1.0.0 / December 31, 2014
(4.1/5) (14)

Description

Şeytan taşlama, Müslüman inancına göreHacibadetinin bir parçası olarak yapılan bir törendir.

Kimilerine göre şeytan Allah'a baş kaldırdığı içintaşlanmakta,kimilerine göre de kötülüklerinden kurtulmakiçintaşlanmaktadır.

Bu tören sırasında arkadan atılan taşlar ve izdiham sebebiyleçoksayıda Hacı adayı öldüğü için, Suudi Arabistan devleti buşeytankayasının etrafına iki katlı bir yapı inşa ederek buölümleriazaltmaya çalışılmıştır. Vakfeden sonra Müzdelife denilenyeregelinerek bir süre orada beklenir ve şeytan taşlanmak içintaştoplanır. Daha sonra Mina'ya gidilir. Kurban kesimi vetemsiliolarak şeytan taşlama burada gerçekleştirilir.

Alevi anlayışı diğer ibadetlerde olduğu gibi hac ileilgiliritüellere de biçimsel olarak karşı çıkmakta, Tanrıyayönelimingönülden yapılması gerektiği, şekil ve yer ile ilgiliolmadığıöğretisini savunmaktadır. Alevilere göre Muhammed tavaf,Hacer-ülEsved'e saygı gibi pagan dönem davranışlarını Araplarıngönlünükazanmak için, geçici ve taktik davranışlar olarak yapmıştırveaslında hiç önemsememiş ve bunlara saygı duymamıştır. Alevilerburitüellerin sünni-ortodoks islam tarafındaniçselleştirilereksüreğen hale getirilmesini de yanlış bulurlar.

Stoning of the Devil,aceremony was held as part of the pilgrimage in the Muslim faith.

According to some evil being stoned because disobey Allah,alsoground to get rid of the evil according to some.

Because these stones being thrown back during the ceremonyandcongestion due to a large number of pilgrims candidate died,Saudistate by building a two-story building around the rock thatthedevil has tried to reduce these deaths. Endowed calledMuzdalifahexpected after hovering there for a while and place tothe devilgrinding stones collected. Then go to Mina. As a sacrificeandrepresented the devil grinding is carried out here.

As the flame of understanding with other worshipritualsassociated with the pilgrimage to formally oppose, the needtocarry my heart toward God, defends the doctrine is not relatedtothe shape and location. According to MuhammadcircumambulateAlevis, such as respect for the Hajar-ul-Aswad to winthe heartsand minds of the Arab pagan period, the behavior has madetemporaryand tactical behaviors and have not ever actually careabout andrespect them. Alevis are also found to be false-orthodoxSunniIslam by chronic internalization of these rituals.

App Information Şeytan Taşlama

MobIslam Show More...
Kaza Namazı Hesaplama Takibi 5.0 APK
MobIslam
Vaktinde kılınan namaza "eda" adı verilir.Eda vaktinde kılınamayannamazların kazasının hesabını ve takibini bu uygulama ilekolaylıkla yapabilirsiniz.Bu uygulamada girmiş olduğunuz bilgilerdoğrultusunda mobislam.com sunucularında her kullanıcısına özel biralan oluşturulmaktadır. Kullanıcılarımızın kaza namazı takibibilgileri bu alanda saklanmaktadır. Mobil cihazınızın başına birolay geldiğinde (kırılma,çalınma veya model yükseltme vs.) o günekadar olan hiçbir verinizi kesinlikle kaybetmeyeceksiniz. Otomatikyedek alma sistemi sayesinde kaza namazlarınız mobislam.comsunucularında sonsuza kadar saklanacaktır.Uygulamayı NasılKullanabilirim?Uygulamayı ilk açtığınız anda sizden isminizi,eposta adresinizi, doğum tarihinizi, buluğ yaşınızı, cinsiyetinizive kesin olarak namaz kılmaya başladığınız tarihi isteyecektir. Bubilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurmak zorundasınız. Aksitakdirde verilerinize erişemeyebilirsiniz. Böyle bir durum ilekarşılaştığınızda bize ulaşırsanız hesabınıza yeniden erişim hakkıverebileceğiz. "Hesapla" düğmesine bastığınız anda uygulama sizingirmiş olduğunuz doğum tarihi, namaza başlangıç tarihi, buluğ yaşıve cinsiyetinizi kullanarak sizin ergenlik yaşınızdan sonra sorumluolduğunuz sabah, öğle,ikindi akşam ve yatsı namazlarının sayısınıhesaplayacaktır. Hesaplanan sayı rekat bazlıdır. Size yeni birekran açacaktır. Bu ekranda namaz vakitlerini ekranın altındagörebileceksiniz. Her bir ekranda da o vakite ait namazborçlarınızı göreceksiniz. Kazasını kıldığınız bir namazdan hemensonra "KILDIM" düğmesine basarak borcunuzu düşürebilirsiniz. Birnamazın eda vaktini kaçırdığınızda da "KILMADIM" düğmesi yardımıile borcunuzu rekat bazlı arttırabilirsiniz. "KAZA NAMAZI LİSTEM"düğmesi yardımı ile 5 vakit namaza ait kılmanız gereken toplamrekat sayısını, toplam kaza namazı borcunuzu ve ödediğiniz kazanamazlarına ait bilgileri rahatlıkla görebilirsiniz.Bu sayı nasılhesaplanmaktadır?Sabah namazının kazası için, 2 rekat farzÖğlenamazının kazası için, 4 rekat farzİkindi namazının kazası için, 4rekat farzAkşam namazının kazası için, 3 rekat farzYatsı namazınınkazası için, 4 rekat farzHesaplama : Doğum tarinizden itibarenbuluğ yaşınıza olan gün sayısı hesaplanır. Bu süreçte namazdansorumlu olmadığınız için işleme tabi tutulmayacaktır. Daha sonra,buluğ yaşınızdan itibaren bugüne kadar olan gün sayısıhesaplanır.Namaz kılmaya başladığınız tarihten itibaren bu günekadar geçen gün sayısı hesaplanır.Doğum tarihinizden bu güne kadargeçen gün sayısından, doğum tarihinizden buluğ çağına kadar geçengün sayısı çıkarılır. Bu sayede elimize kılmakla yükümlü olduğunuzgün sayısı verisi gelir.Bugüne kadar toplam kılmak zorundaolduğunuz namaz sayısından, kesin emin olduğunuz ilk namazabaşladığınız tarihten bugüne kadar olan gün sayısı çıkarılaraksorumlu olduğunuz gün sayısı çıkarılır.Müslüman BireyBir günde 40rekat namaz kılmaktadır. Bu 40 rekat namazın 20 rekatı sünnet, 17rekatı farz, 3 rekatı vitir namazıdır.Bir senede toplamda 14.600rekat namaz kılmaktadır.Ramazan ayında 600 rekat teravih namazıkılınmaktadır.Toplamda bir yılda 15.200 rekat namaz kılmışolmaktadır.Teheccüd namazı ve nafile namazlar bu rakamındışındadır.Vaktinde kılınmayan ve kazaya kalan namazlar nasılkılınır bilmiyorsanız, aşağıda verdiğim adreslerde günlük kılınmasıgereken beş vakit namazın kazası ile ilgili bilgiler detaylışekilde anlatılmıştır.Sabah Namazı Kazası NasılKılınır?http://www.mobislam.com/sabah-namazi-vakti/Öğle NamazıKazası NasılKılınır?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/ogle-namazi/İkindiNamazı Kazası NasılKılınır?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/ikindi-namazi/AkşamNamazı Kazası NasılKılınır?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/aksam-namazi/YatsıNamazı Kazası NasılKılınır?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/yatsi-namazi/Timeprayers to "mien" is the name of the account and follow the prayerof the accident can not be made ahead of time with this applicationyou can easily verilir.e.The information you entered in theapplication server is in line mobislam.co created a special spacefor each user. The accident followed the prayer of our userinformation is stored in this area. When an incident to happen onyour mobile device (breakage, theft or upgrades, etc.) that youabsolutely will not lose any data until that day. Automatic back-upsystem through your prayers accident in mobislam.co server will bestored forever.Application How can I use it?The moment you firstopen the app you name, your email address, your date of birth,puberty, your age, you will want to date you begin to make yourgender and prayer to be precise. You have to fill out thisinformation fully and accurately. Otherwise, you can not accessyour data. When faced with such a situation again be able to grantaccess to your account if you contact us. "Calculate" button youpress once the application date of birth that you enter your prayerto the start date, puberty age and using your gender in the morningyou are responsible for after your puberty age, lunch willcalculate the number of afternoon evening and night prayer. Rakatscalculated number based. We will open a new screen. On this screenyou will see the prayer times below the screen. Each screen youwill see your debt in prayer for that time. Immediately after theaccident that you make a prayer, "I DISP" button you can decreaseyour debt. If you miss the time of prayer in a manner "not made"button, you can increase your debt with the help of rakats based."I ACCIDENTS PRAYER LIST" button with the help of the total numberof rak'ahs you should make of the 5 daily prayers, your debt totalaccidents prayer and prayer can easily see the details of theaccident you pay.How is this number calculated?for the accident ofthe morning prayer, two rak'ahs fardfor the accident of noonprayers, 4 rak'ahs fardfor the accident of the afternoon prayer, 4rak'ahs fardfor the accident of the evening prayer, assuming 3rakatsIsha prayer for the accident, four rak'ahsfardcalculation:The number of days since your birth and your agepuberty agriculture is calculated. In this process, you will beresponsible for the processing of prayer.Then, from your age ofpuberty number of days is calculated so far.from the date you beginto pray the number of day until this day is calculated.The numberof days from your date of birth to this day, the number of daysfrom your date of birth until the age of puberty are removed. Thus,income data, the number of days you are obliged to make in ourhands.The total number of prayers that you have to make so far, thenumber of days that you are responsible for the first prayer thatyou know the exact date you started subtracting the number of daysso far removed.Muslim individualsOne day makes 40 rak'ahs. 20rakats this 40 rak'ahs Sunnah, 17 rak'ahs fard, 3 rak'ahs of witrprayer.In total, it makes 14,600 a year rak'ahs.600 rak'ahs Tarawihprayers in Ramadan is made.Total has been possible to make 15,200 ayear rak'ahs.Tahajjud prayer and supererogatory prayers areexcluded from this figure.If you do not know how to render timelyand prayers accident left disabled, information about the accidentshould be made five times a day I gave the address is described indetail below.Morning Prayer Accident HowOverriding?http://www.mobislam.com/sabah-namazi-vakti/Noon PrayerHow Overridingaccident?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/ogle-namazi/AfternoonPrayer Accident HowOverriding?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/ikindi-namazi/EveningPrayer Accident HowOverriding?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/aksam-namazi/IshaPrayers Accident HowOverriding?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/yatsi-namazi/
