1.0.0 / December 31, 2014
(4.1/5) (14)

Description

Şeytan taşlama, Müslüman inancına göreHacibadetinin bir parçası olarak yapılan bir törendir.

Kimilerine göre şeytan Allah'a baş kaldırdığı içintaşlanmakta,kimilerine göre de kötülüklerinden kurtulmakiçintaşlanmaktadır.

Bu tören sırasında arkadan atılan taşlar ve izdiham sebebiyleçoksayıda Hacı adayı öldüğü için, Suudi Arabistan devleti buşeytankayasının etrafına iki katlı bir yapı inşa ederek buölümleriazaltmaya çalışılmıştır. Vakfeden sonra Müzdelife denilenyeregelinerek bir süre orada beklenir ve şeytan taşlanmak içintaştoplanır. Daha sonra Mina'ya gidilir. Kurban kesimi vetemsiliolarak şeytan taşlama burada gerçekleştirilir.

Alevi anlayışı diğer ibadetlerde olduğu gibi hac ileilgiliritüellere de biçimsel olarak karşı çıkmakta, Tanrıyayönelimingönülden yapılması gerektiği, şekil ve yer ile ilgiliolmadığıöğretisini savunmaktadır. Alevilere göre Muhammed tavaf,Hacer-ülEsved'e saygı gibi pagan dönem davranışlarını Araplarıngönlünükazanmak için, geçici ve taktik davranışlar olarak yapmıştırveaslında hiç önemsememiş ve bunlara saygı duymamıştır. Alevilerburitüellerin sünni-ortodoks islam tarafındaniçselleştirilereksüreğen hale getirilmesini de yanlış bulurlar.

Stoning of the Devil,aceremony was held as part of the pilgrimage in the Muslim faith.

According to some evil being stoned because disobey Allah,alsoground to get rid of the evil according to some.

Because these stones being thrown back during the ceremonyandcongestion due to a large number of pilgrims candidate died,Saudistate by building a two-story building around the rock thatthedevil has tried to reduce these deaths. Endowed calledMuzdalifahexpected after hovering there for a while and place tothe devilgrinding stones collected. Then go to Mina. As a sacrificeandrepresented the devil grinding is carried out here.

As the flame of understanding with other worshipritualsassociated with the pilgrimage to formally oppose, the needtocarry my heart toward God, defends the doctrine is not relatedtothe shape and location. According to MuhammadcircumambulateAlevis, such as respect for the Hajar-ul-Aswad to winthe heartsand minds of the Arab pagan period, the behavior has madetemporaryand tactical behaviors and have not ever actually careabout andrespect them. Alevis are also found to be false-orthodoxSunniIslam by chronic internalization of these rituals.

App Information Şeytan Taşlama

MobIslam Show More...

