1.1 / June 1, 2018
(5.0/5) (40)
Loading...

Description

Ассалому алайкум, азиз Қуръон мухлислари!Муборак Қуръон ойи‒Рамазон ойида Сизлар учун яна бир янги туҳфа тақдимқилмоқчимиз!Дуоларингиздан умидвормиз.Ўтган санада Сиз азизларга«АбдулмаликҚуъон» нусхасининг андроид қурилмалар учун мобилиловасини тақдимқилган эдик. Бугун эса унинг «эгиз»и, диёримиздагикўпчилик қориларўқиб келаётган қадимий мусҳаф босмаларидан бири,қорилар ўртасида«Абдурраҳмон Қуръон» номи билан машҳур бўлганҚуръон нусхасинингандроид қурилмалар учун мобил иловаси тайёрланди.Унда ушбу мусҳафва ундаги белгилар ҳақида қимматли маълумотлар ҳамўрин олган.Марҳамат, қўчириб олинг!«АБДУРРАҲМОН ҚУРЪОН»Қуръоннибизга нозилқилган Аллоҳга ҳамду санолар, бу азиз Китобни бизгаетказганМуҳаммад Мустафога дуруду салавотлар бўлсин!Сизгатақдимқилинаётган ушбу электрон мусҳаф ўтган асрда юртимиздакенгқўлланган саноқли мусҳаф турларидан, аниқроғи, энг машҳуриккимусҳаф туридан бири, уларнинг кўпроқ тарқалганиҳисобланади.Бугунги кундаги устоз қориларимизнинг кўпчилиги айнанушбу«Абдурраҳмон Қуръон» ва унинг шериги бўлган «АбдулмаликҚуръон»номли мусҳафларда ўқишган. Бу икки мусҳаф уларни чопэтганноширларнинг номи билан аталиб қолган. Уларнинг ёзилишуслубларибир-бирига жуда ҳам яқин. Бу мусҳафлар ўз даврида энгсифатли вамукаммал чоп этилган бўлиб, бугунги кунда ҳам қийматинийўқотмаган.Шайх Абдулазиз Мансур жаноблари саҳҳофлик касби биландонгтаратган, аждодларидан шу касб билан шуғилланиб келган,марғилонликАбдурауф саҳҳоф деган муқовачи кишидан нақл қилишича,1924 йилгачамазкур мусҳафларнинг босма табоқлари юртимизгаҲиндистондан поезддаолиб келинар, сўнг саҳҳофлар уни кесиб, тикиб,муқовалаб, сотишарэкан. Ушбу маълумотга кўра, мазкур икки мусҳафҳиндистонликхаттотлар томонидан ёзилган бўлиб, ўша ерда чопқилинган дегантахмин ҳам бор. Бироқ, мусҳафнинг хат услуби Ҳинддиёрларидатарқаган хат турига унча тўғри келмайди. Юртимизда дингақаршикураш авж олиб, илм‑маърифат манбалари қатағон қилинабошлагач,ўлкага мусҳаф олиб келиш ҳам тўхтади. Аксинча, бори ҳамхудосизлартарафидан талон қилинди, ёқиб йўқотилди. Саноқликишиларгина буқирғинлардан мусҳафларини асрай олдилар. Ўтганасрнинг иккинчиярмига келиб, динга бўлган тазйиқ бироз юмшагач,жуда оз бўлса-да,яна турли йўллар билан турли хил мусҳафлар олибкелина бошлади.Юртимиз мустақилликка эришган илк йилларда«Абдурраҳмон» мусҳафикки‑уч марта қайта чоп қилинди. Аммо бу нашржуда ҳам оз ададдабўлиб, давомли бўлмади. Бу мусҳафларга бугун ҳамэҳтиёж бор, чункиҚуръонни ўша мусҳафларда ёд олган кўп қорилартакрорни ҳам шумусҳафда қиладилар. Мазкур мусҳафларнинг ўз давридакенг ёйилишигаасосий сабаб ˗ уларнинг ёзуви ниҳоятда равонбўлишидан ташқари,олдинги кўп мусҳафлардан фарқли равишда, ҳарсаҳифа бирор оятнингякуни билан тугалланган. Шунинг учун устозларбу мусҳафларни «ҚориҚуръон», яъни қорилар ўқийдиган, Қуръонни ёдолмоқчи бўлганлартутуши лозим бўлган мусҳаф деб аташарди. Зеро,ҳофизи Қуръон учунҳар саҳифанинг янги оят билан бошланиб, бироятнинг якуни билантугаши жуда қулайдир. Солиштириш учун айтишмумкинки, ўша пайтлардачоп қилинган Қозон босма мусҳафларда саҳифаоятнинг қаеридатўхтаса, оятнинг давоми шу ердан кейинги саҳифагаўтибкетаверади.Энди «Абдурраҳмон Қуръон»нинг ёзилиш усулиҳақидатўхталсак. Бу мусҳафнинг завобити ‒ ҳаракат, сукун, танвин вабошқашу каби Қуръонни тўғри ўқишга хизмат қиладиган белгилариҲафснингОсимдан қилган ривоятига мувофиқ ҳамда Андалусия ваМағрибуламолари мазҳабларига кўра қайд қилинган. tags:abdurahmon,abdurrahmon, abdurrohman, abdurohman, qur'on, qur'an,quran, quron,quran.uz

App Information Абдураҳмон Қуръон

 • App Name
  Абдураҳмон Қуръон
 • Package Name
  uz.quran.abdurahmon
 • Updated
  June 1, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  "Hilol Nashr" nashriyoti
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  5 Sugalli ota, Tashkent 100185, Uzbekistan
 • Google Play Link

"Hilol Nashr" nashriyoti Show More...

