1.0.5 / October 25, 2015
(4.7/5) (21)
Loading...

Description

Σύγκρινε τον εμφανιζόμενο αριθμό/γράμμα με τον ακριβώςπροηγούμενο.Ένα απλό παιχνίδι που προκαλεί την ταχύτητα και τημνήμη σου.Εύκολο να το παίξεις αλλά δύσκολο να τονικήσεις!ΓΡΑΜΜΑΤΑ:Αν το γράμμα που εμφανίζεται είναι, αλφαβητικά,πριν το προηγούμενο γράμμα, τότε πάτησε μια φορά (απλό tap). Αλλιώςπάτησε 2 φορές (διπλό tap).Μπορείς να επιλέξεις οποιοδήποτε από ταεξής αλφάβητα: Ελληνικό | Αγγλικό | Ισπανικό | Ρωσικό |ΑλβανικόΑΡΙΘΜΟΙ:Αν ο αριθμός που εμφανίζεται (ή που προκύπτει μετάαπό τις πράξεις), είναι μικρότερος από τον προηγούμενο αριθμό, τότεπάτησε μια φορά (απλό tap). Αλλιώς πάτησε 2 φορές (διπλόtap).SHAREκοινοποίησε το σκορ σου, με τη μορφή εικόνας, στουςφίλους σου, μόλις τελειώνει κάθε παιχνίδιΣΚΟΡστείλε τα υψηλότερασκορ σου και μπες στη λίστα με τους καλύτερους κάθεεβδομάδαςCompare the displayed number / letter with the exactprecedent.A simple game that causes the speed and your memory.Easyto play but hard to beat! LETTERS: If the letter shown isalphabetically before the previous letter, then press once (singletap). Otherwise, press 2 times (double tap).You can choose any ofthe following alphabets: Greek | English | Spanish | Russian |Albanian NUMBERS: If the number displayed (or occurring afteroperations), less than the previous number, then press once (singletap). Otherwise, press 2 times (double tap). SHARE notify yourscore, as an image, to your friends, just finish every game SCOREsend your highest score and enter the list with the best every week

App Information Νίντζα Μνήμη - Προηγούμενο

 • App Name
  Νίντζα Μνήμη - Προηγούμενο
 • Package Name
  com.qblogic.ninjabrain.previous
 • Updated
  October 25, 2015
 • File Size
  2.7M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.0.5
 • Developer
  QB Logic
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
  Αριστομένους 27-29 Γουδή Ζωγράφου
 • Google Play Link

QB Logic Show More...

Ανέκδοτα, memes, αστεία - Τοίχος APK
QB Logic
***Ανανεωμένη εφαρμογή*** Γελάστε με την ψυχή σας με τις τελευταίεςαστείες ατάκες, memes, φωτογραφίες, gif animation, βίντεο καιανέκδοτα που κυκλοφορούν στα αγαπημένα σας facebook groups και τοtwitter. Η καθημερινή πηγή γέλιου σας! Το περιεχόμενο ενημερώνεταιπολλές φορές κάθε μέρα, ενώ στη λίστα μας υπάρχουν ήδη 300.000(!)καταχωρήσεις. κεντρικές επιλογές: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ: οι τελευταίες 75εικόνες και αστεία/ανέκδοτα που ανέβηκαν ΤΥΧΑΙΑ: 75 τυχαίες εικόνεςκαι αστεία/ανέκδοτα από τη λίστα μας ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ: τααστεία/ανέκδοτα/φωτογραφίες που προσθέσετε στα αγαπημέναΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: λίστα με ανέκδοτα, ταξινομημένα με βάση το fb group πουπροέρχονται ΚΟΡΥΦΑΙΑ: λίστες με τα κορυφαία ανέκδοτα ανά περίοδο(εβδομάδα, μήνας, όλα) δυνατότητες: - share εικόνων και κειμένων(*)μέσω των αντίστοιχων εφαρμογών(π.χ. facebook, gmail, κλπ) που έχετεεγκατεστημένες στο κινητό σας - αποθήκευση (στατικών) εικόνων στημνήμη του κινητού σας - προσθήκη ανεκδότων/αστείων/εικόνων στααγαπημένα. Θα χρειαστεί να είστε online για να δείτε τις εικόνες!(*) το facebook app δεν επιτρέπει τη μεταφορα κειμενου, ομως τοαντιγραφουμε στο clipboard και μπορειτε να το κανετε επικολλησηχειρονακτικα. Παρόμοια συμπεριφορά μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλαapps και δεν εξαρτάται από εμάς! ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι εικόνες πουεμφανίζονται στην εφαρμογή προέρχονται από δημόσια facebook groups,δεν δημιουργούνται από εμάς και δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενότους ούτε για τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν. Σε περίπτωση πουκάποια εικόνα/ανέκδοτο σας φαίνεται ακατάλληλο μπορείτε να κάνετεαναφορά (μέσω του app) για να το αφαιρέσουμε. Renewed application*** *** Laugh with your soul with the latest funny quotes, memes,photos, gif animation, videos and jokes that circulate in yourfavorite facebook groups and twitter. Your daily source oflaughter! The content is updated several times each day while onour list are already 300.000 (!) Entries. central options: LAST:the last 75 pictures and funny / jokes that went RANDOM: 75 randompictures and funny / jokes from our list FAVORITES: jokes / jokes /photos add to favorites CATEGORIES: list of jokes, sorted by fbgroup coming TOP: lists the top jokes per period (week, month, all)options: - share pictures and text (*) by the respectiveapplications (eg. Facebook, gmail, etc.) you have installed on yourmobile - storage (static) images in the memory of your mobile -adding anecdotes / jokes / pictures to favorites. You need to beonline to view the images! (*) The facebook app does not allow thetransfer of text, but the copy to the clipboard and you can pastemanually. Similar behavior can also occur in other apps and doesnot depend on us! DISCLAIMER: The images are displayed in theapplication from public facebook groups, are not created by us andare not responsible for their content nor for the damage that itcan cause. If any of your image / anecdote seems inappropriate, youcan report (via the app) to remove it.
Μπουκάλα με Θάρρος 1.3.1 APK
QB Logic
Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για την παρέα και τα πάρτυ!Γύρισε τημπουκάλα και φίλα τους όλους ή παίξε με τις έτοιμες προκλήσειςθάρρους που περιέχονται.Οι προκλήσεις θάρρους ρυθμίζονται τόσο γιαανήλικους όσο και γιαενήλικες.*****************************************ΜπουκάλαDeluxeΣου άρεσε η μπουκάλα? Τσέκαρε και τη Deluxe έκδοση:>>>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qblogic.mpoukala.deluxe<<< - γράψε δικές σου προκλήσεις θάρρους ή σβήσε όσες δεσου αρέσουν- νέο mode μόνο με ερωτήσεις 18+- περισσότερα μπουκάλιακαι άλλα τρελιάρικα αντικείμενα- εμφάνιση του ποιος παίζει σε κάθεγύρο- περισσότερες εικόνεςφόντου******************************************Ρυθμίσεις:- επιλογήμπουκάλας (κλασσική, καλοκαιρινή, κόλα)- επιλογή εικόνας φόντου(ξύλο, άσφαλτος, άμμος, πλακάκι)- προκλήσεις θάρρους για ανήλικους,ενήλικες ή και να μην εμφανίζονται- διάρκεια περιστροφής μπουκάλας(3"-10")- ταχύτητα περιστροφής μπουκάλας (1-10)- ήχος (με ήχωρίς)Στείλτε μας τις παρατηρήσεις και τις ιδέες σας (π.χ. δικέςσας προκλήσεις θάρρους) στο mpoukala@qblogic.grThe most fun gamefor friends and partying!He turned the bottle and kiss them all orplay with ready courage challenges contained.Challenges courageadjusted for both minors andadults.