1.0 / March 8, 2016
(3.3/5) (7)
Loading...

Description

Οι Μπλε Ιστορίες είναι ένα διασκεδαστικό και παράλληλα σκοτεινόπαιχνίδι παρέας όπου αυτός που κρατάει την συσκευή έχει τον ρόλοτου αφηγητή και οι υπόλοιποι πρέπει να εξιχνιάσουν την υπόθεση τηςκάθε ιστορίας.ΟδηγίεςΗ παρέα αποφασίζει ποιος θα είναι ο αφηγητής.Οαφηγητής παίρνει την συσκευή και διαλέγει μία από τις ιστορίες τουπαιχνιδιού, αρχίζει και διαβάζει το πρώτο τμήμα της ιστορίας. Οαφηγητής γνωρίζοντας την κατάληξη της ιστορίας μπορεί να απαντήσειστις ερωτήσεις που θέτουν οι παίκτες μονολεκτικά. Στην περίπτωσηπου η παρέα δυσκολευτεί να βρει λύση, τότε είναι στην ευχέρεια τουαφηγητή αν θα βοηθήσει με κάποιο στοιχείο.The Blue Stories is a funwhile dark gang game where he keeps the device has the role of thenarrator and the rest should solve the case of eachstory.InstructionsThe group decides who will be the narrator.Thenarrator takes the device and selects one of the stories of thegame, and begins reading the first part of the story. The narratorknowing the outcome of the story can answer questions that playersbring one word.If the company struggled to find a solution, then heis at the discretion of the narrator whether to help with an item.

App Information Μπλε Ιστορίες

 • App Name
  Μπλε Ιστορίες
 • Package Name
  com.krtlivapps.bluestories
 • Updated
  March 8, 2016
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Kyriakos Leivadas
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
 • Google Play Link

Kyriakos Leivadas Show More...

