1.0 / April 29, 2014
(4.8/5) (56)
Loading...

Description

ƏRƏB DİLİNİN
QRAMMATİKASI
4Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha! Peyğəmbərlərin ənşərəflisi
Məhəmmədə, onun ailəsinə və bütün əshablarına Allahın salavatı vəsalamı
olsun!
ƏRƏB DİLİNİN
QRAMMATİKASI
4Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha! Peyğəmbərlərin ənşərəflisi
Məhəmmədə, onun ailəsinə və bütün əshablarına Allahın salavatı vəsalamı
olsun!

App Information ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASI 4

 • App Name
  ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASI 4
 • Package Name
  com.appmk.magazine.AOUTTDJVSEHNTKGV
 • Updated
  April 29, 2014
 • File Size
  6.0M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  selefler.com
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

selefler.com Show More...

Imanin esaslari 1.0 APK
selefler.com
Imanin esaslari Elixan MusayevImaninesaslari Elixan Musayev
Qiyametin Elametleri 1.0 APK
selefler.com
ÖN SÖZXUTBƏTUL-HACƏHəmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirətdiləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allahasığınırıq. Allah kimi hidayətə yönəltmişsə, onu heç kəs azdırabilməz, kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə bilməz.Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur. O, təkdir,şəriki də yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhəmməd onun qulu vəelçisidir.«Ey iman gətirənlər! Allahdan lazımınca qorxun. Yalnız müsəlmanolduğunuz halda ölün». (Ali-İmran 102).«Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondanzövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlartörədən Rəbbinizdən qorxun. (Adı ilə) Bir-birinizdən (cürbəcürşeylər) istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrinikəsməkdən qorxun. Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdənəzarətçidir». (ən-Nisa 1).«Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin! (Əgərbelə etsəniz) Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızıbağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük birsəadətə (Cənnətə) nail olar». (əl-Əhzab 70-71) .Şübhəsiz ki, sözlərin ən doğrusu Allahın kəlamı, yolların ənxeyirlisi Muhəmməd - sallallahu aleyhi və səlləm - in yoludur.Əməllərin ən pisi sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulub dinəsalınan hər bir əməl (iş) bir bidətdir, hər bir bidət isəzəlalətdir (sapıqlıqdır), hər bir zəlalət isə oddadır .ÖNSÖZXUTBƏTUL-HACƏHəmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirətdiləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allahasığınırıq. Allah kimi hidayətə yönəltmişsə, onu heç kəs azdırabilməz, kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə bilməz.Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur. O, təkdir,şəriki də yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhəmməd onun qulu vəelçisidir.«Ey iman gətirənlər! Allahdan lazımınca qorxun. Yalnız müsəlmanolduğunuz halda ölün ». (Ali-İmran 102).«Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondanzövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlartörədən Rəbbinizdən qorxun. (Adı ilə) Bir-birinizdən (cürbəcürşeylər) istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrinikəsməkdən qorxun. Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə nəzarətçidir». (Ən-Nisa 1).«Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin! (Əgərbelə etsəniz) Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızıbağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük birsəadətə (Cənnətə) nail olar ». (Əl-Əhzab 70-71).Şübhəsiz ki, sözlərin ən doğrusu Allahın kəlamı, yolların ənxeyirlisi Muhəmməd - sallallahu aleyhi və səlləm - in yoludur.Əməllərin ən pisi sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulub dinəsalınan hər bir əməl (iş) bir bidətdir, hər bir bidət isəzəlalətdir (sapıqlıqdır), hər bir zəlalət isə oddadır.