İlahi Dinle 5.0 APK
MobIslam
İlahi DinleYaklaşan ramazan ayı içerisinde sizlere keyif ile iftarakadar dinleyebileceğiniz birbirinden güzel ilahileri sunabilmekadına geliştirmiş olduğumuz ilahi dinle uygulamasını gurur ilesunmaktayız.Bütün islam aleminin bildiği gibi "İlahi" denilinceakla ilk gelen kişi Yunus Emre'dir. İlahi, bütün evrenlerinyaratıcısı olan Allah-ü Teala'yı övmek amacı ile bestelenmiş makamile okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şekline verilenisimdir. Bütün dini inançların çok önemli bir parçası olup İslaminancında da çok önemli bir yer vardır. Ayrıca ilahiler, dinitarikatlara göre değişik isimlerle de anılabilmektedir. Örneğin,bektaşilerde nefes, mevlevilerde ayin, alevilerde deyiş, diğerbilinen büyük tarikatlarda ise ilahi ve cumhur adı ileanılmaktadır.Hangi İlahileri Dinleyebilirim?İlahi Dinle, androiduygulaması sayesinde birbirinden güzel ve yüksek kalitedekesintisiz yüzlerce ilahiye kolayca ulaşabilir, keyif iledinleyebilirsiniz. Uygulamamızın play store yorumlarına yorumatarak veya mobislam.com üzerinden ilahi dinleme isimli sayfamızdanistekte bulunarak ilahi arşivimize sizlere sunabilmek adına bizlereöneride bulunabilirsiniz. Öneri ve görüşleriniz doğrultusundauygulamamıza istediğiniz ilahi eklenecektir. Şimdilik arşivimizdeolan ve ilahi dinle uygulamamız aracılığı ile dinleyebileceğinizilahi söyleyen islam büyüklerine ait liste aşağıdaki gibidir. +TahaAkkor+Senai Demirci+Sedat Uçan+Sami Yusuf+Sami Özer+ÖmerKaraoğlu+Ömer Gümüştaş+Mustafa Özcan Güneşdoğdu+MehmetSeyitoğlu+Mehmet Karakuş+Mehmet Emin Ay+Maher Zain+HasanDursun+Feyzullah Koç+Engin Titiz+Dursun Ali Erzincanlı+CemalKuru+Celaleddin Ada+Ali Ercan+Abdurrahman Önülİlahilerinözellikleri şunlardır:+Kendine özgü bir ezgiyle okunur.+Hem koşma,hem semai biçiminde ve hem hece hem de aruz ölçüsüyleyazılmıştır.+İlahilerin hece ölçülerinde 7, 8 ve 11 ‘li kalıplartercih edilmiştir.+Dörtlüklerden oluşmaktadır ve her bir dörtlüksayısı 3 ila 7 arasında değişmektedir.+İlahilerin genelinde şiiriniçerisinde şairin mahlası geçer.+İlahi denince akla ilk gelen YunusEmre dir. Yunus Emre, şiirlerini halkın anlayabileceği sade birdille yazmıştır. Hece ölçüsü kullanmıştır.11’li hece ölçüsünükullanmıştır. Halkın içinden biri olduğu için halk tarafından çoksevilmiştir ve dili halkın dilidir.+Daha sonra Eşrefoğlu Rumi,Niyazi-i Mısri, Aziz Mahmut Hüdai, Yunus Emre’nin etkisinde kalarakilahiler yazmışlardır.divine ReligionsIn the upcoming month ofRamadan with joy and pride we present to you the divine religionsapart from the application that we have developed in order topresent the beautiful hymns that you can listen to up to Ramadan.Asyou know, the whole Islamic world "Divine" is known first personfrom Yunus Emre. Divine, the creator of the whole universeglorified Almighty Allah-u read with religious authorities aimcomposed with mystical folk literature is the name given to theverse form. All is a very important part of the religion has a veryimportant place in the Islamic faith. Also hymns can be referred towith different names according to religious sect. For example,breathe in the Bektashi rituals in mevlevi, Alevis in words, whilein other major sect is known and referred to by divine cumhurname.Which hymns can listen?Divine Religions, android applicationsfrom each other by the beautiful and easily reach hundreds ofcontinuous chanting of high quality, you can listen with pleasure.You can find our application review comments from the play store ormobislam.co I bulunarak throwing out requests from our divinelistening is our divine library page in order to offer yousuggestions to us. In line with your suggestions and feedback youwant us to apply divine being added. Currently, the library has andwho sing hymns to listen to the list of where you can listenthrough our great Islamic practice is as follows. + TahaIncandescent+ Senai Demirci+ Sedat FlyingSami Yusuf ++ Sami Özer+Omar Karaoğlu+ Omar Gümüştaş+ Mustafa Ozcan Güneşdoğ+ MehmetSeyitoğlu+ Mehmet KarakusMehmet Emin Ay +Maher Zain ++ HasanDursun+ Feyzullah AriesRigorous + Engine+ Dursun Ali Erzincanlı+Gamal Dry+ Jalaluddin Island+ Ali Ercan+ Abdurrahman ÖnülPropertiesof divine are:+ It's read by a specific ezgü.+ And running, it iswritten in the format and size semais and both are a syllable.+ Ofthe syllabic Divine 7, 8 and 11, with the dies is preferred.+ Itconsists of four in number and each quadrature ranges from 3 to 7.+Poet pseudonym passes in the divine poetry in general.+ Divine mindfirst from Yunus Emre is. Yunus Emre, the poem is written in plainlanguage the public can understand. Syllabic kullanmıştır.11'l haveused the syllabic. It has been loved by many people because it isone out of the people and the language is the language of thepeople.+ Then Eşrefoğlu Rumi, Niyazi-i Misri, Aziz Mahmut HüdayiYunus Emre has deceived wrote hymns.
