1.0.1 / November 26, 2015
(3.0/5) (2)
Loading...

Description

Şahin bey anton'dan intikam alır.
Şahin Bey takes revengeonAnton.

App Information Şahin Bey

 • App Name
  Şahin Bey
 • Package Name
  com.RoyhesTechnologies.BeySahin
 • Updated
  November 26, 2015
 • File Size
  17M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  RoyhesTechnologies
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Kaptanpaşa Mh. No 179/634440 Beyoğlu/İstanbul Türkiye
 • Google Play Link

RoyhesTechnologies Show More...

Listening Environment Pro 1.0.30 APK
WarningGoogle has removed the target device applications ListeningEnvironment regulations.Therefore, the first target device applications ListeningEnvironment Pro application will be sent to the email address youhave entered the application within 24 hours after purchase.Unlimited Recording.------------------------------------------------------------The purpose of practice is intended to keep our children away fromthe negative environment in the contemporary world.You can now intervene where your children will be able to betteranalyze the environment where necessary.Installing ApplicationsFirst control device (you device belongs) Listening EnvironmentPro program, please enter your email address in the email field inthe settings section, then click the OK button, you have nowestablished the controller now the target device (the device youwant to listen to) Listening Environmen Target download and installthe target device applications and earlier enter the email addressyou have entered into this application control device in the sameway.Legal Terms and Legal Liability Sale of this application in caseof inappropriate Using Cases (threats, blackmail and breaching ofpersonality rights to Vs.) will be completely under user'sliability.We would like to remind all the users that, this type ofapplications may create a legal responsibility if crime is occured.The Seller of this Application or Dealers can not be holdaccountable for. Buyer, by buying this product will accept all theConditions of Acceptance.
Şahin Bey 1.0.1 APK
Şahin bey anton'dan intikam alır.Şahin Bey takes revengeonAnton.
Turkey Travel Guide 4.0.22 APK
Turkey Airports - Bus Services and Taxi (Distance and PriceInformation) +2000 Hotels +10000 PhotographRestaurants Bars &Clubs Shops Currency Museums(Visiting Hours) Activities WeathersWorld News Translate Radio and Chat Room. Istanbul Antalya BodrumMaps. (Rent a Car)
Panik Butonu 1.4.7 APK
(!!!ÖNEMLİ!!!uzun süre uyku modundakalantelefonlar takriben 45 dakika bir saat boyunca telefonahiçdokunmadıysanız yani hiç aktif hale getirmediyseniz (ekranı açkapasalla) telefonu uykumodundan çıkarıp tekrar kapatıpsallamanızgerekmektetir.)(!!!Sms ulaşıyor ama açık adresim gelmiyor!!!Bunun nedeni telefonunuzda gps kapalı olabilir lütfengpssisteminizi açınız.Gps sisteminizi açtınız ve yine açık adresiniz gönderilmedibununnedeni o an internete çıkamamışsınız yada google serversizinlokasyonunuzu belirliyememiştir.endişelenecek bir durum yok eğer telefonunuzda gps açıksaalıcıyaenlem ve boylam yani koordinatlarınız kesinlikle ulaşmıştıralıcıbu değerleri google maps girdiği taktirde neredeolduğunuzuöğrenecektir.)----Yeni eklenti Ortam DinlemesiSiz panik butonuna tıkladıktan sonra (yada uykumodundaykensalladıktan sonra)45 saniyelik bir ses kaydı oluşturulur ve belirtmiş olduğunuzmailadresinize gönderilir.Telefonu sallarken dik ve kısa açılarla hızlı bir şekildesallamanızgerekmektedir...---Panik butonu uygulaması tamamen “kriz anı”olarakadlandırabileceğimiz anlar için hayati durumlara yönelikyazılmışbir uygulamadır.Uygulamanın esası kişinin içinde bulunduğu ve yardımaihtiyaçduyduğu anda yazılıma tanımlı olan kişiye yönelik kişiselmesaj vecoğrafi konum bilgisini ulaştırmaktır. Özellikle toplumolaraktanık olduğumuz ve kadınlarımıza yönelik gelişen kişiseltehditler(taciz, kaçırılma v.s.) gibi durumlarla birlikte aynızamandasağlık sorunları olan (kalp krizi riski ya da farklısağlıkkrizleri anında) kişiler içinde kolaylıkla kullanılabilecekfaydalıbir programdır.Uygulama şu an için Android tabanlı işletim sistemine sahipolantelefonlar için geçerlidir ve çalışma mantığı şuşekildedir;öncelikle uygulama iki bölümden