Риёзус солиҳийн 1.0.0 APK
"Риёзус солиҳийн" - электрон китобФақиҳларнинг буюги вавалийларнинг устуни деб шарафланган атоқли олим Абу Закарийё Яҳёибн Шараф ан-Нававий қаламига мансуб қўлингиздаги ушбу “Риёзуссолиҳийн” (Солиҳлар гулшани) китоби битилганига салкам саккиз юзйил бўлди. Шунча йил ўтган бўлсада, ўзининг саҳиҳилиги,ишонарлилиги, дақиқлилиги, Қуръони Карим ва Суннати набавийяасосида инсониятни ҳидоятга чорлаш, ахлоқини ўнглашда катта хизматқилиб келмоқда.Муаллиф:Имом Абу Закарийё Яҳё ибн Шараф ан-НававийДимашқийАнвар Аҳмад таржимасиҲажми: 1004 бетМУНДАРИЖАОДОБКИТОБИТАОМ ОДОБЛАРИ КИТОБИ ЛИБОС КИТОБИУХЛАШ ОДОБЛАРИКИТОБИСАЛОМЛАШИШ КИТОБИКАСАЛНИ ЗИЁРАТ ҚИЛИШ, МАЙЙИТНИ ҚАБРГАЧАКУЗАТИБ ҚЎЙИШ, ДАФН МАРОСИМИДА ҲОЗИР БЎЛИШ ВА ДАФН ҚИЛИНГАНДАНКЕЙИН ҚАБР ОЛДИДА ТУРИШ КИТОБИ.САФАР ОДОБЛАРИ КИТОБИФАЗИЛАТЛАРКИТОБИЭЪТИКОФ КИТОБИҲАЖ КИТОБИИЛМ КИТОБИ АЛЛОҲ ТАОЛОГА ҲАМД ВА ШУКРАЙТИШ КИТОБИ РАСУЛУЛЛОҲ С.А.В ГА САЛОВАТ АЙТИШ КИТОБИ ЗИКРЛАРКИТОБИДУОЛАР КИТОБИ ҚАЙТАРИЛГАН ИШЛАР ҲАҚИДАГИ КИТОБҲАР ТУРЛИМАЛОҲАТЛИ (ГЎЗАЛ, ЧИРОЙЛИ) ҲАДИСЛАР КИТОБИebook, elektron kitob,riyozussolihiyn, hadis, islom, Anvar Ahmad, islomiyисломий электронкитоблар"Riozus soliҳiyn" - electron KitobFaқiҳlarning buyugi wavaliylarning Ustun Deb sharaflangan atoқli olim Abu Zakariyo YaҳoIbn Sharaf al-Nawawi қalamiga mansub қўlingizdagi Ushba "Riozussoliҳiyn" (Soliҳlar Gulshani) whaler bitilganiga Sulky sakkiz skidyil bўldi. Shuncha yil ўtgan bўlsada, ўzining saҳiҳiligi,ishonarliligi, daқiқliligi, Қuroni Karim wa Sunnat nabaviyyaasosida insoniyatni ҳidoyatga chorlash, ahloқini ўnglashda kattaKHIZMAT қilib kelmoқda.Muallif: Imam Abu Zakariyo Yaҳo Ibn Sharafal-Nawawi DimashқyAnwar Aҳmad tarzhimasiҲazhmi 1004betMUNDARIZHAODOB whalerTaom ODOBLARI whalerLIBOS whalerUHLASHODOBLARI whalerSALOMLASHISH whalerKASALNI ZIORAT ҚILISH, MAYYITNIҚABRGACHA KUZATIB ҚЎYISH Daphne MAROSIMIDA ҲOZIR BЎLISH VA DaphneҚILINGANDAN Kejin ҚABR OLDIDA TURISH whaler.SAFAR ODOBLARIwhalerFAZILATLAR whalerETIKOF