Dini Radyolar 9.0 APK
MobIslam
Dini Radyolar Dinleyicilerimize Müjde!Yeni eklediğimiz protokollersayesinde geniş band yayın yapan radyoları(Semerkand Radyo) gibibütün dini içerikli radyoları Dini Radyolar isimli IOS ve Androiduyumlu mobil uygulamamız sayesinde ister Android uyumlu ceptelefonunuz veya tabletinizden, ister IOS uyumlu IPAD veya IPhonemobil cihazınızdan kesintisiz dinleyebilirsiniz. Icecast,Southcast, Red5 ve Wowza streaming serverlarını kullarak yayınyapan bütün yerel islami radyoları dinleyebilirsiniz.Dini RadyolarNedir?Dini Radyolar, Android tabanlı işletim sistemlerine sahipmobil cihazlar üzerinde kesintisiz ve reklamsız radyo dinlemenizeolanak veren bir yazılımdır. Günlük hayatımız çok yoğun ve yorucuolduğu için bir çoğumuzun dinimiz hakkında araştırma yapmaya vaktiolmamaktadır. Bu uygulama sayesinde islam inancını çeşitli islamiçerikli radyolardan canlı olarak dinleyerek öğrenebilirsiniz.NasılYükleyebilirim?Android uyumlu cihazınızdan google play storeuygulamasını çalıştırın. “Dini Radyolar” kelimesini aratın veMobIslam geliştiricisinin uygulamaları listesinden uygulamayıcihazınıza yükleyin.Yenilikler+Semerkand Radyo gibi geniş bandyayını yapan radyoları oynatabilme özelliği eklendi.+Favorilerimlistesi eklendi.+Bütün android tabanlı işletim sistemlerindesorunsuz çalışması sağlandı.+Programın yönetim bölümü ve görünümütamamen yenilendi.+Performans iyileştirmesi yapıldı.+Radyo sayısıarttırıldı.+Internet bağlantısı kontrolü yapabilme özelliğieklendi.+Radyo listesinin dinamik olarak güncellenmesi sağlandı. Buözellik sayesinde yeni mobil uygulamanızı güncelleme yapmadanradyolarınız otomatik olarak güncellenecektir. Yeni radyolarsürekli eklenecektir.+İnternet paketinizi minimum seviyedekullanır.+Arka planda çalışabildiği için diğer uygulamalarda olanşarj bitirme problemi yoktur. Cihazınızın ekranını kapatıpdinleyebilirsiniz.+HLS – HTTP Live Streaming Protokolü DesteğiEklendi.+RMTP – Real Time Messaging Protokolü Desteği Eklendi.+RTSP– Real Time Streaming Protokolü Desteği Eklendi.+MMS – MicrosoftMedia Server Protokolü Desteği Eklendi.Religious Radio Listenersour Gospel!Thanks to the protocols we add new broadbandbroadcasting radio (Samarkand Radio) all religious radio asReligious Radios is IOS and your mobile phone Android compatiblewant thanks to our Android-compatible mobile application or tablet,or you can listen without interruption from your iOS compatibleIPAD or iPhone mobile device. Icecast, Southcast, Red5 and Wowzastreaming server to broadcast kullarak can listen to all the localIslamic radio.Religious Radio What is it?Religious Radios,Android-based operating system is a software that allows you tohave uninterrupted and commercial-radio listening on mobiledevices. Our daily life is not very busy and it's time to doresearch about our religion for a lot of us it was exhausting. Withthis application you can learn by listening to the Muslim faithlive radio content from a variety of Islam.How can I install?Runthe Google Play Store app on your Android-compatible device."Religious Radio's" Search for the word and install mobısladeveloper of the application from the list of applications on yourdevice.innovations+ Samarkand ability to play wide band radios thatbroadcast such as radio feature added.+ My favorites list added.+In all android based operating system is running smoothly.+ Part ofthe management program and the view was completely renovated.+Performance improvements were made.+ Radio number was increased.+Internet connection can control feature added.+ Was allowed todynamically update the radio list. This feature allows your radioto make your new mobile application update will be automaticallyupdated. The new radios will be added continuously.+ Uses yourInternet package to a minimum.+ Which for other applications canrun in the background is not the discharge problems. You can listento shut down your device's screen.HLS + - HTTP Live StreamingProtocol Support Added.+ RMTP - Real Time Messaging ProtocolSupport Added.+ RTSP - Real Time Streaming Protocol Support Added.+MMS - Microsoft Media Server Protocol Support Added.
