1.0.0 / October 25, 2015
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Bu uygulamanın amacı, zihinsel engelli öğrencilere kare, üçgen vedaire kavramlarının kazandırılmasına yardımcı olmaktır.UygulamaODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bünyesindeOZTEK (Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Teknoloji ileZenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları Kullanarak Temel ve BilişselKavramların Öğretimi ve Etkililiğinin Araştırılması) Projesikapsamında geliştirilmiştir.Bu uygulamanın çalışabilmesi içincihazınızda Adobe AIR uygulaması yüklü olmalıdır.Ayrıntılı bilgiiçin www.oztek.metu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsinizThepurpose of this application, students with intellectualdisabilities square, triangle and circle concept is to helpgain.Applications OZTEK METU Computer and Instructional Technologyat the Department of Education (Teaching of the Basic Concepts andCognitive Learning Environments Using Enriched with SpecialEducation students and Technologies for the Investigation ofEfficacy) developed under the project.This device in your Adobe AIRapplication must be installed to run the application.For moreinformation, please visit www.oztek.metu.edu.t address

App Information Şekilleri Öğreniyorum

 • App Name
  Şekilleri Öğreniyorum
 • Package Name
  air.com.oztek.sekilleriogreniyorum
 • Updated
  October 25, 2015
 • File Size
  544k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  ODTU BOTE
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

ODTU BOTE Show More...