Kaza Namazı Hesaplama Takibi 5.0 APK
MobIslam
Vaktinde kılınan namaza "eda" adı verilir.Edavaktinde kılınamayan namazların kazasının hesabını ve takibini buuygulama ile kolaylıkla yapabilirsiniz.Bu uygulamada girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda mobislam.comsunucularında her kullanıcısına özel bir alan oluşturulmaktadır.Kullanıcılarımızın kaza namazı takibi bilgileri bu alandasaklanmaktadır. Mobil cihazınızın başına bir olay geldiğinde(kırılma,çalınma veya model yükseltme vs.) o güne kadar olan hiçbirverinizi kesinlikle kaybetmeyeceksiniz. Otomatik yedek alma sistemisayesinde kaza namazlarınız mobislam.com sunucularında sonsuzakadar saklanacaktır.Uygulamayı Nasıl Kullanabilirim?Uygulamayı ilk açtığınız anda sizden isminizi, eposta adresinizi,doğum tarihinizi, buluğ yaşınızı, cinsiyetinizi ve kesin olaraknamaz kılmaya başladığınız tarihi isteyecektir. Bu bilgilerieksiksiz ve doğru olarak doldurmak zorundasınız. Aksi takdirdeverilerinize erişemeyebilirsiniz. Böyle bir durum ilekarşılaştığınızda bize ulaşırsanız hesabınıza yeniden erişim hakkıverebileceğiz. "Hesapla" düğmesine bastığınız anda uygulama sizingirmiş olduğunuz doğum tarihi, namaza başlangıç tarihi, buluğ yaşıve cinsiyetinizi kullanarak sizin ergenlik yaşınızdan sonra sorumluolduğunuz sabah, öğle,ikindi akşam ve yatsı namazlarının sayısınıhesaplayacaktır. Hesaplanan sayı rekat bazlıdır. Size yeni birekran açacaktır. Bu ekranda namaz vakitlerini ekranın altındagörebileceksiniz. Her bir ekranda da o vakite ait namazborçlarınızı göreceksiniz. Kazasını kıldığınız bir namazdan hemensonra "KILDIM" düğmesine basarak borcunuzu düşürebilirsiniz. Birnamazın eda vaktini kaçırdığınızda da "KILMADIM" düğmesi yardımıile borcunuzu rekat bazlı arttırabilirsiniz. "KAZA NAMAZI LİSTEM"düğmesi yardımı ile 5 vakit namaza ait kılmanız gereken toplamrekat sayısını, toplam kaza namazı borcunuzu ve ödediğiniz kazanamazlarına ait bilgileri rahatlıkla görebilirsiniz.Bu sayı nasıl hesaplanmaktadır?Sabah namazının kazası için, 2 rekat farzÖğle namazının kazası için, 4 rekat farzİkindi namazının kazası için, 4 rekat farzAkşam namazının kazası için, 3 rekat farzYatsı namazının kazası için, 4 rekat farzHesaplama :Doğum tarinizden itibaren buluğ yaşınıza olan gün sayısıhesaplanır. Bu süreçte namazdan sorumlu olmadığınız için işlemetabi tutulmayacaktır.Daha sonra, buluğ yaşınızdan itibaren bugüne kadar olan gün sayısıhesaplanır.Namaz kılmaya başladığınız tarihten itibaren bu güne kadar geçengün sayısı hesaplanır.Doğum tarihinizden bu güne kadar geçen gün sayısından, doğumtarihinizden buluğ çağına kadar geçen gün sayısı çıkarılır. Busayede elimize kılmakla yükümlü olduğunuz gün sayısı verisigelir.Bugüne kadar toplam kılmak zorunda olduğunuz namaz sayısından,kesin emin olduğunuz ilk namaza başladığınız tarihten bugüne kadarolan gün sayısı çıkarılarak sorumlu olduğunuz gün sayısıçıkarılır.Müslüman BireyBir günde 40 rekat namaz kılmaktadır. Bu 40 rekat namazın 20 rekatısünnet, 17 rekatı farz, 3 rekatı vitir namazıdır.Bir senede toplamda 14.600 rekat namaz kılmaktadır.Ramazan ayında 600 rekat teravih namazı kılınmaktadır.Toplamda bir yılda 15.200 rekat namaz kılmış olmaktadır.Teheccüd namazı ve nafile namazlar bu rakamın dışındadır.Vaktinde kılınmayan ve kazaya kalan namazlar nasıl kılınırbilmiyorsanız, aşağıda verdiğim adreslerde günlük kılınması gerekenbeş vakit namazın kazası ile ilgili bilgiler detaylı şekildeanlatılmıştır.Sabah Namazı Kazası Nasıl Kılınır?http://www.mobislam.com/sabah-namazi-vakti/Öğle Namazı Kazası Nasıl Kılınır?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/ogle-namazi/İkindi Namazı Kazası Nasıl Kılınır?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/ikindi-namazi/Akşam Namazı Kazası Nasıl Kılınır?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/aksam-namazi/Yatsı Namazı Kazası Nasıl Kılınır?