***************************************** Bottle Deluxe Iliked the bottle; Check it out and Deluxe edition: >>>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qblogic.mpoukala.deluxe<<<< / b>- Write your own challenges courage orextinguish those you do not like- New mode only questions 18 +-More bottles and other objects treliarika- Look who's playing inevery round- More backgroundimages******************************************Settings:- SelectBottle (classic, summer, cola)- Select background image (wood,asphalt, sand, tiles)- Challenges of courage for minors or adultsand should not be- During rotation Bottle (3 "-10")- Rotationalspeed Bottle (1-10)- Sound (with or without)Send us your commentsand ideas (eg own challenges courage) to mpoukala@qblogic.gr
μπλε ιστορίες 1.5.0 APK
QB Logic
Μπλε ιστορίες Οι πιο μακάβριες, σκοτεινές, τρομακτικές ιστορίεςμυστηρίου σε προκαλούν να τις εξιχνιάσεις. Βρες άλλον ένα ή μάζεψετην παρέα σου και φτιάξε ομάδες, σκέψου και κάνε ερωτήσεις, βρες τισυνέβη και γιατί και μάζεψε πόντους. Μπορείς να νικήσεις το χρόνοκαι την αντίπαλη ομάδα? Στείλε τη δική σου ιστορία και ίσως τη δειςσε επόμενο update της εφαρμογής με το όνομά σου! (Παρακαλούμε μόνοπρωτότυπες ιστορίες δικής σας επινόησης! Τις άλλες τις ξέρουμε ήδη;-) ) Στείλτε μας προτάσεις και βελτιώσεις για την εφαρμογή:mpleistories@qblogic.gr ************ Σημείωσεις - Γνωστά ζητήματα:1) την πρώτη φορά απαιτείται σύνδεση με το internet για ναφορτωθούν οι ιστορίες. 2) σε ορισμένες εκδόσεις android απαιτείταικάθε φορά η σύνδεση στο internet για να φορτωθούν οι ιστορίες(γνωστό τεχνικό, μη επιλύσιμο ζήτημα) Blue Stories The mostmacabre, dark, eerie mystery stories provoke to unravel. Findanother or gathered your friends and do-groups, think and askquestions, find out what happened and why and collect points. Canyou beat the time and their opponents; Send your own story andmaybe see in the next update of the application with your name!(Please only your own original stories invented! On the other wealready know;-)) Send us your suggestions and improvements forimplementation: mpleistories@qblogic.gr ************ Note - Knownissues: 1) the first time requires an internet connection to loadthe stories. 2) in some android versions required whenever theinternet connection to load the stories (known technical,non-solvable problem)
Quiz Beast 1.7 APK
QB Logic
Έχεις γνώσεις; Απόδειξε το παίζοντας το Quiz Beast. Νίκησε το τέραςτων ερωτήσεων Το Quiz Beast είναι ένα παιχνίδι ερωτήσεων με σκοπόνα αποδείξετε στον εαυτό σας και στους φίλους σας τις γνώσεις πουκατέχετε, μέσα από μια πληθώρα ερωτήσεων.Περιλαμβάνει:- 1000+ερωτήσειςΠληθώρα κατηγοριών ερωτήσεων:- Ιστορία - Γεωγραφία-Αθλητικά- Επικαιρότητα- Τέχνη- ΕπιστήμεςΠαίξτε σε 2 βασικά modes-Μαραθώνιο ερωτήσεων: Απαντήστε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορείτεκαι ανεβάστε το score σας στον online πίνακα του Quiz Beast.-Κλασσικό παιχνίδι ερωτήσεων: Απαντήστε πεπερασμένο αριθμό ερωτήσεωνκυνηγώντας τις bonus ερωτήσεις.- Και στα 2 modes μπορείτε ναεπιλέξετε είτε μία μοναδική κατηγορία ερωτήσεων, είτε ΤΑ ΠΑΝΤΑΟΛΑ!!Παίξτε είτε μόνος είτε συναγωνιστείτε με κάποιο φίλο σας μέσωBluetooth.Επιπλέον διασκεδάστε τεστάροντας τις γνώσεις σε όμορφογραφικό περιβάλλον.- Συνεχής ανανέωση των ερωτήσεωνΑν εντοπίσετεκάποιο λάθος μπορείτε να μας ενημερώσετε με email στη διεύθυνση:quizbeast@qblogic.gr για να το διορθώσουμε.