Νύχτες Παρέας 1.1 APK
Το απόλυτο παιχνίδι παρέας είναι γεγονός, αν βαρεθήκατε να παίζετετα ίδια και τα ίδια, τότε αυτό το παιχνίδι είναι για εσάς.Διαλέξτεμε την παρέα σας τα παιχνίδια στα οποία και θα ανταγωνιστείτε,αποφασίστε τον χρόνο και τους γύρους, ακολουθήστε τις οδηγίες τουκάθε παιχνιδιού και βγείτε εσείς νικητές!- Μεγάλη γκάμα παιχνιδιών-Επιλογή απεριόριστων ομάδων- Ρυθμίσεις χρόνου και γύρων- Συλλογήαπό τρόπαια για την κάθε ομάδα- Ενημέρωση ερωτήσεων από τοInternetThe ultimate gang game is a fact, if you are bored playingthe same old thing, then this game is for you.Choose your ganggames in which he will compete, decide the time and rounds, followthe instructions of each game and hit a winner!- Wide range oftoys- Select unlimited groups- Time settings and laps- Collectionof trophies for each group- Information from the Internet questions
Τι είπαν; 1.0.2 APK
Εμείς ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και εσείς ψάχνετε τις δημοφιλέστερεςαπαντήσεις στην κάθε ερώτηση!Όσες περισσότερες βρείτε, η ομάδα σαςκερδίζει όλο και περισσότερους πόντους, σκοπός σας είναι σαν ομάδανα μαζέψετε τους περισσότερους πόντους και να αναδειχθείτε εσείς οιμεγάλοι νικητές!Χαρακτηριστικά - Συλλεκτικά τρόπαια- Όμορφησχεδίαση & μουσική επένδυση- Υποστήριξη 2 ομάδων- Ρύθμισηχρόνου & γύρων- Διάφοροι τύποι παιχνιδιού (με ή χωρίς χρόνο,μόνο με λάθος απαντήσεις)- Ατέλειωτες ώρες διασκέδασης ΟδηγίεςπαιχνιδιούΚάποιος από την ομάδα αναλαμβάνει να ρωτήσει τουςσυμπαίκτες του και ηομάδα προσπαθεί να βρει τις δημοφιλέστερεςαπαντήσεις που δόθηκαν για την κάθε ερώτηση. Ο χρόνος κυλά εναντίονσας. Προσοχή στις απαντήσεις σας καθώς η τρίτη λανθασμένη θα είναικαι η τελευταία σας.Σημείωση:Έχετε την ευχέρεια να αποφασίσετε απόκοινού όλες οι ομάδες, πριν την έναρξη του παιχνιδιού, αν θαεπιλέγετε το κουμπί λάθος για κάθε λανθασμένη απάντηση που δίνει ηομάδα, τερματίζοντας έτσι τη σειρά σας.We asked 100 people you'relooking for the most popular answers to every question!The more youfind, the team earns you more and more points, your goal as a teamis to accumulate the most points and prove yourself the bigwinners!Characteristics- Collectibles trophies- Beautiful designand soundtrack- Supports 2 groups- Set Time & tours- Variousgame types (with or without time, only wrong answers)- Endlesshours of funInstructionsSomeone from the group undertakes to askhis teammates andteam tries to find the most popular answers toeach question.The clock is ticking against you. Beware of youranswers as incorrect the third will be your last.Note:You have thepower to decide together all the teams before the start of thegame, if you select the wrong button for each incorrect answergiven by the group, thus ending your turn.
Βρες το τραγούδι 1.0.0 APK
Μπορείς να αναγνωρίσεις το τραγούδι, ακούγοντας μόνο λίγαδευτερόλεπτα απ' αυτό;Ένα παιχνίδι γεμάτο μουσική όλων των ειδών,λαϊκά, έντεχνα, ρεμπέτικα, ροκ και άλλα στυλ μουσικής.Άκουσε λίγαδευτερόλεπτα από ένα τραγούδι και προσπάθησε να βρεις τον τίτλο, σεπερίπτωση που δεν τα καταφέρεις, μην σκας, γιαυτό υπάρχουν και οιβοήθειες!Κατέβασε το παιχνίδι σήμερα κιόλας και άρχισε νααπαντάς!Can you recognize the song, listening to a few seconds ofit?A game full of music of all genres, folk, artfully, rebetika,rock and other music styles.He heard a few seconds of a song andtry to find the title, if not do it, do not run away, so therehelps!Download the game today and began to answer!
Deal ή όχι; 1.0 APK
Ρίσκο, πρόκληση, αδρεναλίνη και 60.000 ευρώ, σε ένα Deal που κανείςδεν μπορεί να αντισταθεί!Οι κανόνες είναι απλοί. Σε κάθε παίκτηκληρώνεται ένα από τα 22 κουτιά, που κρύβει μέσα του κάποιο ποσό.Από 0,01 ευρώ μέχρι 60.000 ευρώ. Κανένας δεν ξέρει πόσα λεφτάυπάρχουν στο κουτί, παρά μόνο ο τραπεζίτης.Ο παίκτης ρισκάρει ότανπρέπει ενστικτωδώς να επιλέξει και να ανοίξει τα 21 κουτιά πουέχουν απομείνει και να δει τα ποσά που κρύβονται μέσα τους. Κάθεκουτί που ανοίγει, φεύγει από το παιχνίδι και μαζί του φεύγει καιτο ποσό που κρύβει.Ο Τραπεζίτης παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια τουπαιχνιδιού με δελεαστικές προσφορές, ζητώντας από τον παίκτη ναανταλλάξει το κουτί του με μετρητά.Καλή διασκέδαση!Risk, challenge,adrenaline and EUR 60,000 in a Deal That no one can resist!Therules are simple.Each player is drawn one of the 22 boxes, whichhides in some amount. From 0.01 euro to 60,000 euro. Nobody knowshow much money there is in the box, only the banker.The player musttake risks when instinctively select and open 21 boxes that areleft and see the amounts concealed within.Each box that opens,leaves the game and with the leaves and the amount hides.The Bankerintervene during the game with tempting offers, asking the playerto exchange the box of cash.Have fun!
1 Pic 3 Words 1.0.0 APK
