1.0 / November 26, 2013
(4.3/5) (239)
Loading...

Description

Η ελληνική έκδοση του Solar System 3D.

Περιγραφή:

Το Ηλιακό Σύστημα στην οθόνη σας!

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε συσκευές με μικρή μνήμη ενδέχεται να μηνλειτουργεί ή να καθυστερεί.

Η εφαρμογή είναι γραμμένη με Open GL ES 2.0.

Πλοηγηθείτε ανάμεσα σε όλους τους πλανήτες και τους δορυφόρουςτους σε τρεις διαστάσεις. Εξερευνήστε την επιφάνεια τους μελεπτομέρεια.
Η θέση και οι τροχιές των πλανητών είναι πραγματικές ανάλογα με τηνημερομηνία και την ώρα που εμφανίζεται.
Το μέγεθος και οι τροχιές των πλανητών είναι πραγματικά (αλλά σεπολύ πολύ μικρή κλίμακα), εκτός από τον ήλιο ο οποίος είναι σε πολύπολύ πολύ μικρή κλίμακα.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
1) Μετακίνηση από πλανήτη σε πλανήτη και τους δορυφόρους τους μεδιπλό tap στην οθόνη
2) Περιστροφή της κάμερας, για να βλέπετε τους πλανήτες από κάθεγωνία
3) Μεγέθυνση και σμίκρυνση για να πάρετε μια πανοραμική θέα τουΗλιακού Συστήματος
4) Εμφάνιση τροχιάς και άξονα για κάθε πλανήτη και δορυφόρο
5) Πάγωμα της κίνησης, γρηγορότερη, και πιο αργή ροή του χρόνου, ήκίνηση προς τα πίσω.
6) Δείγμα των ήχων που παράγουν οι πλανήτες (από τοηλεκτρομαγνητικό πεδίο τους).
7) Περιήγηση με σκάφος στους πλανητές.
8) Πληροφορίες για τον κάθε πλανήτη.

Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να περιηγηθείτε και ναπεριστρέψετε την προβολή

1) Κάντε διπλό tap για να πάτε στον επόμενο πλανήτη /δορυφόρο
2) Μετακινηθείτε με ένα δάχτυλο για να αλλάξετε οπτική γωνία
3) Zoom in / out με δύο δάχτυλα αφής
4) Χρησιμοποιήστε τρία δάχτυλα για να μετακινηθείτε πάνω καικάτω
5) Χρησιμοποιήστε το "Go to Start Position" για να δείτε τον τρέχονπλανήτη από κοντά.

Το Ηλιακό Σύστημα περιλαμβάνει 36 πλανήτες και δορυφόρους:
Ήλιος, Ερμής, Αφροδίτη, Γη (με τη Σελήνη), Άρης (με Φόβο, Δείμο),Δίας (με την Αμάλθεια, Ιώ, Ευρώπη, Γανυμήδη, Καλλιστώ), Κρόνος (μετους δακτύλιους και τον Προμηθέα, τον Επιμηθέα, Μίμα, Εγκέλαδο,Τηθύς, Διώνη, Ρέα, Τιτάνα, Υπερίων, Ιαπετός, Φοίβη), Ουρανός (μεΜιράντα, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon), Ποσειδώνας (με Πρωτέακαι Τρίτωνας) και τον Πλούτωνα.

Η εφαρμογή λειτουργεί σε κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες. Σε απλάτηλέφωνα η εφαρμογή καθυστερεί να φορτώσει.

Ετικέτες: ηλιακό σύστημα, πλανήτες, φεγγάρια, δορυφόροι, Γη,Ήλιος, Διάστημα, Σύμπαν, Solar System, Planets, Space, Galaxy

The Greek version of theSolar System 3D.

Description:

The Solar System on your screen!

* NOTE: In devices with little memory may not work or bedelayed.

The application is written with Open GL ES 2.0.

Navigate between all the planets and their satellites in threedimensions. Explore the area with detail.
The position and orbits of the planets is real according to thedate and time displayed.
The size and orbits are real (but very very small scale) than thesun which is very very very small scale.

You have the following options:
1) Moving from planet to planet and its satellites with a doubletap on the screen
2) Rotate the camera to see the planets from every angle
3) Zoom in and out to get a panoramic view of the SolarSystem
4) Show orbit and axis for each planet and satellite
5) Freeze movement, faster and slower flow of time, orrewind.
6) Samples of sounds produced by the planets (from theelectromagnetic field).
7) Tour Boat on the planet.
8) about each planet.