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/yatsi-namazi/Time prayers to "mien" isthe name of the account and follow the prayer of the accident cannot be made ahead of time with this application you can easilyverilir.e.The information you entered in the application server is in linemobislam.co created a special space for each user. The accidentfollowed the prayer of our user information is stored in this area.When an incident to happen on your mobile device (breakage, theftor upgrades, etc.) that you absolutely will not lose any data untilthat day. Automatic back-up system through your prayers accident inmobislam.co server will be stored forever.Application How can I use it?The moment you first open the app you name, your email address,your date of birth, puberty, your age, you will want to date youbegin to make your gender and prayer to be precise. You have tofill out this information fully and accurately. Otherwise, you cannot access your data. When faced with such a situation again beable to grant access to your account if you contact us. "Calculate"button you press once the application date of birth that you enteryour prayer to the start date, puberty age and using your gender inthe morning you are responsible for after your puberty age, lunchwill calculate the number of afternoon evening and night prayer.Rakats calculated number based. We will open a new screen. On thisscreen you will see the prayer times below the screen. Each screenyou will see your debt in prayer for that time. Immediately afterthe accident that you make a prayer, "I DISP" button you candecrease your debt. If you miss the time of prayer in a manner "notmade" button, you can increase your debt with the help of rakatsbased. "I ACCIDENTS PRAYER LIST" button with the help of the totalnumber of rak'ahs you should make of the 5 daily prayers, your debttotal accidents prayer and prayer can easily see the details of theaccident you pay.How is this number calculated?for the accident of the morning prayer, two rak'ahs fardfor the accident of noon prayers, 4 rak'ahs fardfor the accident of the afternoon prayer, 4 rak'ahs fardfor the accident of the evening prayer, assuming 3 rakatsIsha prayer for the accident, four rak'ahs fardcalculation:The number of days since your birth and your age pubertyagriculture is calculated. In this process, you will be responsiblefor the processing of prayer.Then, from your age of puberty number of days is calculated sofar.from the date you begin to pray the number of day until this day iscalculated.The number of days from your date of birth to this day, the numberof days from your date of birth until the age of puberty areremoved. Thus, income data, the number of days you are obliged tomake in our hands.The total number of prayers that you have to make so far, thenumber of days that you are responsible for the first prayer thatyou know the exact date you started subtracting the number of daysso far removed.Muslim individualsOne day makes 40 rak'ahs. 20 rakats this 40 rak'ahs Sunnah, 17rak'ahs fard, 3 rak'ahs of witr prayer.In total, it makes 14,600 a year rak'ahs.600 rak'ahs Tarawih prayers in Ramadan is made.Total has been possible to make 15,200 a year rak'ahs.Tahajjud prayer and supererogatory prayers are excluded from thisfigure.If you do not know how to render timely and prayers accident leftdisabled, information about the accident should be made five timesa day I gave the address is described in detail below.Morning Prayer Accident How Overriding?http://www.mobislam.com/sabah-namazi-vakti/Noon Prayer How Overriding accident?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/ogle-namazi/Afternoon Prayer Accident How Overriding?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/ikindi-namazi/Evening Prayer Accident How Overriding?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/aksam-namazi/Isha Prayers Accident How Overriding?http://www.mobislam.com/namaz-vakitleri/yatsi-namazi/
Alevi Radyoları 10.0 APK
MobIslam