Şeytan Taşlama 1.0.0 APK
MobIslam
Şeytan taşlama, Müslüman inancına göreHacibadetinin bir parçası olarak yapılan bir törendir.Kimilerine göre şeytan Allah'a baş kaldırdığı içintaşlanmakta,kimilerine göre de kötülüklerinden kurtulmakiçintaşlanmaktadır.Bu tören sırasında arkadan atılan taşlar ve izdiham sebebiyleçoksayıda Hacı adayı öldüğü için, Suudi Arabistan devleti buşeytankayasının etrafına iki katlı bir yapı inşa ederek buölümleriazaltmaya çalışılmıştır. Vakfeden sonra Müzdelife denilenyeregelinerek bir süre orada beklenir ve şeytan taşlanmak içintaştoplanır. Daha sonra Mina'ya gidilir. Kurban kesimi vetemsiliolarak şeytan taşlama burada gerçekleştirilir.Alevi anlayışı diğer ibadetlerde olduğu gibi hac ileilgiliritüellere de biçimsel olarak karşı çıkmakta, Tanrıyayönelimingönülden yapılması gerektiği, şekil ve yer ile ilgiliolmadığıöğretisini savunmaktadır. Alevilere göre Muhammed tavaf,Hacer-ülEsved'e saygı gibi pagan dönem davranışlarını Araplarıngönlünükazanmak için, geçici ve taktik davranışlar olarak yapmıştırveaslında hiç önemsememiş ve bunlara saygı duymamıştır. Alevilerburitüellerin sünni-ortodoks islam tarafındaniçselleştirilereksüreğen hale getirilmesini de yanlış bulurlar.Stoning of the Devil,aceremony was held as part of the pilgrimage in the Muslim faith.According to some evil being stoned because disobey Allah,alsoground to get rid of the evil according to some.Because these stones being thrown back during the ceremonyandcongestion due to a large number of pilgrims candidate died,Saudistate by building a two-story building around the rock thatthedevil has tried to reduce these deaths. Endowed calledMuzdalifahexpected after hovering there for a while and place tothe devilgrinding stones collected. Then go to Mina. As a sacrificeandrepresented the devil grinding is carried out here.As the flame of understanding with other worshipritualsassociated with the pilgrimage to formally oppose, the needtocarry my heart toward God, defends the doctrine is not relatedtothe shape and location. According to MuhammadcircumambulateAlevis, such as respect for the Hajar-ul-Aswad to winthe heartsand minds of the Arab pagan period, the behavior has madetemporaryand tactical behaviors and have not ever actually careabout andrespect them. Alevis are also found to be false-orthodoxSunniIslam by chronic internalization of these rituals.
Kıble Pusulası 4.0 APK
MobIslam
Kıble Pusulası, diğer adı ile Haç Pusulası Nedir?Türkiye'de birilke imza atarak yediden yetmişyediye inanan bütün müslümaninsanlar ve islam alemi için namaz kılarken ibadet yönünü, namazvaktini kaçırmadan çabucak bulmasına yardımcı olacak, kıble yönünübulmasını kolaylaştıracak Hac Pusulası adı ile de bilinen KıblePusulası isimli yepyeni bir mobil uygulama geliştirdik. Yaklaşıkiki saniyede %100 doğru ve hızlı kıble yönü bulucu uygulamasınıaklınızda hiçbir tereddüt olmadan güvenle kullanabilirsiniz.KıblePusulası, uygulamasını mobil cihazınızda çalıştırdığınız anda adetabir radar gibi çalışan pusulamız, siz dünya yörüngesi üzerindenerede olursanız olun ibadet yönünüzü diğer bir adı ile kıbleyönünüzü saniyeler içerisinde bulmanıza yardımcı olur.Bu akıllıteknoloji sayesinde çocuklarınıza namaz kılmayı öğretirken, kıble(ibadet) yönünü bulmasında yardımcı oluyor ve aynı zamanda diğeruygulamalarımız sayesinde onu namaz kılmaya teşvik ediyor.Bizbüyükler içinse ibadetlerimizi hatasız yerine getirmemiz için endoğru kıble yönünü bulmamıza yardımcı oluyor. Kıble pusulasıuygulaması, hacca gitmiş hacılar ve hacca gitmeyi düşünen hacılariçin özel olarak geliştirilmiştir. Müslüman bir bireyin ihtiyacıolabilecek çeşitli yazılımlara, ibadet yönünü bulmasına yardımcıolmak ve namaz vakitlerini anında öğrenmek, birbirinden güzelilahiler dinleyebilmek ve kaza etmiş olduğu namazların telafisi ileilgili geliştirmiş olduğumuz diğer uygulamalarımıza da kolaylıklahiçbir ücret ödemeden erişebilirsiniz.Mobislam uygulamaları,Türkiye'nin en önde gelen, en başarılı dini bütün, dindar yazılımekibi tarafından geliştirilmiştir.Nasıl Kullanılır: Kıble Pusulasıuygulamasını mobil cihazınızda çalıştırın ve uygulamanın pusulagörüntüsü ekrana geldiği anda mobil cihazınızı seccadeniz üzerineyatay olarak yerleştirerek konumlandırın. Mobil cihazınızı yataykonumda tutarken, Mekke yani 'MAKKAH' yazan kısmı önümüze bakacakşekilde tutuyoruz. Pusulanın kuzey yönünü yani kırmızı renkli oku,dış kısımdaki sarı bölgeye bakmasını sağlıyoruz. Kırmızı ok, sarıbölgeye baktığı zaman, 'MAKKAH' yazan kısım yani önümüz Mekke yönüolmuş oluyor. Bu sayede saniyeler içerisinde ibadet yönünüzü diğerbir adı ile kıble yönünüzü hac pusulası uygulamamız aracılığı ilekolaylıkla öğrenmiş oluyorsunuz.Ayrıca, aktif olarak dünyayörüngesi üzerinde bulunduğunuz isterseniz üst kutucuktan aramayaparak manuel olarak ayarlayabilirsiniz, dilerseniz de GPSüzerinden otomatik tespit edilmesini sağlayabilirsiniz. .KıblePusulası Hakkında DetaylıBilgiyi,http://www.mobislam.com/kible-pusulasi-android-uygulamasi-cikti/adresinden öğrenebilirsiniz.Allah ilminizi arttırsın.Qibla Compass,Compass What is the cross with the other name?first of its kind inTurkey, seven yetmişyedi believing all Muslim people and Muslimworld for praying worship aspect of the prayer time will help toquickly find the escape, to facilitate finding the Qibla directionHajj Compass Also known as the Qibla Compass is we have developed anew mobile application. 