal responsibility if crime is occured.The Seller of this Application or Dealers can not be holdaccountable for. Buyer, by buying this product will accept all theConditions of Acceptance.
Şahin Bey 1.0.1 APK
Şahin bey anton'dan intikam alır.Şahin Bey takes revengeonAnton.
Turkey Travel Guide 4.0.22 APK
Turkey Airports - Bus Services and Taxi (Distance and PriceInformation) +2000 Hotels +10000 PhotographRestaurants Bars &Clubs Shops Currency Museums(Visiting Hours) Activities WeathersWorld News Translate Radio and Chat Room. Istanbul Antalya BodrumMaps. (Rent a Car)
Panik Butonu 1.4.7 APK
(!!!ÖNEMLİ!!!uzun süre uyku modundakalantelefonlar takriben 45 dakika bir saat boyunca telefonahiçdokunmadıysanız yani hiç aktif hale getirmediyseniz (ekranı açkapasalla) telefonu uykumodundan çıkarıp tekrar kapatıpsallamanızgerekmektetir.)(!!!Sms ulaşıyor ama açık adresim gelmiyor!!!Bunun nedeni telefonunuzda gps kapalı olabilir lütfengpssisteminizi açınız.Gps sisteminizi açtınız ve yine açık adresiniz gönderilmedibununnedeni o an internete çıkamamışsınız yada google serversizinlokasyonunuzu belirliyememiştir.endişelenecek bir durum yok eğer telefonunuzda gps açıksaalıcıyaenlem ve boylam yani koordinatlarınız kesinlikle ulaşmıştıralıcıbu değerleri google maps girdiği taktirde neredeolduğunuzuöğrenecektir.)----Yeni eklenti Ortam DinlemesiSiz panik butonuna tıkladıktan sonra (yada uykumodundaykensalladıktan sonra)45 saniyelik bir ses kaydı oluşturulur ve belirtmiş olduğunuzmailadresinize gönderilir.Telefonu sallarken dik ve kısa açılarla hızlı bir şekildesallamanızgerekmektedir...---Panik butonu uygulaması tamamen “kriz anı”olarakadlandırabileceğimiz anlar için hayati durumlara yönelikyazılmışbir uygulamadır.Uygulamanın esası kişinin içinde bulunduğu ve yardımaihtiyaçduyduğu anda yazılıma tanımlı olan kişiye yönelik kişiselmesaj vecoğrafi konum bilgisini ulaştırmaktır. Özellikle toplumolaraktanık olduğumuz ve kadınlarımıza yönelik gelişen kişiseltehditler(taciz, kaçırılma v.s.) gibi durumlarla birlikte aynızamandasağlık sorunları olan (kalp krizi riski ya da farklısağlıkkrizleri anında) kişiler içinde kolaylıkla kullanılabilecekfaydalıbir programdır.Uygulama şu an için Android tabanlı işletim sistemine sahipolantelefonlar için geçerlidir ve çalışma mantığı şuşekildedir;öncelikle uygulama iki bölümden oluşmaktadır.Birincisi “salla gitsin” ikincisi ise “butona bas”yöntemidir.Salla gitsin yönteminin kullanımı çok basittir.Telefonunuz uykukonumundayken (telefon çalışır ama ekranı kapalıolduğu durum)“kriz anı” ile karşılaştıysanız yapmanız gerekensadece telefonualıp sallama yöntemidir.Telefonunuzu salladığınız anda hissedilir şekilde birtitreşimile uygulamada telefon numarasını girmiş olduğunuznumarayabelirlemiş olduğunuz yazılı mesaj ve coğrafi konumunuz SMSyolu ileiletilir.Butona bas yönteminde ise daha kontrollü olduğunuz birortamdakendinizi tehlike altında hissediyorsanız uygulamayagirerek“butona basın”. Bu bölümü kullanılırken butona basıpçekmenizyeterli olacaktır. Böylece “salla gitsin” yönteminde olduğugibiönceden tanımlı olan telefon numarasına yazmış olduğunuzmesajcoğrafi konumunuz ile SMS yöntemi ile gönderilir.Uygulamayı telefonunuza kurduktan sonra yapmanız gereken tekşeymesajınızı iletmek istediğiniz kişilerin telefon numaralarınıgiripkişisel mesajınızı oluşturmak.Not Ortam Dinlemesi kişisel çıkarlar için kullanılamaz (TehditveŞantaj gibi) kişisel amaçlar için kullanıldığı taktirdeyasalişlemler başlatılabilir.Asla unutmayın bazı küçük detaylar hayatınızıkurtarabilecekkadar büyük ve önemli olabilir!(!!! IMPORTANT !!!longtime if the phone is in sleep mode approximately 45minutesremaining ever touching the phone for an hour so youneverActivating (turn off the screen shake) shake off anddisconnect thephone from the uykumod is gerekmektet again.)(!!! Sms but it does not reach my full address !!!The reason for this may be off the GPS on your phone, please turnonyour GPS system.You turn on your GPS system and open again You can not addressthecause of this moment has not been sent to the internet orgoogleserver could not be certain your locations worldwide.We do not have to worry about if your phone is turned on theGPSreceiver to latitude and longitude coordinates that areabsolutelyreached the receiver knows where these values ​​will beentered ifthe google maps.)Listening to the media ---- New pluginOnce you click on the panic button (after shaking orsleepmode)Created a voice recording for 45 seconds and sent to youre-mailaddress you have specified.You need to shake shaking the phone upright and quickly withshortterms ...---Panic button application completely "crisis moment" isanapplication written for vital status might be calledformoments.Application of the principles of the people, and to bringinpersonal messages, and geographic location information forpeoplewho need help as soon as the software-defined. We havewitnessedparticularly in the community and developing personalthreatsagainst our women (harassment, abduction, etc.) which alsohealthissues with such cases (heart attack risk or differenthealthcrises instantly) is a useful program that can easily be usedinpeople. The application is currently available for phones withtheAndroid-based operating system and operating logic is asfollows:application consists of two parts first.The first is "forget it" and the second "press thebutton"method. Screw the use of the method is very simple. Yourphonesleep mode (the phone works but the screen is switched off)"crisismoment" and what to do if you encounter is the only methodshakepick up the phone.Felt the moment you shake your phone to vibrate with aphonenumber written message that the application has determinedthenumber you have entered your geographic location andtransmittedvia SMS.If you feel threatened yourself in an environment that ismorecontrolled method of entering the application, press thebutton"press the button". This section will be enough to draw usingthebutton press. Thus, "forget it" method, as in thegeographiclocation in which you have written your message to thepre-definedphone number is sent with the SMS method.The only thing you need to do after installing the applicationonyour phone, enter the phone number of the person you wish toconveyyour message to create your personal message.NOTE Media Listening be used for personal interests (suchasthreats and blackmail) If used for personal purposes, legalactioncan be initiated.Never forget that could save your life so big and somesmalldetails that may be important!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.7.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.