Kart Eşleme 1.0 APK
ODTU BOTE
Bu oyun ile bireyin bellekte tutma becerilerinin geliştirilmesiamaçlanmıştır.Uygulama ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriEğitimi Bölümü bünyesinde OZTEK (Özel Eğitim Öğrencilerine YönelikTeknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları Kullanarak Temelve Bilişsel Kavramların Öğretimi ve Etkililiğinin Araştırılması)Projesi kapsamında geliştirilmiştir.Bu uygulamanın çalışabilmesiiçin cihazınızda Adobe AIR uygulaması yüklü olmalıdır.Ayrıntılıbilgi için www.oztek.metu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsinizThisgame is intended to develop the ability to keep the memory of anindividual.Applications OZTEK METU Computer and InstructionalTechnology at the Department of Education (Teaching of the BasicConcepts and Cognitive Learning Environments Using Enriched withSpecial Education students and Technologies for the Investigationof Efficacy) developed under the project.This device in your AdobeAIR application must be installed to run the application.For moreinformation, please visit www.oztek.metu.edu.t address
Kırmızı Meyve Kesme 1.0.0 APK
ODTU BOTE
Bu uygulamanın amacı, zihinsel engelli öğrencilere kırmızı renkkavramının kazandırılmasına yardımcı olmaktır.Uygulama ODTÜBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bünyesinde OZTEK(Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Teknoloji ile ZenginleştirilmişÖğrenme Ortamları Kullanarak Temel ve Bilişsel Kavramların Öğretimive Etkililiğinin Araştırılması) Projesi kapsamındageliştirilmiştir.Bu uygulamanın çalışabilmesi için cihazınızdaAdobe AIR uygulaması yüklü olmalıdır.Ayrıntılı bilgi içinwww.oztek.metu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsinizThe purpose ofthis application is to help mentally handicapped students to gainthe red concept.Applications OZTEK METU Computer and InstructionalTechnology at the Department of Education (Teaching of the BasicConcepts and Cognitive Learning Environments Using Enriched withSpecial Education students and Technologies for the Investigationof Efficacy) developed under the project.This device in your AdobeAIR application must be installed to run the application.For moreinformation, please visit www.oztek.metu.edu.t address
Şekilleri Öğreniyorum 1.0.0 APK
ODTU BOTE
Bu uygulamanın amacı, zihinsel engelli öğrencilere kare, üçgen vedaire kavramlarının kazandırılmasına yardımcı olmaktır.UygulamaODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bünyesindeOZTEK (Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Teknoloji ileZenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları Kullanarak Temel ve BilişselKavramların Öğretimi ve Etkililiğinin Araştırılması) Projesikapsamında geliştirilmiştir.Bu uygulamanın çalışabilmesi içincihazınızda Adobe AIR uygulaması yüklü olmalıdır.Ayrıntılı bilgiiçin www.oztek.metu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsinizThepurpose of this application, students with intellectualdisabilities square, triangle and circle concept is to helpgain.Applications OZTEK METU Computer and Instructional Technologyat the Department of Education (Teaching of the Basic Concepts andCognitive Learning Environments Using Enriched with SpecialEducation students and Technologies for the Investigation ofEfficacy) developed under the project.This device in your Adobe AIRapplication must be installed to run the application.For moreinformation, please visit www.oztek.metu.edu.t address
Az Kavramı 1.0 APK
ODTU BOTE
Bu uygulamanın amacı, zihinsel engelli öğrencilere az kavramınınkazandırılmasına yardımcı olmaktır.Uygulama ODTÜ Bilgisayar veÖğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bünyesinde OZTEK (Özel EğitimÖğrencilerine Yönelik Teknoloji ile Zenginleştirilmiş ÖğrenmeOrtamları Kullanarak Temel ve Bilişsel Kavramların Öğretimi veEtkililiğinin Araştırılması) Projesi kapsamındageliştirilmiştir.Ayrıntılı bilgi için www.oztek.metu.edu.tradresini ziyaret edebilirsinizThe purpose of this application is tohelp students with intellectual disabilities to gain the leastnotion.Applications OZTEK METU Computer and InstructionalTechnology at the Department of Education (Teaching of the BasicConcepts and Cognitive Learning Environments Using Enriched withSpecial Education students and Technologies for the Investigationof Efficacy) developed under the project.For more information,please visit www.oztek.metu.edu.t address
Yüzümüzün Bölümleri 1.0 APK
ODTU BOTE
Bu uygulamanın amacı insan yüzündeki eksik bölümlerin tamamlanarakyerlerinin pekiştirilmesidir.Uygulama ODTÜ Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Eğitimi Bölümü bünyesinde OZTEK (Özel EğitimÖğrencilerine Yönelik Teknoloji ile Zenginleştirilmiş ÖğrenmeOrtamları Kullanarak Temel ve Bilişsel Kavramların Öğretimi veEtkililiğinin Araştırılması) Projesi kapsamında geliştirilmiştir.Buuygulamanın çalışabilmesi için cihazınızda Adobe AIR uygulamasıyüklü olmalıdır.Ayrıntılı bilgi için www.oztek.metu.edu.tr adresiniziyaret edebilirsinizThe purpose of this application is toreinforce the place completed the missing parts of the humanface.Applications OZTEK METU Computer and Instructional Technologyat the Department of Education (Teaching of the Basic Concepts andCognitive Learning Environments Using Enriched with SpecialEducation students and Technologies for the Investigation ofEfficacy) developed under the project.This device in your Adobe AIRapplication must be installed to run the application.For moreinformation, please visit www.oztek.metu.edu.t address
Uzun Kavramı 1.0 APK
ODTU BOTE
Bu uygulamanın amacı, zihinsel engelli öğrencilere uzun kavramınınkazandırılmasına yardımcı olmaktır.Uygulama ODTÜ Bilgisayar veÖğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bünyesinde OZTEK (Özel EğitimÖğrencilerine Yönelik Teknoloji ile Zenginleştirilmiş ÖğrenmeOrtamları Kullanarak Temel ve Bilişsel Kavramların Öğretimi veEtkililiğinin Araştırılması) Projesi kapsamındageliştirilmiştir.Ayrıntılı bilgi için www.oztek.metu.edu.tradresini ziyaret edebilirsinizThe purpose of this application is tohelp mentally handicapped students to gain the longconcept.Applications OZTEK METU Computer and InstructionalTechnology at the Department of Education (Teaching of the BasicConcepts and Cognitive Learning Environments Using Enriched withSpecial Education students and Technologies for the Investigationof Efficacy) developed under the project.For more information,please visit www.oztek.metu.edu.t address
Organ Tamamlama 1.0 APK
ODTU BOTE
Bu uygulamanın amacı, zihinsel engelli öğrencilere kol ve bacakkavramlarının kazandırılmasına yardımcı olmaktır.Uygulama ODTÜBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bünyesinde OZTEK(Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Teknoloji ile ZenginleştirilmişÖğrenme Ortamları Kullanarak Temel ve Bilişsel Kavramların Öğretimive Etkililiğinin Araştırılması) Projesi kapsamındageliştirilmiştir.Bu uygulamanın çalışabilmesi için cihazınızdaAdobe AIR uygulaması yüklü olmalıdır.Ayrıntılı bilgi içinwww.oztek.metu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsinizThe purpose ofthis application is to help mentally disabled students to handleand bring the legs concept.Applications OZTEK METU Computer andInstructional Technology at the Department of Education (Teachingof the Basic Concepts and Cognitive Learning Environments UsingEnriched with Special Education students and Technologies for theInvestigation of Efficacy) developed under the project.This devicein your Adobe AIR application must be installed to run theapplication.For more information, please visit www.oztek.metu.edu.taddress
Halı Süpürme 1.0.0 APK
ODTU BOTE
Bu uygulama zihinsel engelli bireylere halı süpürme becerisininkazandırılmasına yardım etmeyi amaçlamaktadır. Uygulama ODTÜBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bünyesinde OZTEK(Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Teknoloji ile ZenginleştirilmişÖğrenme Ortamları Kullanarak Temel ve Bilişsel Kavramların Öğretimive Etkililiğinin Araştırılması) Projesi kapsamındageliştirilmiştir.This app aims to help people with intellectualdisabilities to gain the skills carpet sweeping. Applications OZTEKMETU Computer and Instructional Technology at the Department ofEducation (Teaching of the Basic Concepts and Cognitive LearningEnvironments Using Enriched with Special Education students andTechnologies for the Investigation of Efficacy) developed under theproject.
Loading...