Καμένα Ανέκδοτα 3 APK
QB Logic
***100% ανανεωμένη εφαρμογή***Οι καλύτερες & περισσότερεςαστείες εικόνες, memes, ανέκδοτα και ατάκες, κινούμενα gif καιvideo που κυκλοφορούν! Με ανανέωση πολλές φορές τη μέρα και 300.000ανέκδοτα ήδη στη βάση μας δε θα βαρεθείς ποτέ!κεντρικέςεπιλογές:ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ: τα 75 τελευταία αστεία που ανέβηκαν, ανάκατηγορία ή όλα μαζίΤΥΧΑΙΑ: 75 τυχαία αστεία από τη λίστα μας, ανάκατηγορία ή όλα μαζίΑΓΑΠΗΜΕΝΑ: τα ανέκδοτα που πρόσθεσες στααγαπημέναδυνατότητες:- share εικόνων και κειμένων(*) μέσω τωναντίστοιχων εφαρμογών(π.χ. facebook, gmail, κλπ) που έχειςεγκατεστημένες στο κινητό σου- αποθήκευση (στατικών) εικόνων στημνήμη του κινητού σου, στο φάκελο KamenaAnekdota- προσθήκηανεκδότων στα αγαπημένα. Θα χρειαστεί να είσαι online για να δειςτις εικόνες!- αναφορά ακατάλληλου περιεχομένου- ανανέωση λίσταςανεκδότων τραβώντας προς τα κάτω(*) το facebook app δεν επιτρέπειτη μεταφορά κειμένου, όμως το αντιγράφουμε στο clipboard καιμπορείς να το κάνεις επικόλληση χειρονακτικά.Παρόμοια συμπεριφοράμπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα apps και δεν εξαρτάται απόεμάς!ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:Τα ανέκδοτα/εικόνες/κλπ που εμφανίζονταιστην εφαρμογή, προέρχονται από δημόσια facebook groups, δενδημιουργούνται από εμάς και δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενό τουςούτε για τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν! Σε περίπτωση πουκάποια ανέκδοτο σας φαίνεται ακατάλληλο/προσβλητικό κλπ μπορείτε νακάνετε αναφορά (μέσω του app) για να το αφαιρέσουμε.*** 100%renewed application ***The best and most funny pictures, memes,jokes and quotes, animated gif and video circulating! With renewedseveral times a day and 300,000 jokes already in our database youwill never be bored! central options: LAST: The last 75 jokes went,per category or all togetherRANDOM: 75 random jokes from our listby category or all togetherFAVORITES: the jokes Add to Favoritesoptions: - share pictures and text (*) by the respectiveapplications (eg. Facebook, gmail, etc.) you have installed on yourmobile- storage (static) images in the memory of your mobile phone,the folder KamenaAnekdota- add jokes to favorites. You need to beonline to see the pictures!- reporting inappropriate content-renewal anecdotes list by pulling down(*) The facebook app does notallow text transfer, but the copy to the clipboard and you can doit manually pasting.Similar behavior can also occur in other appsand does not depend on us! DISCLAIMER: Jokes / pictures / etcappearing in the application, from public facebook groups, are notcreated by us and are not responsible for their content nor for thedamage that can cause! If any of your anecdote seems inappropriate/ offensive so you can reference (via the app) to remove it.
com.qblogic.bres.poios.proswnymia 1.4.0 APK
QB Logic
Μπορείς να βρεις σε ποιον ανήκουν πασίγνωστα προσωνύμια καιπαρατσούκλια? Ήρωες, ποδοσφαιριστές, πολιτικοί, τοποθεσίες,πράγματα κλπ θα προκαλέσουν τη μνήμη και τις γνώσεις σου! Για πολλάαπό τα προσωνύμια παρέχονται πληροφορίες για το πως αυτό προέκυψε ήπληροφορίες για το άτομο/αντικείμενο/κλπ στο οποίο ανήκει.Βοήθειες: - υπόδειξη με σημαντικές πληροφορίες - διαγραφή τωνγραμμάτων που περισσεύουν Γνωρίζετε γνωστά/διάσημα προσωνύμια καιπαρατσούκλια που δεν υπάρχουν στο παιχνίδι? Στείλτε τα μας(προσωνύμιο και ποιος/τι είναι) στο brespoios.proswnymia@qblogic.grκαι πιθανώς θα προστεθούν σε επομενο update του παιχνιδιού! You canfind who owns well known aliases and nicknames; Heroes,footballers, politicians, places, things, etc. will cause memoryand your knowledge! For many of the aliases provided information onhow it arose or information for the person / object / etc to whichhe belongs. Aid: - Message with important information - Delete thesuperfluous letters Know known / famous aliases and nicknames thatare not in the game; Tell us the (nickname and who / what they are)in brespoios.proswnymia @ qblogic.gr and probably will be added innext update of the game!
