3.1 / August 1, 2014
(4.0/5) (581)
Loading...

Description

Ελληνικό Εορτολόγιο.

** Η βάση με τα ονόματα είναι πλήρης (περιέχει όλες τηςκινητέςκαι σταθερές εορτές και αργίες)

30/07/2013 Version 1.1
** bugs fixed about layout for 5" screens

-Εμφανίζει τις εορτές (σταθερές και κινητές).
-Υπολογίζει τις αργίες του έτους που θα διαλέξετε.
-Σας εμφανίζει ποιες επαφές γιορτάζουν την τρέχουσαμέρα(αναγνωρίζει και τις επαφές που είναι με κεφαλαία ήχωρίςτόνους).
-Σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση με βάση το όνομα αλλά και μεβάσημια ημερομηνία ( Ακόμα μπορείτε να αναζητήσετε με κεφαλαία, μεχωρίςτόνους ονόματα αλλά και με βάση μέρος ενός ονόματος).
-Απλό και εύκολα κατανοητό layout.
-Παίζει σε κινητά και σε tablet.
-Μικρό μέγεθος.
-Γρήγορο.

KW: eortologio, giorti, giortes, eyxes, filoi, namedays,calendar, hmerologio, orthodox, Greek, αργίες, argies

Greek Name Days.

** The database of names is complete (contains all of themobileand fixed feasts and holidays)

30/07/2013 Version 1.1
** Bugs fixed about layout for 5 "screens

-Displays the Holidays (fixed and mobile).
-Calculates the holidays of the year you choose.
-It shows which contacts are celebrating the current day(recognizeand contacts in upper or without accents).
-Allows you to search by name but also based on a date (even youcanbrowse in capital letters, with names but without accents andbasepart of a name).
-Simple and easy to understand layout.
-Suits mobile and tablet.
-Small size.
-Express.

KW: eortologio, giorti, giortes, eyxes, filoi, namedays,calendar, hmerologio, orthodox, Greek, holidays, argies

App Information Εορτολόγιο Αργίες

 • App Name
  Εορτολόγιο Αργίες
 • Package Name
  com.gpetro.eortologiofinal
 • Updated
  August 1, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  3.1
 • Developer
  George Petropoulos
 • Installs
  50,000 - 100,000
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
 • Google Play Link

George Petropoulos Show More...