oluşmaktadır.Birincisi “salla gitsin” ikincisi ise “butona bas”yöntemidir.Salla gitsin yönteminin kullanımı çok basittir.Telefonunuz uykukonumundayken (telefon çalışır ama ekranı kapalıolduğu durum)“kriz anı” ile karşılaştıysanız yapmanız gerekensadece telefonualıp sallama yöntemidir.Telefonunuzu salladığınız anda hissedilir şekilde birtitreşimile uygulamada telefon numarasını girmiş olduğunuznumarayabelirlemiş olduğunuz yazılı mesaj ve coğrafi konumunuz SMSyolu ileiletilir.Butona bas yönteminde ise daha kontrollü olduğunuz birortamdakendinizi tehlike altında hissediyorsanız uygulamayagirerek“butona basın”. Bu bölümü kullanılırken butona basıpçekmenizyeterli olacaktır. Böylece “salla gitsin” yönteminde olduğugibiönceden tanımlı olan telefon numarasına yazmış olduğunuzmesajcoğrafi konumunuz ile SMS yöntemi ile gönderilir.Uygulamayı telefonunuza kurduktan sonra yapmanız gereken tekşeymesajınızı iletmek istediğiniz kişilerin telefon numaralarınıgiripkişisel mesajınızı oluşturmak.Not Ortam Dinlemesi kişisel çıkarlar için kullanılamaz (TehditveŞantaj gibi) kişisel amaçlar için kullanıldığı taktirdeyasalişlemler başlatılabilir.Asla unutmayın bazı küçük detaylar hayatınızıkurtarabilecekkadar büyük ve önemli olabilir!(!!! IMPORTANT !!!longtime if the phone is in sleep mode approximately 45minutesremaining ever touching the phone for an hour so youneverActivating (turn off the screen shake) shake off anddisconnect thephone from the uykumod is gerekmektet again.)(!!! Sms but it does not reach my full address !!!The reason for this may be off the GPS on your phone, please turnonyour GPS system.You turn on your GPS system and open again You can not addressthecause of this moment has not been sent to the internet orgoogleserver could not be certain your locations worldwide.We do not have to worry about if your phone is turned on theGPSreceiver to latitude and longitude coordinates that areabsolutelyreached the receiver knows where these values ​​will beentered ifthe google maps.)Listening to the media ---- New pluginOnce you click on the panic button (after shaking orsleepmode)Created a voice recording for 45 seconds and sent to youre-mailaddress you have specified.You need to shake shaking the phone upright and quickly withshortterms ...---Panic button application completely "crisis moment" isanapplication written for vital status might be calledformoments.Application of the principles of the people, and to bringinpersonal messages, and geographic location information forpeoplewho need help as soon as the software-defined. We havewitnessedparticularly in the community and developing personalthreatsagainst our women (harassment, abduction, etc.) which alsohealthissues with such cases (heart attack risk or differenthealthcrises instantly) is a useful program that can easily be usedinpeople. The application is currently available for phones withtheAndroid-based operating system and operating logic is asfollows:application consists of two parts first.The first is "forget it" and the second "press thebutton"method. Screw the use of the method is very simple. Yourphonesleep mode (the phone works but the screen is switched off)"crisismoment" and what to do if you encounter is the only methodshakepick up the phone.Felt the moment you shake your phone to vibrate with aphonenumber written message that the application has determinedthenumber you have entered your geographic location andtransmittedvia SMS.If you feel threatened yourself in an environment that ismorecontrolled method of entering the application, press thebutton"press the button". This section will be enough to draw usingthebutton press. Thus, "forget it" method, as in thegeographiclocation in which you have written your message to thepre-definedphone number is sent with the SMS method.The only thing you need to do after installing the applicationonyour phone, enter the phone number of the person you wish toconveyyour message to create your personal message.NOTE Media Listening be used for personal interests (suchasthreats and blackmail) If used for personal purposes, legalactioncan be initiated.Never forget that could save your life so big and somesmalldetails that may be important!
Loading...