Alevi Radyolar Nedir?Alevi Radyolar, Android tabanlı işletim sistemlerine sahip mobilcihazlar üzerinde kesintisiz ve reklamsız radyo dinlemenize olanakveren bir yazılımdır.Alevi müziği salt dinsel bir müzik olmayıpyaşamın içinde; gündelik sorunların, insani duyguların dilegetirildiği gibi dini düşüncede hakikate ulaşmanın bir aracıdır.İslamiyetin diğer mezeplerin müzik ile olan çelişkisinin aksineAlevilik inancı müziği kutsal gören ve ibadeti müzikle iç içe geçenender inanışlardan biridir. Bu nedenle müzik, kültürel anlamdabireyin sanatsal açıdan gelişmesini sağlayan, toplumsal olarak iseörgütleyen bir işleve sahiptir. Tarih boyunca geçerliliğini koruyanve Alevi kimliğinin önemli unsurlarından biri olan müziğiningünümüzde metalaşıp/ yozlaştırılarak eğlence sektörüne sunulmayabaşlanması muhalif bir yapıya sahip olan bu kültürel yapıya vurulanbilinçli bir darbedir.Nasıl Yükleyebilirim?Android uyumlu cihazınızdan google play store uygulamasınıçalıştırın. “Alevi Radyoları” kelimesini aratın ve MobIslamgeliştiricisinin uygulamaları listesinden uygulamayı cihazınızayükleyin.Yenilikler+Favorilerim listesi eklendi.+Intel işlemcisi kullanan android cihazlarında çalışmamasınasebebiyet veren problem düzeltildi.+Bütün android tabanlı işletim sistemlerinde sorunsuz çalışmasısağlandı.+Programın yönetim bölümü ve görünümü tamamen yenilendi.+Performans iyileştirmesi yapıldı.+Radyo sayısı arttırıldı.+Radyo listesinin dinamik olarak güncellenmesi sağlandı. Bu özelliksayesinde yeni mobil uygulamanızı güncelleme yapmadan radyolarınızotomatik olarak güncellenecektir. Yeni radyolar süreklieklenecektir.+İnternet paketinizi minimum seviyede kullanır.+Arka planda çalışabildiği için diğer uygulamalarda olan şarjbitirme problemi yoktur. Cihazınızın ekranını kapatıpdinleyebilirsiniz.+HLS – HTTP Live Streaming Protokolü Desteği Eklendi.+RMTP – Real Time Messaging Protokolü Desteği Eklendi.+RTSP – Real Time Streaming Protokolü Desteği Eklendi.+MMS – Microsoft Media Server Protokolü Desteği Eklendi.Flame Radio What isit?Flame Radio on Android-based operating system to have ayazılımdır.alev music that allows you uninterrupted ad-free radiolistening on mobile devices and in life is not only a religiousmusic; everyday problems is a means of reaching the truth inreligious thought, as expressed in human emotions. In contrast toIslam's sacred music of other mezep Alevism sees the contradictionof music and worship is one of the rare music intertwined beliefs.Therefore, music, cultural meaning in leading the development ofeach individual's art has a social function as the organizing. thatare valid throughout history and Alevi identity is one of theimportant elements of the music of today metalaşıp /yozlaştırılarak began to be submitted to the entertainment industryis a deliberate blow to the cultural structure that has a structureopponents.How can I install?Run the Google Play Store app on your Android-compatible device."Flame Radio" to search for the word and install mobısla developerof the application from the list of applications on yourdevice.innovations+ My favorites list added.+ Fixed the problem that caused Intel processors to work in usingyour android device.+ In all android based operating system is running smoothly.+ Part of the management program and the view was completelyrenovated.+ Performance improvements were made.+ Radio number was increased.+ Was allowed to dynamically update the radio list. This featureallows your radio to make your new mobile application update willbe automatically updated. The new radios will be addedcontinuously.+ Uses your Internet package to a minimum.+ Which for other applications can run in the background is not thedischarge problems. You can listen to shut down your device'sscreen.HLS + - HTTP Live Streaming Protocol Support Added.+ RMTP - Real Time Messaging Protocol Support Added.+ RTSP - Real Time Streaming Protocol Support Added.+ MMS - Microsoft Media Server Protocol Support Added.
Şeytan Taşlama 1.0.0 APK
MobIslam
Şeytan taşlama, Müslüman inancına göreHacibadetinin bir parçası olarak yapılan bir törendir.Kimilerine göre şeytan Allah'a baş kaldırdığı içintaşlanmakta,kimilerine göre de kötülüklerinden kurtulmakiçintaşlanmaktadır.Bu tören sırasında arkadan atılan taşlar ve izdiham sebebiyleçoksayıda Hacı adayı öldüğü için, Suudi Arabistan devleti buşeytankayasının etrafına iki katlı bir yapı inşa ederek buölümleriazaltmaya çalışılmıştır. Vakfeden sonra Müzdelife denilenyeregelinerek bir süre orada beklenir ve şeytan taşlanmak içintaştoplanır. Daha sonra Mina'ya gidilir. Kurban kesimi vetemsiliolarak şeytan taşlama burada gerçekleştirilir.Alevi anlayışı diğer ibadetlerde olduğu gibi hac ileilgiliritüellere de biçimsel olarak karşı