Muselman qalasi 1.0 APK
selefler.com
İnsana bir sıxıntı (xəstəlik, yoxsulluq, bəla) üz verən zamanuzananda da, oturanda da, ayaq üstə duranda da Bizə dua edər. Lakinonu sıxıntıdan qurtardıqda ondan ötrü (əvvəlcə) Bizə heç duaetməmiş kimi çıxıb gedər. (Allaha şükür etməyi də unudub yaramazişlərində davam edər). Həddi aşanlara etdikləri əməllər beləcəyaxşı göstərildi.İnsana birsıxıntı (xəstəlik, yoxsulluq, bəla) üz verən zaman uzananda da,oturanda da, ayaq üstə duranda da Bizə dua edər. Lakin onusıxıntıdan qurtardıqda ondan ötrü (əvvəlcə) Bizə heç dua etməmişkimi çıxıb gedər. (Allaha şükür etməyi də unudub yaramaz işlərindədavam edər). Həddi aşanlara etdikləri əməllər beləcə yaxşıgöstərildi.
Feziletli Emeller Az 1.0 APK
selefler.com
Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə DövlətKomitəsinin 16.09.2011-cu il tarixli № DK - 429/Q icazəsi əsasındaçap edilmişdirKitabda olan xəta və səhvləri düzəltmək üçün bura müraciət edəbilərsiniz: qudsihadisler@mail.ruDiqqət! Allahın ad və sifətləri yalnız Allaha xas və layiqşəkildə olduğu üçün onların necəliyi və keyfiyyəti barəsində fikiryürütmək, düşünmək və ya danışmaq olmaz!Bu kitabAzərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin16.09.2011-cu il tarixli № DK - 429 / Q icazəsi əsasında çapedilmişdirKitabda olan xəta və səhvləri düzəltmək üçün bura müraciət edəbilərsiniz: qudsihadisler@mail.ruDiqqət! Allahın ad və sifətləri yalnız Allaha xas və layiqşəkildə olduğu üçün onların necəliyi və keyfiyyəti barəsində fikiryürütmək, düşünmək və ya danışmaq olmaz!
Sehih Qudsi hedisler 1.0 APK
selefler.com
Bu kitab Azərbaycan Respublikası DiniQurumlarla İş ÜzrəDövlət Komitəsinin № DK-168/B - 02.05.2013-cü il tarixliicazəsi əsasında çap edilmişdirİrad və təkliflərinizi bu elektron poçta göndərəbilərsiniz:qudsihadisler@mail.ruHazırlayan: R. İsbarxanlıTərcümə edən: Rəşad Rəhimliİxtisas redaktoru: Elşən ŞəkərovKorrektor: Vüqar KatibliBu kitab AzərbaycanRespublikası Dini Qurumlarla İş ÜzrəDövlət Komitəsinin № DK-168 / B - 02.05.2013-cü il tarixli icazəsi əsasında çap edilmişdirİrad və təkliflərinizi bu elektron poçta göndərəbilərsiniz:qudsihadisler@mail.ruHazırlayan: R. İsbarxanlıTərcümə edən: Rəşad Rəhimliİxtisas redaktoru: Elşən ŞəkərovKorrektor: Vüqar Katibli
Gundelik Dualar 1.0 APK
selefler.com
Zikrin fəzilətiUca Allah buyurur:«Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənə şükür edin, Mənəküfr et¬məyin».«Ey iman gətirənlər! Allahı çox-çox zikr edin».«Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma vəböyük mükafat ha-zırlamışdır».Zikrin fəziləti     Uca Allah buyurur:   «Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənəşükür edin, Mənə küfr et ¬ məyin ».   «Ey iman gətirənlər! Allahı çox-çox zikr edin».   «Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçünAllah bağışlanma və böyük mükafat ha-zırlamışdır».
Hz Ali 1.0 APK
selefler.com
HƏDİSLƏRLƏHZ. ƏLİMÖMİNLƏRİN ƏMİRİ ƏLİ B. ƏBU TALİBİN FƏZİLƏTIBu Kitab, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə DövlətKomitəsinin 12 May 2008-ci İl Tarixli İcazəsi Əsasında ÇapEdilmişdir №DK-40/HTƏRCÜMƏ EDƏNK. HÜSEYNREDAKTƏ EDƏNABDURRAUF SAMİRHƏDİSLƏRLƏHZ. ƏLİMÖMİNLƏRİN ƏMİRİ ƏLİ B. ƏBU TALİBİN FƏZİLƏTIBu Kitab, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə DövlətKomitəsinin 12 May 2008-ci İl Tarixli İcazəsi Əsasında ÇapEdilmişdir №DK-40 / HTƏRCÜMƏ EDƏNK. HÜSEYNREDAKTƏ EDƏNABDURRAUF SAMİR
60 sual 1.0 APK
selefler.com
60 sual Muhammed ibn saleh el Useymin60 sual Muhammed ibnsaleh el Useymin
Loading...