Use your finger to browse and rotate the view

1) Double tap to go to the next planet / satellite
2) Scroll with one finger to pan around
3) Zoom in / out with two fingers touch
4) Use three fingers to scroll up and down
5) Use the "Go to Start Position" to see the current planet upclose.

The Solar System includes 36 planets and satellites:
Sun, Mercury, Venus, Earth (and Moon), Mars (with Phobos, Deimos),Jupiter (the Amalthea, Io, Europe, Ganymede, Callisto), Saturn(with rings and Prometheus, Epimetheus, Mima, Enceladus, Tethys,Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus, Phoebe), Sky (with Miranda,Ariel, Umbriel, Titania, Oberon), Neptune (with Proteus and Triton)and Pluto.

The application works on mobile phones and tablets. In simplephones implementation lags to load.

Tags: solar system, planets, moons, satellites, Earth, Sun,Space, Universe, Solar System, Planets, Space, Galaxy

App Information Ηλιακό Σύστημα 3D

 • App Name
  Ηλιακό Σύστημα 3D
 • Package Name
  stevesk.apps.solarsystemgr
 • Updated
  November 26, 2013
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  SK Inc.
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Email stavrosks@gmail.com
  Greece Athens 11147 Galatsi klearhou 34 str.
 • Google Play Link

Ηλιακό Σύστημα 3D Version History

Select Ηλιακό Σύστημα 3D Version :
 • 1.0 (1) - Latest Version
 • Ηλιακό Σύστημα 3D 1.0 APK File

  Publish Date: 2016 /3/3
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 14.8 MB
  Tested on: Android 4.2 (Jelly Bean, API: 17)
  File Sha1: bf2f5001dc6b47fe03a29625b11929375143e9e5
  APK Signature: b297b56cb8ac19cd62e2a21f57dd1d8bd13dee39

SK Inc. Show More...