Εορτολόγιο Αργίες 3.1 APK
Ελληνικό Εορτολόγιο.** Η βάση με τα ονόματα είναι πλήρης (περιέχει όλες τηςκινητέςκαι σταθερές εορτές και αργίες)30/07/2013 Version 1.1** bugs fixed about layout for 5" screens-Εμφανίζει τις εορτές (σταθερές και κινητές).-Υπολογίζει τις αργίες του έτους που θα διαλέξετε.-Σας εμφανίζει ποιες επαφές γιορτάζουν την τρέχουσαμέρα(αναγνωρίζει και τις επαφές που είναι με κεφαλαία ήχωρίςτόνους).-Σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση με βάση το όνομα αλλά και μεβάσημια ημερομηνία ( Ακόμα μπορείτε να αναζητήσετε με κεφαλαία, μεχωρίςτόνους ονόματα αλλά και με βάση μέρος ενός ονόματος).-Απλό και εύκολα κατανοητό layout.-Παίζει σε κινητά και σε tablet.-Μικρό μέγεθος.-Γρήγορο.KW: eortologio, giorti, giortes, eyxes, filoi, namedays,calendar, hmerologio, orthodox, Greek, αργίες, argiesGreek Name Days.** The database of names is complete (contains all of themobileand fixed feasts and holidays)30/07/2013 Version 1.1** Bugs fixed about layout for 5 "screens-Displays the Holidays (fixed and mobile).-Calculates the holidays of the year you choose.-It shows which contacts are celebrating the current day(recognizeand contacts in upper or without accents).-Allows you to search by name but also based on a date (even youcanbrowse in capital letters, with names but without accents andbasepart of a name).-Simple and easy to understand layout.-Suits mobile and tablet.-Small size.-Express.KW: eortologio, giorti, giortes, eyxes, filoi, namedays,calendar, hmerologio, orthodox, Greek, holidays, argies
Γεωγραφία Κουίζ Ελλάδα 1.3 APK
Το "Ελληνικό Κουίζ Γεωγραφίας" είναιέναεκπαιδευτικού χαρακτήρα android παιχνίδι για όλες τις ηλικίες.Οβασικός σκοπός του παιχνιδιού είναι η γεωγραφική εκπαίδευση καιόχιο ανταγωνισμός. Για αυτόν το λόγο δεν θα δείτε στοπαιχνίδιεπίπεδα, χρόνο και επιτεύγματα.Για την καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων υπάρχουν στααποτελέσματαχάρτες και σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες στηνWikipediaσχετικά με το γεωγραφικό σημείο ενδιαφέροντος. Τέλος,υπάρχει και ηδυνατότητα on-line σκορ για όσους θέλουν να δουν πώςείναι οιγεωγραφικές τους γνώσεις σε σχέση με άλλους παίχτες.Όπου βλέπετε Π.Ε αναφέρεται σε Περιφερειακή Ενότητα σύμφωναμετην νέα γεωγραφική κατανομή των περιφερειών. Άλλο νομός καιάλλοΠεριφερειακή Ενότητα.Παίζει καλά σε όλα τα κινητά και tablet.Ταυτότητα Παιχνιδιού:Σημεία ενδιαφέροντος: 962Κατηγορίες: Πόλεις, Λίμνες, Νησιά, Κορυφές βουνών,ΕκβολέςΠοταμών.Τύποι Ερωτήσεων:1. Η πόλη ή χωριό πχ Καλαμάτα βρίσκεται στη Περ.Ενότητα(Π.Ε);2. Σε ποιά Περ. Ενότητα (Π.Ε) βρίσκεται ή λίμνη πχ Δοϊράνη;3. Πού εκβάλλει το ποτάμι πχ Πηνειός;4. Το Νησί πχ Κάλυμνος ανήκει στην Περ. Ενότητα (Π.Ε);5. Ποιά είναι υψηλότερη κορυφή του βουνού πχ Όλυμπος;6. Το υψηλότερο σημείο του βουνού πχ Σμόλικα σε μέτρα είναι;Το παιχνίδι είναι φτιαγμένο έτσι, ώστε οι πιθανές απαντήσειςτωνερωτήσεων, να δημιουργούνται με τυχαίο δυναμικό τρόπο. Έτσι,τοπαιχνίδι δε γίνεται κουραστικό. Ακόμα, ο χρήστης έχει τηδυνατότητανα επιλέγει τον αριθμό των ερωτήσεων (10, 15, 20) και τηδυσκολίατους (Εύκολο, Μέτριο, Δύσκολο) σε όλους τους συνδυασμούςτους.Για παρατηρήσεις σχετικές με την εφαρμογή, να στέλνετεστοe-mail: georg.petropoulos@gmail.comΕλπίζουμε να σας αρέσει!Καλή σας διασκέδαση!KW: Παιχνίδι Γεωγραφίας Ελλάδα, Quiz Game Greek, GreekGeographyQuiz ,Game , Παιχνίδι γνώσεων Γεωγραφίας, Παιχνίδιερωτήσεων,Κουίζ, Ελληνική Γεωγραφία, Ελλάδα, Κουίζ Ελληνικό,Λίμνες, Ποτάμια,Βουνά, αρχαία Θέατρα Μνημεία, Πόλεις.The "Greek GeographyQuiz"is an educational android game for all ages. The main aim ofthegame is geographical education and not competition. For thisreasonyou will not see in the game levels, time and achievements.For better assimilation of knowledge are the results mapsandlinks for more information on Wikipedia about thegeographicallandmark. Finally, there is the possibility of on-linescore forthose who want to see what the geographical knowledge overotherplayers.Where you see EE refers to Regional Unit according tonewgeographical distribution of regions. Other laws and otherRegionalUnity.Plays well on all mobile and tablet.Identity Game:Points of interest: 962Categories: Cities, Lakes, Islands, mountain peaks,estuaries.Types of questions:1. The city or village located in Kalamata eg ApproxModule(EE)?Two. At what Approx Module (EE) is Lake Doiran example?Three. Where the river flows eg Penaeus?4. The island belongs to the Kalymnos eg Approx Module (EE)?5. What is highest peak of Mount Olympus for example?6. The highest point of the mountain Smolikas eg in meters is?The game is made so that the possible answers of questionstorandomly generated dynamically. So the game does notbecometedious. Still, the user is able to choose the number ofquestions(10, 15, 20) and their difficulty (Easy, Medium, Hard) inallcombinations.For comments concerning the application, send thee-mail:georg.petropoulos @ gmail.comWe hope you like it!Enjoy!KW: Greece Geography Game, Quiz Game Greek, Greek GeographyQuiz,Game, Geography Quiz, Quiz, Quizzes, Greek, Geography,Greece, GreekQuizzes, Lakes, Rivers, Mountains, ancient TheatresMonuments,Cities.
Loading...