com.words.findwords APK
QB Logic
Σχημάτισε λέξεις από τα διαθέσιμα γράμματα, με αντίπαλο το χρόνοΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ - Οι λέξεις πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4γράμματα και να περιέχουν το κεντρικό γράμμα (σε οποιαδήποτε θέση).- Για κάθε λέξη που βρίσκεις κερδίζεις επιπλέον χρόνο και πόντους.- Μπορείς να αλλάξεις παζλ μέχρι 3 φορές. Εάν βρεις πάνω από τιςμισές λέξεις ενός παζλ, ξεκλειδώνεις άλλο ένα νέο. - Απαγορεύονταιτα κύρια ονόματα. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: - επόμενο παζλ (4διαθέσιμα αρχικά) - ανακάτεμα των γραμμάτων - διαγραφή γράμματος -καταχώρηση/έλεγχος λέξης ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: - ξεκλείδωμα premiumλειτουργιών για 24 ώρες με προβολή σύντομου διαφημιστικού βίντεο -επιστροφή στα προηγούμενα παζλ, κυκλικά (premium) - συνέχιση τουτελευταίου, μη-ολοκληρωμένου παιχνιδιού (premium) - κοινοποίησησκορ σε μορφή εικόνας - υποβολή σκορ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πιθανώς κάποιεςλέξεις να μην αναγνωρίζονται, όμως το λεξικό μας σταδιακά θαεμπλουτίζεται για να τις περιλάβει He made words from the availableletters, against time GAME RULES - The words must have at least 4letters and contain the central letter (in any position). - Forevery word you find you earn extra time and points. - You canchange puzzles up to 3 times. If you find more than half the wordsof a puzzle, you unlock another new one. - The main names areprohibited. GAME FUNCTIONS: - next puzzle (4 available initially) -Shuffle of letters - writing off - word entry / control FEATURES: -Unlock premium features for 24 hours with short commercial video -return to previous puzzles, cyclic (premium) - continuation of thelast, non-completed game (premium) - scoring a score in an imageformat - submit a score NOTE: Probably some words will not berecognized, but our dictionary will gradually be enriched toinclude them
Αναπτήρας 1.1.1 APK
QB Logic
Ένας παίκτης διαβάζει κρυφά μια ερώτηση και πρέπει να δώσει τον"αναπτήρα" στον παίκτη που πιστεύει ότι ταιριάζει καλύτερα, χωρίςνα αποκαλύψει την ερώτηση. Ο παίκτης που πήρε τον αναπτήρα,διαβάζει μια νέα ερώτηση κ.ο.κ. Μόλις κάποιος παίκτης πάρει τοναναπτήρα το μέγιστο πλήθος φορών (3 έως 5, βλ. ρυθμίσεις),αποκαλύπτονται όλες οι ερωτήσεις και ποιος έδωσε τον "αναπτήρα" σεποιον. Δυνατότητες: - 3 έως 12 παίκτες - 1 'πάσο' ανά παίκτη ανάπαιχνίδι - μη-επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις (μέχρι να εξαντληθούν) -Share τελικών αποτελεσμάτων (ερωτήσεων κλπ) - Γρήγορη συμπλήρωσητων ονομάτων των τελευταίων 12 παικτών - Αποστολή δικών σουερωτήσεων. Οι έξυπνες και πρωτότυπες θα προστίθενται στο app μαζίμε όνομα/ψευδώνυμο! offline mode: 75 διαθέσιμες ερωτήσειςπεριορισμένες δυνατότητες online mode: 400+ ερωτήσεις πλήρειςδυνατότητες A player secretly reads a question and has to give the"lighter" to the player he thinks best suits without revealing thequestion. The player who took the lighter, reads a new question,and so on. Once a player takes the lighter the maximum number oftimes (3 to 5, see settings), all the questions are revealed andwho gave the lighter to whom. Features: - 3 to 12 players - 1 'bet'per player per game - non-recurring questions (until exhausted) -Share final results (questions etc.) - Quickly fill in the names ofthe last 12 players - Send your own questions. Smart and originalwill be added to the app along with a name / nickname! Offlinemode: 75 available questions limited capabilities online mode: 400+questions full potential
Loading...