Solar System 3D ver.1 1 APK
SK Inc.
Bring the Solar System to your screen!!!Tha app is the old version of Solar System 3D.The app is written with OPEN GL ES 2.0.Navigate through planets and their moons in 3D mode. Exploretheir surface with detail.The position and orbits of the planets are real according to dateand time.The size and orbits of planets are real (but in very very smallscale), except the sun which is in very very very small scale.You have the following options:1) Move from planet to planet and moons2) Rotate the camera to view planets from every angle3) Zoom in and out to get a panoramic view of Solar System4) Toggle orbits, planet axis, moons size5) Stop the movement, go faster, slower … or backwards6) Hear the sound of planets (from electromagnetic waves theyproduce)7) Use Spaship Mode to travel throught planets.8) Info about planets.Use your finger to navigate and rotate the view1) Double tap to go to next planet/moon2) Scroll with one finger to change view angle3) Zoom in/out with two fingers touch4) Use three fingers to go up and down5) Use the “Start Position” to view the current planet.6) Use the “Go to” to jump to a planet.The Solar System includes 36 planets and moons:Sun, Mercury, Venus, Earth (with Moon), Mars (with Phobos, Deimos),Jupiter (with Amalthea, Io, Europa, Ganymede, Callisto), Saturn(with his rings and Prometheus, Epimetheus, Mimas, Enceladus,Tethys, Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus, Phoebe), Uranus(with Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon), Neptune (withProteus, Triton) and Pluto.Many thanks to Torrence Griffin (http://www.youtube.com/user/teahman) for thebeautiful music.The app works on phones and tablets. But it may take time toload on phones.Tags: solar System, Planets, Moons, Earth, Sun, Space,Universe
Moon Phases 3D 1.1 APK
SK Inc.
Do you want to view the moon in 3D mode?This application is built with opengl ES 2.0.You can see the moon at the center of the screen.Rotate it as you like to view all sides (including the dark side ofthe moon!!!).Start the timer to see change of phase.More to come in next Update.Tags: Moon, Solar, Luna, Moon Phase, 3D, Solar Phase, MoonViewer
Ανέκδοτα 1.2 APK
SK Inc.
Μία εφαρμογή με αμέτρητα ανέκδοτα (πάνω από 2.000) κάθε κατηγορίας(με τον Τοτό, τον Τσακ Νόρις, Κωστίκα και Γιωρίκα κ.τ.λ.).Διαβάστε τα στους φίλους σας και γελάστε με τις ώρες.Επιλέξτε την τυχαία επιλογή ανέκδοτου...δεν ξέρετε ποιό θα σαςεμφανίσει.Στείλτε κάποιο ανέκδοτο με e-mail σε φίλουςΠρόσθέστε αυτά που σας αρέσουν στα αγαπημένα για να τα βρίσκετεάμεσα.Για οποιόδήποτε bug σας ενοχλεί μπορείτε να στείλετε email ήαναφορά στο stavrosks@gmail.com.Στα επόμενα Update θα προστεθούν:Α)Περισσότερα ανέκδοταΒ)Ανάρτηση στο FBΓ)Βαθμολογία Online
Ηλιακό Σύστημα 3D 1.0 APK
SK Inc.
Η ελληνική έκδοση του Solar System 3D.Περιγραφή:Το Ηλιακό Σύστημα στην οθόνη σας!* ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε συσκευές με μικρή μνήμη ενδέχεται να μηνλειτουργεί ή να καθυστερεί.Η εφαρμογή είναι γραμμένη με Open GL ES 2.0.Πλοηγηθείτε ανάμεσα σε όλους τους πλανήτες και τους δορυφόρουςτους σε τρεις διαστάσεις. Εξερευνήστε την επιφάνεια τους μελεπτομέρεια.Η θέση και οι τροχιές των πλανητών είναι πραγματικές ανάλογα με τηνημερομηνία και την ώρα που εμφανίζεται.Το μέγεθος και οι τροχιές των πλανητών είναι πραγματικά (αλλά σεπολύ πολύ μικρή κλίμακα), εκτός από τον ήλιο ο οποίος είναι σε πολύπολύ πολύ μικρή κλίμακα.Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:1) Μετακίνηση από πλανήτη σε πλανήτη και τους δορυφόρους τους μεδιπλό tap στην οθόνη2) Περιστροφή της κάμερας, για να βλέπετε τους πλανήτες από κάθεγωνία3) Μεγέθυνση και σμίκρυνση για να πάρετε μια πανοραμική θέα τουΗλιακού Συστήματος4) Εμφάνιση τροχιάς και άξονα για κάθε πλανήτη και δορυφόρο5) Πάγωμα της κίνησης, γρηγορότερη, και πιο αργή ροή του χρόνου, ήκίνηση προς τα πίσω.6) Δείγμα των ήχων που παράγουν οι πλανήτες (από τοηλεκτρομαγνητικό πεδίο τους).7) Περιήγηση με σκάφος στους πλανητές.8) Πληροφορίες για τον κάθε πλανήτη.Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να περιηγηθείτε και ναπεριστρέψετε την προβολή1) Κάντε διπλό tap για να πάτε στον επόμενο πλανήτη /δορυφόρο2) Μετακινηθείτε με ένα δάχτυλο για να αλλάξετε οπτική γωνία3) Zoom in / out με δύο δάχτυλα αφής4) Χρησιμοποιήστε τρία δάχτυλα για να μετακινηθείτε πάνω καικάτω5) Χρησιμοποιήστε το "Go to Start Position" για να δείτε τον τρέχονπλανήτη από κοντά.Το Ηλιακό Σύστημα περιλαμβάνει 36 πλανήτες και δορυφόρους:Ήλιος, Ερμής, Αφροδίτη, Γη (με τη Σελήνη), Άρης (με Φόβο, Δείμο),Δίας (με την Αμάλθεια, Ιώ, Ευρώπη, Γανυμήδη, Καλλιστώ), Κρόνος (μετους δακτύλιους και τον Προμηθέα, τον Επιμηθέα, Μίμα, Εγκέλαδο,Τηθύς, Διώνη, Ρέα, Τιτάνα, Υπερίων, Ιαπετός, Φοίβη), Ουρανός (μεΜιράντα, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon), Ποσειδώνας (με Πρωτέακαι Τρίτωνας) και τον Πλούτωνα.Η εφαρμογή λειτουργεί σε κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες. Σε απλάτηλέφωνα η εφαρμογή καθυστερεί να φορτώσει.