whalerҲAZH whalerILM whalerALLOҲTAOLOGA ҲAMD VA Shukri AYTISH whalerRASULULLOҲ S.A.V GA SALOVATAYTISH whalerZIKRLAR whalerDUOLAR whalerҚAYTARILGAN ishlariҲAҚIDAGI whalerҲAR Turlov MALOҲATLI (GЎZAL, CHIROYLI) ҲADISLARKitobebook, elektron kitob, riyozussolihiyn, hadis, islom, AnvarAhmad, islomiyIslom electron kitoblar
Абдулмалик Қуръон 1.7 APK
Абдулмалик Қуръонtags: abdulmalik, abdumalik, qur'on, qur'an,quran, quron, quran.uzAbdulmalik Қurontags: abdulmalik, abdumalik,qur'on, qur'an, quran, quron, quran.uz
Эътиқод дурдоналари 1.0.0 APK
"Эътиқод дурдоналари" китобининг электрон нашри.“Эътиқоддурдоналари” китоби диёримиздаги ўрта махсус ислом билим юртларида‎‎“Ақоид” фанидан сабоқ берилаётган “Бадъул амолий" асарига ёзилганшарҳ бўлиб, ‎дастлаб 2012 йилда нашр қилинган эди. Китобнинг ушбуқайта ишланган ва тўлдирилган ‎иккинчи нашрида ўқувчиларга янадафойдалироқ бўлиши учун матнларнинг маънолар ‎таржимаси ва луғавийизоҳлари ҳамда айрим долзарб эътиқодий масалалар батафсил баён‎қилинган.‎Муаллиф: Абдулқодир Абдур Раҳим Номи: «Эътиқоддурдоналари» Сана: 2017 йил Ҳажми: 480 бет"Etiқod durdonalari"kitobining electron nashri."Etiқod durdonalari" whalingdiorimizdagi ўrta Makhsus Islom bilim yurtlarida "Aқoid" fanidansaboқ berilaotgan "Badul Amol" asariga ozilgan sharҳ bўlib, dastlab2012 yilda nashr қilingan Edie. Kitobning Ushba қayta ishlangan watўldirilgan ikkinchi nashrida ўқuvchilarga yanada foydaliroқbўlishi Uchun matnlarning manolar tarzhimasi wa luғavy izoҳlariҳamda ayrim dolzarb etiқody masalalar batafsil baonқilingan.Muallif: Abdulқodir Abdur RaҳimNomi: "Etiқoddurdonalari"Sanaa: 2017 yilҲazhmi: 480 Bet
Zukko Bolajon 1.4 APK
Zukko Bolajon - bolalar uchun interaktiv dastur. Bu dastur orqalibolalar harf, son, ranglarni ingliz, arab, nemis, rus va turktillarida o'rganishlari mumkin.Zukko Bolajon - bolalar uchuninteraktiv dastur. Bu dastur orqali bolalar harf, son, ranglarniingliz, arab, nemis, rus va turk tillarida o'rganishlari mumkin.