çıkmakta, Tanrıyayönelimingönülden yapılması gerektiği, şekil ve yer ile ilgiliolmadığıöğretisini savunmaktadır. Alevilere göre Muhammed tavaf,Hacer-ülEsved'e saygı gibi pagan dönem davranışlarını Araplarıngönlünükazanmak için, geçici ve taktik davranışlar olarak yapmıştırveaslında hiç önemsememiş ve bunlara saygı duymamıştır. Alevilerburitüellerin sünni-ortodoks islam tarafındaniçselleştirilereksüreğen hale getirilmesini de yanlış bulurlar.Stoning of the Devil,aceremony was held as part of the pilgrimage in the Muslim faith.According to some evil being stoned because disobey Allah,alsoground to get rid of the evil according to some.Because these stones being thrown back during the ceremonyandcongestion due to a large number of pilgrims candidate died,Saudistate by building a two-story building around the rock thatthedevil has tried to reduce these deaths. Endowed calledMuzdalifahexpected after hovering there for a while and place tothe devilgrinding stones collected. Then go to Mina. As a sacrificeandrepresented the devil grinding is carried out here.As the flame of understanding with other worshipritualsassociated with the pilgrimage to formally oppose, the needtocarry my heart toward God, defends the doctrine is not relatedtothe shape and location. According to MuhammadcircumambulateAlevis, such as respect for the Hajar-ul-Aswad to winthe heartsand minds of the Arab pagan period, the behavior has madetemporaryand tactical behaviors and have not ever actually careabout andrespect them. Alevis are also found to be false-orthodoxSunniIslam by chronic internalization of these rituals.
İftar Vakitleri 1.2 APK
MobIslam
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu2016 yılı imsakiyesinde belirlenen iftar vakitlerini güne özelgörebilirsiniz. Ankara , İstanbul başta olmak üzere bütün dünyaülkeleri ve tüm Türkiye il,ilçelerini kapsayan detaylı iftarvaktini mobil cihazınız üzerinden gün gün görebilmenize ve ezana nekadar süre kaldığını öğrenebilmenize olanak sağlamak üzeregeliştirmiş olduğumuz mobil uygulamadır. Alarm özelliği sayesindecep telefonunuzdan ezan çalabilmektedir.ORUÇ NEDİR?İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek, içmek ve cinsî bütünmünasebetten nefisten uzak durmak demektir. İmsak vakti, başka birdeyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdik, yani tanyerinin ağarmasıdır. Bununla yatsı namazının vakti çıkmış, Sabahnamazının vakti girmiş olur. Bu vakit ayni zamanda sahurun sonaerip, orucun başladığı vakittir. İftar vakti ise, oruç yasaklarınınsona erdiği, günesin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte aksamnamazının vakti girmiş olur.İFTAR NEDİR?Dinî bir kavram olarak iftar, orucu açmak, oruçluya orucunuaçtırmak, başlanmış orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak anlamlarınagelmektedir. Genel olarak iftar oruca aykırı davranışta bulunmamanasına gelmekle birlikte, yaygın olarak, oruçlu kimsenin vaktigelince usulüne uygun biçimde orucunu açması içinkullanılmaktadır.İslâm'ın beş esasından birisi olan oruç; imsak vaktinden iftarvaktine kadar yemek, içmek ve karı-koca ilişkilerinden uzakdurmaktır. İftar vakti ise, "Sonra akşama kadar orucu tamamlayın."âyetinde de (Bakara, 2/187) belirtildiği gibi akşamdır. Herhangimeşru bir mazeret bulunmaksızın, iftar vaktinden önce orucunbozulması helâl değildir; bozan kişi günah işlemiş olur. Ancakhastalık, düşkünlük, ihtiyarlık, zorlama, yolculuk gibi durumlardaorucun bozulmasına izin verilmiştir.Hz. Peygamber, iftar vakti girdikten sonra, oruçlunun iftarda aceleetmesini ve oruçlarını hurma veya tatlı bir şeyle, ya da su ileaçmalarını tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 45; Müslim, Sıyam, 48;Ebû Dâvûd, Savm, 21). Oruç açılırken dua etmek sünnettir. Hz.Peygamber, iftar esnasında yapılan duaların kabul edileceğinimüjdelemiş ve kendisi de, "Allâh'ım! Senin rızân için oruç tuttuk,Senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünküSen her şeyi işiten ve bilensin" şeklinde dua etmişlerdir (İbnMâce, Sıyâm, 48; Dârekutnî, II/185).