100% accurate and quick in your mind theQibla direction finder application in about two seconds, you canuse it safely without any hesitation.Qibla Compass, application isrunning like a radar compass the time you run your mobile device,you will help you find your way worship wherever you are on Earth'sorbit within seconds your Qibla direction by another name.Thanks tothis intelligent technology in teaching your children to pray,Qibla (prayer) helps in locating the direction and at the same timeencouraging him to make prayer with our other applications.We arehelping us to find the most accurate Qibla direction for us tofulfill our prayers if faultless big house. Qibla Compassapplication, considering gone pilgrims and Hajj pilgrimage havebeen developed specifically for pilgrims. Muslims are a variety ofsoftware that may be needed by an individual, to help find theprayer direction and prayer times instantly know, to be able tolisten to beautiful hymns from each other and we have developedregarding the compensation of prayer which have been an accident,you can access at no charge easily in other applications.Mobislaapplications, Turkey's leading, most successful devout, pioussoftware developed by the team.How to use:Run Qibla Compass app onyour mobile device and position it horizontally on your rug placingyour mobile device's compass at the moment it comes to screenapplications. Your mobile device while in a horizontal position, ieMecca 'Makkah' by our part we keep facing the front. Read thenorthern direction of the compass that is red, yellow we providethe look of the exterior. Red arrow, when she looked at the yellowzone, 'Makkah' Be part that is happening in front of us was thedirection of Mecca. In this way, the direction your worship withinseconds another name for your pilgrimage with Qibla compassdirection you are easily learned through our application.Inaddition, you can set if you want to be active on the Earth's orbitby searching from the top of the box manually, you can also provideautomatic detection via GPS if you wish. .Detailed informationabout Qibla Compass,You can learnhttp://www.mobislam.com/kible-pusulasi-android-uygulamasi-cikti/address.Increase your knowledge of God.
Tesbih 1.0 APK
MobIslam
Tesbih, İslamî alışkanlıkların en önde gelenlerinden biridir.Allah'ın sıfatlarını tesbih ederken sayı saymak için kullanılan ve33 veya katları kadar boncuk tanesinin ipe dizilmesiyle meydanagelen halkaya "Tesbih" denilmektedir.Tesbihler, günümüzde bilinenhemen hemen bütün semavi dinlerin hemen hemen hepsindekullanılmaktadır. Tespihin 11, 33 ve 99 taneli olanları sadeceMüslümanlar tarafından kullanılmaktadır. İslamiyetin ilk yıllarındaMüslümanlar tesbih yerine el içinde parmaklarını sayarak,Subhan'Allah, Elhamdulillah ve Allah'u Ekber söyleyerekçekerlermiş. Ancak Hazret-i Muhammed (s.a.v) hiç kullanmamıştır.Tesbihler ilk defa, Hazret-i Ebu Bekir tarafından kullanılmayabaşlandığı bilinmektedir. Ayrıca namazı tamamlayan bir ayrıntıolduğu için önemlidir. Şu an günümüzde hala birçok müslüman namazsonrasında tesbihi, tesbih taneleri ile değil, parmakları ilebelirlemektedir. Son kullanma tarihi geçmiş tedavülden kalkmaküzere olan yaşlı amcalar tarafından tesbihler günümüzde takı olarakda, can sıkıntısını gidermek için de kullanılmaktadır.Bazı hadis-işeriflerde peygamber efendimizin zamanında namaz ve dua sırasındahurma çekirdeği veya çakıl taşlarını kullanarak‘Sübhanallah’,‘Elhadülillah’ ve ‘Allahüekber’ kelimelerini 33 erdefa tekrarladığı bilinmektedir.Rosary is one of the leadingIslamic habits. God's attributes are used to count the number ofmultiples of 33 or so and rosary beads while one of the ring formedby stringed "Rosary" is called.Rosary are used in virtually all ofthe known almost all monotheistic religions today. Rosary 11, 33and 99 grain which is used only by Muslims. Islam in the earlyyears of hands instead of fingers counting the Muslim prayer beads,Subhan Allah, Alhamdulillah Allah and pulls They were saying Akbar.However, the Prophet Muhammad (s.a.v) has never used. Rosary forthe first time, are known to be used by Hadrat Abu Bakr. It is alsoimportant because it is a detail completed the prayer. Currentlystill today after many Muslim rosary prayer, not with the beadswill determine the fingers. Glorified by the old man who is aboutto depart from circulation after the expiration date in today asjewelry, it is also used to eliminate the boredom.Some hadithsheriff prayer and prayer during the time of our Prophet in palmkernel or using pebbles 'Subhanallah', 'Elhadülillah' and 'AllahAkbar' word for it is known that sooner Repeat 33 times.