Ετικέτες: ηλιακό σύστημα, πλανήτες, φεγγάρια, δορυφόροι, Γη,Ήλιος, Διάστημα, Σύμπαν, Solar System, Planets, Space, GalaxyThe Greek version of theSolar System 3D.Description:The Solar System on your screen!* NOTE: In devices with little memory may not work or bedelayed.The application is written with Open GL ES 2.0.Navigate between all the planets and their satellites in threedimensions. Explore the area with detail.The position and orbits of the planets is real according to thedate and time displayed.The size and orbits are real (but very very small scale) than thesun which is very very very small scale.You have the following options:1) Moving from planet to planet and its satellites with a doubletap on the screen2) Rotate the camera to see the planets from every angle3) Zoom in and out to get a panoramic view of the SolarSystem4) Show orbit and axis for each planet and satellite5) Freeze movement, faster and slower flow of time, orrewind.6) Samples of sounds produced by the planets (from theelectromagnetic field).7) Tour Boat on the planet.8) about each planet.Use your finger to browse and rotate the view1) Double tap to go to the next planet / satellite2) Scroll with one finger to pan around3) Zoom in / out with two fingers touch4) Use three fingers to scroll up and down5) Use the "Go to Start Position" to see the current planet upclose.The Solar System includes 36 planets and satellites:Sun, Mercury, Venus, Earth (and Moon), Mars (with Phobos, Deimos),Jupiter (the Amalthea, Io, Europe, Ganymede, Callisto), Saturn(with rings and Prometheus, Epimetheus, Mima, Enceladus, Tethys,Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus, Phoebe), Sky (with Miranda,Ariel, Umbriel, Titania, Oberon), Neptune (with Proteus and Triton)and Pluto.The application works on mobile phones and tablets. In simplephones implementation lags to load.Tags: solar system, planets, moons, satellites, Earth, Sun,Space, Universe, Solar System, Planets, Space, Galaxy
Cocktails Recipes 1.1 APK
SK Inc.
It's summer, time for beach, cocktails andparties. But there is a problem...i don't know how to makecocktails.In this application you can find more than 8000 cocktailrecipes.Every recipe shows:1)the ingredients you must use (click on them to see details)2)the drinks3)the dosage4) instructions how to make it5) What type of glass to use6) Alcohol percentage (estimate)We are not finished yet.You can choose from ingredients list, which of them you have inyour bar. Why?1) Every recipe show you which ingredients you missing2) Shows a cocktail image on top-right corner if you can make therecipe with your ingredients3) From menu "Cocktails I can make", you can see a list, with allrecipes you can make with your ingredients.You can choose from ingredients list in two ways:1) Specific ingredient (Bacardi rum)2) Category (Rums)From tools and search options you set the search options1) By Actual Drinks (it will show you recipes you can make, basedonly in specific drinks Absolut Vodka, Lime e.t.c.)2) By Category (it will show you recipes you can make, based incategories (if you say "I have Rum in my bar", then you meanCaptain Morgan or Bacardi e.t.c.)3) Mixed (recipes you can make based on both 1 and 2)One last think. You want to drink, but not to much...OK.In every recipe there is one option "How much can i drink?".This option is based on your Weight, your Country, the ABV of drinkand the hours have passed since you started drinking.Give these values and see alcohol percentage in your blood.*Beware: this is only an estimate, DO NOT base on this to decide ifyou are drunk or not.And don't forget...drink responsibly and enjoy.You must be over 21 year old to use this application.You can send your complaints or your comments to improve theapplication. Thank you all.Note: if you erase the data of application, they will recoverwhen you start it again. You will lose only your favorites and youringredients.Tags:Cocktail, Cocktails, recipes, Cocktail recipes, Cocktailsrecipes, drink, drinks, summer cocktails, Cocktails dosage,Cocktail ABV, alcohol, Bar, Bartender, Free
Αποφθέγματα 1.4 APK
SK Inc.
Λόγια από σοφούς, τολμηρούς ανθρώπους. Λόγιαπου άλλες φορές μας ανεβάζουν την διάθεση, αλλά και μας δείχνουντην αλήθεια.Διαβάστε εκατοντάδες αποφθέγματα, ανάμεσα σε δεκάδες κατηγορίεςαπό διάφορες προσωπικότητες που άφησαν ιστορία.Μπορείτε τα στείλετε τα αποφθέγματα στους φίλους σας μέσο Emailή μηνύματος και να προσθέσετε στα αγαπημένα, αυτά που σας αρέσουν.Post στο wall του Facebook.Widget με αποφθέματα για την αρχική οθόνη.Keys: Αποφθέγματα, γνωμικά, ρήσεις, προσωπικότητες
Kick the Ball 1.0 APK
SK Inc.
Try to keep the ball on the air.Try to keep the ballonthe air.
Avoid the Lines 1.0 APK
SK Inc.
★ Try to avoid the lines of pavement.★ Challenge your frineds.Use 2 fingers as legs to walk.- You can't have both legs on air.- You can't step on grass or lines.- You can't cross your legs while walking.- You can't use more than 2 fingers.★ Post your score in Google Game Leaderboard and try to beatyourfriends!!!★ Win achievements!!!
Loading...