In 1 Pic 3 Words, you will see a picture with a series of emptyletter slots.The key to filling in those blanks? Look within thepicture, and you’ll find three objects that can be spelled out fromthe letter bank.In other words, your challenge for each round is tofind three secret words by using a picture as your ultimate clue!Apicture says a thousand words, but can you figure out exactly thethree words we are looking for?1 Pic 3 Words is completelyfreeDownload and start playing!Have a look at the photo then spellyour answer by clicking on the letters you want to use.GETHINTSUnable to picture the answer?Use the magnifying glass toreveal a letter or use the key to unveil a single word.Get morehints by completing levels or buy them in-game!HUNDREDS OFQUESTIONS1 Pic 3 Words contains hundreds of different picturechallenges!How many can you solve?
Θερμιδομετρητής 1.0 APK
Η εφαρμογή Θερμιδομετρητής προσφέρει μια πλήρης σουίτα ενημέρωσηςτων θερμίδων που προσλαμβάνετε καθημερινά καθώς και αυτών πουκαίτε.- Βασισμένη σε μία από τις πιο ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένωντροφίμων που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην ελληνική γλώσσα, με πάνωαπό 1700 τρόφιμα καταγεγραμμένα σύμφωνα με τις θερμίδες πουπεριέχουν καθώς και την ποσότητα πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λίπουςκαι χοληστερίνης- Υπολογίστε με ακρίβεια πόσες θερμίδες καίτεανάλογα με την άσκηση που εκτελείτε- Βρείτε τον προσωπικό σαςΔείκτη Μάζας Σώματος, το ποσοστό μυικής μάζας και λίπους που έχετεκαθώς και θέστε στόχους για να χάσετε είτε να συντηρήσετε τουπάρχον βάρος σας.Μην αργείτε, κατεβάστε την αμέσως διότι κάθεπιρουνιά μετράει!## ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ##- Για τη μέτρηση της μέσης,οι άνδρες θα μετρήσουν την περίμετρο στο σημείο του αφαλού, ενώ οιγυναίκες στο σημείο της μέσης που έχουν τα περισσότερα εκατοστά.-Για τη μέτρηση του γοφού, οι άνδρες δεν χρειάζεται να την κάνουν,ενώ οι γυναίκες θα μετρήσουν μόνο την περίμετρο του δεξιού γοφούστο πάνω σημείο, την μεγαλύτερη σε εκατοστά.- Για τη μέτρηση τουλαιμού και οι άνδρες και οι γυναίκες θα μετρήσουν την περίμετροτου.Προσοχή, όλες οι μετρήσεις θα πρέπει να είναι σε εκατοστά καισε κιλά και με απόκλιση το πολύ 0.5cm, 0.5kg.The applicationCalorie offers a complete media suite of calories ingested dailyand those who burn.- Based in one of the most comprehensive fooddatabase that exist at the moment in the Greek language, with over1700 foods recorded in accordance with the calories and contain theamount of protein, carbohydrate, fat and cholesterol- Calculateexactly how many calories you burn according to the exercise youare performing- Find your own BMI, the muscle mass and fatpercentage you and set goals to lose or maintain your currentweight.Do not be late, download it immediately because every bitecounts!## MEASUREMENT INSTRUCTIONS ##- For the measurement of theaverage, men will measure the circumference in point of the navel,while women at the waist have more centimeters.- For themeasurement of the hip, the men do not need to make, while womenwill only measure the circumference of the right hip to the uppersection, the largest in centimeters.- For measuring the neck andthe men and women will measure the perimeter.Attention, allmeasurements should be in centimeters and kilograms and maximumdeviation 0.5cm, 0.5kg.
Βρες το μέρος 1.0.1 APK
Σε κάθε πίστα εμφανίζεται και μία γεωγραφική ελληνική τοποθεσία,νησί ή πόλη, μπορείτε να βρείτε το μέρος;- 100% ελληνικό παιχνίδι -όμορφη σχεδίαση- με νέες πίστες να προστίθενται συνεχώςΚαλήδιασκέδαση!Για οποιαδήποτε κριτική ή απορία μπορείτε ναεπικοινωνήσετε στο support@krtlivapps.com θα χαρούμε να σαςακούσουμε!In each track is displayed and a geographical locationGreek island or city you find the place?- 100% Greek game-Beautiful design- With new tracks continuously addedHave fun!Forany criticism or question you can contact thesupport@krtlivapps.com will be glad to hear from you!
Μπλε Ιστορίες 1.0 APK
Οι Μπλε Ιστορίες είναι ένα διασκεδαστικό και παράλληλα σκοτεινόπαιχνίδι παρέας όπου αυτός που κρατάει την συσκευή έχει τον ρόλοτου αφηγητή και οι υπόλοιποι πρέπει να εξιχνιάσουν την υπόθεση τηςκάθε ιστορίας.ΟδηγίεςΗ παρέα αποφασίζει ποιος θα είναι ο αφηγητής.Οαφηγητής παίρνει την συσκευή και διαλέγει μία από τις ιστορίες τουπαιχνιδιού, αρχίζει και διαβάζει το πρώτο τμήμα της ιστορίας. Οαφηγητής γνωρίζοντας την κατάληξη της ιστορίας μπορεί να απαντήσειστις ερωτήσεις που θέτουν οι παίκτες μονολεκτικά. Στην περίπτωσηπου η παρέα δυσκολευτεί να βρει λύση, τότε είναι στην ευχέρεια τουαφηγητή αν θα βοηθήσει με κάποιο στοιχείο.The Blue Stories is a funwhile dark gang game where he keeps the device has the role of thenarrator and the rest should solve the case of eachstory.InstructionsThe group decides who will be the narrator.Thenarrator takes the device and selects one of the stories of thegame, and begins reading the first part of the story. The narratorknowing the outcome of the story can answer questions that playersbring one word.If the company struggled to find a solution, then heis at the discretion of the narrator whether to help with an item.
Loading...