Зикр аҳлидан сўранг 1.3 APK
Зикр аҳлидан сўрангDhikr aҳlidan sўrang
Абдураҳмон Қуръон 1.1 APK
Ассалому алайкум, азиз Қуръон мухлислари!Муборак Қуръон ойи‒Рамазон ойида Сизлар учун яна бир янги туҳфа тақдимқилмоқчимиз!Дуоларингиздан умидвормиз.Ўтган санада Сиз азизларга«АбдулмаликҚуъон» нусхасининг андроид қурилмалар учун мобилиловасини тақдимқилган эдик. Бугун эса унинг «эгиз»и, диёримиздагикўпчилик қориларўқиб келаётган қадимий мусҳаф босмаларидан бири,қорилар ўртасида«Абдурраҳмон Қуръон» номи билан машҳур бўлганҚуръон нусхасинингандроид қурилмалар учун мобил иловаси тайёрланди.Унда ушбу мусҳафва ундаги белгилар ҳақида қимматли маълумотлар ҳамўрин олган.Марҳамат, қўчириб олинг!«АБДУРРАҲМОН ҚУРЪОН»Қуръоннибизга нозилқилган Аллоҳга ҳамду санолар, бу азиз Китобни бизгаетказганМуҳаммад Мустафога дуруду салавотлар бўлсин!Сизгатақдимқилинаётган ушбу электрон мусҳаф ўтган асрда юртимиздакенгқўлланган саноқли мусҳаф турларидан, аниқроғи, энг машҳуриккимусҳаф туридан бири, уларнинг кўпроқ тарқалганиҳисобланади.Бугунги кундаги устоз қориларимизнинг кўпчилиги айнанушбу«Абдурраҳмон Қуръон» ва унинг шериги бўлган «АбдулмаликҚуръон»номли мусҳафларда ўқишган. Бу икки мусҳаф уларни чопэтганноширларнинг номи билан аталиб қолган. Уларнинг ёзилишуслубларибир-бирига жуда ҳам яқин. Бу мусҳафлар ўз даврида энгсифатли вамукаммал чоп этилган бўлиб, бугунги кунда ҳам қийматинийўқотмаган.Шайх Абдулазиз Мансур жаноблари саҳҳофлик касби биландонгтаратган, аждодларидан шу касб билан шуғилланиб келган,марғилонликАбдурауф саҳҳоф деган муқовачи кишидан нақл қилишича,1924 йилгачамазкур мусҳафларнинг босма табоқлари юртимизгаҲиндистондан поезддаолиб келинар, сўнг саҳҳофлар уни кесиб, тикиб,муқовалаб, сотишарэкан. Ушбу маълумотга кўра, мазкур икки мусҳафҳиндистонликхаттотлар томонидан ёзилган бўлиб, ўша ерда чопқилинган дегантахмин ҳам бор. Бироқ, мусҳафнинг хат услуби Ҳинддиёрларидатарқаган хат турига унча тўғри келмайди. Юртимизда дингақаршикураш авж олиб, илм‑маърифат манбалари қатағон қилинабошлагач,ўлкага мусҳаф олиб келиш ҳам тўхтади. Аксинча, бори ҳамхудосизлартарафидан талон қилинди, ёқиб йўқотилди. Саноқликишиларгина буқирғинлардан мусҳафларини асрай олдилар. Ўтганасрнинг иккинчиярмига келиб, динга бўлган тазйиқ бироз юмшагач,жуда оз бўлса-да,яна турли йўллар билан турли хил мусҳафлар олибкелина бошлади.Юртимиз мустақилликка эришган илк йилларда«Абдурраҳмон» мусҳафикки‑уч марта қайта чоп қилинди. Аммо бу нашржуда ҳам оз ададдабўлиб, давомли бўлмади. Бу мусҳафларга бугун ҳамэҳтиёж бор, чункиҚуръонни ўша мусҳафларда ёд олган кўп қорилартакрорни ҳам шумусҳафда қиладилар. Мазкур мусҳафларнинг ўз давридакенг ёйилишигаасосий сабаб ˗ уларнинг ёзуви ниҳоятда равонбўлишидан ташқари,олдинги кўп мусҳафлардан фарқли равишда, ҳарсаҳифа бирор оятнингякуни билан тугалланган. Шунинг учун устозларбу мусҳафларни «ҚориҚуръон», яъни қорилар ўқийдиган, Қуръонни ёдолмоқчи бўлганлартутуши лозим бўлган мусҳаф деб аташарди. Зеро,ҳофизи Қуръон учунҳар саҳифанинг янги оят билан бошланиб, бироятнинг якуни билантугаши жуда қулайдир. Солиштириш учун айтишмумкинки, ўша пайтлардачоп қилинган Қозон босма мусҳафларда саҳифаоятнинг қаеридатўхтаса, оятнинг давоми шу ердан кейинги саҳифагаўтибкетаверади.Энди «Абдурраҳмон Қуръон»нинг ёзилиш усулиҳақидатўхталсак. Бу мусҳафнинг завобити ‒ ҳаракат, сукун, танвин вабошқашу каби Қуръонни тўғри ўқишга хизмат қиладиган белгилариҲафснингОсимдан қилган ривоятига мувофиқ ҳамда Андалусия ваМағрибуламолари мазҳабларига кўра қайд қилинган. tags:abdurahmon,abdurrahmon, abdurrohman, abdurohman, qur'on, qur'an,quran, quron,quran.uz
Зикр аҳлидан сўранг 1.8 APK
Зикр аҳлидан сўранг savollar.islom.uz сайтимиз расмийканали:https://t.me/Savollar_kanal
Loading...