Alevi Radyoları 10.0 APK
MobIslam
Alevi Radyolar Nedir?Alevi Radyolar, Android tabanlı işletimsistemlerine sahip mobil cihazlar üzerinde kesintisiz ve reklamsızradyo dinlemenize olanak veren bir yazılımdır.Alevi müziği saltdinsel bir müzik olmayıp yaşamın içinde; gündelik sorunların,insani duyguların dile getirildiği gibi dini düşüncede hakikateulaşmanın bir aracıdır. İslamiyetin diğer mezeplerin müzik ile olançelişkisinin aksine Alevilik inancı müziği kutsal gören ve ibadetimüzikle iç içe geçen ender inanışlardan biridir. Bu nedenle müzik,kültürel anlamda bireyin sanatsal açıdan gelişmesini sağlayan,toplumsal olarak ise örgütleyen bir işleve sahiptir. Tarih boyuncageçerliliğini koruyan ve Alevi kimliğinin önemli unsurlarından biriolan müziğinin günümüzde metalaşıp/ yozlaştırılarak eğlencesektörüne sunulmaya başlanması muhalif bir yapıya sahip olan bukültürel yapıya vurulan bilinçli bir darbedir.NasılYükleyebilirim?Android uyumlu cihazınızdan google play storeuygulamasını çalıştırın. “Alevi Radyoları” kelimesini aratın veMobIslam geliştiricisinin uygulamaları listesinden uygulamayıcihazınıza yükleyin.Yenilikler+Favorilerim listesi eklendi.+Intelişlemcisi kullanan android cihazlarında çalışmamasına sebebiyetveren problem düzeltildi.+Bütün android tabanlı işletimsistemlerinde sorunsuz çalışması sağlandı.+Programın yönetim bölümüve görünümü tamamen yenilendi.+Performans iyileştirmesiyapıldı.+Radyo sayısı arttırıldı.+Radyo listesinin dinamik olarakgüncellenmesi sağlandı. Bu özellik sayesinde yeni mobiluygulamanızı güncelleme yapmadan radyolarınız otomatik olarakgüncellenecektir. Yeni radyolar sürekli eklenecektir.+İnternetpaketinizi minimum seviyede kullanır.+Arka planda çalışabildiğiiçin diğer uygulamalarda olan şarj bitirme problemi yoktur.Cihazınızın ekranını kapatıp dinleyebilirsiniz.+HLS – HTTP LiveStreaming Protokolü Desteği Eklendi.+RMTP – Real Time MessagingProtokolü Desteği Eklendi.+RTSP – Real Time Streaming ProtokolüDesteği Eklendi.+MMS – Microsoft Media Server Protokolü DesteğiEklendi.Flame Radio What is it?Flame Radio on Android-basedoperating system to have a yazılımdır.alev music that allows youuninterrupted ad-free radio listening on mobile devices and in lifeis not only a religious music; everyday problems is a means ofreaching the truth in religious thought, as expressed in humanemotions. In contrast to Islam's sacred music of other mezepAlevism sees the contradiction of music and worship is one of therare music intertwined beliefs. Therefore, music, cultural meaningin leading the development of each individual's art has a socialfunction as the organizing. that are valid throughout history andAlevi identity is one of the important elements of the music oftoday metalaşıp / yozlaştırılarak began to be submitted to theentertainment industry is a deliberate blow to the culturalstructure that has a structure opponents.How can I install?Run theGoogle Play Store app on your Android-compatible device. "FlameRadio" to search for the word and install mobısla developer of theapplication from the list of applications on yourdevice.innovations+ My favorites list added.+ Fixed the problemthat caused Intel processors to work in using your android device.+In all android based operating system is running smoothly.+ Part ofthe management program and the view was completely renovated.+Performance improvements were made.+ Radio number was increased.+Was allowed to dynamically update the radio list. This featureallows your radio to make your new mobile application update willbe automatically updated. The new radios will be addedcontinuously.+ Uses your Internet package to a minimum.+ Which forother applications can run in the background is not the dischargeproblems. You can listen to shut down your device's screen.HLS + -HTTP Live Streaming Protocol Support Added.+ RMTP - Real TimeMessaging Protocol Support Added.+ RTSP - Real Time StreamingProtocol Support Added.+ MMS - Microsoft Media Server ProtocolSupport Added.