İftar konusunda Hz. Peygamber'in sünnetinden hareketle, İslâmtoplumlarının kültürel birikim ve farklılıklarından kaynaklanançeşitli âdet ve gelenekler oluşmuştur. Rasûlullah'ın "oruçluyaiftar ettiren kimse, onun alacağı kadar sevap kazanır; oruçlununsevabında da bir eksilme olmaz" hadisinden (İbn Mâce, Sıyâm, 45)hareketle, halkımız arasında iftar konusunda çok güzel geleneklergelişmiştirİftar Vakti Uygulamasının Temel Özellikleri+Ezana ne kadar vakit kaldığını görebilirsiniz.+Geri sayım sayacı eklenmiştir.+Alarm çalabilme özelliği+Telefon kapanıp açılmasında bile otomatik alarm çalabilme özelliğimevcuttur.+İftar vakti geldiği uygulama kapalı olduğu anda bile otomatikolarak açılıp alarm çalabilmektedir.Imsakiyesinde ofReligious Affairs in 2016 has given the Presidency a special dayyou can see the designated Iftar time. Ankara, mainly in Istanbulall the world's countries and all Turkey cities, what covers thecounties detailed Iftar your time to your day to day can see onyour mobile device and prayer much time is left is a mobileapplication that we have developed to allow you öğrenebilme. Withthe alarm feature on your mobile phone can play the call toprayer.ORUÇ WHAT?Fajr ahead of his time until iftar dinner, you stay away from drinkand delicious than all of sexual relations. Fajr time, in otherwords, it's time to start fasting ban fajr-i loyal, that is thegraying dawn. However, come the time of the Isha prayer, it wouldhave entered the time of the morning prayer. This time also thesahur has ceased, it is time to start fasting. The Iftar time,fasting that ended the ban, it is time you're sinking day. Thiswould have entered the time of the evening prayer together in atimely manner.WHAT IS RAMADAN?Ramadan as a religious concept, to fast, to open the fastingfasting, were initiated to break the fast or not to fast meansboth. Overall however mean that no violation of the Ramadan fast,widely, fasting procedure when it comes to one's time is used toopen the proper fasting.One of the Muslim fasting basis of five; ahead of his time untildawn Ramadan meal is to abstain from drinking and husband-wiferelationship. The Iftar time, "Then complete the fast until night."in the verses (Al-Baqarah, 2/187) as stated in the evening. Withoutany legitimate excuse, the deterioration of fasting before iftar isnot lawful; disrupts person is committing a sin. However, illness,addiction, old, coercion, corruption is allowed to ride the fast insuch cases.Hz. The Prophet, after the Iftar time, the rush at the Iftar offasting and fasting the palm or sweet with something, or hasrecommended opening with water (Bukhari, Sawm, 45; Muslim, Siyam,48; Abu Dawud, Sawm, 21). Fasting is Sunnah to pray opening. Hz.Prophet, heralding acceptance of the prayers performed duringRamadan and he said, "O Allah! I hold fast to your consent, weopened our rızıkl the fasted that you give commands accept usbecause you hearing anything and you knew" as they prayed (IbnMajah, Siyam 48; Dârekutnî, II / 185).Prophet in Ramadan. The Prophet's Sunnah movement, various customsand traditions have been formed due to the cultural richness anddiversity of Islamic societies. Prophet "An unforgettable Ramadanfasting anyone, wins the reward as his will is, no decrease in thein the reward of fasting" from the hadith (Ibn Majah, Siyam, 45)move, very good traditions in Ramadan among our people isimprovedKey Features of Prayer Time Application+ You can see how much time remains Ezana.+ It was added to the countdown timer.+ Ability to alarm sounds+ Even opening the phone alarm goes off and automatic ability isavailable.+ Even as it came off the Iftar time applications can beautomatically opened and the alarm rang.
Burs Arama 4.0 APK
MobIslam
BursÖğrenim masraflarını karşılamakta güçlük çeken öğrencilerimizemüjde!Burs Arama uygulamamız sayesinde, Bütün Türkiye’de burs verenkurum, kuruluş ve vakıfların isimlerini, irittibat numaralarını,eposta adreslerini ve iletişim adresine kolaylıkla ulaşabilir,başvuru formu doldurarak saniyeler içerisinde burs başvurusuyapabilirsiniz.Burs Nedir?Burs, bir öğrencinin öğrenim sürecini tamamlayabilmesi ya da bilgive görgüsünü artırması, araştırmalarda bulunması gibi işler için,devletin veya özel bir kurum, kuruluş yada vakıf aracılığı ile geridönüşümlü veya dönüşümsüz olarak belli bir süre ödenen aylık parayaburs denir.Türkiye’de hangi