İftar Vakitleri 1.2 APK
MobIslam
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu 2016 yılı imsakiyesindebelirlenen iftar vakitlerini güne özel görebilirsiniz. Ankara ,İstanbul başta olmak üzere bütün dünya ülkeleri ve tüm Türkiyeil,ilçelerini kapsayan detaylı iftar vaktini mobil cihazınızüzerinden gün gün görebilmenize ve ezana ne kadar süre kaldığınıöğrenebilmenize olanak sağlamak üzere geliştirmiş olduğumuz mobiluygulamadır. Alarm özelliği sayesinde cep telefonunuzdan ezançalabilmektedir. ORUÇ NEDİR?İmsak vaktinden iftar vaktine kadaryemek, içmek ve cinsî bütün münasebetten nefisten uzak durmakdemektir. İmsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlamavakti, fecr-i sâdik, yani tan yerinin ağarmasıdır. Bununla yatsınamazının vakti çıkmış, Sabah namazının vakti girmiş olur. Bu vakitayni zamanda sahurun sona erip, orucun başladığı vakittir. İftarvakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği, günesin batma vaktidir.Bu vakitle birlikte aksam namazının vakti girmiş olur.İFTARNEDİR?Dinî bir kavram olarak iftar, orucu açmak, oruçluya orucunuaçtırmak, başlanmış orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak anlamlarınagelmektedir. Genel olarak iftar oruca aykırı davranışta bulunmamanasına gelmekle birlikte, yaygın olarak, oruçlu kimsenin vaktigelince usulüne uygun biçimde orucunu açması içinkullanılmaktadır.İslâm'ın beş esasından birisi olan oruç; imsakvaktinden iftar vaktine kadar yemek, içmek ve karı-kocailişkilerinden uzak durmaktır. İftar vakti ise, "Sonra akşama kadarorucu tamamlayın." âyetinde de (Bakara, 2/187) belirtildiği gibiakşamdır. Herhangi meşru bir mazeret bulunmaksızın, iftar vaktindenönce orucun bozulması helâl değildir; bozan kişi günah işlemişolur. Ancak hastalık, düşkünlük, ihtiyarlık, zorlama, yolculuk gibidurumlarda orucun bozulmasına izin verilmiştir.Hz. Peygamber, iftarvakti girdikten sonra, oruçlunun iftarda acele etmesini veoruçlarını hurma veya tatlı bir şeyle, ya da su ile açmalarınıtavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 45; Müslim, Sıyam, 48; Ebû Dâvûd,Savm, 21). Oruç açılırken dua etmek sünnettir. Hz. Peygamber, iftaresnasında yapılan duaların kabul edileceğini müjdelemiş ve kendiside, "Allâh'ım! Senin rızân için oruç tuttuk, Senin verdiğin rızıklaorucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü Sen her şeyi işiten vebilensin" şeklinde dua etmişlerdir (İbn Mâce, Sıyâm, 48; Dârekutnî,II/185).İftar konusunda Hz. Peygamber'in sünnetinden hareketle,İslâm toplumlarının kültürel birikim ve farklılıklarındankaynaklanan çeşitli âdet ve gelenekler oluşmuştur. Rasûlullah'ın"oruçluya iftar ettiren kimse, onun alacağı kadar sevap kazanır;oruçlunun sevabında da bir eksilme olmaz" hadisinden (İbn Mâce,Sıyâm, 45) hareketle, halkımız arasında iftar konusunda çok güzelgelenekler gelişmiştirİftar Vakti Uygulamasının TemelÖzellikleri+Ezana ne kadar vakit kaldığını görebilirsiniz. +Gerisayım sayacı eklenmiştir.+Alarm çalabilme özelliği+Telefon kapanıpaçılmasında bile otomatik alarm çalabilme özelliği mevcuttur.+İftarvakti geldiği uygulama kapalı olduğu anda bile otomatik olarakaçılıp alarm çalabilmektedir.Imsakiyesinde of Religious Affairs in2016 has given the Presidency a special day you can see thedesignated Iftar time. Ankara, mainly in Istanbul all the world'scountries and all Turkey cities, what covers the counties detailedIftar your time to your day to day can see on your mobile deviceand prayer much time is left is a mobile application that we havedeveloped to allow you öğrenebilme. With the alarm feature on yourmobile phone can play the call to prayer.ORUÇ WHAT?Fajr ahead ofhis time until iftar dinner, you stay away from drink and deliciousthan all of sexual relations. Fajr time, in other words, it's timeto start fasting ban fajr-i loyal, that is the graying dawn.However, come the time of the Isha prayer, it would have enteredthe time of the morning prayer. This time also the sahur hasceased, it is time to start fasting. The Iftar time, fasting thatended the ban, it is time you're sinking day. This would haveentered the time of the evening prayer together in a timelymanner.WHAT IS RAMADAN?Ramadan as a religious concept, to fast, toopen the fasting fasting, were initiated to break the fast or notto fast means both. Overall however mean that no violation of theRamadan fast, widely, fasting procedure when it comes to one's timeis used to open the proper fasting.One of the Muslim fasting basisof five; ahead of his time until dawn Ramadan meal is to abstainfrom drinking and husband-wife relationship. The Iftar time, "Thencomplete the fast until night." in the verses (Al-Baqarah, 2/187)as stated in the evening. Without any legitimate excuse, thedeterioration of fasting before iftar is not lawful; disruptsperson is committing a sin. However, illness, addiction, old,coercion, corruption is allowed to ride the fast in such cases.Hz.The Prophet, after the Iftar time, the rush at the Iftar of fastingand fasting the palm or sweet with something, or has recommendedopening with water (Bukhari, Sawm, 45; Muslim, Siyam, 48; AbuDawud, Sawm, 21). Fasting is Sunnah to pray opening. Hz. Prophet,heralding acceptance of the prayers performed during Ramadan and hesaid, "O Allah! I hold fast to your consent, we opened our rızıklthe fasted that you give commands accept us because you hearinganything and you knew" as they prayed (Ibn Majah, Siyam 48;Dârekutnî, II / 185).Prophet in Ramadan. The Prophet's Sunnahmovement, various customs and traditions have been formed due tothe cultural richness and diversity of Islamic societies. Prophet"An unforgettable Ramadan fasting anyone, wins the reward as hiswill is, no decrease in the in the reward of fasting" from thehadith (Ibn Majah, Siyam, 45) move, very good traditions in Ramadanamong our people is improvedKey Features of Prayer TimeApplication+ You can see how much time remains Ezana.+ It was addedto the countdown timer.+ Ability to alarm sounds+ Even opening thephone alarm goes off and automatic ability is available.+ Even asit came off the Iftar time applications can be automatically openedand the alarm rang.
Loading...