ilde hangi kurum, kuruluş veya vakıfın burs veripvermediğini kolaylıkla görebilir, üç adımda sizde başvuru formuoluşturarak burs başvurusu yapabilirsiniz.Burs Arama Uygulamasının ÖzellikleriBurs başvuru formu oluşturabilirsiniz.Burs veren kuruluşların listesini il ve ilçe şeklindegörebilirsinizBurs veren kurum, kuruluş ve vakıf listesini görebilir, telefon ileirittibata geçebilirsiniz.Sizde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olabilirsiniz.Sizde Destek Olun!Bu uygulama tamamen ücretsizdir. Sosyal medya (twitter, facebook,linkedin, instagram, pinterest) gibi hesaplarınızdan uygulamamızıpaylaşarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin böyle bir uygulamanınvarlığından haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Bu bir sosyalsorumluluk uygulamasıdır.ScholarshipGood news for our students who have difficulty in meeting theeducation costs!Through our Scholarship Search application, grantor agencies in allof Turkey, the names of organizations and foundations, irittibatnumbers, allows easy access to email addresses and contactinformation, you can apply for a scholarship within seconds offilling out the application form.What is a scholarship?Scholarship, a student's learning process, the complete order orinformation, and to increase the manners, for tasks such as toengage in research, public or private organizations, institutionsor foundations, called by reversible or irreversible at a certaintime scholarships monthly benefit paid.Which province in which the institution in Turkey, organization orfoundation grants you can easily see whether the three steps youcan apply for the scholarship by creating an applicationform.Characteristics of the Scholarship Search Application    You can create the scholarship applicationform.    You can see a list of the grantor andprovincial and district    Scholarship institutions, organizations andfoundations can see the list, you can contact by phoneirittibat.    You can support the needy students.Support you up!This application is completely free. Social media (twitter,facebook, LinkedIn, My instagram, pinterest) with your applicationneeds such as account sharing our students can make them aware ofthe existence of such an application. This is a socialresponsibility.
Sorularla İslam 3.0 APK
MobIslam
Müslüman bir birey olarak dini inancımızolanislam inancı ve islamiyet hakkında aklınızı karıştıran,kafanızatakılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.Sorularınız Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler esasalınarakcevaplanmaktadır.Hangi Kategorilerde Sorularıma Cevap Bulabilirim?Allah (c.c.)Abdest ve GusülAhiretAhirzamanAileAsr-ı SaâdetBela ve MusibetBüyü, Fal ve KehanetCami ve MescidCennet ve CehennemCihadEvrensel DinlerDuaDuygularGaybHac ve UmreHadisHak ve HukukHelal ve HaramHz. Muhammed (sav)İbadet ve Kullukİhlas ve Uhuvvetİlim ve Teknolojiİman ve Küfürİnsan ve Sosyal HayatİslamiyetKaderKadınKâinat ve YaratılışKıyametKuran-ı KerimKurban ve AdakMahrem KonularMelek, Şeytan ve RuhMezhep ve MeşreplerMirasMübârek Gün ve GecelerMuhtelif KonularNamazÖlüm ve Kabir HayatıPeygamberlerRamazan ve OruçSöz, Nişan ve EvlilikSünnet-i SeniyyeTicaret ve FâizZekât ve SadakaMuslim scramble yourmindabout Islamic faith and belief in our religion Islam asanindividual, you can find answers to all the questions attachedtoyour head.Questions Quran and Hadith are answered basis.Which in Category I Find Answers to your questions?Allah (C.)Ablution and gusülHereafterEnd of the worldFamilyAsr-i SaadetTroubles and CalamitiesMagic, Falun and ProphecyMosque and MasjidHeaven and hellJihadUniversal ReligionsPrayerFeelingsunseenHajj and UmrahtraditionRights and LawHalal and HaramHz. Muhammad (pbuh)Worship and ServeIhlas and BrotherhoodScience and TechnologyIman and KufrHuman and Social LifeIslamDestinyWomanCreation of the UniverseDoomsdayQuranSacrifice and OblationIntimate IssuesAngel, Devil, and SpiritSects and modest manner andHeritageMubarak Days and NightsVarious IssuesPrayerKabir Death and LifeProphetsRamadan and FastingThese, Engagement and MarriageThe Sunnah ofTrade and Interest,Zakat and Charity

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344